Neformalus ugdymas

1-4 kl. neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2018-2019 m.m. 

5-8 kl. neformalaus ugdymo tvarkaraštis 2018-2019 m.m. 

 

BŪRELIŲ APRAŠYMAI.

BŪRELIŲ VADOVŲ, ORGANIZACIJŲ TEIKIANČIŲ NEFORMALIOJO UGDYMO PASLAUGAS KONTAKTAI

Būrelio pavadinimas

Klasės

Vadovas, organizacija

Būrelio aprašymas

Telefono numeris

El. paštas

Valstybės finansuojami būreliai

Gyvo garso grupė

5-8 kl.

Vad. Svajūnas Mackevičius

 

8 683 89009

svajunas.mackevicius@balsiumokykla.lt

Folkloro ansamblis "Bitinėlis"

1-4 kl.

Vad. Asta Čepulienė

Vad. Aušra Šiaučiulienė

Ansamblis gyvuoja jau aštuntus metus. Vaikai čia dainuoja, šoka, žaidžia žaidimus, mokosi giedoti sutartines, groti skudučiais, kanklėmis. Ansamblis dalyvauja mokyklos, miesto, respublikiniuose renginiuose, šventėse, konkursuose, tarptautiniame festivalyje „Skamba skamba kankliai“.

8 614 26106

asta.cepuliene@balsiumokykla.lt

8 610 48062

ausra.siauciuliene@balsiumokykla.lt

Teatras

5-8 kl.

Vad. Audronė Masiukienė

Ką gali veikti teatro būrelyje?
 • Čia gali savo silpnybes paversti privalumais;
 • Atrasti kūrybos džiaugsmą improvizuojant;
 • Turi galimybę išlaisvinti savyje tūnantį „žvėrį“ ir susidraugauti su juo;
 • Svajonės suvaidintos scenoje paprastai turi galimybę realizuotis gyvenime;
 • Puikus šansas meluoti be jokios sąžinės graužaties;
 • Atrasti savyje gyvenančias skirtingas asmenybės puses, jas kurti, tobulinti;
 • Puikiai praleisti laiką draugiškame, linksmame, kuriančiame, nuolat eksperimentuojančiame kolektyve;
 • Dalyvauti įvairiuose projektuose, festivaliuose, vasaros stovyklose.

8 693 67836

audrone.masiukiene@balsiumokykla.lt

EI studija (komunikacija ir žaidimai)

5-8 kl.

Vad. Audronė Masiukienė

Gyvename nuolat kintančioje, dinamiškoje ir naujausių technologijų kupinoje kasdienybėje, todėl atsiranda bendravimo “akis į akį” poreikis. O komunikacija visada pagrįsta gilesniu savo ir kitų žmonių pažinimu. Šių gebėjimų vystymui puikiai tinka EI studijos užsiėmimai.
 
Čia bus gausu:
 • kūrybinių žaidimų,
 • bendradarbiavimo,
 • teigiamų emocijų,
 • atsipalaidavimo žaidimų,
 • informacijos kaip jaustis laimingam.

8 693 67836

audrone.masiukiene@balsiumokykla.lt

Teptukas

1-4 kl.

Vad. Rasa Valantinaitė-Navikienė

Tikslas – ugdyti vaikų  estetinį bei meninį, kultūrinį suvokimą, taikant įvairias dailės technikas.
 
Uždaviniai:
 • Lavinti vaikų vaizduotę, meninius gabumus.
 • Mokyti naudoti pagrindines dailės sąvokas.
 • Plėsti kiekvieno mokinio kūrybinius sugebėjimus. 
 • Skatinti vaikus pasitikėti savo kūrybinėmis jėgomis.
 • Ugdyti vaikų estetinį suvokimą ir praplėsti grožio sampratą  jo aplinkoje.
 • Supažindinti mokinius su įvairiomis dailės technikomis.
 • Išmokyti vaikus dirbti kolektyve, dirbti grupelėse.
 • Drąsinti, skatinti eksperimentuoti, ieškoti įdomių raiškos sprendimų.
 • Ugdyti vaikų pagarbą savo ir kitų kūrybai, mokantis vertinti savo ir kitų darbus.
 • Lavinti vaiko saviraišką per spalvinę ir erdvinę raišką.

