Neformalus ugdymas

Neformaliojo ugdymo tvarkaraščiai >>>

Exclamation-Mark-PNG-Photo.pngNumatytos būrelius lankančių vaikų laukimo zonos:

- pradinėje mokykloje 1-3-ių klasių mokiniai būrelių laukia savo VDM;

- progimnazijoje 4-ų klasių mokiniai būrelių laukia savo VDM, Šiaurinės zonos mokiniai - pirmo aukšto foje, Pietinės zonos mokiniai - skaitykloje (bibliotekos antrame aukšte). Jei nepatogu laukti šiose zonose, vaikai kviečiami likti savo klasėse ir, laikantis visų Mokinio elgesio taisyklių, laukti būrelių.

Iš laukimo zonų, pradinės mokyklos/progimnazijos ar namų į būrelius ateinama ir laukiama prie numatyto būrelio kabineto ne anksčiau nei 10 min. iki veiklos pradžios. 

 

 

BŪRELIŲ APRAŠYMAI.

BŪRELIŲ VADOVŲ, ORGANIZACIJŲ TEIKIANČIŲ NEFORMALIOJO UGDYMO PASLAUGAS KONTAKTAI

  

Būrelio pavadinimas

Klasės

Vadovas, organizacija

Būrelio aprašymas

Telefono numeris

El. paštas

Valstybės finansuojami būreliai

Folkloro studija "Bitinėlis"

1-8 kl.

Ansamblis gyvuoja jau aštuntus metus. Vaikai čia dainuoja, šoka, žaidžia žaidimus, mokosi giedoti sutartines, groti skudučiais, kanklėmis. Ansamblis dalyvauja mokyklos, miesto, respublikiniuose renginiuose, šventėse, konkursuose, tarptautiniame festivalyje „Skamba skamba kankliai“.

ausra.siauciuliene@balsiumokykla.lt

Teptukas

1-4 kl.

Vad.Milda Butkienė

Būrelis skirtas ugdyti mokinių kūrybiškumą bei estetinį ir meninį suvokimą, taikant skirtingas dailės technikas bei supažindinant mokinius su garsiais menininkais ir jų darbais.
Čia:
 • Lavinama vaizduotė ir meniniai gabumai,
 • Skatinamas kūrybiškas mąstymas,
 • Supažindinama su šiuolaikiniais menininkais ir jų darbais,
 • Mokomasi dirbti grupėje ir individualiai,
 • Supažindinama su įvairiomis dailės technikomis,
 • Nagrinėjami, aptariami ir interpretuojami žymiausi pasaulio menininkai bei jų kūryba,
 • Mokomasi naudoti pagrindines dailės sąvokas,
 • Ugdoma pagarba savo ir kitų kūrybai, taip pat mokomasi vertinti savo bei kitų darbus.

 

milda.peciunaite@balsiumokykla.lt

Žaliu taku

1-2 kl.

Vad. Silvija Kazakevičienė

3-4 kl.

Vad. Vida Laucienė

 

Jeigu mėgsti tyrinėti, stebėti ir atrasti kas slypi gamtoje, tuomet ateik čia.

silvija.kazakeviciene@balsiumokykla.lt

vida.lauciene@balsiumokykla.lt

 

Keramika

1-5 kl.

Vad. Monika Jutelienė

Keramika skatina gebėjimą pastebėti ir išgyventi grožį. Lavina jutimus ir skonį. Kūrybinė veikla sužadina vaikų vaizduotę ir ugdo gebėjimus formos kalba reikšti asmeninę patirtį.

8 685 60355

monika.juteliene@balsiumokykla.lt

Įdomioji matematika

4 kl.

Vad. Vita Černienė

Jei tu myli matematiką ir norėtum su ja dar labiau susidraugauti, esi laukiama(-as)  "Įdomiosios matematikos" būrelyje. Ką veiksime? Spręsime ir aiškinsimės sunkesnius uždavinius, braižysime, modeliuosime, ieškosime būdų, kaip sau palengvinti matematikos mokymąsi.

8 617 35553

vita.cerniene@balsiumokykla.lt

Meno terapijos studija "Pažink save"

1-3 kl.

Vad. Reda Minkevičienė, Daiva Venskutė

 • Plėtosime kiekvieno mokinio kūrybinius sugebėjimus, svarbą išsaugoti poreikį ir gebėjimą drąsiai ir laisvai vaizduoti savo įspūdžius, išgyvenimus įvairiomis technikomis  ir priemonėmis.
 • Skatinsime vaikus pasitikėti savo kūrybinėmis jėgomis, nebijoti kurti bei reikšti savo emocijas.
 • Ugdysime vaikų estetinį suvokimą ir plėsime grožio sampratą  jo aplinkoje.
 • Mokysimės  kurti, bendrauti kolektyve, dirbti grupelėse.
 • Drąsinsime, skatinsime eksperimentuoti, ieškoti įdomių raiškos sprendimų. 
reda.minkeviciene@balsiumokykla.lt

Linksmoji matematika

1-2 kl.

