Mokyklos naujienos

Skirdama į klases mokinius, Komisija vadovavosi „Vilniaus Balsių progimnazijos mokinių skyrimo į klases Tvarkos aprašu“ (plačiau galite pasiskaityti http://www.balsiumokykla.lt/priemimo-tvarka).

2018–2019 m. m. NEBUS FORMUOJAMA ETNOKULTŪRINĖ UGDYMO KLASĖ, nes nesusirinko 26 mokinių grupė. Vietoje etnokultūrinės ugdymo klasės 2018–2019 m. m. suformuota bendrojo ugdymo klasė.

2018–2019 m. m. į profiliuotą gamtamokslinę ugdymo klasę buvo pateikti 53 prašymai, patenkinti 26 prašymai (pateko 13 pirmųjų mergaičių ir 13 pirmųjų berniukų, kurie surinko daugiausiai kriterinių taškų pagal Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų Tvarkos aprašo 39-40 punktus). Vaikai nepatekę į profiliuoto ugdymo klasę buvo paskirti į bendrojo ugdymo klasę.

Atkreipkite dėmesį - prie klasės sąrašų yra paskelbti kabinetų numeriai, kuriuose vyks pamokos kiekvieną dieną ir susipažinimo „Bitučių mokyklėlė“, kuri vyks š. m. rugpjūčio 28–29 dienomis, nuo 9.00 val. iki 11.00 val. kabinetų numeriai gali skirtis.


1-okų sąrašai nuo 8 val. su klasės vadovu

1-okų sąrašai nuo 12.30 val. su klasės vadovu

Ugdymo(si) sutartys bus pasirašomos:

1 klasės – š. m. rugpjūčio 30 dieną, pirmojo susirinkimo metu su klasės vadovu;

2-8 klasės nuo š. m. rugpjūčio 27 - 31 dienos – susiderinus patogų Jums laiką su klasės vadovu el. paštu arba raštinėje nuo 8.00 iki 11.00 val. nurodytomis dienomis.

Dėmesio: bendri 5-tų klasių mokinių, baigusių šioje mokykloje 4-ąją klasę, klasių sąrašai bus atsiųsti tėvams el. dienynu iki š. m. birželio 22 dienos. Jeigu kils klausimų, kreiptis į pavaduotoją ugdymui Virginiją Giršvildienę el. paštu virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

2-4 klasių naujai priimtų mokinių sąrašą su klasių vadovais

5-8 klasių naujai priimtų mokinių su klasių vadovais

Informacija apie priėmimus ir „Bitučių mokyklėlės“ programa

Skelbiame 2018 06 13 (I pamainos) ir 2018 06 14 (II pamainos) susirinkimo pateiktis ir „Bitučių mokyklėlės“ programą.

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gintarė Jurgaitienė
Birželio 12-osios vakarą geriausi, darbščiausi, šauniausi Balsių progimnazijos mokiniai su savo tėveliais susirinko renginių salėje, kad pasidžiaugtų visų mokslo metų pasiekimais. Tarsi paukščiai mokiniai būriais skrido į sceną pasiimti sveikinimų ir dovanėlių. Komisija išrinko geriausiai besimokančius, pažangiausius ir geranoriškiausius mokinius, geriausiai besimokančią, pažangiausią, bendruomeniškiausią, geranoriškiausią klases, taip pat įvardijo metų iniciatyvą, metų verslo idėją, net metų pokštą ir foto.
,,Metų paukštis" - taip buvo pavadinta garbės ir padėkos šventė tiems, kurie negailėjo pastangų, gražių poelgių, darbų, kad mūsų mokykla ir pasaulis taptų gražesnis.
 
Parengė
Pavaduotojas Ramūnas Sinkevičius,
teatro vadovė Audronė Masiukienė,
lietuvių kalbos mokytoja Vida Butienė,
muzikos mokytoja Aistė Tuminaitė,
technologijų mokytojas Arūnas Žala