Neformalus ugdymas

1-4 kl. neformaliojo ugdymo tvarkaraščiai >>>

5-8 kl. neformalaus ugdymo tvarkaraščiai >>>
 

BŪRELIŲ APRAŠYMAI.

BŪRELIŲ VADOVŲ, ORGANIZACIJŲ TEIKIANČIŲ NEFORMALIOJO UGDYMO PASLAUGAS KONTAKTAI

  

Būrelio pavadinimas

Klasės

Vadovas, organizacija

Būrelio aprašymas

Telefono numeris

El. paštas

Valstybės finansuojami būreliai

Folkloro studija "Bitinėlis"

1-4 kl., 5-8 kl.

Vad. Asta Čepulienė

Vad. Aušra Šiaučiulienė

Ansamblis gyvuoja jau aštuntus metus. Vaikai čia dainuoja, šoka, žaidžia žaidimus, mokosi giedoti sutartines, groti skudučiais, kanklėmis. Ansamblis dalyvauja mokyklos, miesto, respublikiniuose renginiuose, šventėse, konkursuose, tarptautiniame festivalyje „Skamba skamba kankliai“.

8 614 26106

asta.cepuliene@balsiumokykla.lt

8 610 48062

ausra.siauciuliene@balsiumokykla.lt

Teptukas

1-4 kl.

Vad.Milda Peciūnaitė

Būrelis skirtas ugdyti mokinių kūrybiškumą bei estetinį ir meninį suvokimą, taikant skirtingas dailės technikas bei supažindinant mokinius su garsiais menininkais ir jų darbais.
Čia:
 • Lavinama vaizduotė ir meniniai gabumai,
 • Skatinamas kūrybiškas mąstymas,
 • Supažindinama su šiuolaikiniais menininkais ir jų darbais,
 • Mokomasi dirbti grupėje ir individualiai,
 • Supažindinama su įvairiomis dailės technikomis,
 • Nagrinėjami, aptariami ir interpretuojami žymiausi pasaulio menininkai bei jų kūryba,
 • Mokomasi naudoti pagrindines dailės sąvokas,
 • Ugdoma pagarba savo ir kitų kūrybai, taip pat mokomasi vertinti savo bei kitų darbus.
milda.peciunaite@balsiumokykla.lt

Žaliu taku

1-2 kl., 3-4 kl.

Vad. Vida Laucienė

Jeigu mėgsti tyrinėti, stebėti ir atrasti kas slypi gamtoje, tuomet ateik čia.

vida.lauciene@balsiumokykla.lt

 

Keramika

1-5 kl.

Vad. Monika Jutelienė

Keramika skatina gebėjimą pastebėti ir išgyventi grožį. Lavina jutimus ir skonį. Kūrybinė veikla sužadina vaikų vaizduotę ir ugdo gebėjimus formos kalba reikšti asmeninę patirtį.

8 685 60355

monika.juteliene@balsiumokykla.lt

Origamis

1-4 kl.

Vad. Vaida Urvikienė

Kaip paprastas popieriaus lapas gali tapti gėle, drugeliu, gulbe. Jis tampa  kuo tik nori, kai jį lanksto įgudusios rankos.

8 676 71891

vaida.urvikiene@balsiumokykla.lt

Smalsučiai-gudručiai

1 kl.

Vad. Jurga Jonušienė

Smalsios asmenybės ugdymas pažadina domėjimąsi istorija, aplinka. Mes keliausime laiko mašina į praeitį ir ateitį: nuo visatos sprogimo iki šių dienų. Gilinsimės į istorines civilizacijas, keliausime kosmoso platybėmis, pažinsime aplinkos reiškinius ir kt. Mokiniai labiau orientuosis istorinėse epochose, gebės nurodyti svarbiausius jų požymius. Mokiniai būrelyje bendradarbiaus ir teiks  kūrybines idėjas bei jas įgyvendins.

8 650 81045

jurga.jonusiene@balsiumokykla.lt

Linksmoji matematika

1-2 kl.

Vad. Reda Minkevičienė

Tikslas - padėti mokiniams įgyti tokią matematikos žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, kuri įgalintų juos logiškai spręsti savo kasdienio gyvenimo problemas, padėti jiems geriau orientuotis aplinkoje  ir pasirengti sėkmingai mokytis toliau, skatinti domėtis matematika.
Nuostatos: Mokiniai siektų suvokti matematikos svarbą savo ir kitų gyvenime, pritaikomumą įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse, vertinti protiniam darbui reikalingą sąžiningumą, atkaklumą, kūrybiškumą, norėti įgyti daugiau matematikos žinių ir gebėjimų. 
Uždaviniai: Mokydamiesi matematikos   mokiniai ne tik įgyja žinių, įgūdžių bei dalykinių gebėjimų skaičių ir skaičiavimų, algebros, geometrijos, matų ir matavimų bei statistikos srityse, bet ir mokydamiesi visų matematikos sričių ugdosi vertybines nuostatas, nusiteikimą mokytis matematikos, taip pat universaliuosius bendruosius gebėjimus: komunikuoti matematine kalba, taikyti matematikai būdingas mąstymo strategijas ir procedūras, nustatyti ir formuluoti problemas, jas tirti ir spręsti matematiniais metodais, mokytis matematikos. 
8 675 14533
 

Skautai

1, 2-4 kl.

