Mokyklos naujienos

Dėl profilaktinių sveikatos patikinimų (Mokinio sveikatos pažymėjimų)

2020 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras (toliau - SAM) priėmė pakeitimus dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų. SAM pratęsė mokinių, kurie ugdymą ar mokslus tęs toje pačioje ugdymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo. Kitais atvejais mokinių sveikatą tėvai/globėjai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.
 
Taip pat mokiniams, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos patikrinimai bus atliekami ir pažymėjimai išduodami įprasta tvarka. Atlikus sveikatos patikrinimą e. sveikatos sistemoje (ESPBI IS) užpildomas „Mokinio sveikatos pažymėjimas", kuriame įrašomi nustatyti duomenys (taip pat ir fizinio ugdymo grupė), išvados ir rekomendacijos švietimo ar kitai ugdymo įstaigai.
 
Primename, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. pasikeitė asmens sveikatos priežiūros (toliau – ASP) specialistų išvadų ir rekomendacijų teikimo tvarka mokyklose. Nuo šių metų visuomenės sveikatos specialistas, vykdydamas veiklą ugdymo įstaigoje, turi teikti ASP specialistų išvadas ir rekomendacijas mokyklos vadovui ar darbuotojui, mokyklos vadovo įgaliotam tvarkyti asmens duomenis. Mokyklos vadovas ar įgaliotas darbuotojas, siekdamas užtikrinti tinkamas sąlygas mokiniui dalyvauti ugdymo procese, privalo įvertinti gautas ASP specialistų išvadas ir rekomendacijas. Daugiau informacijos apie teisinius aspektus tvarkant mokinio asmens duomenis Vaikų  sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje pateikiama infografike „Mokinio asmens duomenų tvarkymo Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje teisinai aspektai".
 
Parengė
Administracija

Uniformos pakeitimai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. šiek tiek koreguojama Balsių progimnazijos uniformos komplektacija. Atsižvelgdami į Mokinių savivaldos iniciatyvą ir Mokyklos tarybos posėdžio, vykusio 2020-06-25 pritarimą, siūlome koreguoti uniformos privalomą komplektaciją. 

Patvirtinti pakeitimai: 

- kasdieniam naudojimui į komplektaciją įtraukiami medvilniniai be gobtuvo arba su gobtuvu džemperiai (tamsiai mėlynos ir raudonos spalvos pasirinktinai) su progimnazijos logotipu; 

- keičiame polo marškinėlių spalvą. Palaipsniui geltoną spalvą keičiame į žydrą, raudoną ar baltą spalvas pasirinktinai.

Skelbiame vienerių metų pereinamąjį laikotarpį polo marškinėlių spalvos keitimui.

Pirmų klasių mokiniams rekomenduojame įsigyti naujos komplektacijos uniformas.

Plačiau >>>

Dėl nemokamo pirmokų maitinimo

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokysis pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“ nustatytas mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui dydis pietums pirmų klasių mokiniams – 1,54 Eur.  
 
Kad pirmokui  būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus nuo 2020 liepos 1 d.

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma, SP-11 pildymo pavyzdys pridedama) galima pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai.

Rekomenduojame prašymus-paraiškas teikti šiais būdais:
- el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt;
- prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt.
 
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545.
 

 

Pagarbiai,

Administracija