Mėnesio veiklos planas

PATVIRTINTA
Vilniaus Balsių progimnazijos
Direktorės Loretos Kačiušytės-Skramtai  
2017 m. gruodžio mėn. 11 d.
Įsakymu Nr. V-109

GRUODŽIO MĖNESIO PLANAS 

Savaitės diena

Mėn. diena

Valanda

Numatoma veikla

Vieta

Atsakingas

 

Penktadienis

01

8.00-14.50

Projektas „Dėžinukas“. 5 kl. mokinių darbų, sukurtų per dailės ir informacinių technologijų pamokas, paroda - stendas fotografavimuisi.

Skaitykla

J. Ledienė

M. Jutelienė

J. Jonikaitis

8.00-8.45

Netradicinio ugdymo pamoka „Adventas“

113 kab.

M. Ruzgaitė

12.00-17.00

Dalyvavimas miesto Tautosakos ir tautodailės konkurse „Leliumoj“.

Vilniaus Senvagės gimnazija, Širvintų g. 80

R. Mankevičienė

A. Sandunavičienė

A. Šiaučiulienė

Ž. Ežerskienė

A. Čepulienė

9.00-12.00

„Siūlų pusnys“ 1-4 klasių varžytuvės ir apdovanojimas

Biblioteka

L. Gailiūnienė

R. Navikienė

R. Mankevičienė

L. Katinienė.

9.00-12.00

Išvyka į Valdovų rūmus

Valdovų rūmai

G. Vitkevičiūtė

L. Bernadickienė

13.55-14.40

Patikra dėl pedikuliozės:

7 pamoka - 7B

150 kab.

A.Mickievič

06.30 -17.00

Mažosios mokinių savivaldos išvyka

Panemunės pilis

M. Karanauskas

Pirmadienis

04

 

 

 

 

8.00-11.55

7c klasės mokinių (10 vaikų) dalyvavimas projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ II etapo tyrime.

129

V. Giršvildienė

V. Isiūnaitė

12.04-12.20

Adventinė paramos vargstantiems akcija

„Stebuklo matematika“

I a foje

L. Kivitienė

L. Buterlevičienė

12.04-12.22

3-4 klasių tarpklasinės kvadrato varžybos

Mažoji sporto salė

V. Rindeika

A. Augonytė

T. Gaškas

12.04-12.22

Finalinės 1-4 klasių šaškių varžybos

Mažoji sporto salė

V. Rindeika

A. Augonytė

T. Gaškas

V. Giršvildienė

13.00-14.00

5 klasių tarpklasinės  kvadrato varžybos

Didžioji sporto salė

J. Lazauskienė

 

9.15-9.40

13.00-13.45

Profilaktinė pedikuliozės patikra:

2 pamoka - 6D

6 pamoka - 5D

150 kab.

A.Mickievič

Visa diena

Renginys „Siūlai siūlai susivykit“ ir

„Knygų kalėdos“

Netradicinio ugdymo muzikos pamokos bibliotekoje  - Advento pirmoji savaitė.

Biblioteka

 

L. Gailiūnienė

L. Katinienė

A. Čepulienė

Visa diena

Mezginių paroda

Biblioteka

 

 

 

L. Gailiūnienė

R. Navikienė

R. Mankevičienė

L. Katinienė

18.00 - 20.30

4b kl. Tėvelių susirinkimas

217 kab.

V.Latvienė

Antradienis

05

 

Renginys „Siūlai siūlai susivykit“ ir

„Knygų kalėdos“

Netradicinio ugdymo muzikos pamokos bibliotekoje  - Advento pirmoji savaitė.

Biblioteka

 

L. Gailiūnienė

L. Katinienė

A. Čepulienė

 

9.15-9.40

13.00-13.45

Patikra dėl pedikuliozės:

3 pamoka - 6E

6 pamoka - 8B

150 kab.