Vad. Reda Minkevičienė

Tikslas - padėti mokiniams įgyti tokią matematikos žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, kuri įgalintų juos logiškai spręsti savo kasdienio gyvenimo problemas, padėti jiems geriau orientuotis aplinkoje  ir pasirengti sėkmingai mokytis toliau, skatinti domėtis matematika.
Nuostatos: Mokiniai siektų suvokti matematikos svarbą savo ir kitų gyvenime, pritaikomumą įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse, vertinti protiniam darbui reikalingą sąžiningumą, atkaklumą, kūrybiškumą, norėti įgyti daugiau matematikos žinių ir gebėjimų. 
Uždaviniai: Mokydamiesi matematikos   mokiniai ne tik įgyja žinių, įgūdžių bei dalykinių gebėjimų skaičių ir skaičiavimų, algebros, geometrijos, matų ir matavimų bei statistikos srityse, bet ir mokydamiesi visų matematikos sričių ugdosi vertybines nuostatas, nusiteikimą mokytis matematikos, taip pat universaliuosius bendruosius gebėjimus: komunikuoti matematine kalba, taikyti matematikai būdingas mąstymo strategijas ir procedūras, nustatyti ir formuluoti problemas, jas tirti ir spręsti matematiniais metodais, mokytis matematikos. 

Jaunieji gelbėtojai

3 kl.

Vad. Gražina Abaravičienė

Tai būrelis tiems, kas nori atsikratyti baimės, įgyti pasitikėjimo savimi, išmokti pirmosios pagalbos teikimo pagrindų, susipažinti su saugaus elgesio ekstremalių situacijų metu taisyklėmis, išmokti teisingai naudotis pirminėmis gesinimo priemonėmis, išbandyti save ištvermės reikalaujančiuose konkursuose, dalyvauti nuotaikingose pamokėlėse bei žaidimuose, video pristatymuose saugumo tematika.

8 685 06203

grazina.abaraviciene@balsiumokykla.lt

Pop choras "Balsiukai"

1-5 kl.

Vad. Žaneta Ratkienė

 
Tikslas – skatinti atrasti muzikinius gebėjimus, kaupti vokalinę patirtį.
 
Uždaviniai:
 • turtinti vaikų muzikinės veiklos patirtį, lavinti lyderystės įgūdžius;
 • pateikti galimybę dainuoti grupėje ir solo;
 • ugdyti sociakultūrinę raišką;
 • parodyti bendrojo elgesio kultūros scenoje konceptą.

8 679 57166

zanetaratkiene@gmail.com

Berniukų vokalinis ansamblis

1-5 kl.

Vad. Žaneta Ratkienė

 
Tikslas – sukurti optimalias sąlygas vaikų muzikinių gabumų plėtotei.
 
Uždaviniai:
 • turtinti vaikų muzikinės veiklos patirtį;
 • ugdyti elementarius muzikavimo įgūdžius;
 • sukurti prielaidas vaikų garsinei ir elementariai muzikinei kultūrai;
 • ugdyti vaikų muzikinį intelektą bei jausmų kultūrą;
 • ugdyti bendrąją elgesio kultūrą scenoje, koncertų ar pasirodymų metu.

8 679 57166

zanetaratkiene@gmail.com

Gyvo garso grupė

4-8 kl.

Vad. Svajūnas Mackevičius

Gyvo garso grupės tikslas – lavinti mokinių muzikinius gebėjimus, ugdyti scenininę kultūrą, mokyti dirbti komandoje, skatinti popamokinį užimtumą. Planuojame apjungti „gyvai“ grojančių moksleivių komandą; paruošti koncertinę programą, kuri papildytų mokyklos renginius; dalyvauti Balsių bendruomenės šventėse, moksleivių konkursuose.

8 683 89009

svajunas.mackevicius@balsiumokykla.lt

Teatras

5-8 kl.

Vad. Audronė Masiukienė

Ką gali veikti teatro būrelyje?
 • Čia gali savo silpnybes paversti privalumais;
 • Atrasti kūrybos džiaugsmą improvizuojant;
 • Turi galimybę išlaisvinti savyje tūnantį „žvėrį“ ir susidraugauti su juo;
 • Svajonės suvaidintos scenoje paprastai turi galimybę realizuotis gyvenime;
 • Puikus šansas meluoti be jokios sąžinės graužaties;
 • Atrasti savyje gyvenančias skirtingas asmenybės puses, jas kurti, tobulinti;
 • Puikiai praleisti laiką draugiškame, linksmame, kuriančiame, nuolat eksperimentuojančiame kolektyve;
 • Dalyvauti įvairiuose projektuose, festivaliuose, vasaros stovyklose.

8 693 67836

audrone.masiukiene@balsiumokykla.lt

EI studija (komunikacija ir žaidimai)

5-8 kl.

Vad. Audronė Masiukienė

Gyvename nuolat kintančioje, dinamiškoje ir naujausių technologijų kupinoje kasdienybėje, todėl atsiranda bendravimo “akis į akį” poreikis. O komunikacija visada pagrįsta gilesniu savo ir kitų žmonių pažinimu. Šių gebėjimų vystymui puikiai tinka EI studijos užsiėmimai.
 
