Mokyklos naujienos

Mokinių noro dalyvauti projekto „Brangindami praeitį, kurkime ateitį“ veiklose nenumaldė nei praėjusį kovą paskelbtas karantinas dėl COVID-19 viruso protrūkio, nei būtinybė mokslo metus tęsti ir pabaigti nuotoliniu būdu. Projekto komandos paskatinti, entuziastingiausiai nusiteikę mokiniai ragino bendraklasius dalyvauti tam laikotarpiui numatytose veiklose, o mokytojos, žinodamos vaikų norą ir kūrybiškumą, pritaikė veiklas pagal atsakingų sveikatos priežiūros institucijų rekomendacijas ir būrė vaikus į bendrus darbus virtualioje erdvėje.
DĖMESIO!!! 
Mokytojų dieną startavo Balsių progimnazijos radijas. Kūrybinę grupę sudaro Gabija Gailiūnaitė (Violeta Puškytė), Izabelė Rauckytė (Sigita Bulvytė), Darius Katinas ir Pijus Stanionis (Petras Mazgauskas). Radijo laidose galite išgirsti rubrikas: „Dienos tema“, „Svečias“, reklamą, mokyklos žinias ir dienos orus. Kiekvieną rubriką skaito vis kitas mokinys, o „Svečio“ rubrikoje kalba vis kitas svečias. Vėliau bus galima išgirsti ir viktoriną „Brūkšnys“.