Mėnesio veiklos planas

PATVIRTINTA
Vilniaus Balsių progimnazijos
Direktorės Loretos Kačiušytės-Skramtai
2017 m. spalio 4 d.
Įsakymu Nr. V-81

SPALIO MĖNESIO PLANAS  

Savaitės diena

Mėn. diena

Valanda

Numatoma veikla

Vieta

Atsakingas

Pirmadienis

02

9.15-9.40

13.00-13.45

Patikra dėl pedikuliozės:

2 pamoka - 6D

6 pamoka - 5D

150 kab.

A.Mickievič

10.50-11.35

Botanikos pažintinio tako atidarymas

 

V.Giršvildienė

J. Lukošaitienė

V. Laucienė

15.00-15.45

Edukacinė pamoka „Kur gyvena knygos?“

Biblioteka

L. Gailiūnienė

O. Mockaitytė -Rastenienė

Antradienis

03

9.00

Konstitucijos egzaminas

315 kab.

V. Martinkėnienė, E.Šidlauskas

 

Patikra dėl pedikuliozės:

3 pamoka - 6E

6 pamoka - 8B

 

A.Mickievič

11.55-12.40
11.55-12.40

Prevencinė pamoka 1f ir 1g  ,,Saugus eismas“
Tėvų organizuota Saugaus eismo pamoka 2 f kl.

Skaitykla
104 kab.

D. Kazlauskaitė

Vilniaus miesto

I-ojo policijos komisariato nepilnamečių reikalų pareigūnai

G.Vitkevičiūtė

13.00    

EI studijos projekto narių susirinkimas

248 kab.

R. Sinkevičius

13.00

Taisyklių valgykloje kūrimas, kabinimas.

Mokyklos interjero darbo grupės susirinkimas.

Valgykla, 1 aukštas

Mokyklos interjero darbo grupės nariai.

Trečiadienis

04

14.45

Etnokultūros ugdymo darbo grupės susirinkimas

Mėlynas krp. metodinis kab.

R. Sinkevičius

9.50-10.35

Prevencinė pamoka ,,Saugus eismas“  1b ir 1a (skaitykla), 1d, 1c,1e (klasėse)

1b ir 1a (skaitykla)

1d, 1c,1e (klasėse)

D. Kazlauskaitė

Vilniaus miesto

I-ojo policijos komisariato nepilnamečių reikalų pareigūnai

9.50-10.35

1-4 klasių dailės būrelio ,,Teptukas” kūrybinių darbų paroda mokykloje.

2 aukštas

Reda Minkevičienė

14.00

Vaiko gerovės posėdis (kviestinis asmuo Verkių seniūnijos socialinė darbuotoja).

 

Socialinė pedagogė A. Apšegaitė

Ketvirtadienis

05

08.00-11.30

3A, 3D, 3F, 3H. Išvyka į XII tarptautinį vaikų ir jaunimo kino filmų festivalį.

Kino teatras „Pasaka“

Ž. Ežerskienė, M. Rimkienė

M.Tuminaitė-Bareikė

A. Pranskūnaitė

11.55-12.40

15.00-15.45

Patikra dėl pedikuliozės:

5 pamoka - 5E

8 pamoka - 6B

150 kab.

A.Mickievič

Penktadienis

06

9.50-15.00

Patikra dėl pedikuliozės:

5 pamoka - 5C

6 pamoka - 5B

7 pamoka - 7D ir 6A

150 kab.

A.Mickievič

Pirmadienis

09

13.00-13.45

Patikra dėl pedikuliozės:

6 pamoka - 8A

150 kab.

A.Mickievič

Antradienis

10

12.00

Edukacinis projektas „Košės diena 2017“

207 kab.

A. Vildžiūnaitė-Pukėnė

12.00

Edukacinis projektas „Košės diena 2017“

118 kab.

O.Mockaitytė-Rastenienė

10.50-11.35

12.40-13.00

Vilniaus m. I-ojo policijos komisariato policijos pareigūnų patruliavimas prie mokyklos, jos teritorijos ( Prevencinės priemonės taikymas).

Prie mokyklos esanti teritorija

Socialinė pedagogė A.Apšegaitė

9.00

Dalyvavimas konkurse. 1g klasėje svečiuosis dinozauriukas iš „Dino“ parko.

107 kab.

A.Roškienė

Trečiadienis

11

15.00

5-8 klasių vadovų posėdis

Mok. kambarys

V. Giršvildienė

8.00

Išvyka į Naisius 2c ir 3b klasės

Naisiai

S. Kazakevičienė

R. Jonušauskienė

13.00

„Miško mokyklos“ projekte dalyvaujančių mokytojų susirinkimas (Gražina V., Rūta, Loreta, Lina, Alma, Rasa, Vida, Silvija, Renata, Margarita). (perkeliamas į 16 dieną, mokytojos lieka po 1-4 kl. Tarybos susirinkimo).

