Mokyklos naujienos

Šių metų birželio 5 d. 8a klasės mokiniai dalyvavo užsienio kalbų dainų improvizacijos konkurse "Schools' Eurovision", kurį organizavo Vilniaus Antakalnio progimnazija.

Mokinių, kviečiamų mokytis į Vilniaus Balsių progimnaziją, sąrašus

Skelbiame mokinių, kviečiamų mokytis į Vilniaus Balsių progimnaziją, sąrašus po 2-ojo Vilniaus Balsių progimnazijos priėmimo komisijos posėdžio, kuris įvyko 2019-06-11 13.00 val. 

1 KLASIŲ SĄRAŠAS >>> 

Exclamation-Mark-PNG-Photo.png - 1-ų klasių mokinių sutarčių pasirašymas vyks birželio 18 d. 18.00 val. Prašymus dėl profiliuotos gamtamokslinės ar etnokultūrinės ugdymo klasės pateikite el.paštu rastine@balsiu.vilnius.lm.lt  iki sutarčių pasirašymo dienos; - 1 klasių mokinių komplektacija su klasių vadovais bus paskelbta birželio 21 d. mokyklos interneto svetainėje; - 1 klasių Susipažinimo mokyklėlė vyks rugpjūčio 27-28 dienomis (detalesnė informacija bus pateikta el.paštu rugpjūčio mėnesį). 

Dėl ugdymo proceso trumpinimo

Atsižvelgiant į orų prognozes (+28 laipsnio) bei LR ŠMM rekomendacijas dėl pamokų trumpinimo esant karščiams, 2019 m. birželio 10-14 d. 5-8 klasių mokiniams vyks 5 pamokos iki 12.40 val., 5-a pamoka skirta mokytojų konsultacijoms (PATVIRTINTA Vilniaus Balsių progimnazijos laikinai einančios direktoriaus pareigas Virginijos Giršvildienės įsakymu Nr. V-145, 2019-06-10).