Mėnesio veiklos planas

PATVIRTINTA
Direktorės Loretos Kačiušytės-Skramtai
2018 m. gegužės mėn. 02 d.
Įsakymu Nr. V-93

GEGUŽĖS MĖNESIO PLANAS 

Savaitės diena

Mėn. diena

Valanda

Numatoma veikla

Vieta

Atsakingas

 

Antradienis

01

 

7b, 7c kl. integruotų lietuvių kalbos ir technologijų kūrybinių darbų paroda ,,Mano planeta“.

Skaitykla

V. Butienė, technologijų mokytojai

Trečiadienis

02

15.30

Mokyklos kūrybinių dirbtuvių „Fab Lab“ atidarymas

133 kab.

L. Kačiušytė Skramtai

V. Giršvildienė

A.Žala

J. Ledienė

9.00-9.45*

* (2 kl. - 55 min.)

2 kl. standartizuoti testai - SKAITYMAS

4 kl. standartizuoti testai - SKAITYMAS

Savo klasėse

G. Jurgaitienė

2, 4 klasių vadovai

8.50-13.00

1 B klasės edukacinė išvyka į Traukinių muziejų

Traukinių muziejus (Geležinkelio g. 16)

V. Urvikienė

Ketvirtadienis

03

 

 

9.50-10.35

„Profesijų mugė“. Dalyvauja 5-8 kl. mokiniai

Įvairūs kab.

V. Giršvildienė

E. Trečiokienė

Ugdymo karjerai darbo grupė

9.15-12.40

Išvyka  3c kl.į Savivaldybę

Vilniaus Savivaldybė

J. Jonušienė

10.50-11.35

 

Susitikimas su E. Jakilaičiu. Dalyvauja 8 kl. mokiniai

Skaitykla

V. Giršvildienė

M. Karanauskas

Ugdymo karjerai darbo grupė

8.00-12.40

 

2H, 2G, 2E, 2A, 3D klasių susitikimas su rašytoju D. Šukiu

 

Savo klasėse

R. Milašiūtė

 

9.20-12.00

3B klasės edukacinė išvyka į CENTRINĮ PAŠTĄ

Gedimino pr. 7, Vilnius

R. Jonušauskienė

Penktadienis

04

9.00

Ąžuolų giraitės sodinimas

Mokyklos kiemas

J. Lukošaitienė

R. Sinkevičius

V. Strazdienė

R. Paužuolis

A.Žala

9.00-9.45*

* (2 kl. - 55 min.)

2 kl. standartizuoti testai - RAŠYMAS, 2 dalis

4 kl. standartizuoti testai - PASAULIO PAŽINIMAS

Savo klasėse

G. Jurgaitienė

2, 4 klasių vadovai

12.45

4 klasių vadovų susirinkimas

241 kab.

V. Giršvildienė

8.00-11.35

3A, 3F, 1C, 3E klasių susitikimas su rašytoju D. Šukiu

Savo klasėse

R. Milašiūtė

17.00-20.00

Diskoteka 5-8 kl. mokiniams

Renginių salė

R. Sinkevičius

V. Giršvildienė

A.Žala

Pirmadienis

07

10.00-14.00

Skaitymo akcija “Lietuva skaito”, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti.

Mokyklos galinis kiemas

L. Gailiūnienė

R. Strauzaitė

14.00

Etnokultūros ugdymo darbo grupės susirinkimas

120

R. Sinkevičius

7–11 dienomis

6d kl. Paramos akcija ,,Padėkime gyvūnams“

Pirmo aukšto foje

E. Dailidienė

Antradienis

08

9.00-9.35

 

4 kl. standartizuoti testai - KLAUSIMYNO PILDYMAS

Savo klasėse

G. Jurgaitienė

D. Tananienė

4 klasių vadovai

8.00-11.30

5D išvyka į ,,Grigeo“

Grigiškių popieriaus fabrikas

V. Butienė

Trečiadienis

09

14.30

Vaiko gerovės komisijos posėdis

304 kab.

L.Kačiušytė Skramtai

10.00-13.00

5D kl. socialinio bendradarbiavimo su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ šventė „Draugystės tiltai apleistuose praeities kiemuose“

Parkas, Kareivių g. 2

V. Butienė

9.50-10.25

Atvira matematikos pamoka

113 kab.

M. Ruzgaitė

Ketvirtadienis

10

9.00-12.00

 

2g klasės  išvyka į edukacinę saugaus eismo pamokėlę

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

A.Roškienė

12.00-14.00

6d klasės išvyka į Swedbank „Finansų laboratoriją“

Swedbank

E. Dailidienė

9.00-12.00

4d tėvelio Manto Rauckio vedama netradicinė pamoka lauke, tema: „Šaulių sąjungos veikla“.

Mokyklos teritorija

G. Vansevičienė

Penktadienis

11

8.00-18.00

4a ir 4d išvyka į Kauną

Kaunas

R. Mankevičienė

G. Vansevičienė

16.30-18.00

Žaidimų kūrimo būrelio renginys „Žaidimai skirti visiems“.

