Mokyklos naujienos

Ugdymo organizavimas lapkričio 3-6 dienomis (pasikeitimai)

Informuojame, kad lapkričio 3-6 dienomis:
 
1-4 klasių mokiniai mokosi mokykloje (įprastai):
- dirbsime pagal šiuo metu galiojantį pamokų tvarkaraštį;
- Visos dienos mokykla (VDM) dirbs įprastai;
- progimnazijos mokytojų neformaliojo ugdymo pamokos 1-4 klasėse vyks įprastai. 
 
5-8 klasėse mokiniai mokosi nuotoliniu būdu:
- progimnazijos nuotolinio ugdymo platforma (kaip ir praėjusiais mokslo metais): progimnazijos Google paskyra vardas.pavarde@balsiumokykla.lt naudojant (Google „Classroom“, „Meet“ virtualias aplinkas);
- informacijai pateikti naudojamas el. dienynas TAMO;
- nuotolinio mokymosi metu pamokų tvarkaraštis faktiškai nekeičiamas. Keičiasi pamokų skaičius per savaitę mokantis nuotoliniu mokymosi sinchroniniu ir asinchroniniu būdu (žr. toliau pateiktos tvarkos Priedas Nr. 1). 
 
 
Parengė

Laikinai einanti direktorės pareigas Virginija Giršvildienė