Čia bus gausu:
 • kūrybinių žaidimų,
 • bendradarbiavimo,
 • teigiamų emocijų,
 • atsipalaidavimo žaidimų,
 • informacijos kaip jaustis laimingam.

8 693 67836

audrone.masiukiene@balsiumokykla.lt

Judrieji žaidimai

5, 6 kl.

Tren. Jūratė Lazauskienė

Programos tikslas – sudominti kuo daugiau mokinių organizuota popamokine veikla bei stiprinti mokinių sveikatą, siekant, kad jie ugdytųsi reguliarų sportavimo poreikį.
Uždaviniai: 
 • mokytis ir tobulintis individualius ir komandinius  žaidimų technikos veiksmus;
 • lavintis kamuolio  metimo ir gaudymo įgūdžius;
 • pravesti tarpklasines varžybas;
 • dalyvauti mokyklos bendruomenės sportinėse varžybose ir renginiuose;
 • ruošti mokyklos komandą miesto ir šalies varžyboms.

8 672 53297

jurate.lazauskiene@balsiumokykla.lt

Anglų kalba mažiesiems

1 kl.

Loreata Rouabhi

Tikslai: 
- Skatinti vaikų motyvaciją mokytis ir žaisti anglų kalba.
- Įtraukti vaikus aktyviai dalyvauti veikloje, naudojant angliškus žodžius. 
- Lavinti vaikų ilgalaikę ir trumpalaikę atmintį kalbai.
 
Veiklos:
Užsiėmimo metu mokomasi naudojant aktyvius mokymo(si) metodus, dirbant porose, žaidžiant, dainuojant, klausantis įrašų. Atliekamos užduotys lapuose, pritaikant išgirstą ar pamatytą informaciją. Vaikai mokosi prisistatyti, mokosi daiktų, supančių juos kasdienybėje, pavadinimus, mokosi paklausti klausimus ir atsakyti į juos, įvardinti, ką mato.
loreta.rouabhi@balsiumokykla.lt

Anglų kalbos klubas

6 kl.

Vad. Asta Antulienė

Kviečiami šeštokai, kurie nori susidraugauti su anglų kalba ir "prisijaukinti" gramatiką skaitydami knygas, diskutuodami, vaidindami, žiūrėdami trumpus filmukus ir  klausydami tinklalaides (podcast’us). 
Taip pat bandysime suprasti, kodėl amerikiečiai ir britai  kalbėdami ne tik vartoja skirtingus žodžius, bet ir švenčia skirtingas šventes. 

8 615 28182

asta.antuliene@balsiumokykla.lt

Valstybės nefinansuojami, mokami būreliai

Aikido

1-8 kl.

Vad. Vytautas Ribikauskas

Kovos menas be agresijos. Aikido užsiėmimuose lavinamos ne tik žmogaus fizinės savybės bet ir psichologinės, emocinės ir dvasinės. Aikido labai tinka vaikams, kadangi treniruotėse vaikai išmoksta labai daug naujų judesių, kurie gerina visą jų motoriką bei koordinaciją ir susikaupimą. Treniruotėse ypatingas dėmesys skiriamas elgesio etiketui ir pagarba sau, kitiems bei vaiką supančiai aplinkai. Aikido įkūrėjas Morihei Ueshiba (Morihei Uešiba) tikėjo, kad besitreniruojant, žmogaus charakteris taps lankstus išorėje, tačiau tvirtas kaip deimantas viduje.

8 612 00688

info@aikidosukurys.lt

Karate mokykla „Budora“

1-8 kl.

Tren. Julius Urbonas

2006 m. Vilniuje duris atvėrė Kyokushin karatė mokykla „Budora”, kurios įkūrėjas – Donatas Imbras – 5 DAN juodojo diržo meistras, daugkartinis Pasaulio vicečempionas, Lietuvos ir Europos čempionas. „Budora” – vienas iš didžiausių ir inovatyviausių Kyokushin karatė klubų Vilniuje, vienijantis virš 1200 narių. Išugdė ne vieną Lietuvos ir Europos čempioną, Pasaulio čempionato bei tarptautinių turnyrų prizininką. Didžioji dauguma šių profesionalių sportininkų ir šiandien yra kartu su mumis – toliau siekia sportinių aukštumų bei dirba mokyklos instruktoriais. Karate treniruotėse laukiame kiekvieno – nuo pačio mažiausio iki vyriausio, norinčio sutvirtinti kūną, užsiimti aktyvia, įdomia ir įvairiapuse fizine veikla, išmokti apsiginti ar siekti sportinių aukštumų Kyokushin karatė stiliuje. Jūsų laukia ne tik karatė treniruotės, profesionalūs treneriai ir moderni treniruočių sistema, bet ir klubo organizuojami sporto ir pramoginiai renginiai, stovyklos ir, žinoma, naujų draugų ir bendraminčių būrys.

