Mokyklos naujienos

Mokinių priėmimas 2018–2019 m. m.

Į Vilniaus Balsių progimnazijos 1 klasę (pamokos prasideda nuo 8.00 val.) kviečiamų mokytis mokinių sąrašas >>>

Į Vilniaus Balsių progimnazijos 1 klasę (pamokos prasideda nuo 12.30 val.) kviečiamų mokytis mokinių sąrašas >>>

2018 01 30 Nr.1 Mokyklos tarybos sprendimu ir Mokyklos steigėjo pritarimu į pirmąją pamainą nepatekusiems 1 kl. mokiniams siūloma vienerius metus mokytis II pamainoje nuo 12.30 val. (tėvams sutikus).

Į Vilniaus Balsių progimnazijos 2-4 klases kviečiamų mokytis mokinių sąrašas >>>

Į Vilniaus Balsių progimnazijos 5-8 klases kviečiamų mokytis mokinių sąrašas >>>

2018-2019 m. m. bus formuojamos etnokultūrinio ir gamtamokslinio profilio ugdymo klasės (plačiau skaitykite >>> ).

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į profiliuoto ugdymo klasę, iki š. m. birželio 15 d. pateikia el. paštu rastine@balsiu.vilnius.lm.lt mokyklai prašymą.

DĖMESIO. Būsimų 1 kl. mokinių tėvų susirinkimas su administracija

Š. m. birželio 13 dieną 17.30 val. renginių salėje vyks bendras būsimų 1 kl. mokinių (kurie mokysis nuo 8.00 val.) tėvų susirinkimas su mokyklos administracija dėl organizacinių ugdymo(si) klausimų.

Š. m. birželio 14 dieną 17.30 val. renginių salėje vyks bendras būsimų 1 kl. mokinių (kurie mokysis nuo 12.30 val.) tėvų susirinkimas su mokyklos administracija dėl organizacinių ugdymo(si) klausimų.

Klausimus susirinkimui galite pateikti iš anksto šiuo el. paštu gintare@balsiumokykla.lt

PRIĖMIMO Į VILNIAUS BALSIŲ PROGIMNAZIJĄ GRAFIKAS PER E. SISTEMĄ

Iki gegužės 31 d.

Tėvai pildo prašymą per e. sistemą (nuo birželio 1 d. e. sistema bus užrakinta iki liepos 31 d. Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 19 d. sistema bus atrakinta ir gyventojai galės vėl teikti prašymus mokykloms, kuriose bus laisvų vietų)

Birželio 6 d.

Vilniaus Balsių progimnazijos priėmimo komisijos posėdis

Birželio 8 d.

Mokykla e. sistemoje siunčia pakvietimus kandidatams

Birželio 9-13 d.

Tėvai e. sistemoje patvirtina mokyklos pakvietimą

Birželio 14 d.                    

Automatinis mokyklos priskyrimas laiku e. sistemoje nepatvirtintiems pakvietimams

Birželio 15 d.

Mokykla e. sistemoje siunčia pakvietimus kandidatams (į atsiradusias laisvas vietas)

Birželio 19 d.                    

Vilniaus Balsių progimnazijos priėmimo komisijos posėdis

Birželio 17-20 d.

Tėvai e. sistemoje patvirtina mokyklos pakvietimą

Birželio 21 d.                    

Automatinis mokyklos priskyrimas laiku e. sistemoje nepatvirtintiems pakvietimams

Birželio 22 d.

Mokykla e. sistemoje siunčia pakvietimus kandidatams (į atsiradusias laisvas vietas)

Birželio 24-27 d.

Tėvai e. sistemoje patvirtina mokyklos pakvietimą

Birželio 28 d.                    

Automatinis mokyklos priskyrimas laiku e. sistemoje nepatvirtintiems pakvietimams papildomas priėmimo etapas (jei bus laisvų vietų).

Rugpjūčio 23 d.

Vilniaus Balsių progimnazijos priėmimo komisijos posėdis

Rugpjūčio 27 d.

Mokykla e. sistemoje siunčia pakvietimus kandidatams

Rugpjūčio 28-29 d.

Tėvai e. sistemoje patvirtina mokyklos pakvietimą

Rugpjūčio 30 d.

Automatinis mokyklos priskyrimas laiku e. sistemoje nepatvirtintiems pakvietimams

Rugpjūčio 29-31 d.

Sutarčių pasirašymas

 
Atnaujinta: 2018-06-07
Grįžti į ankstesnį