Mėnesio veiklos planas

PATVIRTINTA

Vilniaus Balsių progimnazijos l. e. direktorės pareigas Virginijos Giršvildienės

2020 m. sausio mėn. 10 d. įsakymu Nr. V-4

Savaitės diena

Mėn. diena

Valanda

Numatoma veikla

Vieta

Atsakingas

Ketvirtadienis

02

Laikas derinamas su gr. vadovais

Metodinių grupių, darbo grupių  susirinkimai

Mokyklos kab.

Metodinių ir darbo grupių vadovai

Penktadienis

03

Sausio - vasario mėn.

Vertimų konkursas “Tavo žvilgsnis” 

Mokyklos kab.

J. Mincevičiūtė

Sausio - vasario mėn. 

3 kl. Piešinių paroda “My dream house”

5 kl. Piešinių paroda “My dream house”

3 a. erdvės

E. Mikalauskienė

J. Mincevičiūtė

O. Perepečienė

Pirmadienis

06

14.00

Atestacijos komisijos posėdis

Mokytojų kamb.

R. Mankevičienė

V. Giršvildienė

 

13.00

1-4 kl. Mokytojų metodinis susirinkimas

Skaitykla

V. Urvikienė, S. Kazakevičienė

Antradienis

07

14.00

1-4 kl. Mokytojų metodinis susirinkimas

Skaitykla

V. Urvikienė, S. Kazakevičienė

 

13.00 - 16.00

Audito gr. susirinkimas

 

V. Giršvildienė

J. Jonikaitis

N. Jucienė

Trečiadienis

08

8.55

Viešnios iš Naujosios Zelandijos pamoka - šalies ir lietuvių bendruomenės veiklos pristatymas

302 kab.

G. Vaišnoraitė

9.00-12.30

3a,3b,3e kl. Mokinių išvyka į Planetariumą.

Planetariumas

V. Urvikienė, L. Duoblytė, L. Kašėtienė

 

13.00-15.00

Audito gr. susirinkimas

141 kab.

V. Giršvildienė

J. Jonikaitis

N. Jucienė

Ketvirtadienis

09

11:55-12:40

Projektas “Graži šypsena” 1B kl.

224 kab.

G. Kondratovičiūtė

8.00-8.55

Integruota pasaulio pažinimo ir biologijos pamoka 4H klasei apie virškinimo sistemą. 

125 kab. 

J. Lukošaitienė

R. Milašiūtė

Penktadienis

10


Sausio 10-31
Sausio

13

9.00-12.00

Neįgaliųjų sporto pristatymas pagal Erasmus+ projektą ,,Mūsų skirtumai-tai mūsų turtas"

Mažoji sporto salė

E.Dailidienė

08:00-08:45

Pamoka “Sveika mityba” 3E kl.

118 kab.

G. Kondratovičiūtė

8:00-15:00

Prevencinė savanorystės akcija “Palankaus vėjo malūnėlis”. Vėjo malūnėlių gamyba.

121 kab.

A.Žala

L.Krincė

D.Kazlauskaitė

A.Apšegaitė

11:55-12:40

Projektas “Graži šypsena” 1A kl.

224 kab.

G. Kondratovičiūtė

7.30-8.10

Akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija”

Mokyklos foje ir kabinetai

D. Iliukevičienė

A. Daugialienė

V.Martinkėnienė

J.Miškinienė

 D. Freigofienė

R. Mankevičienė

A.Žala

11:55-12:40

Projektas “Graži šypsena” 1D kl.

244 kab.

G. Kondratovičiūtė

Antradienis

14

15.00

5-8 klasių vadovų posėdis

Mokyklos skaitykla/mokytojų kamb.

V. Giršvildienė

 

8:00-13:00

Edukacinės pamokos su gamtininku fotografu M. Čepuliu 1B, 1C, 2C, 2E, 3E, 3G, 4E, 4F, 4G, 4H klasėms

Mokyklos skaitykla

L. Bernadickienė

 

11:55-12:40

Projektas “Graži šypsena” 1C kl.

216 kab.

G. Kondratovičiūtė

 

9.00-12.30

1F išvyka į kino teatrą.

Multikino

A.Pranskūnaitė

 

13.00

Savanorystės projekto “Kelrodė žvaigždė” koordinatorės Simonos pasidalijimas gerąja patirtimi.

150 kab.

Dalia Kazlauskaitė

Laima Krincė

Aušra Apšegaitė

Trečiadienis

15

13.00-15.00

1- 4 kl. Meninio skaitymo konkursas.

Mokyklos skaitykla/mokytojų kamb.

Antrų klasių mokytojos.

 

8:00-12:00

Edukacinės pamokos su gamtininku fotografu M. Čepuliu 1A, 1E, 2A, 2B, 4C, 4D, 7A klasėms

Mokyklos skaitykla

L. Bernadickienė

 

11:55-12:40

Projektas “Graži šypsena” 1E kl.

113 kab.

G. Kondratovičiūtė

 

18:30

4D klasės tėvų susirinkimas

221 kab.

R.Valantinaitė - Navikienė

 

14:05

Prevencinė pamoka 7C kl. Supažindinimas su mokinio elgesio taisyklėmis.

