Pagalba mokiniui

Pagalbos mokiniui specialistai >>>

1-4 klasių mokytojams skiriamų pamokų skaičius per savaitę, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 2020-2021 m.m. pateikiamas tvarkaraštyje (žymima Kons. arba VK)

5-8 klasių mokytojams skiriamų pamokų skaičius per savaitę, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 2020-2021 m.m. 

 
Atnaujinta: 2020-11-26