Mokslo metai

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2018-2019 MOKSLO METAIS (1–4 klasėse)

1. 2018-2019 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. birželio 7 d.

2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais (Mokyklos tarybos 2017-06-11 - protokolas Nr.4):

a.   I pusmetis: 2018-09-01 – 2019-01-31

b.  II pusmetis: 2019-02-01 – 2018-06-07

3. Atostogų trukmė 2018-2019 mokslo metais:

 

Pradžia

Pabaiga

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos atostogos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

2019-06-10

2019-08-31


UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2018-2019 MOKSLO METAIS (5–8 klasėse)

1. 2018-2019 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. birželio 21 d.

2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

a.   I pusmetis: 2018-09-01 – 2019-01-31

b.  II pusmetis: 2019-02-01 – 2019-06-21

3. Atostogų trukmė 2018-2019 mokslo metais:

 

Pradžia

Pabaiga

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos atostogos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

2019-06-24

2019-08-31

 

2018-2019 m. m. nemažiau 15 mokymosi dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, prevencinei veiklai, ugdymui karjerai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
Atnaujinta: 2018-09-24