A.Mickievič

13.00-14.00

5 klasių kvadrato varžybos

Didžioji sporto salė

J. Lazauskienė

15.00-19.00

Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės  susirinkimas. Mokyklos veiklos sričių įsivertinimo iliustracijų kūrimas.

241 kab.

V. Giršvildienė

18.00

7-8 klasių mokinių tėvų atstovų susitikimas su Senvagės gimnazijos administracija

Skaitykla

L. Kačiušytė Skramtai

V. Giršvildienė

Trečiadienis

06

 

Tėvų susirinkimas

105 kab.

I.Adelbergienė

8.00-9.00

2 c klasė. Tėvų vedama pamoka

223 kab.

S.Kazakevičienė

 

Renginys „Siūlai siūlai susivykit“ ir

„Knygų kalėdos“

Netradicinio ugdymo muzikos pamokos bibliotekoje  - Advento pirmoji savaitė.

Biblioteka

 

L. Gailiūnienė

L. Katinienė

A. Čepulienė

15.00

5-8 kl. Klasių vadovų posėdis

Mokytojų kamb.

V. Giršvildienė

18.00

Tėvų susirinkimas

106 kab.

R. Kašinskienė

Ketvirtadienis

07

 

Renginys „Siūlai siūlai susivykit“ ir

„Knygų kalėdos“

Netradicinio ugdymo muzikos pamokos bibliotekoje  - Advento pirmoji savaitė.

Biblioteka

 

L. Gailiūnienė

L. Katinienė

A. Čepulienė

14.00-15.00

5 klasių finalinės kvadrato varžybos

Didžioji sporto salė

J. Lazauskienė

11.55-12.40 15.00-15.45

Patikra dėl pedikuliozės.

5 pamoka - 5E

8 pamoka - 6B

150 kab.

A.Mickievič

11.55-12.40

3C klasės Tėvų vedama pamoka „Pietų Amerika“

112 kab.

J. Jonušienė

14.30-19.30

Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės  susirinkimas. Mokyklos veiklos sričių įsivertinimo iliustracijų kūrimas.

241 kab.

V. Giršvildienė

15.30-19.30

5-8 klasių mokinių tėvų informavimo vakaras

Mokytojų kabinetai

V. Giršvildienė

Penktadienis

08

8.00-14.00

Netradicinio ugdymo diena - Etnokultūros takais/Amatų diena

Įvairios mokyklos erdvės

R. Sinkevičius

Ž. Ežerskienė

V. Maksvitytė

7.30

Advento -  kalėdų laikotarpio dainos, giesmės

Poilsio zona prie įėjimo

  1. Čepulienė

12.00; 13.00

Ansamblio „Lietuva“ koncertas

Renginių salė

R. Sinkevičius

9.00-12.00

Išvyka į Stiklo manufaktūrą

Stiklių g. 6, Vilnius

R. Mankevičienė

12.00-13.30

Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės  susirinkimas. Mokyklos veiklos sričių įsivertinimo iliustracijų kūrimas.

241 kab.

V. Giršvildienė

J. Minsevičiūtė

13.00-16.00

1 g klasės išvyka į Stiklo manufaktūrą

Stiklių g. 6, Vilnius

A. Vildžiūnaitė-Pukėnė

9.00-11.35

Išvyka į Planetariumą, tema Sakmės apie dangų.

Planetariumas, Konstitucijos pr. 12A

M. Ruzgaitė

I. Eitmantaitė

Visa diena

Renginys „Siūlai siūlai susivykit“ ir

„Knygų kalėdos“

Muzikavimas bibliotekoje  - Advento pirmoji savaitė.

Biblioteka

L. Gailiūnienė

L. Katinienė

A. Čepulienė

9.00-12.30

Išvyka į Vilniaus „Lėlės“ teatrą.

Arklių g. 5

I.Adelbergienė

R. Kašinskienė

8.00-9.40

Tėvų vedamos pamokos 3b klasės mokiniams „Kalėdų angelas“ (2 pamokos)

224 kab.

