Pagalba mokiniui

Pagalbos mokiniui specialistai >>>

1-4 klasių mokytojams skiriamų pamokų skaičius per savaitę, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 2021-2022 m.m. pateikiamas tvarkaraštyje (žymima Kons. arba VK)

 

Vilniaus Balsių progimnazijos 5-8 klasių mokytojams skiriamų pamokų skaičius per savaitę, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 2021-2022 m. m.

Mokomasis dalykas/kokiam tikslui skiriama konsultacija

Klasė

Mokytojas

Laikas

Kab.

Lietuvių kalba (pagalba ruošiant namų darbus, spragoms nuotolinio ugdymo šalinti)

7 kl.

Rita Vitanauskienė

Pirmadienis, antradienis, 1 pam.

313

Lietuvių kalba (žinių gilinimas)

7 kl.

Rita Vitanauskienė

Trečiadienis, 1 pam.

313

Lietuvių kalba (pagalba ruošiant namų darbus, spragoms nuotolinio ugdymo šalinti)

5 kl.

Egidija Trečiokienė

Pirmadienis, 6 pam.

225

Lietuvių kalba (pagalba ruošiant namų darbus, spragoms nuotolinio ugdymo šalinti)

6 kl.

Egidija Trečiokienė

Pirmadienis, 7 pam.

306

Lietuvių kalba (žinių gilinimas, pasiruošimas konkursams, olimpiadoms)

6 kl.

Egidija Trečiokienė

Trečiadienis, 7 pam.

306

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams, stojimas į gimnazijas)

8E

Ilona Gustienė

Pirmadienis, 1 pam.

221

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams)

5F,G

Ilona Gustienė

Pirmadienis, 7 pam.

216

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams)

6F

Ilona Gustienė

Trečiadienis, 7 pam.

223

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams, stojimas į gimnazijas)

8 kl.

Dalia Iliukevičienė

Pirmadienis, 8 pam.

105

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams, stojimas į gimnazijas).

8 kl.

Dalia Iliukevičienė

Ketvirtadienis, 8 pam.

307

Prancūzų kalba (programos žinių gilinimui, pagalba ruošiant namų darbus, ruošiantis atsiskaitymams, konsultavimas dėl nelankytų pamokų)

5-8 kl.

Edita Dailidienė

Trečiadienis, 8 pam

224

Prancūzų kalba (Erasmus projekte dalyvaujančių mokinių šnekamosios kalbos gerinimui, projekte numatytų užduočių atlikimui)

6-8 kl.

Edita Dailidienė

Trečiadienis, 7 pam

224

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams)

7E,F

Vida Butienė

Trečiadienis, 1 pam.

210

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas olimpiadoms, konkursams)

5A,B

Vida Butienė

Penktadienis, 6 pam.

214

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas tikrinamiesiems darbams, olimpiadoms, konkursams)

5C,D

Giedrė Vaišnoraitė

Penktadienis, 6 pam.

302

Lietuvių kalba ir literatūra (žinių gilinimas, spragų šalinimas, pasirengimas tikrinamiesiems darbams, olimpiadoms, konkursams)

6B,D

Giedrė Vaišnoraitė

Antradienis, 7 pam.

302

Lietuvių kalbos išlyginamosios konsultacijos iš užsienio grįžusiems mokiniams

5C, 6D

Giedrė Vaišnoraitė

Pirmadienis, 7 pam.

302

Lietuvių kalbos išlyginamosios konsultacijos iš užsienio grįžusiems mokiniams

5C, 6D

Giedrė Vaišnoraitė

Antradienis, 8 pam.

302

Matematika (pagalba ruošiant namų darbus, mokymosi praradimams dėl COVID-19 kompensuoti)

5B,G

Asta Daugialienė

Ketvirtadienis, 6 pam.

207

Matematika (mokymosi praradimas dėl Covid-19 kompensuoti)

7 kl..

Sofja Putilova

Ketvirtadienis, 1 pam.

208

Matematika (pagalba ruošiant namų darbus, mokymosi praradimams dėl COVID-19 kompensuoti)

7D,F

Agnė Klimaitienė

Penktadienis, 8 pam.

301

Matematika (pagalba ruošiant namų darbus, mokymosi praradimams dėl COVID-19 kompensuoti)

6B,E

Agnė Klimaitienė

Antradienis, 8 pam.

