Tvarkaraštis

Tvarkaraštis >>>

Ugdymo proceso organizavimas

Atostogos

Atostogos

2019-2020 m. m.

2020-2021 m. m.

Pradžia

Pabaiga

Pradžia

Pabaiga

Rudens

2019-10-28

2019-10-31

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2019-12-23

2020-01-03

2020-12-21

2020-12-31

Žiemos atostogos

2020-02-17

2020-02-21

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2020-04-14

2020-04-17

2021-04-06

2021-04-09

Vasaros 1-4 kl.

2020-06-10

2020-08-31    

2021-06-16*

2021-08-31    

Vasaros 5-8 kl.

2020-06-22

2020-08-31

2021-06-21

2021-08-31

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

 

2019-2020 m. m.

2020-2021 m. m.

 

Prasideda

Baigiasi

Prasideda

Baigiasi

I pusmetis 

2019-09-02

2020-01-31

2020-09-01

2021-01-31

II pusmetis 1-4 kl. 2020-02-01 2020-06-09 2021-02-01 2021-06-15*

II pusmetis 5-8 kl.

2020-02-01

2020-06-19

2021-02-01

2021-06-21

* Vilniaus Balsių progimnazijos laikinai einančios direktorės pareigas Virginijos Gršvildienės 2020-04-29 įsakymas Nr. U-10 >>>
Atnaujinta: 2021-04-29