8 699 76660

info@budora.lt

Lauko tenisas

1-4 kl.

Vad. Ana Račkė

Vaikai mokomi pagal adaptuotas ugdymo sistemas. Kiekvieno amžiaus tarpsnio mažiesiems tenisininkams pritaikyti kamuoliai, aikštelių dydis, atliekami pratimai.

Itin didelis dėmesys skiriamas mažiesiems vaikams, tik pradedantiems žaisti tenisą. Vaikų teniso programoje ypatingas dėmesys skiriamas vaiko tobulėjimui ir įgūdžių formavimui. 

8 615 87792 vaikutenisomokykla@gmail.com  www.vaikutenisomokykla.lt

Koncertinė gimnastika

1-8 kl.

Vad. Eglė Zinkevičienė

Maloniai kvieičiame mergaites į koncertinės gimnastikos treniruotes. Gimnastika – tai šokio ir sporto sintezė, įvadas į vaiko judesių koordinacijos, kūno laikysenos, grakštumo, lankstumo, muzikalumo ir kūrybiškumo ugdymą. Ją sudaro choreografijos ir gimnastikos pratimų deriniai, atliekami pagal muziką. Tai judesių menas, leidžiantis perduoti žmogaus būsenas išraiškingais judesiais. Gimnastiką lankančių vaikų sustiprėja kūno raumenys, koreguojama netaisyklinga laikysena, šleivapėdystė, jie išmoksta siekti tikslo, nugalėti nepasitikėjimą savimi, išsiugdo valią ir ryžtą, įvaldo pratimus su šokdyne ir lanku.

8 698 50077

zinkeviciene.3v@gmail.com

Asmenybės ugdymo centras „Motus“

(šiuolaikiniai šokiai, baletas, breikas, gatvės džiazas, gatvės šokis, hip hop, teatras, choreografijos mokykla)

1-8 kl.

Adm. Kamilė Sunklodaitė

Šiuolaikiniai šokiai (1-8 kl.) – populiarus šokių stilius susiformavęs 20 amžiaus viduryje. Tai unikali ir įvairiapusiška judėjimo forma talpinanti savyje daug įtakų iš įvairiausių šokių stilių, siekiant sukurti naujus judesio stilius. Todėl šiuolaikinis šokis pasižymi didele judėjimo ir minties laisve, puikia kūno technika, siekia dirbti su natūraliu kūno išsidėstymu ir dėl to yra saugus ir prieinamas pradedantiesiems. Asmenybės ugdymo centre “Motus” šiuolaikinio šokio pamokų metu stiprinsite savo kūno raumenis, išbandysite įvairias šokio technikas, improvizuosite, kursite, mokysitės sąmoningai pajausti ir valdyti savo kūną bei galbūt surasite savo unikalią šokio techniką.
Baletas (1-4 kl.) – vienas pagrindinių šokio stilių, jis daro įtaką asmenybės meninės ir dvasinės kultūros turtinimui. Užsiėmimuose mokiniai mokomi pažinti savo kūną, atlikti taisyklingai tam tikrus, tik baletui būdingus judesius, susilieti su muzika. Baletas - grakštumas, švelnumas, lengvumas, jis padeda išlavinti gražias kūno linijas, puikiai lavina besivystančio jauno žmogaus koordinaciją. Baletas - muzikos ir šokio sintezė.
Breikas (1-8 kl.) – vienas iš penkių gatvės šokio stilių susiformavęs 8-ajame dešimtmetyje JAV. Šokis reikalaujantis fizinio pasiruošimo, kurio sudėtyje yra daug gimnastikos, bei akrobatikos elementų. Energingiems vaikams šis šokis yra lengvai prieinamas ir nenuobodus. Pagrindinis (Break dance) šokio principas- skątinti vaikų kūrybiškumą ląvinti jų ištvermę bei stiprinti raumenis, šokėjai tobulina save varžydamiesi su kitais šokėjais (Beattle kovose), kuriose varžomasi dėl geriausiai improvizuojančio šokėjo vardo. Šokis pasižymi originaliomis choreografijomis, bei žavinčiais triukais, kurie žiūrovam kiekvieną kartą palieką neišdildomą įspūdį.
Gatvės džiazas (4-8 kl.) – tai šokio stilius, kurį dažnai galime pamatyti video klipuose, televizijose, reklamose. Greitas, jaunatviškas veržlus – šis šokio stilius tinka kiekvienam. Gatvės džiazas apima šiuolaikinio, pramoginio, gatvės šokio ir kt. naudojamos šokio technikos jungiant jas su džiazinio šokio linijomis. Šis šokio žanras reikalauja daug fizinės ištvermės ir gero kūno pasiruošimo, todėl šokio pamokose ne tik mokomės bazinių šokio žingsnių, bet ir stipriname savo kūną. Nors šis šokio stilius reikalauja daug jėgų ir pastangų, tačiau „išgvildenus“ gatvės džiazo paslaptis, atsiveria galimybės improvizuoti bei kūrybiškai save atskleisti.
Hip hop (4-8 kl.) Mokiniai gilinsis į hip-hop‘o kultūros istorinius aspektus bei ją sudarančius elementus, bandys atrasti jų tarpusavio ryšį su judesiu, plės akiratį, nes mokysis įvairių gatvės šokio stilistikų (hip-hop old school, hip-hop new school, krump, popping, house). Taip pat dirbs su ritmika, kuriai lavinti naudosime vokalinę perkusija (Beatbox), o ji labai naudinga derinant garso stiprumą, muzikos supratimą bei kvėpavimą, kas labai svarbu šokėjui, kad jis sugebėtų perduoti reikiamą energiją šokio metu.
„Motus“ choreografijos mokykla – mokyklos tikslas yra sukurti sąlygas kiekvienai besiformuojančiai asmenybei išreiktši save per šokį. Susipažįstant su įvairiais šokio stiliais, formuojant suvokimą apie šokio kultūrą, sugebėti atsirinkti, pasirinkti ir atrasti savąjį Aš. Profesionalių pedagogų ir mokytojaujančių meninkų bendruomenė, bendraudama ir perduodama gerąją patirtį, suteikia galimybę vaikams laisvai ir kūrybiškai formuoti save. Šokių mokyklos programą sudaro 4 pamokos per savaitę: šiuo metu pasirinktas šokio stilius: baletas, šiuolaikinis šokis, gatvės džiazas, pramoginiai šokiai, breikas, hip- hop (2 val./sav.); klasikinio šokio pagrindai (1 val./sav.) ir šokio ansamblis (1 val./sav.). Baigus šokių mokyklą, ir išlaikius baigiamuosius egzaminus mokiniai gauna šokio mokyklos baigimo pažymėjimą.

8 650 97071

info@motus.lt

Sambo

1-8 kl.

Tren. Vitalijus Rindeika

Sambo imtynių sporto šaka ir savigynos veiksmų sistema, kurioje dominuoja skausmingi veiksmai,  įvairūs išlaikymo būdai bei metimai stovėsenoje ir parteryje. Treniruočių metu ugdomos vaikų fizinės savybės, asmenybės (sportininko) moralinės savybės, stiprinamas organizmas. Organizuojamos sporto varžybos ir tradicinės sporto stovyklos.

8 670 86462

sambo.balsiai@gmail.com

Sportinio turizmo būrelis

4-8 kl.

Organizatorius „Vilniaus jaunųjų turistų centras“  www.vjtc.lt

 
Vad. Vitalijus Rindeika
 
Sportinis turizmas - tai įvairių sudėtingumo kategorijų turistiniai žygiai, šiaurietiškas ėjimas, kalnų žygiai, įvairios varžybos (alpinizmo, dviračių sporto, orientavimosi, kliūčių ruožo ir kt.). Norintiems aktyviai ir įdomiai praleisti laisvalaikį - pažintiniai turistiniai žygiai pėsčiomis po Vilniaus apylinkes, įvairios šventės, treniruotės, varžybos, sąskrydžiai gamtoje.

8 670 86462

v.rindeika@yahoo.com

Zumba® Kids

1-5 kl.

 

Zumba®

 

6-8 kl.

 

ZIN™ Mažena Milutė

Zumba® Kids (7-11 metų) ir Zumba® (nuo 12 m) - tai linksmos ir energingos treniruotės vaikams, kurių metu vaikai atlieka nesudėtingas, jų amžiui pritaikytas, modernias šokių choreografijas, skambant įvairiems pasaulio muzikos ritmams: Merengue, Salsa, Cumbia, Reggaeton, Hip hop ir kt.
Treniruotės yra labai naudingos ir efektyvios. Tyrimai rodo, kad vaikai lieka sužavėti linksma muzika ir judesio galia, kurios turi teigiamą poveikį vaiko sveikatai.
Vaikai šoka, sportuotuoja ir nuotaikingai leidžia laiką žaidimo formoje.
Programų rezultatai ir tikslai: Formuoti požiūrį į sveiką gyvenimo būdą, išmokti pagrindinių žingsnelių, lavinti judesių koordinaciją ir ritmo pojūtį, stiprinti visus kūno raumenis, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti su kitais, ugdyti pasitikėjimą savimi, susikaupimą ir atsakomybės jausmą.

8 686 64137

mndance@gmail.com

T. Petreikio šokių studija

1-8 kl.

Vad. Mažena Miliutė

Tomo Petreikio šokių studijai - 30  metų! Tai pirma pramoginių šokių studija atkurtoje Lietuvoje!

Klasikiniai ir Lotynų Amerikos šokiai - pagrindinis šokių švietimas vaikams. Šokiai lavina vaiko judesių koordinaciją, vikrumą, lankstumą, ištvermę bei greitumą. Svarbu ir tai, kad šokis koreguoja ir netiesų stuburą bei ydingą laikyseną, kuri būdinga vis daugiau vaikų.  Šokantys vaikai paprastai išsiskiria grakštesne eisena, elegantiškesne laikysena. 
Šoksime: Lėtą Valsą, Vienos valsą, Kvikstepą, Čia-čia-čia, Džaivą, Rumbą, Rokenrolą, Polką.