       301

Matematika (žinių gilinimas, spragų šalinimas)

5C

Raimonda Liukaitienė

Trečiadienis, 6 pam.

302

Matematika (žinių gilinimas, spragų šalinimas)

5A,E,F

Raimonda Liukaitienė

Ketvirtadienis, 11.40-12.00

225

Matematika (mokymosi praradimams dėl COVID -19 kompensuoti, programos žinių gilinimas)

8B,C

Aušra Jermakovienė

Ketvirtadienis, 1 pam.

107

Matematika (mokymosi praradimams dėl COVID-19 kompensuoti, programos žinių gilinimas)

8D,E

Aušra Jermakovienė

Penktadienis, 1 pam.

222

Matematika (mokymosi praradimams dėl COVID-19 kompensuoti, programos žinių gilinimas)

5D

Aušra Jermakovienė

Antradienis, 6 pam.

209

Matematika (mokymosi praradimams dėl Covid -19 kompensuoti)

8A

Judita Janionienė

Trečiadienis, 8 pam.

105

Chemija (programos žinių gilinimui)

8 kl.

Renata Kudzevičienė

Ketvirtadienis, 1 pam.

309

Informacinės technologijos (žinių gilinimas)

5-6 kl.

Julija Petkienė

Trečiadienis, 8 pam.

301

Informacinės technologijos (žinių gilinimas)

6-7 kl.

Agnė Klimaitienė

Pirmadienis, 8 pam.

301

Informacinės technologijos (žinių gilinimas, spragų šalinimas, praleistų darbų atsiskaitymas, kiti IKT klausimai)

5-7 kl.

Jonas Jonikaitis

Ketvirtadienis, 7 pam.

322

Informacinės technologijos (mokymosi praradimams dėl COVID-19 kompensuoti, programos žinių gilinimas)

6-7 kl.

Jonas Jonikaitis

Penktadienis, 7 pam.

322

Istorija (mokymosi praradimams dėl COVID-19 kompensuoti, programos žinių gilinimas)

5-6 kl.

Giedrė Kaunaitė

Trečiadienis, 7 pam.

104

Istorija (spragų šalinimas dėl Covid-19, pasirengimas tikrinamiesiems darbams,olimpiadoms,konkursams)

6-8 kl.

Marius Černiauskas

Pirmadienis, 8 pam.

Antradienis, 1 pam.

104

Geografija (spragų šalinimas dėl Covid-19, pasirengimas tikrinamiesiems darbams, olimpiadoms, konkursams)

6F,G

7E

8A,B,C,E

Jolanta Zinkevičienė

Ketvirtadienis, 1 pam.

107

Geografija (Mokymosi spragų šalinimas, pagalba ruošiant namų darbus, ruošimasis olimpiadoms, konkursams, mokymosi praradimų dėl COVID + 19 kompensavimas)

6-8 kl.

Mantas Karanauskas

Pirmadienis, 7 pam.

Antradienis, 1 pam.

315

 

Biologija (programos žinių gilinimui, spragų šalinimui)

8 kl.

Jolita Lukošaitienė

Trečiadienis, 7 pam.

125

Biologija (Integruoto gamtamokslinio projekto žinių gilinimas, spragų šalinimas, kiti gamtamoksliniai klausimai)

7-8 kl.

Asta Jelagienė

Pirmadieniais, 7 pam.

Trečiadieniais, 7 pam. 

221

Anglų kalba (pagalba ruošiant namų darbus, ruošiantis atsiskaitymams, konsultavimas dėl nelankytų pamokų, mokymosi praradimams dėl Covid-19 kompensuoti)

6 kl.

Jurgita Miškinienė

Trečiadienis, 8 pam.

215

Anglų kalba (pagalba ruošiant namų darbus, ruošiantis atsiskaitymams, konsultavimas dėl nelankytų pamokų)

5 E,F,G

Ieva Sruogiūtė

Ketvirtadienis, 7 pam.

225

Muzika (mokymosi praradimams dėl COVID -19 kompensuoti, programos žinių gilinimas)

6-8 kl.

Svajūnas Mackevičius

Pirmadienis, 7 pam.

236

 
Atnaujinta: 2021-09-16