(85) 2320998

rasa.valantinaite-navikiene@balsiumokykla.lt

 

 

Žaliu taku

1, 3 kl.

Vad. Silvija Kazakevičienė

1-2 kl.

Vad. Vida Laucienė

Jeigu mėgsti tyrinėti, stebėti ir atrasti kas slypi gamtoje, tuomet ateik čia.

8 674 44905

silvija.kazakeviciene@balsiumokykla.lt

Linksmoji matematika

1-2 kl.

Vad. Reda Minkevičienė

Tikslas - padėti mokiniams įgyti tokią matematikos žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, kuri įgalintų juos logiškai spręsti savo kasdienio gyvenimo problemas, padėti jiems geriau orientuotis aplinkoje  ir pasirengti sėkmingai mokytis toliau, skatinti domėtis matematika.
Nuostatos: Mokiniai siektų suvokti matematikos svarbą savo ir kitų gyvenime, pritaikomumą įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse, vertinti protiniam darbui reikalingą sąžiningumą, atkaklumą, kūrybiškumą, norėti įgyti daugiau matematikos žinių ir gebėjimų. 
Uždaviniai: Mokydamiesi matematikos   mokiniai ne tik įgyja žinių, įgūdžių bei dalykinių gebėjimų skaičių ir skaičiavimų, algebros, geometrijos, matų ir matavimų bei statistikos srityse, bet ir mokydamiesi visų matematikos sričių ugdosi vertybines nuostatas, nusiteikimą mokytis matematikos, taip pat universaliuosius bendruosius gebėjimus: komunikuoti matematine kalba, taikyti matematikai būdingas mąstymo strategijas ir procedūras, nustatyti ir formuluoti problemas, jas tirti ir spręsti matematiniais metodais, mokytis matematikos. 
8 675 14533
 

Keramika

1-5 kl.

Vad. Monika Jutelienė

Keramika skatina gebėjimą pastebėti ir išgyventi grožį. Lavina jutimus ir skonį. Kūrybinė veikla sužadina vaikų vaizduotę ir ugdo gebėjimus formos kalba reikšti asmeninę patirtį.

8 685 60355

monika.juteliene@balsiumokykla.lt

Origamis

1-4 kl.

Vad. Vaida Urvikienė

Kaip paprastas popieriaus lapas gali tapti gėle, drugeliu, gulbe. Jis tampa  kuo tik nori, kai jį lanksto įgudusios rankos.

vaida.urvikiene@balsiumokykla.lt

Smalsučiai-gudručiai

1-2 kl.

Vad. Renata Jonušauskienė

Esi smalsus? Viską nori žinoti? Būrelio metu galėsi ne tik kūrybiškai pažinti bei suprasti mus supančią aplinką, bet ir sužinoti daug gamtos, istorijos, fizikos, matematikos, biologijos, astronomijos paslapčių.  Čia galėsi nukeliauti į praeitį aplankyti dinozaurų, pasisvečiuoti visuose pasaulio žemynuose, išvysti gražiausius jo kampelius. O jei nori - kilsim aukštyn ir skriesime net Paukščių Taku. Kaskart smalsausime ir sužinosime atsakymus, tyrinėsime ir  patirsime atradimo džiaugsmą.

8 615 40079

renata.jonusauskiene@balsiumokykla.lt

Smalsučiai-gudručiai

1-4 kl.

Vad. Jurga Jonušienė

Smalsios asmenybės ugdymas pažadina domėjimąsi istorija, aplinka. Mes keliausime laiko mašina į praeitį ir ateitį: nuo visatos sprogimo iki šių dienų. Gilinsimės į istorines civilizacijas, keliausime kosmoso platybėmis, pažinsime aplinkos reiškinius ir kt. Mokiniai labiau orientuosis istorinėse epochose, gebės nurodyti svarbiausius jų požymius. Mokiniai būrelyje bendradarbiaus ir teiks  kūrybines idėjas bei jas įgyvendins.

8 650 81045

jurga.jonusiene@balsiumokykla.lt

Skautai

1-4 kl.

Vad. Margarita Ruzgaitė

Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje, turintis savo tikslus, principus ir metodus, ugdant jaunus žmones. Skautavimas tai: skautorama, įžodis, vėliavos kėlimas, žaidimai, laužas, palapinės, gamta, stovykla, šūkis, rikiuotė, draugiškumas, savanorystė ir gera nuotaika. Skautai – pramoga su tikslu!

