Mėnesio veiklos planas

PATVIRTINTA
Vilniaus Balsių progimnazijoS
Direktorės Loretos Kačiušytės-Skramtai 
2018 m. vasario 28 d.
Įsakymu Nr. V-33

KOVO MĖNESIO PLANAS 

Savaitės diena

Mėn. diena

Valanda

Numatoma veikla

Vieta

Atsakingas

 

Ketvirtadienis

01

Visa diena

9.50-11.35

Paroda ir edukacija „Verba“ - atšaukta dėl ligos

Anglų k. „Kalbų Kengūra“

Biblioteka

Paskirti kabinetai

L. Gailiūnienė

G.Smirnovė ir V.Šimaitienė

J. Jankūnaitė

10.50-11.35

Tėčio vedama edukacinė pamoka apie buriavimą

111 kab.

L. Bernadickienė

11.30

Vilniaus m. mokyklų žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 5-6 klasių mokinių varžybos

Didžioji sporto salė

V.Giršvildienė

J. Lazauskienė

V. Rindeika

17.00

5D klasės tėvų susirinkimas

313 kab.

V. Butienė

Penktadienis

02

13.55-14.40

Matematikos olimpiada, I turas, 5 klasės

301 kab.

M. Arefjeva

A. Jermakovienė

8.00-8.45

Matematikos olimpiada, I turas, 6-7 klasės

323 kab.

M.Arefjeva

A. Daugialienė (6 kl.)

M. Zakarevičius (7 kl.)

11.30

Vilniaus m. mokyklų žaidynių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ 3-4 klasių mokinių varžybos

Didžioji sporto salė

V.Giršvildienė

J. Lazauskienė

V. Rindeika

Pirmadienis

05

 

3B klasės kūrybinių darbų paroda „Medžiai bunda“

Mokyklos 2 a. Mėlynas korp.

R. Jonušauskienė

 

2 h Paroda “Lietuvos lankytinos vietos”

Biblioteka

Rūta Milašiūtė

Laura Gailiūnienė

9.50-10.35

Edukacinis užsiėmimas su miškininku „Pasimatuok eigulio kepurę“ 3B, 2C klasėms

Skaitykla

R. Jonušauskienė

S. Kazakevičienė

10.50-11.35

Edukacinis užsiėmimas su miškininku „Pasimatuok eigulio kepurę“ 2D, 1C, 4C klasėms

Skaitykla

R. Valantinaitė-Navikienė

M. Ruzgaitė

V. Laucienė

8.50-12.40

Edukacinė pamoka „Mano mažieji augintiniai“ 1A, 1B, 1E klasėms

Konstitucijos pr. 12a

L.Kašėtienė

L. Duoblytė

V. Urvikienė

12.00-12.45

Edukacinis užsiėmimas su miškininku „Pasimatuok eigulio kepurę“ 1 g, 1 f  klasėms

Skaitykla

A.Vildžiūnaitė-Pukėnė,

O. Mockaitytė Rastenienė

 

Vilniaus m. 6 kl. konkursas „Skaičiuok ir mąstyk“

A.Vienuolio progimnazija

A.Daugialienė

05-09 dienomis

08.00-12.40

SEU olimpiada „Draugiškas dramblys“

113 kab.

M. Ruzgaitė

05-30

 dienomis

9.00-11.30

3-4 klasių tarpklasinės „DSV“ varžybos

Sporto salė

V. Rindeika

A. Augonytė

T. Gaškas

Antradienis

06

10.00-12.00

Susitikimas su knygos „Laimė yra lapė“ autorėmis.

2 klasės  mokiniams

Skaitykla

R. Milašiūtė

9.00-12.00

Asmens higiena ir ėduonies profilaktika.

1 klasės mokiniams

1 kl. kab.

A.Mickievič

Trečiadienis

07

15.00

5-8 klasių vadovų posėdis

Mokytojų kambarys

V. Giršvildienė

8.55-9.40

Emilio tėvelio vedama edukacinė pamoka „Ekonomika vaikiškai“

112 kab.

J. Jonušienė

Ketvirtadienis

08

10.00-11.00

Susitikimas su rašytoju V. Račicku

Skaitykla

L. Gailiūnienė

11.55-12.55

6 klasių lietuvių kalbos olimpiados mokyklinis turas

313 kab.

G. Vaišnoraitė

E. Trečiokienė

V. Butienė

07-08 d.

 

„Gamtos kengūra - 2018“ 2-4 kl.

Mokykla

S. Kazakevičienė

R. Jonušauskienė

Penktadienis

09

 

Tarptautinė pradinių klasių mokinių darbų paroda „Laiškai iš praeities – verpstės“

Skaitykla

L. Gailiūnienė

9.50-10.35

Vilniaus miesto matematikos olimpiada 2–4 kl. (mokyklinis turas)

107 kab.

A.Roškienė

I. Eitmantaitė

8.00-8.45

 

Integruotas 8 kl. istorijos ir geografijos konkursas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

Skaitykla/315 kab.