Vad. Margarita Ruzgaitė

Tai didžiausias jaunimo judėjimas pasaulyje, turintis savo tikslus, principus ir metodus, ugdant jaunus žmones. Skautavimas tai: skautorama, įžodis, vėliavos kėlimas, žaidimai, laužas, palapinės, gamta, stovykla, šūkis, rikiuotė, draugiškumas, savanorystė ir gera nuotaika. Skautai – pramoga su tikslu!

8 652 88727

margarita.ruzgaite@balsiumokykla.lt

Jaunieji gelbėtojai

1-2 kl., 3-4 kl.

Vad. Gražina Abaravičienė

Tai būrelis tiems, kas nori atsikratyti baimės, įgyti pasitikėjimo savimi, išmokti pirmosios pagalbos teikimo pagrindų, susipažinti su saugaus elgesio ekstremalių situacijų metu taisyklėmis, išmokti teisingai naudotis pirminėmis gesinimo priemonėmis, išbandyti save ištvermės reikalaujančiuose konkursuose, dalyvauti nuotaikingose pamokėlėse bei žaidimuose, video pristatymuose saugumo tematika.

8 685 06203

grazina.abaraviciene@balsiumokykla.lt

Kūrybinės dirbtuvėlės „Sparnuotas drambliukas“

1-4 kl.

Vad. Rūta Strauzaitė

Programa apima įvairius kūrybinį mąstymą ir saviraišką skatinančius, vaizduotę lavinančius metodus bei veiklas.
Istorijų kūrimas, diskusijos "keistais" klausimais, pastabumo lavinimas, vaizduotės pratimai, piešimas, tapyba, kūrybiniai eksperimentai, žvilgsnis į garsiausių pasaulio kūrėjų gyvenimą.
Bei kitos veiklos, kurių įvairovė pritaikyta šiuolaikiniam vaikui – aktyviam, smalsiam, kartais išsiblaškiusiam... ir labai norinčiam bendrauti.

8 605 44633

strauzaite.ruta@gmail.com

Lietuvių kalbos konsultacijos "Plunksnelė"

2-4 kl.

Vad. Silvija Kazakevičienė

Būrelyje vaikai:
 • Ugdys sakytinę kalbą, gebėjimą bendrauti su bendraamžiais ir kitais savo aplinkos žmonėmis;
 • Įtvirtins lietuvių kalbos pamokose įgytas gramatines žinias;
 • Ugdys poreikį nuolat tobulinti savo gramatinius įgūdžius ir kalbą.    
silvija.kazakeviciene@balsiumokykla.lt

Pop choras "Balsiukai"

1-5 kl.

Vad. Žaneta Ratkienė

 
Ar norite turėti būrį draugu? Važinėti po Lietuvą ir koncertuoti? Turėti sceninius drabužius ir kovoti konkursuose dėl pirmos vietos? Pop choras -  ta vieta. Lauksiu:)

8 679 57166

zanetaratkiene@gmail.com

Berniukų vokalinis ansamblis

1-4 kl.

Vad. Žaneta Ratkienė

 
Manai, jog puikiai dainuoji? Galėtum dalyvauti konkursuose? Dainuoti ,,Dainų dainelėje''?
Labai Tavęs lauksiu, keliausime Dainų taku kartu...

8 679 57166

zanetaratkiene@gmail.com

Gyvo garso grupė

5-8 kl.

Vad. Svajūnas Mackevičius

Gyvo garso grupės tikslas – lavinti mokinių muzikinius gebėjimus, ugdyti scenininę kultūrą, mokyti dirbti komandoje, skatinti popamokinį užimtumą. Planuojame apjungti „gyvai“ grojančių moksleivių komandą; paruošti koncertinę programą, kuri papildytų mokyklos renginius; dalyvauti Balsių bendruomenės šventėse, moksleivių konkursuose.

8 683 89009

svajunas.mackevicius@balsiumokykla.lt

Teatras

5-8 kl.

Vad. Audronė Masiukienė

Ką gali veikti teatro būrelyje?
 • Čia gali savo silpnybes paversti privalumais;
 • Atrasti kūrybos džiaugsmą improvizuojant;
 • Turi galimybę išlaisvinti savyje tūnantį „žvėrį“ ir susidraugauti su juo;
 • Svajonės suvaidintos scenoje paprastai turi galimybę realizuotis gyvenime;
 • Puikus šansas meluoti be jokios sąžinės graužaties;
 • Atrasti savyje gyvenančias skirtingas asmenybės puses, jas kurti, tobulinti;
 • Puikiai praleisti laiką draugiškame, linksmame, kuriančiame, nuolat eksperimentuojančiame kolektyve;
 • Dalyvauti įvairiuose projektuose, festivaliuose, vasaros stovyklose.

8 693 67836

audrone.masiukiene@balsiumokykla.lt

EI studija (komunikacija ir žaidimai)

5-8 kl.