8 652 88727

margarita.ruzgaite@balsiumokykla.lt

Judrieji žaidimai

1-4 kl.

Tren. Adelė Augonytė

Tikslas – ugdyti mokinį, motyvuotą būti fiziškai aktyviu, pasitikinčiu savimi, gebančiu rinktis sveiką gyvenseną ir rūpintis savo kūno bei sveikatos stiprinimu.

 

Būrelio metu mokiniai:

 • ugdosi savistabos, savikontrolės, stiprina savarankiško mankštinimosi nuostatas bei poreikį, įgyja fizinio aktyvumo ir sveikatos tausojimo žinių;
 • žaisdami judriuosius žadimus mokosi individualius veiksmus derinti porose, grupėse, komandose.

(85) 2320998

adele.augonyte@balsiumokykla.lt

Jaunieji gelbėtojai

1-4 kl.

Vad. Gražina Abaravičienė

Tai būrelis tiems, kas nori atsikratyti baimės, įgyti pasitikėjimo savimi, išmokti pirmosios pagalbos teikimo pagrindų, susipažinti su saugaus elgesio ekstremalių situacijų metu taisyklėmis, išmokti teisingai naudotis pirminėmis gesinimo priemonėmis, išbandyti save ištvermės reikalaujančiuose konkursuose, dalyvauti nuotaikingose pamokėlėse bei žaidimuose, video pristatymuose saugumo tematika.

8 685 06203

grazina.abaraviciene@balsiumokykla.lt

 
Emocinio ir fizinio aktyvumo kūrybinės dirbtuvės
1-2 kl.
Vad. Raimonda Mankevičienė
3-4 kl. 
Vad. Jolita Jančiauskienė
 
Programos turinys apima teorinį-praktinį darbą, kurio metu ugdytiniai skatinami stebėti save bei aplinką, analizuoti patiriamus jausmus, daryti išvadas, mokytis valdyti emocijas, bendrauti ir bendradarbiauti. Kitoje dalyje vaikai žais komandinius žaidimus, improvizuos, šoks.

raimonda.mankeviciene@balsiumokykla.lt

8 673 53682

jolita.janciauskiene@balsiumokykla.lt

Žaidimų kūrimas

7-8 kl.

Vad. Justė Ledienė

 • Tikslingai parenkant temas, siekti mokinio savarankiško darbo kuriant žaidimą.
 • Supažindinant mokinius su „Kodu Game Lab“, „Scratch“ ir „Unity“ programomis ugdyti mokinio gebėjimą nuosekliai, struktūriškai mąstyti.
 • Skatinti mokinius kurti, bei domėtis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis.

(85) 2320998

juste.lediene@balsiumokykla.lt

Judrieji žaidimai

5-8 kl.

Tren. Jūratė Lazauskienė

 

8 67253297

jurate.lazauskiene@balsiumokykla.lt

Valstybės nefinansuojami, mokami būreliai

Aikido

1-8 kl.

Vad. Vytautas Ribikauskas

Kovos menas be agresijos. Aikido užsiėmimuose lavinamos ne tik žmogaus fizinės savybės bet ir psichologinės, emocinės ir dvasinės. Aikido labai tinka vaikams, kadangi treniruotėse vaikai išmoksta labai daug naujų judesių, kurie gerina visą jų motoriką bei koordinaciją ir susikaupimą. Treniruotėse ypatingas dėmesys skiriamas elgesio etiketui ir pagarba sau, kitiems bei vaiką supančiai aplinkai. Aikido įkūrėjas Morihei Ueshiba (Morihei Uešiba) tikėjo, kad besitreniruojant, žmogaus charakteris taps lankstus išorėje, tačiau tvirtas kaip deimantas viduje.

8 612 00688

info@aikidosukurys.lt

Karate mokykla „Budora“

1-8 kl.

Tren. Gerda Pekarskaitė

Mokykla įkurta 2006 m., jai vadovauja Donatas Imbras – ketvirto dano meistras, pasaulio vicečempionas. Karate meno vaikus moko profesionalūs instruktoriai – Lietuvos rinktinės nariai, Lietuvos ir Europos čempionai.