301 kab.

J. Ledienė

Pirmadienis

14

9.00-15.00

Tarptautinio projekto PhenoloGit baigiamasis renginys Vilniaus mieste

Vilniaus miestas (vieta derinama)

Gamtamokslinių

2-4 kl.mokytojos

G. Jurgaitienė

 

1f mokinės Neringos tėvelio vedama pamoka apie Europą

118 kab.

O. Mockaitytė-Rastenienė

8.00-14.00

Edukacinė 4c, 4e kl. išleistuvių išvyka į Vikingų kaimą.

Širvintų raj.

R. Minkevičienė

V. Laucienė

Antradienis

15

10.00-11.00

Edukacinė pamoka „Akmens amžius“

Nacionalinis muziejus

Ž. Ežerskienė

18.00-20.00

Ansamblio „Bitinėlis“ ir etno klasių 2a, 3a, 4a renginys „Iš senolių lobyno“

Mokyklos kiemas,  renginių salė

A.Čepulienė

A. Šiaučiulienė

A. Sandunavičienė

Ž. Ežerskienė

 R. Mankevičienė

R. Sinkevičius

V. Maksvitytė

Trečiadienis

16

18.00-19.30

„Apie priklausomybes nuo kompiuterių ir telefonų“, paskaita tėvams ir visai mokyklos bendruomenei

Skaitykla

E. Šidlauskas

8.30-11.30

2 H klasės išvyka į kraujo centrą.

Santaros klinika

R. Milašiūtė

 

3E klasės mokinių kūrybinių darbų paroda „LDK KUNIGAIKŠČIAI. PILYS“

Skaitykla

G.Abaravičienė

Ketvirtadienis

17

9.00-12.00

1-4 kl. pamokėlės apie rankų higieną

1-4 kl. kab

A.Mickievič

8.00-14.00

1 B ir 1 D išvyka į Vikingų kaimą

Vikingų kaimas

V. Urvikienė

 I. Eitmantaitė

12.00-16.00

5a klasės išvyka į Vilniaus oro uostą

Oro uostas

V. Stanevičienė

Penktadienis

18

 

 

 

 

 

 

 

9.00-12.30

2a išvyka į Swedbanką

Konstitucijos pr. 20a.

A.Sandunavičienė

8.00-13.00

Netradicinės integruotos pamokos gamtoje: matematika, lietuvių k., pasaulio pažinimas

Balsio ežeras

R. Minkevičienė

V. Latvienė

 G. Vansevičienė

9.00-12.00

1D ir 1C išvyka į planetariumą

Konstitucijos pr. 12a

M. Ruzgaitė

 I. Eitmantaitė

8.00-12.40

Integruotos atviros pamokos (matematikos, lietuvių k., pasaulio paž., dailės)  lauko erdvėse

Žalieji ežerai

S. Kazakevičienė

R. Jonušauskienė

Šeštadienis

19

8.00-19.00

3E klasės vaikų ir tėvelių išvyka į Anykščius

Anykščiai

G.Abaravičienė

Pirmadienis

21

13.00

1-4 klasių mokytojų tarybos posėdis

Skaitykla

G. Jurgaitienė

9.40

5 klasių viktorina „Ar žinai?“

Skaitykla

D.Balsevičius

8.00-17.00

3B klasės edukacinė išvyka į Anykščius

Anykščiai

R. Jonušauskienė

Antradienis

22

11.50-12.40

1a klasės tėvų vedama priešgaisrinės saugos pamoka

122 kab.

L. Duoblytė

Trečiadienis

23

8.55-10.35

4 kl. Šokio kūrybinių darbų pristatymai

Renginių salė

R. Sinkevičius

V. Kovalenko

4 kl. mokytojos

10.50-11.35

11.55-12.40

Prevencinė pamoka 4 kl. mokiniams

„Vandeny būk atsargus - tu ne žuvis, o tik žmogus“

Skaitykla

D. Kazlauskaitė

 

Ketvirtadienis

24

8.00-15.00

 

 

3F ir 3H išvyka į Vikingų kaimą

Vikingų kaimas

A. Pranskūnaitė

M. Tuminaitė-Bareikė

8.00-16.00

2H ir 2D klasių išvyka į Anykščius

Anykščiai

R. Milašiūtė

R. Valantinaitė-Navikienė

Penktadienis

25

13.55-14.40

5 klasių matematikos konkursas „DĖLIOK IR LAIMĖK“ (mat. būrelio renginys)

301 kab.

M. Arefjeva

9.00-15.00

1f, 1g klasių išvyka į Užutrakį. Pramoginė-edukacinė programa „Vikingų laivas“

Trakai, Užutrakis

A.Vildžiūnaitė-Pukėnė

O. Mockaitytė Rastenienė

13.00

Numatoma prevencinė pamoka 5kl. Mokiams apie saugų elgesį vandenyje

Skaitykla

A.Apšegaitė

 

Aitvarų gamyba

123 kab.