Vad. Audronė Masiukienė

Gyvename nuolat kintančioje, dinamiškoje ir naujausių technologijų kupinoje kasdienybėje, todėl atsiranda bendravimo “akis į akį” poreikis. O komunikacija visada pagrįsta gilesniu savo ir kitų žmonių pažinimu. Šių gebėjimų vystymui puikiai tinka EI studijos užsiėmimai.
 
Čia bus gausu:
 • kūrybinių žaidimų,
 • bendradarbiavimo,
 • teigiamų emocijų,
 • atsipalaidavimo žaidimų,
 • informacijos kaip jaustis laimingam.

8 693 67836

audrone.masiukiene@balsiumokykla.lt

Jaunųjų kino kritikų būrelis

5-8 kl.

Vad. Margarita Molienė

Būrelis yra mylintiems kiną ir norintiems sutikti bendraminčių. Kartu mes žiūrėsime filmus, juos analizuosime ir vertinsime. Lavinsime vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą. Mokysimės rašyti filmo recenziją. Būrelis padės ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino žiūrovų auditoriją.

8 640 00206

margarita.moliene@balsiumokykla.lt

Krepšinis

5-6 kl. ir 7-8 kl.

Tren. Tomas Gaškas

Krepšinis - sporto šaka, fizinė veikla, komandinis žaidimas, skirtas 5-8 kl. moksleiviams (vaikinams), norintiems ugdyti fizines savybes (greitį, jėgą, ištvermę, koordinaciją, vikrumą), bendradarbiavimą ir tikslų siekimą komandoje, discipliną bei socialinius ryšius su visais jo dalyviais, ko pasekoje moksleivis sustiprėja tiek fiziškai tiek psichologiškai.

8 607 37199

tomas.gaskas@balsiumokykla.lt

Judrieji žaidimai

5, 6 kl.

Tren. Jūratė Lazauskienė

Programos tikslas – sudominti kuo daugiau mokinių organizuota popamokine veikla bei stiprinti mokinių sveikatą, siekant, kad jie ugdytųsi reguliarų sportavimo poreikį.
Uždaviniai: 
 • mokytis ir tobulintis individualius ir komandinius  žaidimų technikos veiksmus;
 • lavintis kamuolio  metimo ir gaudymo įgūdžius;
 • pravesti tarpklasines varžybas;
 • dalyvauti mokyklos bendruomenės sportinėse varžybose ir renginiuose;
 • ruošti mokyklos komandą miesto ir šalies varžyboms.

8 672 53297

jurate.lazauskiene@balsiumokykla.lt

Anglų kalbos klubas

5 kl.

Vad. Asta Antulienė

Kviečiami penktokai, kurie nori susidraugauti su anglų kalba ir "prisijaukinti" gramatiką skaitydami knygas, diskutuodami, vaidindami, žiūrėdami trumpus filmukus ir  klausydami tinklalaides (podcast’us). 
Taip pat bandysime suprasti, kodėl amerikiečiai ir britai  kalbėdami ne tik vartoja skirtingus žodžius, bet ir švenčia skirtingas šventes. 

8 615 28182

asta.antuliene@balsiumokykla.lt

Valstybės nefinansuojami, mokami būreliai

Aikido

1-8 kl.

Vad. Vytautas Ribikauskas

Kovos menas be agresijos. Aikido užsiėmimuose lavinamos ne tik žmogaus fizinės savybės bet ir psichologinės, emocinės ir dvasinės. Aikido labai tinka vaikams, kadangi treniruotėse vaikai išmoksta labai daug naujų judesių, kurie gerina visą jų motoriką bei koordinaciją ir susikaupimą. Treniruotėse ypatingas dėmesys skiriamas elgesio etiketui ir pagarba sau, kitiems bei vaiką supančiai aplinkai. Aikido įkūrėjas Morihei Ueshiba (Morihei Uešiba) tikėjo, kad besitreniruojant, žmogaus charakteris taps lankstus išorėje, tačiau tvirtas kaip deimantas viduje.

8 612 00688

info@aikidosukurys.lt

Karate mokykla „Budora“

1-8 kl.

Tren. Gerda Pekarskaitė

Mokykla įkurta 2006 m., jai vadovauja Donatas Imbras – ketvirto dano meistras, pasaulio vicečempionas. Karate meno vaikus moko profesionalūs instruktoriai – Lietuvos rinktinės nariai, Lietuvos ir Europos čempionai.

Aktyvių ir žaismingų treniruočių metu vaikai įtraukiami į karate pasaulį, supažindinami su karate technika, mokomi kovos įgūdžių. Treniruotėse didelis dėmesys skiriamas pasitikėjimo savimi ugdymui, mokoma pagarbos vyresniesiems, sąžiningumo ir disciplinos.

8 672 08029

info@budora.lt


Emocinio ir fizinio aktyvumo kūrybinės dirbtuvės
1 kl. 
Vad. Jolita Jančiauskienė
 
2 kl.
Vad. Raimonda Mankevičienė
Programos turinys apima teorinį - praktinį darbą, kurio metu ugdytiniai atliks kūrybinius darbus, bus skatinami stebėti save bei aplinką, analizuoti patiriamus jausmus, daryti išvadas, mokytis valdyti emocijas, bendrauti ir bendradarbiauti. Kitoje dalyje vaikai žais komandinius žaidimus, improvizuos.

