Mokyklos naujienos

Skelbiame būsimų pirmokų klasių sąrašus su klasių vadovais

  1. Skirdama į klases mokinius, Komisija vadovavosi „Vilniaus Balsių progimnazijos mokinių skyrimo į klases Tvarkos aprašu“ (plačiau galite pasiskaityti http://www.balsiumokykla.lt/priemimo-tvarka).
  2. 2017–2018 m. m. NEBUS FORMUOJAMA ETNOKULTŪRINĖ UGDYMO KLASĖ, nes nesusirinko 26 mokinių grupė (pateikta tik 10 prašymų). Vietoje etnokultūrinės ugdymo klasės 2017–2018 m. m.  suformuota bendrojo ugdymo klasė.
  3. 2017–2018 m. m. į profiliuotą gamtamokslinę ugdymo klasę buvo pateikti 46 prašymai, patenkinti 26 prašymai (pateko 13 pirmųjų mergaičių ir 13 pirmųjų berniukų, kurie surinko daugiausiai kriterinių taškų pagal Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų Tvarkos aprašo, 46-47 punktus). Vaikai nepatekę į profiliuoto ugdymo klasę buvo paskirti į bendrojo ugdymo klasę.

 

Atkreipkite dėmesį - prie klasės sąrašų yra paskelbti kabinetų numeriai, kuriuose vyks pamokos kiekvieną dieną  ir susipažinimo mokyklėlė „Kiškiai piškiai“, kuri vyks  š. m. rugpjūčio 28–29 dienomis, nuo 9.00 val. iki 11.00 val. Kabinetų numeriai gali skirtis.

1-okų sąrašai nuo 8 val. su klasės vadovu

1-okų sąrašai nuo 12 val. su klasės vadovu

 

Dėmesio: bendri 5-tų klasių mokinių sąrašai bus skelbiami š. m. liepos 25–26 dienomis. Kreiptis į pavaduotoją pagrindiniam ugdymui Virginiją Giršvildienę el. p. virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

 

KLASĖ

LAISVOS VIETOS

1 klasės

8 laisvos vietos mokytis nuo 12.00 val.

2 klasės

6 laisvos vietos

3 klasės

2 laisvos vietos

4 klasės

nėra laisvų  vietų

5 klasės

nėra laisvų  vietų

6 klasės

 5 laisvos vietos

7 klasės

 2 laisvos vietos

8 klasės

 10 laisvų vietų

 

Būsimų 1 kl. mokinių tėvų susirinkimas

DĖMESIO, PRIMENAME, KAD:

Š. m. birželio 26 dieną 15.30 val. renginių salėje vyks bendras būsimų 1 kl. mokinių (kurie mokysis nuo 8.00 val.) tėvų susirinkimas su mokyklos administracija dėl organizacinių ugdymo(si) klausimų.

Š. m. birželio 28 dieną 15.30 val. renginių salėje vyks bendras būsimų 1 kl. mokinių (kurie mokysis nuo 12.00 val.) tėvų susirinkimas su mokyklos administracija dėl organizacinių ugdymo(si) klausimų.

Klausimus susirinkimui galite pateikti iš anksto šiuo el. paštu gintare@balsiumokykla.lt

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui
Gintarė Jurgaitienė

Po antrojo mokinių priėmimo komisijos posėdžio skelbiame atnaujintus sąrašus

Po antrojo mokinių priėmimo komisijos posėdžio (2017 06 21) skelbiame atnaujintus preliminarius 2017/2018 m. m. 1-7 klasių mokinių sąrašus pagal patenkintus, nepatenkintus, nenagrinėtus prašymus:

1.    1 klasių patenkintų prašymų mokinių sąrašą, mokytis nuo 8.00 val.

2.    1 klasių patenkintų prašymų mokinių sąrašą, mokytis nuo 12.00 val.

3.    2-4 klasių naujai priimtų mokinių sąrašą su klasių vadovais.

4.    1-4 klasių nenagrinėtų prašymų mokinių sąrašą.

5.    5-7 klasių naujai priimtų mokinių su klasių vadovais ir nenagrinėtų prašymų sąrašą.

 
SVARBU:
  • Jeigu siūlymas mokytis 1 klasėse nuo 12.00 val. tėvams nepriimtinas, Mokykla siūlo rinktis kitas Vilniaus miesto mokyklas, kuriose yra laisvų vietų:

1) Vytės Nemunėlio pradinė mokykla (Daukšos g. 7);

2) Maironio progimnazija;

3) Taikos progimnazija;

4) Ryto progimnazija;

5) Spindulio pagrindinė mokykla;

6) Karaliaus Mindaugo mokykla.

  • Naujai patenkintų prašymų mokinių tėvai, mūsų mokyklos kvietimą mokytis matys prisijungę prie elektroninės registravimo į mokyklas sistemos www.vilnius.lt/mokykla nuo birželio 26 dienos.
  • Ugdymo(si) sutartys bus pasirašomos:

1 klasės – š. m. rugpjūčio 30 dieną, pirmojo susirinkimo metu su klasės vadovu;

2-7 klasės  nuo š. m. rugpjūčio 28 - 31 dienos – susiderinus patogų Jums laiką su klasės vadovu.

 

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui
Gintarė Jurgaitienė