R. Jonušauskienė

8:00 - 8:45

Tėvų vedama pamoka. Žolelių arbata.

108 kab.

R. Milašiūtė

10.50-12.35

Netradicinio ugdymo pamokos 2c ir 3b kl. Veda pačios mokytojos „Staklelės auskit“

Mėlynas korpusas II a.

R. Jonušauskienė

S. Kazakevičienė

8.00-17.00

Išvyka į „Rūtos“ saldainių fabriką

Tilžės g. 133, Šiauliai

M. Rimkienė

 G.Abaravičienė

9.00- 13.00

Nepamokinė mokymosi diena „Amatų diena“

7C ir 7 D klasių išvyka į Kernavę

Kernavė

J. Ledienė

A. Daunoravičius

N. Jucienė

9.00- 14.00

Netradicinė ugdymo diena „Amatų diena“

7A ir 7 B klasių išvyka į Alytų

Alytaus dailiųjų amatų mokykla

O. Perepečienė

G. Smirnovė

8.00-11.00

Kalėdinio vainiko kūrimas. Amatų diena 4e kl.

Veiklas veda tėvai - amatininkai.

216 kab.

R. Minkevičienė

9.00-12.30

Netradicinė ugdymo diena „Amatų diena“

6B kl. išvyka į Senųjų amatų dirbtuves.

 

E. Trečiokienė

Gruodžio 6-8 d.

1g kl. dalyvavimas Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių darbų paroda „Daiktai atgimsta per Kalėdas“

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazija

A.Vildžiūnaitė-Pukėnė

J. Jonušienė

8.00-9.00

2b kl. Tėvų vedama pamoka ,,Akmenėlių dekoravimas“

106 kab.

R.Kašinskienė

10.00-12.00

Edukacinė pamoka apie audimo tradicijas Jūratės galerijoje

Didžioji g. 20

G. Vitkevičiūtė

9.50-15.00

Patikra dėl pedikuliozės:

5 pamoka - 5C

6 pamoka - 5B

7 pamoka - 7D ir 6A

150 kab.

A.Mickievič

Šeštadienis

09

10.00-18.00

 

4d klasės mokinių ir tėvų išvyka į Anykščius, edukacija „Duonelė kasdieninė“

Striukų sodyba, Anykščiai

G. Vansevičienė

 

08.30 - 13.30

4b klasės mokinių ir tėvelių išvyka į Anykščius. Edukacinė pamoka „Duonelės kepimas“.

Anykščiai

V. Latvienė

Sekmadienis

10

 

Kalėdinė išvyka su tėvais „Trakai Kalėdų senelio sostinė“

Trakai

I.Eitmantaitė

Pirmadienis

11

9.15 - 10.30

 

 

 

9.50-11.35

Išvyka į Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus su šventiniu koncertu

 

 

Užsiėmimai su Mikro kompiuteriukais 5a kl.

Mokymus veda „Barclays“ programuotojai

Žolyno g. 47, Vilnius

 

 

 

 

301 kab.

O. Perepečienė, A. Tuminaitė

 

 

 

V. Giršvildienė

J. Ledienė

11.55-13.45

Užsiėmimai su Mikro kompiuteriukais 5c kl.

Mokymus veda „Barclays“ programuotojai

322 kab.

V. Giršvildienė

J. Ledienė

13.00-14.30

1-4 klasių mokytojų tarybos posėdis

Skaitykla

G. Jurgaitienė

13.00-13.45

Patikra dėl pedikuliozės:

6 pamoka - 8A

150 kab.

A.Mickievič

11-15 d.

Meninio skaitymo konkursas 5-8 kl.

Atranka klasėse.