8 685 85313

raimonda.mankeviciene@balsiumokykla.lt

8 673 53682

jolita.janciauskiene@balsiumokykla.lt

Koncertinė gimnastika

1-8 kl.

Vad. Eglė Zinkevičienė

Maloniai kvieičiame mergaites į koncertinės gimnastikos treniruotes. Gimnastika – tai šokio ir sporto sintezė, įvadas į vaiko judesių koordinacijos, kūno laikysenos, grakštumo, lankstumo, muzikalumo ir kūrybiškumo ugdymą. Ją sudaro choreografijos ir gimnastikos pratimų deriniai, atliekami pagal muziką. Tai judesių menas, leidžiantis perduoti žmogaus būsenas išraiškingais judesiais. Gimnastiką lankančių vaikų sustiprėja kūno raumenys, koreguojama netaisyklinga laikysena, šleivapėdystė, jie išmoksta siekti tikslo, nugalėti nepasitikėjimą savimi, išsiugdo valią ir ryžtą, įvaldo pratimus su šokdyne ir lanku.

8 698 50077

zinkeviciene.3v@gmail.com

Asmenybės ugdymo centras „Motus“

(šiuolaikiniai šokiai, baletas, breikas, gatvės džiazas, gatvės šokis, hip hop, teatras, choreografijos mokykla)

1-8 kl.

Adm. Greta Miškinienė

Šiuolaikinis šokis (1-7 kl.) – populiarus šokių stilius susiformavęs 20 amžiaus viduryje. Tai unikali ir įvairiapusiška judėjimo forma talpinanti savyje daug įtakų iš įvairiausių šokių stilių, siekiant sukurti naujus judesio stilius. Todėl šiuolaikinis šokis pasižymi didele judėjimo ir minties laisve, puikia kūno technika, siekia dirbti su natūraliu kūno išsidėstymu ir dėl to yra saugus ir prieinamas pradedantiesiems. Asmenybės ugdymo centre “Motus” šiuolaikinio šokio pamokų metu stiprinsite savo kūno raumenis, išbandysite įvairias šokio technikas, improvizuosite, kursite, mokysitės sąmoningai pajausti ir valdyti savo kūną bei galbūt surasite savo unikalią šokio techniką.
Baletas (1-4 kl.) – vienas pagrindinių šokio stilių, jis daro įtaką asmenybės meninės ir dvasinės kultūros turtinimui. Užsiėmimuose mokiniai mokomi pažinti savo kūną, atlikti taisyklingai tam tikrus, tik baletui būdingus judesius, susilieti su muzika. Baletas - grakštumas, švelnumas, lengvumas, jis padeda išlavinti gražias kūno linijas, puikiai lavina besivystančio jauno žmogaus koordinaciją. Baletas - muzikos ir šokio sintezė.
Breikas (1-8 kl.) – vienas iš penkių gatvės šokio stilių susiformavęs 8-ajame dešimtmetyje JAV. Šokis reikalaujantis fizinio pasiruošimo, kurio sudėtyje yra daug gimnastikos, bei akrobatikos elementų. Energingiems vaikams šis šokis yra lengvai prieinamas ir nenuobodus. Pagrindinis (Break dance) šokio principas- skątinti vaikų kūrybiškumą ląvinti jų ištvermę bei stiprinti raumenis, šokėjai tobulina save varžydamiesi su kitais šokėjais (Beattle kovose), kuriose varžomasi dėl geriausiai improvizuojančio šokėjo vardo. Šokis pasižymi originaliomis choreografijomis, bei žavinčiais triukais, kurie žiūrovam kiekvieną kartą palieką neišdildomą įspūdį.
Gatvės džiazas (5-8 kl.) – tai šokio stilius, kurį dažnai galime pamatyti video klipuose, televizijose, reklamose. Greitas, jaunatviškas veržlus – šis šokio stilius tinka kiekvienam. Gatvės džiazas apima šiuolaikinio, pramoginio, gatvės šokio ir kt. naudojamos šokio technikos jungiant jas su džiazinio šokio linijomis. Šis šokio žanras reikalauja daug fizinės ištvermės ir gero kūno pasiruošimo, todėl šokio pamokose ne tik mokomės bazinių šokio žingsnių, bet ir stipriname savo kūną. Nors šis šokio stilius reikalauja daug jėgų ir pastangų, tačiau „išgvildenus“ gatvės džiazo paslaptis, atsiveria galimybės improvizuoti bei kūrybiškai save atskleisti.
Hip hop (5-8 kl.) Mokiniai gilinsis į hip-hop‘o kultūros istorinius aspektus bei ją sudarančius elementus, bandys atrasti jų tarpusavio ryšį su judesiu, plės akiratį, nes mokysis įvairių gatvės šokio stilistikų (hip-hop old school, hip-hop new school, krump, popping, house). Taip pat dirbs su ritmika, kuriai lavinti naudosime vokalinę perkusija (Beatbox), o ji labai naudinga derinant garso stiprumą, muzikos supratimą bei kvėpavimą, kas labai svarbu šokėjui, kad jis sugebėtų perduoti reikiamą energiją šokio metu.
"Teatro žaidimai"90 min. sau!  Aktyvių, linksmų užsiėmimų metu, pasitelkiant  teatro sporto, teatro improvizacijos žaidimus sieksime pažinti savąjį „AŠ“ ir praplėsti  jo ribas. Tuomet pasijusime saugūs, reikalingi, svarbūs, drąsūs, mylimi ir suprasti.
„Motus“ choreografijos mokykla – mokyklos tikslas yra sukurti sąlygas kiekvienai besiformuojančiai asmenybei išreiktši save per šokį. Susipažįstant su įvairiais šokio stiliais, formuojant suvokimą apie šokio kultūrą, sugebėti atsirinkti, pasirinkti ir atrasti savąjį Aš. Profesionalių pedagogų ir mokytojaujančių meninkų bendruomenė, bendraudama ir perduodama gerąją patirtį, suteikia galimybę vaikams laisvai ir kūrybiškai formuoti save. Šokių mokyklos programą sudaro 4 pamokos per savaitę: šiuo metu pasirinktas šokio stilius: baletas, šiuolaikinis šokis, gatvės džiazas, pramoginiai šokiai, breikas, hip- hop (2 val./sav.); klasikinio šokio pagrindai (1 val./sav.) ir šokio ansamblis (1 val./sav.). Baigus šokių mokyklą, ir išlaikius baigiamuosius egzaminus mokiniai gauna šokio mokyklos baigimo pažymėjimą.

