Mokyklos naujienos

Svarbu (informacija daugiavaikėms šeimoms). REIKALINGI DOKUMENTAI

Laba diena, Gerb. būsimų pirmokų tėveliai,
 
 
Cituoju:
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-11 sprendimu Nr. 1-794.
 „23. Gyventojo deklaruota gyvenamoji vieta, šeimos sudėtis sutikrinama automatiniu būdu <...>“.
 
Deja, bet automatiniu būdu sutikrinti  šeimos sudėtį, galimybės nebus. Tad daugiavaikių šeimų, labai prašau, el. prašyme prisegti visų savo vaikučių (ir to, kurį registruojate į mokyklą) gimimo liudijimus, kurie patvirtins 46.4 tvarkos aprašo punktą.
 
*Prašymus papildyti, redaguoti galite iki birželio 1 d. t. y. likus 3 darbo dienoms iki pirmojo priėmimo komisijos posėdžio, kuris vyks birželio 7 dieną.
 
Cituoju:
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-11 sprendimu Nr. 1-794.
„<...>
22.    Prašymai mokytis nagrinėjami gavus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie mokyklai pateikiami ne vėliau kaip likus trim darbo dienoms iki pirmojo mokyklos mokinių priėmimo mokytis komisijos (toliau – priėmimo komisija) posėdžio.“
 
 
Parengė
Direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui
Gintarė Jurgaitienė

 

Priėmimas

Gerb. būsimų pirmokų tėveliai,
 
Primenu, kad visi tėveliai, kurie pateikėte el. prašymus mokytis Vilniaus Balsių progimnazijos pirmoje klasėje, atkreiptumėte dėmesį į pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus. 
IŠSKYRUS  punktą 46.9.  vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje.
El. prašyme rasite skiltį „Specifiniai pageidavimai“ - šioje skiltyje būtinai nurodykite brolio/sesers, jau lankančio Vilniaus Balsių progimnaziją, vardą, pavardę ir klasę. Atskiros pažymos prisegti nereikia.
 
Jūsų pažymėtas pirmumo kriterijus be patvirtinančio dokumento (prisegtuko) negaus nei vieno vertės taško
 
Prašymus papildyti, redaguoti galite iki birželio 1 d. t. y. likus 3 darbo dienoms iki pirmojo priėmimo komisijos posėdžio, kuris vyks birželio 7 dieną.
 
Cituoju:
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-11 sprendimu Nr. 1-794.
<...>
22.    Prašymai mokytis nagrinėjami gavus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie mokyklai pateikiami ne vėliau kaip likus trim darbo dienoms iki pirmojo mokyklos mokinių priėmimo mokytis komisijos (toliau – priėmimo komisija) posėdžio.
 
 
Parengė
Direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui
Gintarė Jurgaitienė
Kviečiame š.m. birželio 3 d. (šeštadienį) į Balsių bendruomenės šventę „Jau 15 metų kuriam, augam ir švenčiam drauge!“
 
Gerb. Balsių mikrorajono ir apylinkių gyventojai, nariai, kolegos,
Kviečiame š.m. birželio mėn. 3 d. (šeštadienį), Jus atvykti į Balsių bendruomenės šventę „Jau 15 metų kuriam, augam ir švenčiam drauge!“ ir joje dalyvauti. 
 
Mielieji, atkreipiame dėmesį, kad šventės programoje pažymėtoms žvaigždute sporto veikloms, reikalinga išankstinė registracija. Registracijos nuoroda Išankstinė registracija į sporto veiklas Balsių bendruomenės šventėje. Iki malonaus susimatymo šeštadienį.
 
 
Parengė
Balsių bendruomenė