Mėnesio veiklos planas

PATVIRTINTA
Vilniaus Balsių progimnazijos
Direktorės Loretos Kačiušytės-Skramtai  
2018 m. birželio mėn. 4 d.
Įsakymu Nr. V- 105

BIRŽELIO MĖNESIO PLANAS  

Savaitės diena

Mėn. diena

Valanda

Numatoma veikla

Vieta

Atsakingas

04-15

8.00-17.00

Dieninė stovykla „Balsiukų stovyklėlė 2018“

112, 113 kab.

R. Sinkevičius

M.Ruzgaitė

I.Eitmantaitė

Penktadienis

01

8.30-15.30

6c kl. atstovų išvyka į LR Seimą, konkurso „Aš ir Lietuva apdovanojimus

LR Seimas

L. Buterlevičienė

8.30-13.30

Integruotos pamokos lauko erdvėse 6 kl. mokiniams

Žaliųjų ežerų apylinkės

V. Giršvildienė

18.00

2a kl. Išvyka į žygį

Balsiai

A.Sandunavičienė

17.00

1g kl. išvyka į gamtą su mokiniais ir jų tėveliais

Balsiai

A.Vildžiūnaitė-Pukėnė,

mokinių tėvai

10.00

3c kl.  mokinių ir Tėvų  išvyka į „Tarzaniją“

Alytus

J. Jonušienė,

mokinių tėvai

Šeštadienis

         02

11.00-15.00

2h mokinių ir Tėvų išvyka į Neries regioninį parką

Dūkštos

R. Milašiūtė,

mokinių  tėvai

Pirmadienis

04

 

Integruotos prancūzų kalbos ir IT pamokos

 

E. Dailidienė

J. Ledienė

8.15-13.30

Integruotos pamokos lauko erdvėse 7 kl. mokiniams

Žaliųjų ežerų apylinkės

V. Giršvildienė

10.50-12.40

Integruotos SEU ir lietuvių kalbos pamokos: 6b +6c kl.

Skaitykla

L. Buterlevičienė

E. Trečiokienė

Antradienis

05

9.00-13.00

Pradinių klasių metodinių grupių susirinkimas

224 kab.

R. Jonušauskienė

S. Kazakevičienė

8.15-13.30

Integruotos pamokos lauko erdvėse 8 kl. mokiniams

Žaliųjų ežerų apylinkės

V.Giršvildienė

Trečiadienis

06

6.30-20.30

5a ir 6e klasių išvyka į N. Akmenę

 

V.Stanevičienė

M.Karanauskas

8.00-17.00

5b ir 5e klasių išvyka į IX fortą

Kaunas

A.Daugialienė,

D. Gramauskienė

8.00-17.00

5c ir 5d klasių išvyka į Birštoną ir jo apylinkes

Birštonas

V. Butienė,

A. Jermakovienė

9.00-12.00

Metodinės priemonės „Gamtininko užrašai“ rengimas

224 kab.

R. Jonušauskienė

S. Kazakevičienė

V. Laucienė

M. Ruzgaitė

10.00

Priėmimo komisijos posėdis

301 kab.

Priėmimo komisija

Trečiadienis - šeštadienis

06-09

5.00-11.00

8A ir 8D klasių išvyka į Lenkiją

Lenkija

V. Martinkėnienė,

D.Iliukevičienė

Trečiadienis - penktadienis

11.30-12.00

8C išvyka į Skautų slėnį

Ukmergės raj.

L. Macevičiūtė

Ketvirtadienis

07

7.00-17.00

6b ir 6c išvyka į Kauno VII ir IX fortus.

Kaunas

L. Buterlevičienė

E. Trečiokienė

9.00-12.00

Metodinės priemonės „Gamtininko užrašai“ rengimas

224 kab.

R. Jonušauskienė

S.Kazakevičienė

V. Laucienė

M.Ruzgaitė

Penktadienis

08

8–9 dienomis

7c kl. išvyka

Nemenčinės raj.