8 650 97071

asmenybes.ugdymas@gmail.com

Koreguojamoji mankšta

1-8 kl.

Tren. Virginija Giršvildienė

Užsiėmimai skirti mokiniams, turintiems netaisyklingą laikyseną, silpnesnį raumenyną bei vaikams, kuriems diagnozuotas stuburo iškrypimas.
Užsiėmimų metu atliekami įvairūs dinaminiai, kvėpavimo ir simetriniai tempimo ir atsipalaidavimo pratimai skirti nugaros, pilvo, liemens ir pečių juostos raumenims stiprinti. Tai mankšta, kuri atpalaiduoja hiperaktyvius raumenis ir sustiprina atsipalaidavusius, stabilizuoja ir koreguoja laikyseną, gerina krūtinės ląstos funkcines galimybes, stiprina visą organizmą ir pagerina visų organų ir sistemų veiklą.
Atlikdami pratimus mokiniai ugdosi savistabos ir savikontrolės nuostatų, ugdosi sveikos gyvensenos įgūdžius. 

8 643 27205

virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

Sambo

1-8 kl.

Tren. Anatolijus Gadrani

Ši imtynių sporto šaka ir savigynos veiksmų sistema, kurioje dominuoja skausmingi veiksmai,  įvairūs išlaikymo būdai, bei metimai stovėsenoje ir parteryje. Treniruočių metu ugdomos vaikų fizinės savybės, asmenybės (sportininko) moralinės savybės, stiprinamas organizmas. Nuolatos organizuojamos vaikams sporto varžybos ir  vasaros sporto stovyklos.

8 614 02656

8 670 86462
 

sambo.balsiai@gmail.com

T. Petreikio šokių studija

1-8 kl.

Vad. Mažena Narkevičienė

26  metų šokių mokymo patirtis!
Kviečiame moksleivius mokytis šokti valsą, polką, čia-čia-čia, disko ir kitus populiarius pramoginius šokius. Renginiai: koncertai tėveliams, šokių atestacijos, konkursai, pasirodymai.

8 686 64137

mndance@gmail.com

Sostinės krepšinio mokykla

1-7 kl.

Tren. Gediminas Bražionis

Sostinės krepšinio mokykla visuomenei teikia neformalaus švietimo ir ugdymo paslaugą. Krepšinio pagalba vaikai sunkių treniruočių metu išmoksta atkakliai siekti tikslo, laikytis sąžiningos konkurencijos principų, gerbti komandos draugus, trenerius, tobulėti individualiai ir būnant komandos dalimi, ugdo kantrybę ir pasitikėjimą savimi, atsakingumo jausmą. 
 
Siekiame, kad SKM auklėtiniai ir jų tėveliai būtų aktyvūs mūsų bendruomenės nariai ir noriai prisidėtų prie tarpusavio ryšių stiprinimo. Norime, kad vaikas mūsų mokykloje ne tik išmoktų ir toliau tobulintų krepšinio įgūdžius, tačiau kartu ir jaustųsi svarbus, saugus ir laimingas.

8 655 53103

info@skm.lt

Futbolas

1-5 kl.

 Tren. Lech Pečuro
Rimvydas Peslekas
Futbolo Akademijos Geležinis Vilkas Balsiai tikslai:
 • Sukurti gerą ir draugišką aplinką, kurioje vaikai įgaus socialinių įgūdžių, susiras naujų draugų ir mokysis kartu švęsti pergales bei susitaikyti su pralaimėjimais. 
 • Įskiepyti vaikams meilė sportui (kūno kultūrai). Atliekame kuo daugiau įvairiausių judesių su kamuoliu ir be jo. 
 • Mokyti bazinių techninių ir taktinių futbolo įgūdžių - perdavimas, driblingas, smūgiavimas ir tt.. Žaisti ir mėgautis futbolu. 
 
