Mokyklos naujienos

Nuotolinis mokymas

Exclamation-Mark-PNG-Photo.png SVARBU! Vilniaus Balsių progimnazijoje nuo 2020-03-30 pradedamas vaikų mokymas nuotoliniu būdu. 

- Nuotoliniam mokymuisi reikės kompiuterio/planšetės arba išmanaus mobiliojo telefono. Įrenginiai turi būti su garsiakalbiu (girdėti), mikrofonu (girdėtis) ir vaizdo kamera (matytis).

- Mokymas vyks organizuojant video pamokas ir siunčiant mokiniams užduotis per Tamo dienyną.

- 1-4 kl. mokiniams video prisijungimai planuojami nuo 8.00 val. iki 11.30 val.

- 5-8 kl. mokiniams video prisijungimai planuojami nuo 11.30 val. iki 17.00 val.

- Kovo 27 d. visi mokiniai per Tamo dienyną gaus prisijungimus prie e.paštų (visiems bus sukurti e. paštai ir laikini slaptažodžiai prisijungimui prie mokyklos vidinio tinklo gmail). E.paštai bus reikalingi jungtis prie Google platformų: Meet (video pamokos), Classroom (užduočių pateikimas), Gmail (el. laiškų rašymas), Kalendorius (užduočių ir video pamokų susitikimų laikai).

- Kovo 27 d. visi mokiniai ir mokinių tėveliai per Tamo dienyną gaus video pamokų ir užduočių pateikimo tvarkaraščius.

Nuotolinio mokymo tvarkaraštis >>>

Konsultacijos 5-8 kl. mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti nuotolinio mokymo metu >>>

Nuotolinio neformaliojo ugdymo tvarkaraštis >>>

 

Kviečiame visą mokyklos bendruomenę pozityviai ir kūrybiškai prisitaikyti prie ugdymo(si) pokyčių.

Mokyklos administracija

COVID-19 situacijų valdymas

Vilniaus Balsių progimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis planas >>>

Vilniaus Balsių progimnazijos pasirengimo galimam užsikrėtimui virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimu virusu COVID-19 atvejį, švietimo įstaigoje planas >>

Mokinių Velykinės atostogos

Vadovaujantis Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu,  yra pakoreguoti 2019-2020 m.m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai (BUP), skiriant nuo kovo 16 d. iki 27 d. mokinių Velykines atostogas.

Kadangi yra koreguotos mokinių atostogos, jas paankstinant, tai šiuo laikotarpiu ugdymosi procesas  nevykdomas. Pasibaigus atostogų laikotarpiui ir pratęsus karantiną Lietuvos respublikoje, ugdymo procesas Vilniaus Balsių progimnazijoje bus pradėtas vykdyti nuotoliniu būdu. Detalesnę informaciją mokiniai per e. dienyną gaus iš savo mokytojų. 

Mokyklos administracija