 

V. Butienė

D. Iliukevičienė

V. Maksvitytė

E. Trečiokienė

G. Vaišnoraitė

15.00-16.00

Veiklos plano rengimo grupės susirinkimas

Mokytojų kambarys

L.Kačiušytė Skramtai

Antradienis

12

13.00-14.00

„Diktanto meistras“ 2 etapas

VGTU inžinerijos licėjus, Antakalnio g. 120

R. Mankevičienė

 

Mokyklos puošyba žiemos tematika.

Mokykla

 Interjero darbo grupė

 

Dailės būrelio ,,Teptukas“ kūrybinių darbų paroda žiemos tema.

Mokykla

 R.Minkevičienė

10.00-13.00

Akcija „Sveika nugara“

150 kab.

A.Mickievič

18.00

3c klasės mokinių kalėdinis spektaklis „Pasiklydusios pasakos“ skirtas klasės bendruomenei.

112 kab.

J. Jonušienė

Trečiadienis

13

7.30

Pilietiškumo ugdymo darbo grupės susirinkimas

248 kab.

R. Sinkevičius

 

12.00-14.00

Šalies 1-5 klasių mokinių vokalinių ansamblių, chorų festivalis „Advento tyloje“

Žvėryno Šv. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčioje  - Sėlių g. 17, Vilnius

A. Šiaučiulienė

A.Čepulienė

17.45

Vilniaus Balsių progimnazijos diena Kalvarijų bažnyčioje - mokinių Gailestingumo malda.

 Jeruzalės (Kalvarijų) bažnyčia

L. Kivitienė

L. Buterlevičienė

 

Keramikos būrelio 1-4 kl. mokinių  darbų paroda.

Mokykla

M.Jutelienė

15.00-16.00

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Mokytojų  kambarys

L. Kačiušytė Skramtai

Ketvirtadienis

14

10.00-13.00

3B klasės tėvų organizuojama edukacinė išvyka į LR Seimą

Gedimino pr. 53, Vilnius

R. Jonušauskienė

10.00

2c kalėdinė išvyka su tėvais

 Žalgirys, Elektrėnų sav.

S. Kazakevičienė

Penktadienis

15

8.00-14.30

 

Kalėdinė-edukacinė išvyka į Druskininkus, tema ,,Kalėdų belaukiant…“ Išvyksta 4c, 4e klasės.

 

Druskininkai

 

V. Laucienė

R. Minkevičienė

 

13.45- 17.30

6A ir 7D klasių išvyka į LR Seimą ir M. Mažvydo biblioteką.

Gedimino pr. 53, Vilnius

N. Jucienė, G.Vaišnoraitė,

M. Karanauskas

11.55-12.40

Patikra dėl pedikuliozės:

5 pamoka - 6C

6 pamoka - 8D

7 pamoka - 7A

150kab.

A.Mickievič

Šeštadienis

 

Kalėdinė išvyka su tėvais ir vaikais

Kernavė

I.Adelbergienė

Šeštadienis

16

Laikas tikslinamas

Kalėdinė išvyka su tėvais.

Vieta tikslinama

M. Ruzgaitė

18-22

 

8 klasių mokiniams skirtos pamokos su „Fab Lab“ 

 

V. Giršvildienė

J. Ledienė

A.Žala

Pirmadienis

18

10.40-14.00

3-okų Kalėdinė išvyka į Keistuolių teatrą, spektaklį „Bambeklis bajoras“

 

 

 

1g Kalėdinė išvyka į Keistuolių teatrą, spektaklį „Bambeklis bajoras“.

Laisvės pr. 60, Vilnius

M. Rimkienė, G.Abaravičienė, I.Adelbergienė, A. Pranskūnaitė, M.Tuminaitė-Bareikė, J.Jonušienė, R.Jonušauskienė, Ž.Ežerskienė, A. Vildžiūnaitė-Pukėnė, G.Vitkevičiutė

8.00-12.00

4b ir 4d klasių Kalėdinė išvyka į Vilniaus Kamerinį teatrą, spektaklį „Kalėdinė detektyvo istorija“.