Lech Pečuro 8 648 87049
Rimvydas Peslekas 8 706 8175769
 

Šachmatai

1-8 kl.

Tren. Laurynas Glebavičius

Per šachmatų pamokas pradedantieji yra supažindinami su šachmatų lenta ir figūromis, jų vertėmis bei pagrindinėmis žaidimo taisyklėmis. Vėliau yra mokoma, kaip teisingai pradėti partiją baltosiomis ir juodosiomis figūromis (pagrindiniai debiutai), kaip duoti varžovui matą su skirtingomis figūromis (valdove ir bokštu, dviem bokštais, valdove ir karaliumi, bokštu ir karaliumi, dviem rikiais ir karaliumi ir t.t.). Mokymas vyksta pagal taisyklę "nuo paprasto prie sudėtingo", todėl su kiekviena tema programos dalyviai sprendžia vis sudėtingesnius uždavinius ir analizuoja vis sudėtingesnes pozicijas šachmatų lentoje. Pamokėles lankantys vaikai kviečiami dalyvauti mokyklos bei tarpmokykliniuose turnyruose. Programą išklausę vaikai ne tik išmoksta žaisti šachmatais, bet ir mokomi sutelkti dėmesį, todėl gali pagerėti dėmesio koncentracija; lavinama atmintis bei loginis mąstymas; žadinama vaizduotė ir kūrybiškumas, mokoma savarankiškumo, vystomas gebėjimas prognozuoti ir numatyti ateitį; o taip pat ugdomi bendravimo ir socializacijos įgūdžiai.

8 683 46645

info@sachmatumokykla.lt

Vienožinskio dailės mokykla

1-8 kl.

Vad. Rūta Kukevičienė

Dailės Studija gyvuoja jau šeštus metus, ją baigę ugdytiniai toliau tęsia mokslą J.Vienožinskio Dailės Mokykloje (daugiau: vienozinskis.lt), geriausi ugdytinių kūriniai eksponuojami parodose, vaikai atstovauja Dailės Studiją tokiuose renginiuose kaip tarptautinė meno mugė ART Vilnius, Balsių šventė, Lietuvos Dailės Muziejaus edukacijos programos.

8 656 47659

rutadiz5@yahoo.com

Žaidiminė joga

Vad. Maksimilianas Ponomariovas

Užsiėmimai vyksta kompleksiškai – žaidimų forma.
Žaisdami specialiai parinktus/sukurtus žaidimus vaikai mokosi draugauti, bendrauti, reikšti savo mintis, išsakyti norus, mokosi pasitikėti savimi, savarankiškumo, drąsos, atsakomybės, pagalbos vieni kitiems bei kūrybiškai spręsti įvairiausius klausimus. 
Užsiėmimų metu mėgausimės klasikinės Hatha Jogos teikiamais malonumais. Lavinsime kūno lankstumą, dėmesio koncentraciją, mokysimės susikaupti ir atsipalaiduoti. 
Dėmesys skiriamas kiekvienam vaikui asmeniškai, atsižvelgiant į jo raidą, charakterio savybes bei poreikius.
8 655 65843
 

Mažųjų profesorių klubas

1-4 kl.

Vad. Gitana Antanavičienė

Būrelio tikslas – žadinti mokinių norą tyrinėti, patirti atradimų džiaugsmą atliekant eksperimentus.
 
Būrelio uždaviniai:
 • Lavinti vaikų pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, rankos koordinaciją;
 • Ugdyti sumanumą, lavinti reakciją, kaupti patirtį;
 • Mokytis ilgiau išlaikyti dėmesį, naudotis pateiktomis instrukcijomis;
 • Mokytis diskutuoti, samprotauti dirbant grupėse, porose; 
 • Stiprinti savo kritinį mąstymą, išmokti spręsti problemas;
 • "Prisiliesti" prie fizikos, chemijos;
 • Eksperimentuojant gamtoje siekti geriau suvokti supantį pasaulį.

8 687 47105

gitana.balsiumokykla@gmail.com

Jaunųjų keliautojų būrelis 2-8 kl. 

Vad. Mantas Karanauskas

Būrelio metu dalyvausime įvairiuose žygiuose, lankysimės Medininkų pilyje bei šalia jos esančioje aukščiausioje Lietuvos vietoje, Kaune esančiame Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Molėtų observatorijoje, degustuosime sūrius Rokiškyje, kilsime į Gedimino pilies ir Šv. Jonų bažnyčios bokštus Vilniuje ir apžiūrėsime Vilniaus miesto panoramą, taip pat lankysimės Pašilių stumbryne, bitininkystės muziejuje netoliese Ignalinos, turėsime edukaciją Druskinikuose.
Žiemą tradiciškai vyksime į Nidą, o pavasarį į užsienio ekskursiją, tai bus Švedija arba Vokietija. 
Kaip ir įprasta, kartą per mėnesį sulauksim svečių, kurie su vaikais dalinsis kelionėse patirtais įspūdžiais.

8 620 62399

mantas.karanauskas@balsiumokykla.lt

Profesijų pažinimo klubas

3-4 kl.