V. Martinkėnienė

M. Karanauskas

8.30-11.00

Išvyka į „Skalvijos“ kino teatrą 4a, 4b, 4c, 4e

 

V .Latvienė

R. Mankevičienė

Šeštadienis

10

 

Nacionalinio konkurso ,,Lietuvos istorijos žinovas“ II etapas

LR Seimas

V. Martinkėnienė

Pirmadienis

12

10.45-11.15

Lietuvių poetų eilės užsienio kalbomis „Deklamuoju laisvę“

Skaitykla

D. Freigofienė

9.00-11.00

 

5-8 kl. konkursas „100-mečio daina Lietuvai“

3-4 kl Koncertas  „100-mečio daina Lietuvai“

Renginių salė

R. Sinkevičius

V. Giršvildienė

A. Masiukienė

A.Žala

Pilietiškumo ugdymo darbo grupė

12.00-12.40

3-4 kl Koncertas  „100-mečio daina Lietuvai“

Renginių salė

A.Šiaučiulienė

A. Čepulienė

3-4 klasių mokytojos

10.00-13.30

 

Nacionalinės katalikų tikybos viktorinos ketvirtųjų klasių mokiniams „ESU KATALIKAS“ pirmasis etapas. Dalyvauja ketvirtųjų klasių mokinių komanda. (4A ir 4E)

Vilniaus Arkivyskupijos Katechetikos Centras,

Aušros Vartų 11

L. Kivitienė

18.00

1-4 kl. Tėvų atstovų susirinkimas

 

L.Kačiušytė Skramtai

G.Jurgaitienė

Antradienis

13

18.00

5-8 klasių tėvų atstovų susirinkimas

Skaitykla

L.Kačiušytė Skramtai

V.Giršvildienė

14.50-15.35

Matematikos olimpiada, I turas,  8 kl.

225 kab.

M. Arefjeva

9.50-10.35

Integruota pasaulio pažinimo ir biologijos pamoka „Bestuburiai ir vabzdžiai“ 2 H klasei

125 kab.

R. Milašiūtė

J. Lukošaitienė

13-15 d.

(data  tikslinama)

10.50-11.35

Patriotinės lietuvių poezijos skaitymas užsienio kalbomis

Kab. tikslinamas

D. Freigofienė

A. Vincel

D. Gramauskienė

Trečiadienis

14

13.00-14.30

Ansamblio „Bitinėlis“ dalyvavimas Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamoje Vilniaus ansamblių apžiūroje

LNKC

 B. Radvilaitės g. 8

A.Šiaučiulienė

A.Čepulienė

8:55-9:40

Matematikos viktorina skaičiaus dienai paminėti. Dalyvauja 6 klasių mokinių komandos.

skaitykla

A. Daugialienė

8.50-12.00

Edukacinė  pamoka „Kas gyvena miške?“ 1A, 1B, 1E kl.

Konstitucijos pr.12a.

L.Kašėtienė

L. Duoblytė

V. Urvikienė

15.00

Mokinių skatinimo tvarkos koregavimo darbo grupės susirinkimas.

241 kab.

V.Giršvildienė

Ketvirtadienis

15

8.00-11.00

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2018“ 1-4 kl.

Mokykla

S. Kazakevičienė

G. Vitkevičiūtė

G. Jurgaitienė

8.00-11.00

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2018“

5-8 kl.

Mokykla

A.Jermakovienė

17.30-19.00

Abėcėlės šventė

118 kab.

O. Mockaitytė-Rastenienė

Data ir laikas derinami

Edukacinė  tėvų vedama pamoka „Biomechanika: kas tai?“ 1B

VGTU Biomechanikos inžinerijos katedra

V. Urvikienė

 

7.00-17.00

8 klasių gerai besimokančių mokinių išvyka į Kauną. „Geriausia ever pamokų diena“

Kaunas, Žalgirio arena

M. Karanauskas

E. Trečiokienė

G. Smirnovė

Penktadienis

16

8.30-11.30

2a kl. edukacinė pamoka pinigų muziejuje

Totorių g. 2/8

A.Sandunavičienė

11.30-14.00

3g kl. Išvyka į Vilniaus mažąjį teatrą

Gedimino pr. 22

I.Adelbergienė

9.00-12.30

Tėvų vedama edukacinė pamoka „Garsų pasaulis“

S. Neries 69

S. Kazakevičienė

13.55-14.40

„Pi viktorina“, dalyviai: 5 - 6 kl. mokiniai

301 kab.

M. Arefjeva

14.30-15.00

LŽNS paskaita  „Kaip bendrauti su žmonėmis turinčiais negalią“

118 kab.

O.Mockaitytė-Rastenienė

DRAUGYSTĖS SAVAITĖ KOVO 19-23 D.

Pirmadienis

19

19-23 d. Per ketvirtokų katalikų tikybos pam.

Baigiamasis ketvirtokų katalikų tikybos žinių patikrinimas-konkursas „PAŽĮSTU SAVO TIKĖJIMĄ“

218 kab.

