Mokyklos naujienos

2018 m. Rugsėjo 1-osios šventė vyks rugsėjo 3 dieną (pirmadienį)

9.00 val. 1–5 kl. pirmoji pamoka

10.00 val. Mokslo ir žinių dienos šventinis koncertas.
Dalyvauja 1–8 kl.
Vieta: mokyklos stadionas.

11.00 val. 6–8 kl. pirmoji pamoka.

Pastaba. Pirmosios pamokos klasių kabinetų sąrašus paskelbsime vėliau.

Priėmimo komisijos posėdis

Vilniaus Balsių progimnazijos mokinių priėmimo komisija informuoja, kad mokinių priėmimo komisijos posėdis iš š. m. rugpjūčio 23 dienos perkeliamas į rugpjūčio 21 dieną (301 kabinete, nuo 10.00 valandos), nes rugpjūčio 20-21 dienomis e. sistema bus aktyvuota kviesti vaikus mokytis.

Papildymas:
Remiantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo (patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366)  29 punkto nuostatomis:
„Priėmimo komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti asmenys, kurių teisėms ar teisėtiems interesams gali turėti įtakos priėmimo komisijos sprendimai, apie savo dalyvavimą prieš tris darbo dienas informavę priėmimo komisijos pirmininką. Posėdžio pabaigoje stebėtojams suteikiama teisė raštu pateikti pastabas priėmimo komisijos pirmininkui. Stebėtojai, trukdantys priėmimo komisijos darbui, gali būti pašalinti iš komisijos posėdžio“.