Konstitucijos pr. 23,

Vilnius

V. Latvienė

G. Vansevičienė

8.30-12.00

1 B ir 2 B Kalėdinė išvyka į Raganiukės teatrą, spektaklį   „Rikiki, sniego liūtas ir Raganiukės Kalėdų burtai“.

Stanevičiaus g. 24

Vilnius

V. Urvikienė

R.  Kašinskienė

10.00-13.00

2c klasės tėvų organizuojama edukacinė išvyka į LR Seimą

Gedimino pr. 53, Vilnius

S. Kazakevičienė

 

11.30-15.00

Edukacinė pamoka „Šokolado kelias“

Pilies g. 8

O. Mockaitytė -Rastenienė

13.00-13.45

Patikra dėl pedikuliozės:

6 pamoka- 8C

150kab.

A.Mickievič

15.30

Mokytojų atestacijos posėdis

Mokyklos skaitykla

R. Mankevičienė

Antradienis

19

11.00-13.00

5D kl. filmo ,,Gerumo stebuklas“ peržiūra ir aptarimas

kino teatre ,,Pasaka“.

Šv. Ignoto g. 4/3, Vilnius

V. Butienė

18.00-19.30

2h klasės Adventinė vakaronė (data dar derinama).

1a., geltonas korpusas

R. Milašiūtė

Trečiadienis

20

12.00-12.45

2a kl. Spektaklis ,,Kalėdų naktis“

Mėlyno korpuso foje

A.Sandunavičienė

15.00-16.00

Veiklos plano rengimo grupės susirinkimas

Mokytojų kambarys

L.Kačiušytė Skramtai

G.Jurgaitienė

18.00-19.30

18.00 - 20.00

2a kl. Adventinė  vakaronė

4a klasės spektaklis „Pasiklydusios pasakos“

123 kab.

Korpuso foje

A.Sandunavičienė

R. Mankevičienė

10.00-13.00

2e, 2g, 2h išvyka į Vilniaus Kamerinį teatrą

Vilniaus Kamerinis teatras

L. Bernadickienė

A. Roškienė

R. Milašiūtė

8.55 - 9.40

9.50 - 10.35

10.50 - 11.35

11.55 - 12.40

8a, 8b, 8c, 8d Netradicinio ugdymo pamokos „Angliškų Kalėdinių dainų karaokė“

304 kab.

Savanorė Anna Parpa

L. Macevičiūtė

G. Smirnovė

Ketvirtadienis

21

18.00-20.00

Advento vakaronė klasėje (data dar derinama)

114 kab

G. Abaravičienė

18.00 - 20.00

1 B kl. Kalėdinė vakaronė su tėveliais. ( data derinama)

207 kab.

V. Urvikienė

 

1a ir 1e klasių išvyka į ,,Lietuvos“ ansamblio kalėdinę pasaką.

,,Lietuvos“ ansamblio koncertų salė

L. Duoblytė, L. Kašėtienė

Penktadienis

22

 

 

 

 

 

 

 

7.30-8.30

Kalėdiniai pusryčiai

Technologjų kab.

L.Kačiušytė Skramtai

N. Jucienė

14.00-15.00

Linksmieji žaidimai. Pamoką ves 1f klasės mokinio mama Roma Čepulytė

Sporto salė

O. Mockaitytė- Rastenienė

9.00-13.00

Kalėdinės vakaronės  „Kalėdų belaukiant“ 5-8 klasėse

Klasių kabinetai

V. Giršvildienė

Klasių vadovai

9.00-9.50

Kalėdinis koncertas 1-4 kl. mokiniams

Renginių salė

 R. Sinkevičius

10.00-10.50

Kalėdinis koncertas 5-8 kl. mokiniams

Šeštadienis

29

20.00-22.00

Išvyka su tėvais į Martyno Levickio koncertą

Siemens arena

O. Perepečienė

27, 28, 29

 

Laisvos dienos už budėjimą

 

Administracija

 

 
Atnaujinta: 2017-12-12