Mokyklos naujienos

Informacija tėvams

Tęsiame iniciatyvą, kai pagalbos mokiniui specialistai reguliariai dalinasi naudinga informacija apie vaikų auklėjimą ir ugdymą. Šį kartą auginantys mažamečius vaikus gali skaityti "Teigiamas dėmesys, gyrimas ir atlygis".

Informacija auginantiems paauglius – "Vaikai brendimo metu"

Balandžio 25 dieną  į Lietuvos Edukologijos universitete rengiamą Vilniaus miesto mokyklų 5-8 klasių moksleivių  gamtos mokslų  olimpiadą, organizuojamą Savivaldybės švietimo skyriaus ir Lietuvos biologijos mokytojų asociacijos, vyko Balsių pagrindinės mokyklos moksleivės.

Mokykla pagal paraišką atrinkta dalyvauti nacionalinio lygmens  projekte  "Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 m." Projekte dalyvauja 23 savivaldybės, 132 mokyklos ir 25 Vilniaus miesto savivaldybės mokyklos. Projektą organizuoja ir vykdo Nacionalinis egzaminų centras (NEC). Taigi bus įvertinti 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimai.

​​Standartizuotų testų grafikas:

skaitymas - balandžio 29 d. (4 kl. ); gegužės 7 d. (8 kl.);

rašymas - balandžio 30 d. (4 kl.); gegužės 8 d. (8 kl.);

matematika - gegužės 6 d. (4 kl.); gegužės 13 d. (8 kl.);

istorija - gegužės 14 d. (8 kl.).