217 kab.

A.Apšegaitė

A.Jermakovienė

Ketvirtadienis

16

 

I-ojo pusm. Pa(si)tikrinamasis darbas 1-4 klasėse

Klasių kabinetai

R. Jonušauskienė, 1-4 kl. vadovai

 

5 kl. tapybos paroda “Šiltos ir šaltos spalvos.”

3 a. erdvės

M. Jutelienė

12:00 - 14:00

Edukacinis užsiėmimas 2C ir 2F klasių mokiniams „Kosminis skrydis vaikams“.

108 kab.

Vida Laucienė

Dalia Adomavičienė

Penktadienis

17

10.00

Prevencinė paskaita 8d klasės mokiniams, supažindinimas su administracine atsakomybe  (rūkymas, alkoholis, internetinė erdvė)

304 kab.

E.Dailidienė

5-8 kl. soc.pedagogė A.Apšegaitė

11:55

Prevencinė pamoka  klasei 3D

203 kab.

L.Krincė

12.00-13.30

Lietuvos mokyklų žaidynių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs” estafečių Vilniaus miesto pogrupių  varžybos 2009 g.m. mokiniams.

D. sporto salė

V. Giršvildienė, E. Grybauskas, J.Lazauskienė

Pirmadienis

20

11:55-12:40

Projektas “Graži šypsena” 1F kl.

106 kab.

G. Kondratovičiūtė

Antradienis

21

13.10-15.00

Meninio skaitymo konkursas

Mokyklos skaitykla/mokytojų kamb.

R. Vitanauskienė, V. Butienė

10:50-12:40

Projektas “Paguodos skrynelė” 4A kl.

123 kab.

G. Kondratovičiūtė

   

I-ojo pusm. Pa(si)tikrinamasis darbas 1-4 klasėse

Klasių kabinetai

R. Jonušauskienė, 1-4 kl. vadovai

Trečiadienis

22

9:50-11:00

5-8 klasių matematikos konkursas  Pangea-2020, I etapas

derinama

A.Daugialienė

 

8:55-11:00

1-4 klasių matematikos konkursas  Pangea-2020, I etapas

derinama

Ž. Ežerskienė, G. Abaravičienė

Ketvirtadienis

23

9.00- 12.00

Išvyka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją 

Gedimino pr. 11

L. Bernadickienė

8:00-13:00

Edukacinės pamokos su gamtininku fotografu M. Čepuliu 1D, 2D, 2F, 3A, 3B, 3C, 3D, 3F, 4A, 4B klasėms

Mokyklos skaitykla

L. Bernadickienė

 

I-ojo pusm. Pa(si)tikrinamasis darbas 1-4 klasėse

Klasių kabinetai

R. Jonušauskienė, 1-4 kl. vadovai

 

10.00

Prevencinė pamoka 3C klasei

215 kab.

L.Krincė

 

9:50-11:35

Pamoka “Atverk paguodos skrynelę” 4F kl.

107 kab.

G. Kondratovičiūtė

Penktadienis

24

10.30 - 13.00

Edukacinė veikla Verkių parke ,, Miškas žiemą”. 

( keliama į 17 d.)

Verkių parkas

Reda Minkevičienė

 

9:50-11:35

Pamoka “Atverk paguodos skrynelę” 4B kl.

121 kab.

G. Kondratovičiūtė

   

Paroda “Dygsnis dygsnį veja”

Pirmo aukšto foje

L. Gailiūnienė, A. Sandunavičienė

Pirmadienis

27

11:55-12:40

Pamoka “Kaip padėti sau nelaimės atveju” 1D kl.

224 kab.

G. Kondratovičiūtė

Antradienis

28

 

5-8 kl. Mokytojų posėdis

Mokyklos skaitykla/mokytojų kamb.

V. Giršvildienė

10:50-11:55

Pamoka “Atverk paguodos skrynelę” 4G kl.

210 kab.

G. Kondratovičiūtė

 

8-tų klasių darbų paroda ,,Šiuolaikiniai Viduramžiai”

 

M. Peciūnaitė

Trečiadienis

29

18.00

Mokyklos tarybos posėdis

Mokyklos skaitykla/mokytojų kamb.

V. Giršvildienė

 

12.30- 14.00

Lietuvos mokyklų žaidynių ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs” estafečių Vilniaus miesto pogrupių varžybos 2007 g.m. mokiniams.

D. sporto salė

V. Giršvildienė, E. Grybauskas, J.Lazauskienė, T. Gaškas

 

15.00

VGK 

306 kab.

A.Apšegaitė

Penktadienis

31

13:10-13:55

Prevencinė pamoka “Rūkymas-elektroninės cigaretės”

302 kab.

G. Kondratovičiūtė

 

10:50-11:55

Pamoka “Atverk paguodos skrynelę” 4D kl.

221 kab.

G. Kondratovičiūtė

Sausio 14-23

Laikas derinamas

Pamokų stebėjimai 3-iose klasėse

Klasių kabinetai

R. Jonušauskienė

 
Atnaujinta: 2020-01-20