Aktyvių ir žaismingų treniruočių metu vaikai įtraukiami į karate pasaulį, supažindinami su karate technika, mokomi kovos įgūdžių. Treniruotėse didelis dėmesys skiriamas pasitikėjimo savimi ugdymui, mokoma pagarbos vyresniesiems, sąžiningumo ir disciplinos.

8 672 08029

info@budora.lt

Futbolas

1-4 kl.

Tren. Lech Pečiūra

Rimvydas Pesliakas

 

8 651 38 400

koncevicius@gmail.com

Slidinėjimas

2-8 kl.

Tren. Ričardas Panavas

 

8 674 51 933

ricardas.panavas@gmail.com

Koncertinė gimnastika

1-8 kl.

Vad. Eglė Zinkevičienė

Maloniai kvieičiame mergaites į koncertinės gimnastikos treniruotes. Gimnastika – tai šokio ir sporto sintezė, įvadas į vaiko judesių koordinacijos, kūno laikysenos, grakštumo, lankstumo, muzikalumo ir kūrybiškumo ugdymą. Ją sudaro choreografijos ir gimnastikos pratimų deriniai, atliekami pagal muziką. Tai judesių menas, leidžiantis perduoti žmogaus būsenas išraiškingais judesiais. Gimnastiką lankančių vaikų sustiprėja kūno raumenys, koreguojama netaisyklinga laikysena, šleivapėdystė, jie išmoksta siekti tikslo, nugalėti nepasitikėjimą savimi, išsiugdo valią ir ryžtą, įvaldo pratimus su šokdyne ir lanku.

8 698 50077

zinkeviciene.3v@gmail.com

Asmenybės ugdymo centras „Motus“

(šiuolaikiniai šokiai, baletas, breikas, gatvės džiazas, gatvės šokis, hip hop, teatras, choreografijos mokykla)

1-8 kl.

Adm. Greta Narkevičiūtė

Šiuolaikinis šokis (1-7 kl.) – populiarus šokių stilius susiformavęs 20 amžiaus viduryje. Tai unikali ir įvairiapusiška judėjimo forma talpinanti savyje daug įtakų iš įvairiausių šokių stilių, siekiant sukurti naujus judesio stilius. Todėl šiuolaikinis šokis pasižymi didele judėjimo ir minties laisve, puikia kūno technika, siekia dirbti su natūraliu kūno išsidėstymu ir dėl to yra saugus ir prieinamas pradedantiesiems. Asmenybės ugdymo centre “Motus” šiuolaikinio šokio pamokų metu stiprinsite savo kūno raumenis, išbandysite įvairias šokio technikas, improvizuosite, kursite, mokysitės sąmoningai pajausti ir valdyti savo kūną bei galbūt surasite savo unikalią šokio techniką.
Baletas (1-4 kl.) – vienas pagrindinių šokio stilių, jis daro įtaką asmenybės meninės ir dvasinės kultūros turtinimui. Užsiėmimuose mokiniai mokomi pažinti savo kūną, atlikti taisyklingai tam tikrus, tik baletui būdingus judesius, susilieti su muzika. Baletas - grakštumas, švelnumas, lengvumas, jis padeda išlavinti gražias kūno linijas, puikiai lavina besivystančio jauno žmogaus koordinaciją. Baletas - muzikos ir šokio sintezė.
Breikas (1-8 kl.) – vienas iš penkių gatvės šokio stilių susiformavęs 8-ajame dešimtmetyje JAV. Šokis reikalaujantis fizinio pasiruošimo, kurio sudėtyje yra daug gimnastikos, bei akrobatikos elementų. Energingiems vaikams šis šokis yra lengvai prieinamas ir nenuobodus. Pagrindinis (Break dance) šokio principas- skątinti vaikų kūrybiškumą ląvinti jų ištvermę bei stiprinti raumenis, šokėjai tobulina save varžydamiesi su kitais šokėjais (Beattle kovose), kuriose varžomasi dėl geriausiai improvizuojančio šokėjo vardo. Šokis pasižymi originaliomis choreografijomis, bei žavinčiais triukais, kurie žiūrovam kiekvieną kartą palieką neišdildomą įspūdį.
Gatvės džiazas (5-8 kl.) – tai šokio stilius, kurį dažnai galime pamatyti video klipuose, televizijose, reklamose. Greitas, jaunatviškas veržlus – šis šokio stilius tinka kiekvienam. Gatvės džiazas apima šiuolaikinio, pramoginio, gatvės šokio ir kt. naudojamos šokio technikos jungiant jas su džiazinio šokio linijomis. Šis šokio žanras reikalauja daug fizinės ištvermės ir gero kūno pasiruošimo, todėl šokio pamokose ne tik mokomės bazinių šokio žingsnių, bet ir stipriname savo kūną. Nors šis šokio stilius reikalauja daug jėgų ir pastangų, tačiau „išgvildenus“ gatvės džiazo paslaptis, atsiveria galimybės improvizuoti bei kūrybiškai save atskleisti.
Hip hop (5-8 kl.) Mokiniai gilinsis į hip-hop‘o kultūros istorinius aspektus bei ją sudarančius elementus, bandys atrasti jų tarpusavio ryšį su judesiu, plės akiratį, nes mokysis įvairių gatvės šokio stilistikų (hip-hop old school, hip-hop new school, krump, popping, house). Taip pat dirbs su ritmika, kuriai lavinti naudosime vokalinę perkusija (Beatbox), o ji labai naudinga derinant garso stiprumą, muzikos supratimą bei kvėpavimą, kas labai svarbu šokėjui, kad jis sugebėtų perduoti reikiamą energiją šokio metu.
„Motus“ choreografijos mokykla – mokyklos tikslas yra sukurti sąlygas kiekvienai besiformuojančiai asmenybei išreiktši save per šokį. Susipažįstant su įvairiais šokio stiliais, formuojant suvokimą apie šokio kultūrą, sugebėti atsirinkti, pasirinkti ir atrasti savąjį Aš. Profesionalių pedagogų ir mokytojaujančių meninkų bendruomenė, bendraudama ir perduodama gerąją patirtį, suteikia galimybę vaikams laisvai ir kūrybiškai formuoti save. Šokių mokyklos programą sudaro 4 pamokos per savaitę: šiuo metu pasirinktas šokio stilius: baletas, šiuolaikinis šokis, gatvės džiazas, pramoginiai šokiai, breikas, hip- hop (2 val./sav.); klasikinio šokio pagrindai (1 val./sav.) ir šokio ansamblis (1 val./sav.). Baigus šokių mokyklą, ir išlaikius baigiamuosius egzaminus mokiniai gauna šokio mokyklos baigimo pažymėjimą.

