Mokyklos naujienos

Spalio 15 – 16 dienomis, Balsių pradinės mokyklos trečiokai, dalyvavo ekologinės tematikos  protų mūšiuose „Kaimyne, paršau!“.

Pradinių klasių tėvelių dėmesiui

Informuojame, kad VESOC sprendimu (TAR, 2020-11-06, Nr. 23414), veido kaukės yra privalomos visiems ugdymo įstaigose esantiems vaikams, kurie yra vyresni negu šešerių metų. Pateikiame pagrindinę informaciją dėl kaukių dėvėjimo mokiniams vyresniems nei šešerių metų amžiaus:
- būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną;
- rekomenduojama dėvėti skydelį asmenims, turintiems neįgalumą bei dėl savo sveikatos būklės negalintiems dėvėti kaukių ar jei  jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei;
- rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių negalima atlikti dėvint kaukes (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas;
 
Primename, kaip saugiai reikia dėvėti medicininę ir daugkartinę veido kaukes:
 
 
 
 
Taip pat rekomenduojame:
- esant galimybei turėti pakaitinę daugkartinio dėvėjimo veido kaukę. Jei naudojama nauja veido kaukė, nedėvimą svarbu laikyti uždarame maišelyje;
- vienkartinėms kaukėms sudrėkus, jas rekomenduojama keisti kas 4 valandas, o po kiekvieno naudojimo reikia išmesti į uždarą šiukšliadėžę.
 
Atsižvelgiant į rekomendacijas prašome tėvelių įdėti vaikams atsargines apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius).
 
Pagarbiai, 
Mokyklos administracija

 

Ugdymo organizavimas lapkričio 9-29 dienomis

Informuojame, kad lapkričio 9-29 dienomis:

1-4 klasių mokiniai mokosi mokykloje (įprastai):
- dirbsime pagal šiuo metu galiojantį pamokų tvarkaraštį;
- Visos dienos mokykla (VDM) dirbs įprastai;
- progimnazijos mokytojų neformaliojo ugdymo pamokos 1-4 klasėse vyks įprastai;
- Operacijų vadovo pranešimu, kaukės bus privalomos visiems ugdymo įstaigose esantiems vaikams, kurie yra vyresni negu šešerių metų. 
 
5-8 klasėse mokiniai mokosi nuotoliniu būdu:
- progimnazijos nuotolinio ugdymo platforma (kaip ir praėjusiais mokslo metais): progimnazijos Google paskyra vardas.pavarde@balsiumokykla.lt naudojant (Google „Classroom“, „Meet“ virtualias aplinkas);
- informacijai pateikti naudojamas el. dienynas TAMO;
- nuotolinio mokymosi metu pamokų tvarkaraštis faktiškai nekeičiamas. Keičiasi pamokų skaičius per savaitę mokantis nuotoliniu mokymosi sinchroniniu ir asinchroniniu būdu (žr. toliau pateiktos tvarkos Priedas Nr. 1). 
 

Nemokami būreliai 1-4 kl. mokykloje karantino laikotarpiu vyks pagal tvarkaraštį, nemokami būreliai 5-8 kl. vyks nuotoliniu būdu. Dėl mokamų būrelių su tėvais susisieks paslaugų tiekėjai, vykdydami Nutarimo Dėl Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 2.2.9.3 nuostatas. 

 
 
Parengė

Laikinai einanti direktorės pareigas Virginija Giršvildienė