Mokyklos naujienos

Projekto veiklos sudėtingąjį 2020 metų pavasarį

Mokinių noro dalyvauti projekto „Brangindami praeitį, kurkime ateitį“ veiklose nenumaldė nei praėjusį kovą paskelbtas karantinas dėl COVID-19 viruso protrūkio, nei būtinybė mokslo metus tęsti ir pabaigti nuotoliniu būdu. Projekto komandos paskatinti, entuziastingiausiai nusiteikę mokiniai ragino bendraklasius dalyvauti tam laikotarpiui numatytose veiklose, o mokytojos, žinodamos vaikų norą ir kūrybiškumą, pritaikė veiklas pagal atsakingų sveikatos priežiūros institucijų rekomendacijas ir būrė vaikus į bendrus darbus virtualioje erdvėje.

Pirmoji virtualioje erdvėje pabaigta veikla - dar prieš karantiną visų Vilniaus miesto mokyklų mastu surengtas dailės (meninės kūrybos) konkursas. Vylėmės, jog mūsų projekto grupės pasiūlyta tema “Pasaulio margutis“ sulauks didelio susidomėjimo, tad gerokai prieš paskelbiant karantiną parengėme konkurso nuostatus, sudarėme darbo grupę veiklai įgyvendinti ir laukėme piešinių iš savo, o ypač – iš kitų susidomėjusių mokyklų. Darbus planavome eksponuoti mokyklos erdvėse, sudarėme komisiją jiems vertinti ir nugalėtojams paskelbti. Šis darbas vyko kovo mėn. pradžioje, o jo įkarštyje buvo paskelbtas karantinas. Iš išorės spėjome gauti tik vieną piešinį, kurį pamatę nutarėme, kad jis galėtų pretenduoti į nugalėtojus. Klasėse vykstant nuotolinėms pamokoms ir nuotolinei veiklai, projekto dalyviai virtualiai dalijosi savo piešiniais ir beveik vieningai nusprendė, kad konkurso nugalėtoju turi tapti 4-oko ADRIAN LESNIKOV iš Joachimo Lelevelio inžinerinės gimnazijos darbas, atvaizduojantis lenkų liaudies motyvus. Padėką mokinį parengusiam mokytojui ir prizą už gražiausią piešinį mokiniui nutarta išsiųsti paštu pasibaigus karantinui, t. y. prasidėjus naujiems mokslo metams, o geriausiai – prieš Mokytojo dieną.

Kita karantino metu įvykdyta veikla – išvyka į kultūros paveldo objektą, kuri persikėlė į virtualią erdvę. Projekte dalyvaujantys mokiniai lankėsi virtualiose ekskursijose su savo mokytojomis Margarita ir Loreta. Loretos ketvirtokai vienas per kitą pasakojo, kad labai mėgsta įvairias išvykas ir su klase yra aplankę nemažai Lietuvos vietovių. Labai apgailestavo, kai pavasarį karantinas uždarė visus namuose ir nebeliko galimybės keliauti... Bet, anot jų, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą - jie nusprendė pakeliauti virtualiai ir apsilankyti labai tolimuose žemės kampeliuose - „išvyko“ į pamokose aptartą Egiptą bei jo piramides, o taip pat - į Maču Pikču, kitą pasaulio stebuklą tolimojoje Peru. Tikrais įspūdžiais bei nuotraukomis ekskursiją papildė anksčiau ten lankęsis klasės draugas, tad buvo dar įdomiau pamatyti viską iš arčiau, pasiklausyti kelionės nuotykių. O štai 3C klasės mokiniai virtualiai pabuvojo Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse, aplankydami Aukštaitijos regioną. Ten matė, kaip atrodė ano meto kaimas, turėjo galimybę „užeiti“ į trobą, daržinę, tvartą, „susipažinti“ su buitimi, „pačiupinėti“ įvairius padargus. Vaikai labai domėjosi žmonių gyvenimu senovėje, uždavinėjo daug klausimų, reiškė savo pastebėjimus, žavėjosi tuomečio gyvenimo paprastumu. Šiai veiklai dar priskyrėme ir ankstyvą pavasarį mokyklos mastu surengtus susitikimus su gamtos fotografu ir įdomių istorijų apie gamtą kūrėju Mariumi Čepuliu, kuris pristatė savo foto albumus, o vaizdingų jo pasakojimų apie gamtą ir pavienius jos gyventojus dėka vaizduotėje pakeliavome po Lietuvos gamtos objektus ir juose aptinkamus kultūros paveldo elementus.

2020 kovo  mėn. pabaigoje taip lauktą vaikų kelionę į Ispaniją vaizduotėje piešėme taip pat virtualiai, tikėdamiesi ten išvykti rudenį, kada galėsime palyginti ne kartą virtualiai aptartus savo vaizduotės vaisius, internete matytas taip norimo aplankyti Valensijos miesto nuotraukas su tikrove. Iki tol virtualiai tobulinome išvykai pasirengto liaudies šokio „Kiškelis“ žingsnelius, svarstėme, kaip perteiksime juos mokydami bendraamžius iš kitų šalių, tarėmės, kaip naudosime žaidimui  „Monopolis“ pasigamintus monopolio pinigus.

Prieš karantiną buvome pradėję  gegužės mėn. numatytą veiklą – tradicinių receptų kūrimą ir dalijimąsi jais su projekto draugais iš Kipro, Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos, Italijos. Tėvų ir anglų kalbos mokytojų padedami kūrėme receptus su nuotraukomis ir piešiniais, o dabar laukiame galutinio veiklos rezultato - projekto grupės iš Kipro, projektą koordinuojančios šalies, sudarytos bendros receptų knygos.

Prasidėjus naujiems 2020-2021 mokslo metams sužinojome, kad rudeniui atidėta išvyka į Ispaniją gali ir likti svajone, kad pernykščiams 4-okams išsibarsčius po penktas klases sumažėjo mūsų komanda, todėl šiek tiek nuliūdome...  Tačiau nusiminti ilgam mes nelinkę - nors mūsų ir mažiau, esame kupini ryžto ir jėgų tęsti projekto veiklas ir pabaigti jį garbingai, kiek tik leis tebesitęsianti valstybės lygiu paskelbta ekstremalioji situacija dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės.

Parengė

Marija Cibulskytė
Atnaujinta: 2020-10-19
Grįžti į ankstesnį