Mėnesio veiklos planas

PATVIRTINTA
Vilniaus Balsių progimnazijos
Direktorės Loretos Kačiušytės-Skramtai
 

BIRŽELIO MĖNESIO MOKYKLOS VEIKLOS PLANAS

Savaitės diena

Mėn. diena

Valanda

Numatoma veikla

Vieta

Atsakingas

Ketvirtadienis

1

 

9.00

4D klasės išvyka su tėvais į Duburių sodybą

Duburių sodyba, Ukmergės raj.

M. Ruzgaitė

9.30

6-8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų apdovanojimai

Mokyklos renginių salė

V. Giršvildienė

R. Sinkevičius

12.00

6-8 klasių mokinių sporto šventės apdovanojimai

Didžioji sporto salė

V. Giršvildienė

R. Sinkevičius

Penktadienis

2

9.30

Aštuntokų išleistuvės

Mokyklos renginių salė

R. Vitanauskienė

A. Daugialienė

M. Karanauskas

V. Giršvildienė

Pirmadienis

5

9.30

Matematikų metodinės gr. susirinkimas

241 kab.

V. Giršvildienė

M. Zakarevičius

10.00

Baigiamasis 1-4 klasių  mokytojų tarybos posėdis

Skaitykla

G. Jurgaitienė

 

Klasių tėvų atstovų susirinkimas

Skaitykla

L. Kačiušytė Skramtai

Antradienis

6

9.00

Metodinės Tarybos ir Etnokultūros grupės susirinkimas

Mokytojų kamb.

L. Kačiušytė Skramtai

10.00

Gamtamokslinių klasių vadovų susirinkimas

210 kab.

S. Kazakevičienė

R. Jonušauskienė

V. Laucienė

10.30

Audito gr. susirinkimas

241 kab.

V. Giršvildienė

Trečiadienis

7

8.00

Dorinio, meninio, technologijų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės

132 kab.

R. Sinkevičius

J. Janulevičienė

10.00

1-3, 2-4 klasių metodinių grupių susirinkimas.

I dalis (10.00 val.) sujungtos grupės  224 kab. - El. pratybų pristatymas.

223, 224 kab.

S. Kazakevičienė

R. Jonušauskienė

G. Jurgaitienė

11.00

 El. pratybų „Ema“ pristatymas 5-8 kl. mokytojams.

 

Skaitykla

V. Giršvildienė

10.00-16.00

I-asis mokinių priėmimo komisijos posėdis (dalyvauja visa komisija)

302

G. Jurgaitienė

Ketvirtadienis

8

10.00

Humanitarų metodinės gr. susirinkimas.

304 kab.

V. Giršvildienė

L. Macevičiūtė

12.00

5-8 klasių Ugdymo plano rengimo grupės susirinkimas (dalyvauja: R. Vitanauskienė, N. Jucienė, V. Martinkėnienė, J. Ledienė)

 

V. Giršvildienė

Pirmadienis

12

10.00

Būsimų 1 kl. mokytojų susirinkimas, dalyvauja ir muzikos, kūno kultūros bei šokio mokytojai

Mokytojų kambarys

G. Jurgaitienė

11.00

5-8 klasių Ugdymo plano rengimo grupės susirinkimas (dalyvauja: R. Vitanauskienė, N. Jucienė, V. Martinkėnienė, J. Ledienė)

241 kab.

V. Giršvildienė

Antradienis

13

10.00-12.00

Gamtamokslinių klasių vadovų susirinkimas. Metodinės priemonės rengimas

210 kab.

S. Kazakevičienė,

R. Jonušauskienė,

V. Laucienė,

M. Ruzgaitė

G. Jurgaitienė

9.30

5-8 klasių mokytojų posėdis

Skaitykla

V. Giršvildienė

12.00

5-8 klasių vadovų susirinkimas

Skaitykla

V. Giršvildienė

Trečiadienis

14

9.00-10.00

1-4 kl. klasių vadovų susirinkimas dėl soc. emocinio ugdymo programos  „Laikas kartu“ įgyvendinimo

 

L. Kačiušytė Skramtai

G. Jurgaitienė

V. Isiūnaitė

11.00

1-4 kl. Ugdymo plano rengimo grupės susirinkimas (dalyvauja: Alma, Jūratė, Silvija, Renata)

Pas Gintarę

G. Jurgaitienė

11.00

5-8 kl.klasių vadovų susirinkimas dėl soc. Emocinio ugdymo programos „Paauglystės kryžkelės įgyvendinimo“

Mokytojų kamb.

L. Kačiušytė Skramtai

V. Giršvildienė

M. Guptor

Ketvirtadienis

15

 

Atestacijos komisijos posėdis

Skaitykla

R. Mankevičienė

Penktadienis

16

9.00

Metodinės tarybos ir administracijos posėdis - 2016-2017 m.m. veiklos plano įgyvendinimo vertinimas

Mokytojų kambarys

L. Kačiušytė Skramtai

V. Giršvildienė

11.00

5-8 klasių Ugdymo plano rengimo grupės susirinkimas (dalyvauja: R. Vitanauskienė, N. Jucienė, V. Martinkėnienė, J. Ledienė)

241 kab.

V. Giršvildienė

Pirmadienis

19

10.00

Seminaras „Emocinio inteleko lavinimas mokykloje“ I gr. (1-4 kl. mokytojai) - baigiamoji sesija

 

L. Kačiušytė Skramtai

Antradienis

20

10.00 Seminaras „Emocinio inteleko lavinimas mokykloje“ II gr. (5-8 kl. mokytojai) - III sesija   L. Kačiušytė Skramtai

10.00-12.00

Gamtamokslinių klasių vadovų susirinkimas. Metodinės priemonės rengimas

210 kab.

S. Kazakevičienė,

R. Jonušauskienė,

V. Laucienė,

M. Ruzgaitė

Trečiadienis

21

9.00

5-8 kl. Mokytojų posėdis

Mokytojų kamb.

V. Giršvildienė

11.00

1-8 kl. Mokytojų susirinkimas. Audito rezultatų pristatymas.

Skaitykla

V. Giršvildienė

 

Mokyklos tarybos posėdis

 

L. Kačiušytė Skramtai

Ketvirtadienis

22

 

II mokinių priėmimo komisijos posėdis (dalyvauja visa komisija)

 

G. Jurgaitienė

Penktadienis

23

8.30

Baigiamasis ir išvažiuojamasis mokytojų posėdis

 

L. Kačiušytė Skramtai

R. Sinkevičius

 

 
Atnaujinta: 2017-06-20