Mokyklos naujienos

Europos kalbų diena

Su vaikais (2-4 kalsės) rugsėjo 23-24 dieną paminėjome Europos kalbų dieną. Pamokos metu vaikai susipažino su tam tikros Europos šalies kultūra, turėjo trumpą tos šalies kalbos pamokėlę ir paruošė vėliavėles. Vėliavėlės yra pakabintos abiejų mokyklų foje.
 
Parengė 
Anglų kalbos mokytoja Jolanta Ptašinskienė

Užsiėmimai suaugusiems

Skelbiame užsiėmimų suaugusiems, vykstančių Balsių pradinėje mokykloje adresu Balsių g. 20, tvarkaraštį >>>

Parengė

Mokyklos administracija

Informuojame, kad vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2020 m. rugsėjo 9 d. paskelbė konkursą į Vilniaus Balsių progimnazijos direktoriaus pareigas.
 
 
Parengė
Administracija