A.Sandunavičienė

08.00-13.00

1C ir 2C kl. Išvyka į Paukščių kaimą

Cijonų k., Ignalinos raj.

M. Ruzgaitė

S. Kazakevičienė

13.00

Dalyvavimas renginyje „Sportas visiems“

Palanga

V. Giršvildienė

J. Lazauskienė

9.00-12.00

1A, 1B, 1E edukacinė pamoka „Atradimai pievoje“ Planetariume

Planetariumas

L. Duoblytė

V. Urvikienė

L. Kašėtienė

8.00-18.00

3 D klasės išvyka siauruku „Anykščiai - Rubikiai“

Anykščiai

M.Rimkienė

10.30-15.00

3A ir 3E edukacinė išvyka į Vikingų kaimą

Vikingų kaimas

Ž.Ežerskienė

G.Abaravičienė

Sekmadienis

27

11.00-16.00

Ansamblio „Bitinėlis“ išvyka į Tarptautinį folkloro festivalį Skamba skamba kankliai vaikų šventę Saulytė 2018

Bernardinų sodas

A. Čepulienė

A. Šiaučiulienė

 

Pirmadienis

28

 

 

Renginių salės puošyba. Dekoracijų gaminimas.

Mokykla

Mokyklos interjero darbo grupė

9.00-13.30

1-4 klasių sporto šventė „Mes šaunūs, kai mes kartu“

Mokyklos sporto aikštynas

V. Giršvildienė

V. Rindeika

A.  Augonytė

J. Lazauskienė

T. Gaška

 

Parodos organizavimas pavasario tematika

        Mokykla

„Teptuko“ būrelis

R.Minkevičienė

10.00-10.45

Pamoka „Žemės turtai“

Planetariumas

Ž. Ežerskienė

Gegužės 29-birželio 8 d.

 

Integruotos pamokos lauko erdvėse

 

V. Giršvildienė

5-8 klasių mokytojai

Antradienis

29

 

Ketvirtokų mintys apie mokyklą (kūrybinių darbų paroda)

Mokyklos 2 a.

R. Minkevičienė

V. Latvienė

G. Vansevičienė

Laikas derinamas

1 B kl. Mamos vedama pamoka „Statistika - kas tai?“

207 kab.

V. Urvikienė

10.50-11.30

1-2 klasių sporto šventės „Mes šaunūs, kai mes kartu“ apdovanojimai

Mokyklos didžioji sporto salė

V. Giršvildienė

V. Rindeika

A.  Augonytė

J. Lazauskienė

T. Gaška

11.55-12.30

3-4 klasių sporto šventės „Mes šaunūs, kai mes kartu“ apdovanojimai

Mokyklos didžioji sporto salė

V. Giršvildienė

V. Rindeika

A.  Augonytė

J. Lazauskienė

T. Gaška

Trečiadienis

30

8.00-13.00

1-4 kl. geriausiai besimokančių mokinių apdovanojimai

Vieta derinama

L. Kačiušytė Skramtai

G. Jurgaitienė

R. Sinkevičius

15.00

5-8 klasių vadovų susirinkimas

Mokytojų kambarys

V. Giršvildienė

Ketvirtadienis

31

9.00

4 kl. mokinių išleistuvės

Renginių salė

4 kl. mokytojos

G. Jurgaitienė

R. Sinkevičius

8.00-17.00

2g ir 2e kl. išvyka į Anykščius

Anykščiai

A.Roškienė

L.Bernadickienė

8.00-14.00

2C ir 3B klasių edukacinis žygis gamtamoksline tema „Nariuotakojai“

Verkių regioninis parkas

S. Kazakevičienė

R. Jonušauskienė

9.00-17. 00

2a ir 2f kl. išvyka į Rumšiškes

Rumšiškės

A.Sandunavičienė G.Vitkevičiūtė

9.30-12.00

1D kl. išvyka į  Optiką

Ozo g. 25, Vilnius

I.Eitmantaitė

Data derinama

18.00-19.00

1C kl. Abėcėlės šventė

1a. geltonas korpusas

M. Ruzgaitė

Data derinama

18.00-19.00

1E kl. Abėcėlės šventė

118 kab.

L. Kašėtienė

Data derinama

18.00-19.00

1B kl. Mamyčių šventė

2 a. Raudonas korpusas

V. Urvikienė

Data derinama

 

1B klasės išvyka su tėveliais

Vieta derinama

V. Urvikienė

Data derinama

 

1a klasės išvyka su tėvais

Vieta derinama

L. Duoblytė

Data derinama

 

1a ir 1e ekskursija

Vieta derinama

L. Duoblytė. L. Kašėtienė

Data derinama

 

3E ekskursija į Vilniaus m.savivaldybę

Vilniaus m.savivaldybė

G.Abaravičienė

 
Atnaujinta: 2018-05-03