8 650 97071

asmenybes.ugdymas@gmail.com

Koreguojamoji mankšta

1-8 kl.

Tren. Virginija Giršvildienė

Užsiėmimai skirti mokiniams, turintiems netaisyklingą laikyseną, silpnesnį raumenyną bei vaikams, kuriems diagnozuotas stuburo iškrypimas.
Užsiėmimų metu atliekami įvairūs dinaminiai, kvėpavimo ir simetriniai tempimo ir atsipalaidavimo pratimai skirti nugaros, pilvo, liemens ir pečių juostos raumenims stiprinti. Tai mankšta, kuri atpalaiduoja hiperaktyvius raumenis ir sustiprina atsipalaidavusius, stabilizuoja ir koreguoja laikyseną, gerina krūtinės ląstos funkcines galimybes, stiprina visą organizmą ir pagerina visų organų ir sistemų veiklą.
Atlikdami pratimus mokiniai ugdosi savistabos ir savikontrolės nuostatų, ugdosi sveikos gyvensenos įgūdžius. 

8 643 27205

virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

Sambo

1-8 kl.

Tren. Vitalijus Rindeika

Ši imtynių sporto šaka ir savigynos veiksmų sistema, kurioje dominuoja skausmingi veiksmai,  įvairūs išlaikymo būdai, bei metimai stovėsenoje ir parteryje. Treniruočių metu ugdomos vaikų fizinės savybės, asmenybės (sportininko) moralinės savybės, stiprinamas organizmas. Nuolatos organizuojamos vaikams sporto varžybos ir  vasaros sporto stovyklos.

8 684 21728

vitalijus.rindeika@balsiumokykla.lt

Sportiniai žaidimai

1-4 kl.