L. Kivitienė

13.00

1-4 klasių mokytojų tarybos posėdis

Skaitykla

G. Jurgaitienė

 

3E klasės kūrybinių darbų paroda „Dzūkijos paslaptys“

Mokyklos 1a. Geltonas korp.

G.Abaravičienė

Antradienis

20

11.55-12.40

Pasaulinei Žemės dienai paminėti 8 kl. chemijos-biologijos viktorina

125 kab.

R.Kudzevičienė

J.Lukošaitienė

11.00-12.30

Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių gamtamokslinės viktorinos-konkurso „Žemė- mūsų namai“ organizavimas Balsių progimnazijoje

Skaitykla

G. Jurgaitienė

R. Jonušauskienė

S. Kazakevičienė

9.00-11.30

Edukacinė saugaus eismo pamokėlė

Lietuvos mokinių

neformaliojo švietimo centras

L. Bernadickienė

13.00-13.45

5 kl. lietuvių k. diktantų konkurso mokyklinis turas

302 kab.

G. Vaišnoraitė

Trečiadienis

21

10.30-12.30

Edukacinė pamoka Nacionaliniame muziejuje

Arsenalo g. 1

A.Sandunavičienė

G.Vitkevičiūtė

Laikas derinamas

Tėvų vedama pamoka apie sveikus dantis

113 kab.

M. Ruzgaitė

Data derinama

Tėvų vedama pamoka apie profesijas. (1e klasės mokinio tėtis Mantas Tvarijonavičius)

118 kab.

L. Kašėtienė

Ketvirtadienis

22

12.00-15.00

Prevencinės pamokos ir 5-6 klasių piešinių paroda paminėti pasaulinę tuberkuliozės dieną

5-6 kl. kab.

A.Mickievič

9.00-10.00

Edukacinė tėvų vedama pamoka „Šilumos taupymas. Renovacijos pagrindai“

114 kab.

G.Abaravičienė

Penktadienis

23

9.00-13.00

Edukacinė tėvų vedama pamoka „Pinigai“

Konstitucijos pr. 20A

S. Kazakevičienė

Pirmadienis

26

13.00-14.30

„(Ne)Regėti susitikimai“ su GOLD FM radijo laidos „Aklas pasimatymas“ kūrėjais: Kristijonu Bartoševičiumi, Irma Jokštyte, Lina Puodžiūniene

Skaitykla

A.Masiukienė

10.15-12.45

2 D ir 2 H edukacinė išvyka į planetariumą

Konstitucijos pr. 12 a

R. Milašiūtė

R. Valantinaitė-Navikienė

 

1-4 kl . Kūrybinių darbų paroda „Margučiai“

Mokyklos korpusų foje

G.Abaravičienė

M.Rimkienė

L.Duoblytė

Antradienis

27

 

Teatro diena

Mokykla

A.Masiukienė

G.Čepukonytė

 

Trečiadienis

28

13.00

Vilniaus miesto mokyklų penktų klasių mokinių

diktanto konkursas  „Auksinė plunksna“

Vilniaus „Ąžuolyno“

progimnazija

 

15.00

Vaiko gerovės komisijos posėdis

 

L.Kačiušytė Skramtai

Ketvirtadienis

29

 

Edukacinių pamokų už mokyklos ribų kūrimas ir teikimas Vilniaus miesto savivaldybės projektui-konkursui „Vilniaus miesto žemėlapis. Patirk Vilnių“

Vilniaus švietimo pažangos centras

S. Kazakevičienė

R. Jonušauskienė

Penktadienis

30

13.30-17.00

Teatros studijos „Savi“ išvyka į integracinį renginį „Improvizacijos“ Jeruzalės progimnazijoje

Mokyklos g. 9

A.Masiukienė

08.00-9.40

1C klasės integruota dailės ir technologijų pamoka

Technologijų kabinetas

M. Ruzgaitė

11.50-12.45

3E Edukacinė pamoka „Velykų pamoka klasėje“

114 kab.

G.Abaravičienė

Kovo mėn.

 

Akcija „Baltasis badas“

Mokykla

Gamtamokslinė darbo grupė

Data derinama

9.00-12.00

Edukacinė išvyka į Planetariumą, tema: Kas gyvena miške?

Konstitucijos pr. 12a, Vilnius

M. Ruzgaitė

I.Eitmantaitė

Data derinama

Laikas derinamas

Sveika mityba, veda diatologė iš Vilniaus visuomenės sveikatos biuro

113 kab.

M. Ruzgaitė

Data derinama

Laikas derinamas

Tėvų edukacinė pamoka apie programavimą

108 kab.

R. Milašiūtė

Kovo mėn.

 

Dalyvavimas piešinių konkurse „Piešk atšvaitą, kurį nori pats nešioti“

Lietuvos transporto saugos administracija

A.Vildžiūnaitė-Pukėnė

Data derinama

Laikas derinamas

Edukacinė pamoka Prezidentūroje

Prezidentūra

J. Jonušienė

Data derinama

Laikas derinamas

Edukacinė išvyka į kiną

Forum Cinemas

G.Abaravičienė

R.Milašiūtė

 

 
Atnaujinta: 2018-03-04