J. Ledienė

9.00-14.00

6c išvyka į Europos parką

Vilnius

L. Buterlevičienė

10.00-13.30

5c kl. ekskursija po Vilniaus miestą

Vilnius

A. Jermakovienė

9.00-12.00

Metodinės priemonės „Gamtininko užrašai“ rengimas

224 kab.

R. Jonušauskienė

S. Kazakevičienė

V.Laucienė

M. Ruzgaitė

Šeštadienis

09

9.00-22.00

Generalinė Dainų šventės repeticija, koncertas

Kaunas

A.Čepulienė

A. Šiaučiulienė

18.00-21.00

Balsių bendruomenės šventė

Balsių mitologinis parkas

R. Sinkevičius

Pirmadienis

11

8.00-12.00

5-8 klasių projektinių darbų refleksija-pristatymas „Klasės išvyka“

5-8 kl. kabinetai

V. Giršvildienė

5-8 klasių vadovai

10.00

VGK baigiamasis posėdis

 

L.Kačiušytė Skramtai

11.45

4 klasių mokytojų  ir būsimų 5 klasių vadovų posėdis

241 kab.

V. Giršvildienė

Antradienis

12

8.00-12.00

5-8 klasių mokiniams „Eko diena“

Aplink mokykla esančios teritorijos

Žaliųjų ežerų apylinkės

V. Giršvildienė

A .Apšegaitė

5-8 klasių vadovai

9.00-13.00

1-4 kl. Mokytojų tarybos posėdis

Skaitykla

G. Jurgaitienė

13.00

(gal suderinsime 12.30)

5-8 klasių mokytojų posėdis dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę

Skaitykla

V. Giršvildienė

18.00

5-8 kl. apdovanojimai

Renginių salė

V. Giršvildienė

R. Sinkevičius

Trečiadienis

13

9.00-14.00

5-8 klasių mokiniams sporto šventė

„Mes šaunūs, kai mes kartu“

Mokyklos sporto aikštynas

V.Giršvildienė

Kūno kultūros mokytojai

Ketvirtadienis

14

9.00-10.00

5-8 klasių mokinių Sporto šventės „Mes šaunūs, kai mes kartu“ apdovanojimai.

Didžioji sporto salė

V.Giršvildienė

Kūno kultūros mokytojai

10.00

Atestacinės komisijos posėdis

Skaitykla

L.Kačiušytė Skramtai

Penktadienis

15

10.00

8 kl. išleistuvės

Renginių salė

V. Giršvildienė

R. Sinkevičius

8 kl. vadovai

Pirmadienis

18

18.00-19.00

6c klasės Tėvų susirinkimas

219 kab.

L. Buterlevičienė

Antradienis

19

10.00

Priėmimo komisijos posėdis

301 kab.

Priėmimo komisija

Trečiadienis

20

 

5-8 klasių mokytojų baigiamasis posėdis

Skaitykla

V. Giršvildienė

 

1-4 kl. Pradinių klasių metodinės grupės mokytojų išvažiuojamasis posėdis

Klaipėdos

apskritis

R. Jonušauskienė

S. Kazakevičienė

A. Roškienė

11.00-12.00

Ansamblio „Bitinėlis“ pasiruošimas Dainų šventei - generalinė repeticija

121 kab.

A.Čepulienė

A. Šiaučiulienė

Ketvirtadienis

21 d.

 

1-4 kl. Pradinių klasių metodinės grupės mokytojų išvažiuojamasis posėdis

Klaipėdos

apskritis

R. Jonušauskienė

S. Kazakevičienė

Roškienė

11.00-12.00

Ansamblio „Bitinėlis“ pasiruošimas Dainų šventei - generalinė repeticija

121 kab.

A.Čepulienė

A. Šiaučiulienė

Penktadienis

22

9.00

1-8 kl baigiamasis išvažiuojamasis posėdis

 

L. Kačiušytė Skramtai

R. Sinkevičius

Šeštadienis

06. 30 iki 07. 06

10.00-20.00

Dainų šventė 2018

Kalnų parkas

Vilnius

A.Čepulienė

A.Šiaučiulienė

 

 
Atnaujinta: 2018-06-07