Tren. Adelė Augonytė

1–4 kl. mokiniai sužinos įvairių judriųjų žaidimų taisykles, pvz.: mažojo futbolo, krepšinio, kvadrato, grindų riedulio ir kt.,  patirs judėjimo džiaugsmą, mokysis žaidimų elementų, derins veiksmus porose, grupėse, komandose. Per žaidimus varžysis, žais, sustiprins kraujotakos sistemą, pagerins koordinaciją, ištvermę, mokysis greitai, teisingai ir saugiai priimti sprendimus, ugdys pasitikėjimą savimi.

(85) 2320998

adele.augonyte@balsiumokykla.lt

T. Petreikio šokių studija

1-4 kl.

Vad. Mažena Narkevičienė

26  metų šokių mokymo patirtis!
Kviečiame moksleivius mokytis šokti valsą, polką, čia-čia-čia, disko ir kitus populiarius pramoginius šokius. Renginiai: koncertai tėveliams, šokių atestacijos, konkursai, pasirodymai.

8 686 64137

mndance@gmail.com

Sostinės krepšinio mokykla

1-7 kl.

Tren. Gediminas Bražionis

Sostinės krepšinio mokykla visuomenei teikia neformalaus švietimo ir ugdymo paslaugą. Krepšinio pagalba vaikai sunkių treniruočių metu išmoksta atkakliai siekti tikslo, laikytis sąžiningos konkurencijos principų, gerbti komandos draugus, trenerius, tobulėti individualiai ir būnant komandos dalimi, ugdo kantrybę ir pasitikėjimą savimi, atsakingumo jausmą. 
 
Siekiame, kad SKM auklėtiniai ir jų tėveliai būtų aktyvūs mūsų bendruomenės nariai ir noriai prisidėtų prie tarpusavio ryšių stiprinimo. Norime, kad vaikas mūsų mokykloje ne tik išmoktų ir toliau tobulintų krepšinio įgūdžius, tačiau kartu ir jaustųsi svarbus, saugus ir laimingas.

8 655 53103

info@skm.lt

Šachmatai

1-8 kl.

Tren. Laurynas Glebavičius

Per šachmatų pamokas pradedantieji yra supažindinami su šachmatų lenta ir figūromis, jų vertėmis bei pagrindinėmis žaidimo taisyklėmis. Vėliau yra mokoma, kaip teisingai pradėti partiją baltosiomis ir juodosiomis figūromis (pagrindiniai debiutai), kaip duoti varžovui matą su skirtingomis figūromis (valdove ir bokštu, dviem bokštais, valdove ir karaliumi, bokštu ir karaliumi, dviem rikiais ir karaliumi ir t.t.). Mokymas vyksta pagal taisyklę "nuo paprasto prie sudėtingo", todėl su kiekviena tema programos dalyviai sprendžia vis sudėtingesnius uždavinius ir analizuoja vis sudėtingesnes pozicijas šachmatų lentoje. Pamokėles lankantys vaikai kviečiami dalyvauti mokyklos bei tarpmokykliniuose turnyruose. Programą išklausę vaikai ne tik išmoksta žaisti šachmatais, bet ir mokomi sutelkti dėmesį, todėl gali pagerėti dėmesio koncentracija; lavinama atmintis bei loginis mąstymas; žadinama vaizduotė ir kūrybiškumas, mokoma savarankiškumo, vystomas gebėjimas prognozuoti ir numatyti ateitį; o taip pat ugdomi bendravimo ir socializacijos įgūdžiai.

8 683 46645

info@sachmatumokykla.lt

Vienožinskio dailės mokykla

1-8 kl.

Vad. Augustinas Liatukas

Dailės Studija gyvuoja jau šeštus metus, ją baigę ugdytiniai toliau tęsia mokslą J.Vienožinskio Dailės Mokykloje (daugiau: vienozinskis.lt), geriausi ugdytinių kūriniai eksponuojami parodose, vaikai atstovauja Dailės Studiją tokiuose renginiuose kaip tarptautinė meno mugė ART Vilnius, Balsių šventė, Lietuvos Dailės Muziejaus edukacijos programos.