Vad. Mantas Karanauskas

Mantas Karanauskas neseniai išleido knygą apie profesijas, kurioje skirtingi žmonės atskleidė skirtingų profesijų darbo subtilybes. 
Lankydami mokytojo organizuojamą Profesijų pažinimo klubą mokiniai susipažins ne tik su knygoje pateiktais įvairių žmonių profesijų pristatymais, bet susitiks ir su pačiais knygos herojais - karininku, filmų garsintoju, aktore Ilona Balsyte, kelionių organizatoriumi Rimvydu Širvinsku, žirgų kaustytoju, sinoptike, kinologu bei kitais skirtingų profesijų atstovais. 
Užsiėmimų metu bus diskutuojama apie tai, kokių įgūdžių reikia skirtingose profesijose, domėsimės kokios yra ateities profesijos. 

8 620 62399

mantas.karanauskas@balsiumokykla.lt

Anglų kalbos būrelis "English is fun"

1 kl.

Vad. Olga Perepečienė

Anglų kalbos būrelis pirmokams - mokymasis žaidžiant, pramogaujant, atliekant kūrybines užduotis.
Anglų kalbos būrelio programa skirta pirmų klasių vaikams, kurie nori išmokti kalbėti anglų kalba. Užsiėmimų metu didžiausias dėmesys skiriamas anglų kalbos vartojimui ir bendravimui, atskleidžiant vaiko asmenybę, ugdant jo saviraišką. 
Būrelio programa apima kasdienes, vaikams aktualias temas. Užsiėmimų metu vaikai išmoks prisistatyti, užduoti klausimus, kurs monologus, dialogus, vaidins, mokysis skanduočių, žiūrės edukacinę animaciją, atliks kūrybines užduotis bei tiesiog smagiai leis laiką. 

8 612 52180

olga.perepeciene@balsiumokykla.lt

Anglų kalbos būrelis "Funky English"
 
2 kl.
 
Vad. Jolanta Ptašinskienė
 
Anglų kalbos būrelis skirtas mokytis linksmai, nuotaikingai, kūrybiškai. Vaikų natūralus poreikis – žaisti, todėl vaikai užsienio kalbos mokosi žaisdami, atlikdami kūrybines užduotis bei įvairias kūrybines veiklas. Jie dainuoja, šoka, vaidina, sprendžia kryžiažodžius, atlieka kritinį mąstymą lavinančias užduotis. Būrelyje daug praktinės veiklos: judrieji žaidimai, mankšta, ritmai, iliustruotos istorijos. Veikla derinama su kalba, todėl ji suteikia džiaugsmo ir lemia nesąmoningą jos mokymąsi. Šiame būrelyje mokydamiesi anglų kalbos vaikai turi galimybę taikyti jiems priimtiną būdą. Lemiamą vaidmenį vaidina žaidybiniai, muzikiniai ir kūrybiniai elementai. Mokymasis orientuotas į temas iš vaikų gyvenimo.

8 685 69867

jolanta.ptasinskiene@balsiumokykla.lt

Anglų kalbos būrelis "Everyday English"

3 kl.

Vad. Gerda Smirnovė

Būrelio metu, naudojant aktyvius,  inovatyvius bei neformalius mokymosi metodus, dirbant grupėse, porose ir individualiai vaikai bus skatinami domėtis pasaulio pažinimu, naudoti anglų kalbą realiose gyvenimiškose situacijose.  Bus stiprinamas pasitikėjimas savimi ir bendradarbiavimas. Ugdomos kalbinės ir bendrosios kompetencijos. Užsiėmimų metu kuriama saugi, įtraukianti į mokymosi procesą aplinka. 
Būrelio metu bus ugdomos skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo kompetencijos anglų k. 

8 623 93567

gerda.smirnove@balsiumokykla.lt

Šnekamosios anglų kalbos būrelis "Everyday English"

4 kl.

Vad. Gerda Smirnovė

4 kl. mokiniai kviečiami į anglų k. būrelį "Everyday English". Būrelio metu, naudojant aktyvius,  inovatyvius bei neformalius mokymosi metodus, dirbant grupėse, porose ir individualiai vaikai bus skatinami domėtis pasaulio pažinimu, naudoti anglų kalbą realiose gyvenimiškose situacijose.  Bus stiprinamas pasitikėjimas savimi ir bendradarbiavimas. Ugdomos kalbinės ir bendrosios kompetencijos. Užsiėmimų metu kuriama saugi, įtraukianti į mokymosi procesą aplinka. 
Būrelio metu bus ugdomos skaitymo, rašymo, klausymo ir kalbėjimo kompetencijos anglų k. 

8 623 93567

gerda.smirnove@balsiumokykla.lt

Anglų kalbos būrelis "Future leaders"

6-7 kl.

Vad. Olga Perepečienė

Anglų kalba be vadovėlių ir namų darbų.
Šis būrelis skirtas 6-7 klasių mokiniams, kurie turi anglų kalbos pagrindus ir nori toliau lavinti kalbėjimo įgūdžius. Užsiėmimų metu mokiniai  turės galimybę praktikuotis kalbėti angliškai ir taip mažinti savo baimes reikšti nuomonę užsienio kalba.
Be to, mokiniai nagrinės aktualias temas, gilinsis į savęs pažinimą, karjeros planavimą, supras lyderystės svarbą bei išmoks bendradarbiauti ir priimti sprendimus komandoje ir individualiai.
Didelis dėmesys skiriamas socialiniams įgūdžiams tobulinti bei pasitikėjimui savimi didinti.