8 686 64137

mndance@gmail.com

KrepšinisBbalsių sporto klubas

1-8 kl.

Tren. Gediminas Bražionis

Krepšinio pagalba vaikai sunkių treniruočių metu išmoksta atkakliai siekti tikslo, laikytis sąžiningos konkurencijos principų, gerbti komandos draugus, trenerius, tobulėti individualiai ir būnant komandos dalimi, ugdo kantrybę ir pasitikėjimą savimi, atsakingumo jausmą. 
 
Siekiame, kad mūsų auklėtiniai ir jų tėveliai būtų aktyvūs mūsų bendruomenės nariai ir noriai prisidėtų prie tarpusavio ryšių stiprinimo. Norime, kad vaikas mūsų mokykloje ne tik išmoktų ir toliau tobulintų krepšinio įgūdžius, tačiau kartu ir jaustųsi svarbus, saugus ir laimingas.

8 655 53103

Futbolas

1-6 kl.

 Tren. Lech Pečuro
Rimvydas Peslekas
Futbolo Akademijos Geležinis Vilkas Balsiai tikslai:
 • Sukurti gerą ir draugišką aplinką, kurioje vaikai įgaus socialinių įgūdžių, susiras naujų draugų ir mokysis kartu švęsti pergales bei susitaikyti su pralaimėjimais. 
 • Įskiepyti vaikams meilė sportui (kūno kultūrai). Atliekame kuo daugiau įvairiausių judesių su kamuoliu ir be jo. 
 • Mokyti bazinių techninių ir taktinių futbolo įgūdžių - perdavimas, driblingas, smūgiavimas ir tt.. Žaisti ir mėgautis futbolu. 
 
Lech Pečuro 8 648 87049
Rimvydas Peslekas 8 706 8175769
 

Šachmatai

1-8 kl.

Tren. Laurynas Glebavičius

Per šachmatų pamokas pradedantieji yra supažindinami su šachmatų lenta ir figūromis, jų vertėmis bei pagrindinėmis žaidimo taisyklėmis. Vėliau yra mokoma, kaip teisingai pradėti partiją baltosiomis ir juodosiomis figūromis (pagrindiniai debiutai), kaip duoti varžovui matą su skirtingomis figūromis (valdove ir bokštu, dviem bokštais, valdove ir karaliumi, bokštu ir karaliumi, dviem rikiais ir karaliumi ir t.t.). Mokymas vyksta pagal taisyklę "nuo paprasto prie sudėtingo", todėl su kiekviena tema programos dalyviai sprendžia vis sudėtingesnius uždavinius ir analizuoja vis sudėtingesnes pozicijas šachmatų lentoje. Pamokėles lankantys vaikai kviečiami dalyvauti mokyklos bei tarpmokykliniuose turnyruose. Programą išklausę vaikai ne tik išmoksta žaisti šachmatais, bet ir mokomi sutelkti dėmesį, todėl gali pagerėti dėmesio koncentracija; lavinama atmintis bei loginis mąstymas; žadinama vaizduotė ir kūrybiškumas, mokoma savarankiškumo, vystomas gebėjimas prognozuoti ir numatyti ateitį; o taip pat ugdomi bendravimo ir socializacijos įgūdžiai.

8 683 46645

info@sachmatumokykla.lt

Vienožinskio dailės mokykla

1-8 kl.

Vad. Rūta Kukevičienė

Vad. Rasa Kesminienė

Dailės Studija gyvuoja jau šeštus metus, ją baigę ugdytiniai toliau tęsia mokslą J.Vienožinskio Dailės Mokykloje (daugiau: vienozinskis.lt), geriausi ugdytinių kūriniai eksponuojami parodose, vaikai atstovauja Dailės Studiją tokiuose renginiuose kaip tarptautinė meno mugė ART Vilnius, Balsių šventė, Lietuvos Dailės Muziejaus edukacijos programos.

8 656 47659

rutadiz5@yahoo.com

Moki žodį - žinai kelią

1-4 kl.

Vad. Vaida Urvikienė

Programa skirta pradinių klasių mokiniams, siekiant pagilinti jų lietuvių kalbos žinias ir sustiprinti jos mokymąsi, bei domėjimąsi lietuvių kalba.

Organizuojamoje veikloje mokiniai turės galimybę pagilinti lietuvių kalbos teorines ir praktines žinias, atskleisti savo kūrybinius gebėjimus, tobulins bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, bei  lavins mokėjimo mokytis kompetencijas.

Dalyvaudami veikloje vaikai stiprins turimus kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo gebėjimus, gebės sklandžiau reikšti mintis ir laisviau užmegzti pokalbį, argumentuotai išsakyti nuomonę. Užsiėmimai orientuoti į kūrybingos, aktyvios, kritiškai mąstančios asmenybės ugdymą, kuri pasitikėtų savo jėgomis, puoselėtų bendražmogiškas vertybes ir ugdytų meilę gimtajai kalbai.