8 682 49665

mozaika4you@gmail.com

Žaidiminė joga

Vad. Maksimilianas Ponomariovas

Užsiėmimai vyksta kompleksiškai – žaidimų forma.
Žaisdami specialiai parinktus/sukurtus žaidimus vaikai mokosi draugauti, bendrauti, reikšti savo mintis, išsakyti norus, mokosi pasitikėti savimi, savarankiškumo, drąsos, atsakomybės, pagalbos vieni kitiems bei kūrybiškai spręsti įvairiausius klausimus. 
Užsiėmimų metu mėgausimės klasikinės Hatha Jogos teikiamais malonumais. Lavinsime kūno lankstumą, dėmesio koncentraciją, mokysimės susikaupti ir atsipalaiduoti. 
Dėmesys skiriamas kiekvienam vaikui asmeniškai, atsižvelgiant į jo raidą, charakterio savybes bei poreikius.
8 655 65843
 

Menar akademija

1-4 kl.

Vad. Jurgita Žilionė

MENAR ABACUS MENTAL ARITMETIC metodika - tai protinių gebėjimų  lavinimo metodika, paremta originaliu ABACUS skaičiukų panaudojimu. Ši Lietuvoje pirmoji ir vienintelė programa, kilusi iš Rytų Azijos, jau daugelį metų plačiai taikoma daugiau nei 50 pasaulio šalių. Lanksti ir kruopščiai paruošta MENAR programa atsižvelgia į kiekvieno vaiko individualius poreikius. Kad mokytis būtų įdomu, užsiėmimų metu atliekamos linksmos užduotys, įvairūs žaidimai, rengiami konkursai.
MENAR taikomos programos metu vaikai mokosi skaičiuoti pasitelkiami ABACUS skaičiukus, skaičiavimo veiksmai atliekami abiejų rankų pirštais. Tokiu būdu aktyviai veikia tiek kairysis, tiek dešinysis smegenų pusrutuliai.
MENAR programa trunka 3 metus, ją sudaro 12 lygių, trunkančių 288 akademines valandas. Vieno lygio trukmė – 24 akademinės valandos.

8 645 70787

j.zilione@menar.lt

Anglų kalba

1 kl.

Vad. Jolanta Jankūnaitė

Interaktyviais, smagiais pasakojimais, dainomis ir žaidimais mokomės suprasti ir taisyklingai vartoti pagrindinius anglų kalbos žodžius, frazes ir sakinius. Laviname kalbėjimo, klausymo įgūdžius.

8 650 26925

jolanta.jankunaite@balsiumokykla.lt

Šnekamoji anglų kalba

3 kl.

Vad. Olga Perepečienė

Šnekamosios anglų kalbos būrelis skirtam vaikams, kurie nori išmokti bendrauti anglų kalba. Užsiėmimų metu vaikai atlieka įvairias kalbėjimo ir klausymo užduotis, žaidžia edukacinius žaidimus, bendrauja ir bendradarbiauja vieni su kitais. Pamokų metų naudojamos planšetės ir interaktyvi lenta. Čia vaikai ne tik išmoksta naujų žodžių, bet ir juos pritaiko užduotyse.  Anglų kalbą vaikai mokosi žaisdami ir smagiai leidžiami laiką.

8 612 52180

olga.perepeciene@balsiumokykla.lt

Anglų kalba

4 kl.

Vad. Gerda Smirnovė

Būrelio metu vaikai plėtos rašymo, klausymo įgūdžius bei mokysis viešojo kalbėjimo meno anglų k. Gilinsime pradinio kurso žinias ir ruošimės 5 klasės iššūkiams. Užsiemimai vyks netradicinėmis ugdymo formomis.

8 623 93567

gerda.smirnove@balsiumokykla.lt

Robotikos akademija

1-6 kl.

Vad. Lukas Kanapienis

Robotikos akademija būreliuose lauks vaikų su atnaujintomis programomis, patobulintais konstruktais ir draugiškais mokytojais. Mokymo programa suderinta su formaliuoju švietimu, tad jūsų vaikas teorines žinias užtvirtins būrelyje spręsdamas problemas įtraukiančių robotų pagalba. 2018/2019 m.m. naujovės: inžinerinio ir mokslinio mąstymo metodų taikymas būreliuose, akademinių kreditų sistema, pratybų sąsiuviniai žinioms įtvirtinti ir stebėti pasiekimus.
Būreliuose ugdomi įgūdžiai: kompiuterinis raštingumas, problemų identifikavimas ir sprendimas, kūrybinis, kritinis, inžinerinis mąstymas, komandinis darbas, socialiniai, užsienio kalbos įgūdžiai.