8 612 52180

olga.perepeciene@balsiumokykla.lt

Prancūzų kalbos klubas "Club Junior"

3-4 kl. 

Vad. Edita Dailidienė

Prancūzų kalbos būrelis skirtas ankstyvajam užsienio kalbos mokymui siekiant išugdyti elementarias kalbines kompetencijas, kurios padėtų ir pagreitintų kalbos išmokimą vėlesniais etapais. 
Užsiėmimų metu  pagrindinis dėmesys bus skiriamas tarimo bei kalbėjimo veikloms taikant aktyviuosius mokymo metodus bei integruojant dailės, muzikos bei teatro elementus.Planuojama viena-dvi išvykos į Vilniaus Prancūzų institutą ir prancūziško patiekalo gaminimo edukacija. 

8 650 77850

edita.dailidiene@balsiumokykla.lt

Prancūzų kalbos klubas "Club Ado"

6-7 kl.

Vad. Edita Dailidienė

 

Prancūzų kalbos kursas (A1 lygis) skirtas įgyti elementarius kalbos vartojimo pagrindus. Vaikai mokysis tarimo, žodyno bei gramatikos pagrindų. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas klausymo bei kalbėjimo veikloms, taikomi aktyvūs mokymo metodai.
Planuojama viena-dvi išvykos į Vilniaus Prancūzų institutą ir prancūziško patiekalo gaminimo edukacija. 

8 650 77850

edita.dailidiene@balsiumokykla.lt

Robotikos akademija

1-6 kl.

Vad. Lukas Kanapienis

Robotikos akademija būreliuose lauks vaikų su atnaujintomis programomis, patobulintais konstruktais ir draugiškais mokytojais. Mokymo programa suderinta su formaliuoju švietimu, tad jūsų vaikas teorines žinias užtvirtins būrelyje spręsdamas problemas įtraukiančių robotų pagalba. 2018/2019 m.m. naujovės: inžinerinio ir mokslinio mąstymo metodų taikymas būreliuose, akademinių kreditų sistema, pratybų sąsiuviniai žinioms įtvirtinti ir stebėti pasiekimus.
Būreliuose ugdomi įgūdžiai: kompiuterinis raštingumas, problemų identifikavimas ir sprendimas, kūrybinis, kritinis, inžinerinis mąstymas, komandinis darbas, socialiniai, užsienio kalbos įgūdžiai.

 (85) 2525713

info@robotikosakademija.lt

Programavimo būrelis

1-8 kl.

VšĮ "Mokslo šviesa"

Mokome programavimo, robotikos, žaidimų kūrimo, internetinių puslpaių kūrimo, STEAM (anglų kalba), matematikos. Organizuojame programavimo olimpiadas ir stovyklas mokinių atostogų metu.
Padedame mokiniams ugdyti informacinį mąstymą, suteikiame skaitmeninio raštingumo pradmenis, laviname kūrybinį, analitinį, strateginį ir loginį mąstymą ir įgūdžius, suteikiame galimybę susipažinti su moderniomis mokymosi priemonėmis, įgytas žinias įtvirtintiname pažangiomis informacinėmis technologijomis, suteikiame tvirtą pagrindą tolimesnėms studijoms ir savarankiškam darbui.

8 677 97936

info@mokslosviesa.lt

Siuvinėjimo studija

3-4 kl.

Vad. Jolita Jančiauskienė

Būrelio metu vaikai išmoks siuvinėti kryželiu, šią siuvinėjimo techniką taikys savo darbeliuose. Lankantys ne pirmus metus, išmoks kitų siuvinėjimo technikų.

8 673 53682

jolita.janciauskiene@balsiumokykla.lt

Muzikos mokykla "Muzikinė dėžutė"

1-8 kl. 

Vad. Laima Smolskaitė-Sarpalė

Muzikos mokykla "Muzikinė dėžutė" kviečia vaikus registruotis į individualias pamokas. Galite pasirinkti: vokalo, gitaros, ukulėlės,  saksofono, smuiko, fortepijono pamokas. Pirmenybė tik užsiregistravusiems iki 2019 09 12 . Perklausa vyks 2019 09 13, 15.30 val. - 16.30 val. Vietų skaičius ribotas.

YAMAHA muzikos mokykla
(klavišiniai instr.; mušamieji; gitara; vokalas)
Admin. Aistė Miliukienė
Yamaha muzikos mokyklos Balsių klasė (šalia Balsių progimazijos, Aitvarų g. 4) kviečia vaikus mokytis groti. 8 650 02100

 

 

Vilniaus Balsių progimnazijoje nuolat veikia "Fab Lab" kūrybinės dirbtuvės

Apsilankymui reikia BŪTINAI iš anksto užsiregistruoti:
https://goo.gl/forms/MdCyL0Q6dio0aasF3

qrcode.png

Kūrybinėse dirbtuvėse budintys mokytojai:
Technologijų mokytojas Arūnas Žala
Informacinių technologijų mokytoja Justė Ledienė

 
Atnaujinta: 2019-09-11