8 676 71891

vurvikiene@gmail.com

Mažųjų profesorių klubas

1-4 kl.

Vad. Gitana Antanavičienė

Būrelio tikslas – žadinti mokinių norą tyrinėti, patirti atradimų džiaugsmą atliekant eksperimentus.
Užsiėmimų metu prisiliečiame prie fizikos, biologijos, gamtos, chemijos, architektūros bei meno.
Diskutuojame sveikos gyvensenos temomis, samprotaujame, o iškilusias problemas įrodome bandymais.
Vaikai su džiaugsmu kaupia patirtį, atlieka tyrimus individualiai, mokosi diskutuoti  porose, grupėse.
Eksperimentuojame ir gamtoje. O kūrybiniais bandymais ugdomės sumanumą.
Programoje: oras, vanduo, žemė, sniegas, uraganai ir kiti gamtos reiškiniai; Maistas ir skysčiai; Pojūčiai; Žmogaus kūnas; Jėgos; Įvairios medžiagos – metalas, plastikas ir kita.
Per bandymus, vaikams suprantama kalba, įdomus ir spalvingas tampa visas mus supantis pasaulis.
 

8 687 47105

gitana.balsiumokykla@gmail.com

Jaunųjų keliautojų būrelis 2-8 kl. 

Vad. Mantas Karanauskas

Būrelio metu dalyvausime įvairiuose žygiuose, lankysimės Medininkų pilyje bei šalia jos esančioje aukščiausioje Lietuvos vietoje, Kaune esančiame Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Molėtų observatorijoje, degustuosime sūrius Rokiškyje, kilsime į Gedimino pilies ir Šv. Jonų bažnyčios bokštus Vilniuje ir apžiūrėsime Vilniaus miesto panoramą, taip pat lankysimės Pašilių stumbryne, bitininkystės muziejuje netoliese Ignalinos, turėsime edukaciją Druskinikuose.
Žiemą tradiciškai vyksime į Nidą, o pavasarį į užsienio ekskursiją, tai bus Švedija arba Vokietija. 
Kaip ir įprasta, kartą per mėnesį sulauksim svečių, kurie su vaikais dalinsis kelionėse patirtais įspūdžiais.

8 620 62399

mantas.karanauskas@balsiumokykla.lt

Eksperimentuok ir pažink pasaulį

1-4 kl.

Vad. Silvija Kazakevičienė

Užsiėmimų metu vaikai atliks įvairius stebėjimus, eksperimentus, juos fiksuos, analizuos darys išvadas.  Atliks užduotis, eksperimentus, kurie skatina motyvaciją ir  įsitraukimą. Stebėdami, tyrinėdami  atras pagrindinius požymius, formuluos išvadas, dalinsis su bendraamžiais, gebės kritiškai vertinti jau turimas žinias ir nuolat jas tikrins, tikslins, papildys. 
 Veiklose naudojami metodai ir pateikiama medžiaga orientuota į  mokinio tobulėjimą, skatinimą pažinti, tyrinėjimą ir kūrybiškumą, saviraišką.
Įvairios veiklos ugdys mokinių kompetencijas, skatindamos juos augti, domėtis gamtos mokslais. Praktika bus siejama su teorija.
 

8 674 44905

silvija.kazakeviciene@balsiumokykla.lt

Anglų kalbos būrelis "English is fun"

1 kl.

Vad. Olga Perepečienė

Anglų kalbos būrelis pirmokams - mokymasis žaidžiant, pramogaujant, atliekant kūrybines užduotis.
Anglų kalbos būrelio programa skirta pirmų klasių vaikams, kurie nori išmokti kalbėti anglų kalba. Užsiėmimų metu didžiausias dėmesys skiriamas anglų kalbos vartojimui ir bendravimui, atskleidžiant vaiko asmenybę, ugdant jo saviraišką. 
Būrelio programa apima kasdienes, vaikams aktualias temas. Užsiėmimų metu vaikai išmoks prisistatyti, užduoti klausimus, kurs monologus, dialogus, vaidins, mokysis skanduočių, žiūrės edukacinę animaciją, atliks kūrybines užduotis bei tiesiog smagiai leis laiką. 

8 612 52180

olga.perepeciene@balsiumokykla.lt

Anglų kalbos būrelis "Funky English"
 
2 kl.
 
Vad. Jolanta Ptašinskienė
 
Anglų kalbos būrelis skirtas mokytis linksmai, nuotaikingai, kūrybiškai. Vaikų natūralus poreikis – žaisti, todėl vaikai užsienio kalbos mokosi žaisdami, atlikdami kūrybines užduotis bei įvairias kūrybines veiklas. Jie dainuoja, šoka, vaidina, sprendžia kryžiažodžius, atlieka kritinį mąstymą lavinančias užduotis. Būrelyje daug praktinės veiklos: judrieji žaidimai, mankšta, ritmai, iliustruotos istorijos. Veikla derinama su kalba, todėl ji suteikia džiaugsmo ir lemia nesąmoningą jos mokymąsi. Šiame būrelyje mokydamiesi anglų kalbos vaikai turi galimybę taikyti jiems priimtiną būdą. Lemiamą vaidmenį vaidina žaidybiniai, muzikiniai ir kūrybiniai elementai. Mokymasis orientuotas į temas iš vaikų gyvenimo.