 (85) 2525713

info@robotikosakademija.lt

Registracija: bureliai.robotikosakademija.lt

Jaunųjų keliautojų klubas

2-8 kl.

Vad. Mantas Karanauskas

Šiame būrelyje mokiniai bus supažindinami su keliavimo ypatumais, taip pat patys dalyvaus išvykose į muziejus, išskirtines gamtines vietoves ir kitas lankytinas vietas. Praėjusiais mokslo metais užsiėmimų metu apie savo keliones pasakojo žymus Lietuvių keliautojas Vytaras Radzevičius, taip pat kiti išvykų į skirtingas šalis ir ekspedicijas dalyviai. Šiemet mokiniams patirtus įspūdžius pasakos ,,Misijos Sibiras 2017“ dalyviai, planuojamas susitikimas su alpinistais ir kitais išskirtinių išvykų dalyviais.

8 620 62399

mantas.karanauskas@balsiumokykla.lt

Mažųjų profesorių klubas

1-3 kl.

Vad. Gitana Vansevičienė

Būrelio tikslas – žadinti mokinių norą tyrinėti, patirti atradimų džiaugsmą atliekant eksperimentus.
 
Būrelio uždaviniai:
 • Lavinti vaikų pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, rankos koordinaciją;
 • Ugdyti sumanumą, lavinti reakciją, kaupti patirtį;
 • Mokytis ilgiau išlaikyti dėmesį, naudotis pateiktomis instrukcijomis;
 • Mokytis diskutuoti, samprotauti dirbant grupėse, porose;
 • Stiprinti savo kritinį mąstymą, išmokti spręsti problemas;
 • Bendradarbiauti su fizikos, chemijos dalykų mokytojais;
 • Eksperimentuojant gamtoje siekti geriau suvokti supantį pasaulį.

8 687 47105

gitana.vanseviciene@balsiumokykla.lt

Muzikos mokykla „Muzikinė dėžutė“

 1-8 kl.

Vad. Laima Smolskaitė-Sarpalė

 

8 684 65062

muzikinedezute@pastas.lt

Programavimo būrelis

1-8 kl.

Vad. Gintarė Dzindzelietienė

 

8 677 97936

info@mokslosviesa.lt

Siuvinėjimo studija

3-4 kl.

Vad. Jolita Jančiauskienė

Būrelio metu vaikai išmoks siuvinėti kryželiu, šią siuvinėjimo techniką taikys savo darbeliuose. Taip pat susipažins ir išmoks siuvinėti kitomis technikomis.

8 673 53682

jolita.janciauskiene@balsiumokykla.lt

YAMAHA muzikos mokykla
(klavišiniai instr.; mušamieji; gitara; vokalas)
Admin. Aistė Miliukienė
Yamaha muzikos mokyklos Balsių klasė (šalia Balsių progimazijos, Aitvarų g. 4) kviečia vaikus mokytis groti. 8 650 02100

 

 

Vilniaus Balsių progimnazijoje nuolat veikia "Fab Lab" kūrybinės dirbtuvės

Apsilankymui reikia BŪTINAI iš anksto užsiregistruoti:
https://goo.gl/forms/MdCyL0Q6dio0aasF3

qrcode.png

Kūrybinėse dirbtuvėse budintys mokytojai:
Technologijų mokytojas Arūnas Žala
Informacinių technologijų mokytoja Justė Ledienė

 

Koreaguojamosios mankštos užsiėmimai – skirti 1- 6 klasių mokiniams turintiems netaisyklingą laikyseną, silpnesnį raumenyną bei vaikams, kuriems diagnozuotas stuburo iškrypimas. Užsiėmimų metu atliekami įvairūs dinaminiai, kvėpavimo ir simetriniai tempimo ir atsipalaidavimo pratimai skirti nugaros, pilvo, liemens ir pečių juostos raumenims stiprinti. Tai mankšta, kuri atpalaiduoja hiperaktyvius raumenis ir sustiprina atsipalaidavusius, stabilizuoja ir koreguoja laikyseną, gerina krūtinės ląstos funkcines galimybes, stiprina visą organizmą ir pagerina visų organų ir sistemų veiklą.
Atlikdami pratimus mokiniai ugdosi savistabos ir savikontrolės nuostatų, ugdosi sveikos gyvensenos įgūdžiusAtnaujinta: 2019-01-14