Mokyklos naujienos

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Vilniaus Balsių progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projektu siekiama padidinti 1-4 ir 5-8 klasių mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, skatinant mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais, ugdant jų gamtamokslinį, technologinį, inžinerinį raštingumą, modernizuojant tiriamosios bei praktinės veikos aplinką bei patį mokymo(si) procesą.
 
Projekto dėka mokykla aprūpinta priemonėmis bei įranga, metodikomis, kurios padės taikyti įsigytas mokymo priemones ir įrangą atliekant įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus, laboratorinius darbus. Įsigytos mokymo priemonės – tai didelė naujovė, skatinanti mokinius tyrinėti aplinkinį pasaulį, o pedagogus - integruoti mokomųjų dalykų veiklas ir tyrimus. 
 
Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
 
Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.vedlys.smm.lt/

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

 

Parengė

L.e.p.direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Renata Jonušauskienė

 
Atnaujinta: 2019-10-18
Grįžti į ankstesnį