Mokyklos naujienos

Mūsų mokyklos 3 klasių mokiniai 2019 m. sausio 19 d. dalyvavo Vilniaus miesto turizmo šventėje "Vilniaus žiema 2019". 

Piešinių konkursas "Kodėl aš myliu Vilnių?"

Mūsų mokyklos mokinės laimėjo piešinių konkurse "Kodėl aš myliu Vilnių?" garbingas prizines vietas - Elena Talijūnaitė 1 vieta ir Ugnė Kairytė 2 vieta. Sveikinimai!

Kviečiame visus į parodos, kurioje bus eksponuojami nugalėtojų darbai, atidarymą (galerija "Arka", Aušros vartų g. 7.) penktadienį (sausio 25 d.) 16.00 val. Prizininkų laukia dovanos!

Parengė

Mokytoja Monika Jutelienė

Sausio 9 d. mūsų mokykloje vyko tradicinis meninio skaitymo konkursas, kuris šiemet pavadintas ,,Dvi nepriklausomybės“. Mokiniai skaitė eiles ir prozos tekstus, gimusius po 1918 m. Vasario 16-osios, ir naujausius kūrinius, parašytus XXI amžiuje.
Vilniaus Balsių progimnazija kartu su Vytauto Didžiojo universiteto bei Suomijos, Austrijos ir Lenkijos mokslininkais ir pedagogais įsitraukė į Europos Komisijos finansuojamą ERAZMUS+ projektą „Ugdymo proceso transformavimo skirtinguose edukaciniuose kontekstuose prielaidos, taikant įtraukiojo ugdymo strategijas“. Projekto tikslas – naudojantis Harvardo universiteto pasiūlyta UDL (universalaus dizaino ugdymui) metodika sukurti ir išbandyti naują ugdymo modelį, paremtą įtraukiojo ugdymo vertybėmis, akcentuojančiomis vaiko gerovę.
Sausio 11-osios, penktadienio, rytą, 8 val., 1991 m. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas pagerbtas visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ languose uždegant vienybės ir atminimo žvakutes. Žvakutės, Laisvės gynėjų dieną minint, tradiciškai degė ir Vilniaus Balsių progimnazijoje. 

Informacija dėl priėmimo

Informuojame, kad prašymus dėl Priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas bus galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. per e. sistemą.

Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2019/2020 mokslo metams vasario mėnesį bus paskelbta interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt.