Mokyklos naujienos

Jau dvidešimt penkerius metus „Dingusių žmonių šeimų paramos centro“ darbuotojai ir savanoriai kasdien dirba tam, kad Lietuvoje sumažėtų bėgančių iš namų ir be žinios dingstančių vaikų skaičius.

Atostogų pakeitimai

Gerbiami tėveliai,
 
Informuojame, kad, vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu "„Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo", rudens atostogos mokiniams prailginamos  iki lapkričio 9 d. imtinai. 
 
 
 
Parengė
Mokyklos administracija
Džiaugiamės, kad Balsių progimnazija turėjo galimybę dalyvauti tarptautiniame ERASMUS+ projekte „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“. Projekto tikslas – naudojantis Harvardo universiteto pasiūlyta UDL (universalaus dizaino ugdymui) metodika sukurti ir išbandyti naują ugdymo modelį, paremtą įtraukiojo ugdymo vertybėmis, akcentuojančiomis vaiko gerovę.
Kviečiame moksleivių tėvus prisijungti į nuotolinį susitikimą 2021 m. spalio 26 d. 18 val. apie jūsų vaikų mokyklos specialistų išklausytus mokymus, išgirsti, kokia papildoma pagalbos metant rūkyti priemonė bus prieinama jūsų vaiko lankomoje mokykloje ir pasitarti dėl kylančių iššūkių.
Spalio 1 ir 8 d. 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 3b, 3e klasės mokiniai dalyvavo edukaciniame spektaklyje „Pasaulio sutvėrimas pagal vaikus“.
Spalio 4 dieną, 4A ir 4B klasių mokiniai, kartu su savo mokytojomis Raimonda Mankevičiene ir Monika Vaitekūnaite, vyko į Pelėdų parką.