Mokyklos naujienos

Skelbiame būsimų 1-8 kl. sąrašus su klasių vadovais

Skirdama į klases mokinius, Komisija vadovavosi „Vilniaus Balsių progimnazijos mokinių skyrimo į klases Tvarkos aprašu“ (plačiau galite pasiskaityti http://www.balsiumokykla.lt/priemimo-tvarka).

2018–2019 m. m. NEBUS FORMUOJAMA ETNOKULTŪRINĖ UGDYMO KLASĖ, nes nesusirinko 26 mokinių grupė. Vietoje etnokultūrinės ugdymo klasės 2018–2019 m. m. suformuota bendrojo ugdymo klasė.

2018–2019 m. m. į profiliuotą gamtamokslinę ugdymo klasę buvo pateikti 53 prašymai, patenkinti 26 prašymai (pateko 13 pirmųjų mergaičių ir 13 pirmųjų berniukų, kurie surinko daugiausiai kriterinių taškų pagal Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų Tvarkos aprašo 39-40 punktus). Vaikai nepatekę į profiliuoto ugdymo klasę buvo paskirti į bendrojo ugdymo klasę.

Atkreipkite dėmesį - prie klasės sąrašų yra paskelbti kabinetų numeriai, kuriuose vyks pamokos kiekvieną dieną ir susipažinimo „Bitučių mokyklėlė“, kuri vyks š. m. rugpjūčio 28–29 dienomis, nuo 9.00 val. iki 11.00 val. kabinetų numeriai gali skirtis.


1-okų sąrašai nuo 8 val. su klasės vadovu

1-okų sąrašai nuo 12.30 val. su klasės vadovu

Ugdymo(si) sutartys bus pasirašomos:

1 klasės – š. m. rugpjūčio 30 dieną, pirmojo susirinkimo metu su klasės vadovu;

2-8 klasės nuo š. m. rugpjūčio 27 - 31 dienos – susiderinus patogų Jums laiką su klasės vadovu el. paštu arba raštinėje nuo 8.00 iki 11.00 val. nurodytomis dienomis.

Dėmesio: bendri 5-tų klasių mokinių, baigusių šioje mokykloje 4-ąją klasę, klasių sąrašai bus atsiųsti tėvams el. dienynu iki š. m. birželio 22 dienos. Jeigu kils klausimų, kreiptis į pavaduotoją ugdymui Virginiją Giršvildienę el. paštu virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

2-4 klasių naujai priimtų mokinių sąrašą su klasių vadovais

5-8 klasių naujai priimtų mokinių su klasių vadovais
Atnaujinta: 2018-06-20
Grįžti į ankstesnį