Mok. kambarys

G. Jurgaitienė

11.50

Mokyklos kitose pasaulio šalyse. Pamoką veda mokinio mama

123 kab.

A.Sandunavičienė

15.00

Budėtojų savanorių susirinkimas

Skaitykla

R. Sinkevičius

Ketvirtadienis

12

9.00-12.00

Edukacinė išvyka į Lietuvos nacionalinį muziejų

(2g ir 2e klasės).

Lietuvos nacionalinis muziejus

A. Roškienė

L. Bernadickienė

Penktadienis

13

8.00-14.00

Edukacinė išvyka į Paukščių kaimą. (4e, 4c klasės)

Aukštaitijos nacionalinis parkas

R. Minkevičienė

V. Laucienė

8.00-8.45

8.55-9.40

9.50-10.40

10.50-11.35

Ugdymo karjerai ir anglų kalbos integruotos pamokos

(8a, 8b, 8c, 8d)

304 ir 303 kab.

L.Macevičiūtė

G. Smirnovė

EST savanorė Anna Parpa

11.55-12.40

Patikra dėl pedikuliozės:

5 pamoka - 6C

6 pamoka - 8D

7 pamoka - 7A

150 kab.

A.Mickievič

15.00-16.30

Audito grupės susirinkimas

241

V.Giršvildienė

Pirmadienis

16

13.00-13.45

Patikra dėl pedikuliozės:

6 pamoka- 8C

150 kab.

A.Mickievič

13.00

1-4 klasių mokytojų tarybos posėdis

Skaitykla

G. Jurgaitienė

Po Tarybos posėdžio

„Miško mokyklos“ projekte dalyvaujančių mokytojų susirinkimas (Gražina V., Rūta, Loreta, Lina, Alma, Rasa, Vida, Silvija, Renata, Margarita). (perkelta iš spalio 11 d.)

Mok. kambarys

G. Jurgaitienė

Antradienis

17

18.00

Mokyklos tarybos posėdis

Skaitykla

L.Kačiušytė Skramtai

N.Kleniauskienė

Trečiadienis

18

15.00

16.00

5-8 klasių mokytojų posėdis.

Metodinės tarybos susirinkimas

Skaitykla

V. Giršvildienė

17.00

Turizmo renginių vadovų mokymai

Skaitykla

O.Mockaitytė-Rastenienė

Ketvirtadienis

19

12.00-14.00

Edukacinė išvyka į Lietuvos nacionalinį muziejų

(1g ir 1f klasės).

Lietuvos nacionalinis muziejus

A. Vildžiūnaitė-Pukėnė

O.Mockaitytė Rastenienė

Penktadienis

20

13.55-14.40

Patikra dėl pedikuliozės:

7 pamoka - 7B

150 kab.

A.Mickievič

Pirmadienis

23

18.00

6 C klasės Tėvų susirinkimas

306 kab.

L. Buterlevičienė

Antradienis

24

12.00

8B išvyka į Valstybės pažinimo centrą

 

J.Lukošaitienė

Trečiadienis

25

15.00

Mokytojų dirbančių 5 klasėse susirinkimas „Penktokų adaptacija“ (sėkmės ir kliuviniai)

Mokytojų kamb.

V. Giršvildienė

18.00

Tėvų švietimas „Fenomenologinė pedagogika“ (trukmė 1-1,5 val.)

Muzikos kab.

E. Šidlauskas

Ketvirtadienis

26

7.30

6e ir 6c klasių išvyka į šokolado muziejų Šiauliuose

 

M. Karanauskas

15.00

Vaiko gerovės komisijos posėdis

Mokytojų kambarys

L.Kačiušytė Skramtai

Penktadienis

27

13.55-14.40

Patikra dėl pedikuliozės:

7 pamoka - 7C

150 kab.

A.Mickievič

10.00-13.00

5D klasės edukacinė išvyka į Lėlių teatrą ir muziejų.

Lėlių teatro muziejus

V. Butienė

10.20-13.30

5A-5B klasių edukacinė išvyka į Telia muziejų

Telia muziejus

Vaida Stanevičienė, Dovilė Gramauskienė

Pirmadienis

30

9.00

1-4 kl. Metodinis susirinkimas

224 kab.

223 kab.

S. Kazakevičienė

R. Jonušauskienė

Paskutinė spalio mėn. savaitė

 

Paroda „Mano svajonių namas. Mano svajonių kambarys“, 2, 3, 5 kl.

3 a.

J. Jankūnaitė

 Atnaujinta: 2017-10-16