Mokyklos naujienos

Balsių progimnazijos 7 klasių komanda „Balsiečiai - Europiečiai“ grįžo iš Vilniau miesto viktorinos skirtos Europos kalbų dienai „Aš Europietis“ su III vietos prizais ir padėkos raštu.  
Mokiniai parodė geras savo istorijos, geografijos, užsienio ir lietuvių kalbos žinias, komanda pasirodė šauniai. 
Dėkojame mokiniams ir lydėjusiai komandą  istorijos mokytojai Vilmai Martinkėnienei. 
 
 
Parengė
Direktoriaus pavaduotoja pagrindiniam ugdymui
Virginija Giršvildienė
Mokykla švenčia 5 metų gimtadienį
Kviečiame pasižiūrėti video iš Rugsėjo 1-osios šventės renginio Vilniaus Balsių progimnazijoje.