8 685 69867

jolanta.ptasinskiene@balsiumokykla.lt

Šnekamosios anglų kalbos būrelis "Everyday English Club"

3-4 kl.

Vad. Gerda Smirnovė

3 – 4 kl. Mokiniai kviečiami į šnekamosios anglų k. būrelį „Everyday English Club“. Būrelyje laukiami visi vaikai norintys įgyti daugiau praktikos bei drąsos anglų kalboje. Kartu su mokiniais kursime anglakalbę aplinką atsižvelgdami į vaikų  poreikius. Mokymosi procese naudosime daug kūrybiškų, aktyvių, įtraukiančių  mokymosi metodų. Jų pagalba gerinsime pačius svarbiausius užsienio k. įgūdžius (kalbėjimo, rašymo, skaitymo, klausymo). Didelis dėmesys skiriamas žodyno bei pasitikėjimo savimi stiprinimui. Esant galimybei perkelsime būrelį už klasės ribų. Iki susitikimo! 

8 623 93567

gerda.smirnove@balsiumokykla.lt

Robotikos akademija

1-4 kl.

Vad. Lukas Kanapienis

Robotikos akademija būreliuose lauks vaikų su atnaujintomis programomis, patobulintais konstruktais ir draugiškais mokytojais. Mokymo programa suderinta su formaliuoju švietimu, tad jūsų vaikas teorines žinias užtvirtins būrelyje spręsdamas problemas įtraukiančių robotų pagalba. 2018/2019 m.m. naujovės: inžinerinio ir mokslinio mąstymo metodų taikymas būreliuose, akademinių kreditų sistema, pratybų sąsiuviniai žinioms įtvirtinti ir stebėti pasiekimus.
Būreliuose ugdomi įgūdžiai: kompiuterinis raštingumas, problemų identifikavimas ir sprendimas, kūrybinis, kritinis, inžinerinis mąstymas, komandinis darbas, socialiniai, užsienio kalbos įgūdžiai.

 (85) 2525713

info@robotikosakademija.lt

Programavimo būrelis

1-8 kl.

VšĮ "Mokslo šviesa"

Mokome programavimo, robotikos, žaidimų kūrimo, internetinių puslpaių kūrimo, STEAM (anglų kalba), matematikos. Organizuojame programavimo olimpiadas ir stovyklas mokinių atostogų metu.
Padedame mokiniams ugdyti informacinį mąstymą, suteikiame skaitmeninio raštingumo pradmenis, laviname kūrybinį, analitinį, strateginį ir loginį mąstymą ir įgūdžius, suteikiame galimybę susipažinti su moderniomis mokymosi priemonėmis, įgytas žinias įtvirtintiname pažangiomis informacinėmis technologijomis, suteikiame tvirtą pagrindą tolimesnėms studijoms ir savarankiškam darbui.

8 677 97936

info@mokslosviesa.lt

Įsisamoninto dėmesingumo (Mindulness) mokymo grupė

5-8 kl.

Vad. Edvardas Šidlauskas

Teko pastebėti, kad daugelis problemų kyla mokantis ar santykiuose, o ir praktiškai veik visur, tiek vaikams, tiek suaugusiems, dėl menko gebėjimo nukreipti ir išlaikyti dėmesį tinkama linkme. Šiam įgūdžiui formuoti ir skirtas šis kursas. 
 
Jo pagrindą sudaro: 
1) Amy Saltzman knyga "A still quiet place A Mindfulness Program for teaching Children and Adolescents to Ease Stress and Difficult Emotions",  
2) psichikos samprata pristatoma remiantis Kognityvinės elgesio terapijos modeliu (esu 3 kurso studentas, šios terapinės krypties institute);
3) valios ugdymas;
4) Atjautos terapijos pagrindai (Compassion-Focused Therapy).
 
Iš esmės kurse integruota visa geriausia lektoriaus patirtis ir atradimai.
edvardas.sidlauskas@balsiumokykla.lt
YAMAHA muzikos mokykla
(klavišiniai instr.; mušamieji; gitara; vokalas)
Admin. Aistė Miliukienė
Yamaha muzikos mokyklos Balsių klasė (šalia Balsių progimazijos, Aitvarų g. 4) kviečia vaikus mokytis groti. 8 650 02100

 

 

Vilniaus Balsių progimnazijoje nuolat veikia "Fab Lab" kūrybinės dirbtuvės

Apsilankymui reikia BŪTINAI iš anksto užsiregistruoti:
https://goo.gl/forms/MdCyL0Q6dio0aasF3

qrcode.png

Kūrybinėse dirbtuvėse budintys mokytojai:
Technologijų mokytojas Arūnas Žala
Informacinių technologijų mokytoja Justė Ledienė

 
Atnaujinta: 2021-01-14