Pagalba mokiniui

Pagalbos mokiniui specialistai >>>

1-4 klasių mokytojams skiriamų pamokų skaičius per savaitę, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 2020-2021 m.m. pateikiamas tvarkaraštyje (žymima Kons. arba VK)

 

5-8 klasių mokytojams skiriamų pamokų skaičius per savaitę, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 2020-2021 m.m.

Konsultacijos mokomasis dalykas (kam skirta konsultacija)

Klasė

Mokytojas

Laikas

Kab.

Chemija (pagalba ruošiant namų darbus, programos žinių gilinimui)

8 kl.

R. Kudzevičienė

ketvirtadieniais 8 pam. (14.55-15.40 val.)

309

Gamta ir žmogus

6 kl.

A. Jelagienė

trečiadieniais 6 pam. (13.05-13.50 val.)

225

Biologija

7 kl.

A. Jelagienė

trečiadieniais 7 pam. (14.00-14.45 val.)

225

Geografija

6-8 kl.

M. Karanauskas

Antradieniais 7 pam. (14.00-14.45 val.)

315

Geografija

6-7 kl.

J. Zinkevičienė

Antradieniais 8 pam. (14.55-15.40 val.)

107

Informacinės technologijos (pagalba ruošiant namų darbus, programos žinių gilinimui, IT ir kitų dalykų projektiniai darbai)

5-8 kl.

J. Jonikaitis

Trečiadieniais 7 pam. (14.00-14.45 val.)

Mokyklos skaitykla

Informacinės technologijos (pagalba ruošiant namų darbus, programos žinių gilinimui, IT ir kitų dalykų projektiniai darbai)

5-8 kl.

J. Ledienė

Pirmadieniais 7 pam. (14.00-14.45 val.)

322

Lietuvių k.

6 kl.

V. Butienė

Antradieniais 8 pam. (14.55-15.40 val.)

210

Lietuvių k.

8 kl.

V. Butienė

Trečiadieniais 1 pam. (8.00-8.45 val.)

214

Lietuvių k.

8 kl.

E. Trečiokienė

Ketvirtadieniais 8 pam. (14.55-15.40 val.)

206

Lietuvių k. (pagalba ruošiantis atsiskaitomiesiems darbams, įvairiems testams)

8 kl.

G. Vaišnoraitė

Pirmadieniais 1 pam. (8.00-8.45 val.)

Kas antrą sav.

320 / 316

Matematika (matematikos pasiekimams gerinti, programos žinių gilinimui)

5 kl.

A. Daugialienė

Pirmadieniais 7 pam. (14.00-14.45 val.)

Kas antrą sav. 106 / 315

Matematika (matematikos pasiekimams gerinti, programos žinių gilinimui)

7 kl.

A. Jermakovienė

Ketvirtadieniais 1 pam. (8.00-8.45 val.)

Kas antrą sav.

107 / 221

Matematika

8 kl.

A. Jermakovienė

Antradieniais 1 pam. (8.00-8.45 val.)

Kas antrą sav.

209 / 214

Matematika (matematikos pasiekimams gerinti, programos žinių gilinimui)

8 kl.

A. Daugialienė

Trečiadieniais 1 pam. (8.00-8.45 val.)

207

Prancūzų k. (programos žinių gilinimui, pasiruošimas konkursams ir olimpiadoms)

5-8 kl.

E. Dailidienė

Antradieniais 1 pam. (8.00-8.45 val.)

224
Atnaujinta: 2021-02-11