Pagalba mokiniui

Pagalbos mokiniui specialistai >>>

1-4 klasių mokytojams skiriamų pamokų skaičius per savaitę, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 2019-2020 m.m. pateikiamas tvarkaraštyje (žymima Kons.)

5-8 klasių mokytojams skiriamų pamokų skaičius per savaitę, skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti 2019-2020 m.m. 

Dalykas

Klasė

Mokytojas

Laikas

Kab.

Anglų k.

8 kl.

J. Miškinienė

Antradienis, 8 pam.

219

Anglų k. (pagalba ruošiant namų darbus, programos žinių gilinimui)

5-7 kl.

D. Šarkūnaitė

Ketvirtadienis, 8 pam.

304

Biologija (gamta ir žmogus)

7-8 kl.

J. Lukošaitienė

Trečiadienis, 7 pam.

125

Chemija (pagalba ruošiant namų darbus, programos žinių gilinimui)

8 kl.

R. Kudzevičienė

Antradienis, 7 pam.

309

Gamta ir žmogus

5 kl.

A. Jelagienė

Antradienis, 7 pam.

225

Gamta ir žmogus

6 kl.

A. Jelagienė

Antradienis, 8 pam.

225

Geografija

 

M. Karanauskas

Antradienis, 7 pam.

215

Geografija

6 kl.

N. Pilipavičienė

Trečiadienis, 8 pam.

214

Informacinės technologijos (pagalba ruošiant namų darbus, programos žinių gilinimui, IT ir kitų dalykų projektiniai darbai)

5-6 kl.

A. Klimaitienė

Pirmadienis, 7 pam.

322

Informacinės technologijos (pagalba ruošiant namų darbus, programos žinių gilinimui, IT ir kitų dalykų projektiniai darbai)

5-7 kl.

J. Jonikaitis

Antradienis, 7 pam.

322

Informacinės technologijos (pagalba ruošiant namų darbus, programos žinių gilinimui, IT ir kitų dalykų projektiniai darbai)

5-7 kl.

J. Ledienė

Trečiadienis, 7 pam.

322

Informacinės technologijos (pagalba ruošiant namų darbus, programos žinių gilinimui, IT ir kitų dalykų projektiniai darbai)

5-7 kl.

J. Ledienė

Ketvirtadienis, 7 pam.

322

Informacinės technologijos (pagalba ruošiant namų darbus, programos žinių gilinimui, IT ir kitų dalykų projektiniai darbai)

5-7 kl.

J. Jonikaitis

Penktadienis, 7 pam.

322

Lietuvių k.

5-6 kl.

V. Butienė

Pirmadienis, 7 pam.

214

Lietuvių k.

6 kl.

D. Iliukevičienė

Pirmadienis, 7 pam.

307

Lietuvių k.

6 kl.

D. Iliukevičienė

Ketvirtadienis, 7 pam.

307

Lietuvių k.

5 kl.

R. Vitanauskienė

Trečiadienis, 7 pam.

313

Lietuvių k.

7 kl.

V. Butienė

Ketvirtadienis, 1 pam.

214

Lietuvių k. modulis

8 kl.

E. Trečiokienė

Penktadienis, 7 pam.

306

Lietuvių k. modulis

8 kl.

G. Vaišnoraitė

Penktadienis, 7 pam.

302

Matematika

5 kl.

A. Klimaitienė

Pirmadienis, 6 pam.

301

Matematika

5 kl.

S. Putilova

Ketvirtadienis, 7 pam.

323

Matematika

7 kl.

A. Daugialienė

Antradienis, 7 pam.

323

Matematika

7 kl.

A. Jermakovienė

Penktadienis, 7 pam.

217

Matematika

8 kl.

S. Putilova

Trečiadienis, 7 pam.

307

Matematika (ilgalaikė konsultacija matematikos pasiekimams gerinti, programos žinių gilinimui)

8 kl.

A. Daugialienė

Pirmadienis, 7 pam.

323

Prancūzų k. (programos žinių gilinimui, pasiruošimas konkursams ir olimpiadoms)

6-8 kl.

E. Dailidienė

Antradienis, 6 pam.

304

Rusų k.

6-8 kl.

D. Gramauskienė

Pirmadienis, po 5 pam.

204
Atnaujinta: 2020-03-04