Mokyklos naujienos

Šiemet Rugsėjo 1-osios šventė vėl subūrė bendruomenę

Šių metų Rugsėjo 1-oji ypatinga, nes ji pradėjo mokyklos jubiliejinių, 10-ųjų, metų minėjimo renginius. Neatsitiktinai pasirinktas šių simbolis – verpstė – aprėpia, tarsi „suverpia“ visų dešimties metų veiklą įprasminančius simbolius: ugnį, vandenį, žemę, orą, saulę, paukštį, medį, bitę...
 
Šventinę dieną pradėjo mokiniai su savo klasių vadovais: sugiedojo Lietuvos Respublikos himną, pažiūrėjo ką tik sukurtą filmą apie dešimtį mokyklos metų bei kartu aiškinosi verpstės simbolio paslėptas prasmes, dalijosi atostogų įspūdžiais. 
 
Po šventinės klasės valandėlės visa bendruomenė: mokiniai, jų tėveliai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai – skubėjo į Mokyklos dešimtmečio mugę, kurioje buvo kviečiami aplankyti 10 paviljonų, simbolizuojančių įstaigos svarbių veiklų atsiradimo etapus. Mokykla prasidėjo nuo Balsių bendruomenės ir tada dar būsimos administracijos, taigi mugėje šie paviljonai rikiavosi pirmieji, toliau žiūrovų dėmesį traukė Savivaldos, Etno, Menų, Sporto, taip pat Gamtamokslių, Mokytojų, Bibliotekų paviljonai, o užbaigė Pradinukų paviljonas, atstovaujantis vėliausiai pastatytam pradinės mokyklos skyriui.
 
Dėkojame visiems: ir kūrybingiems dalyviams, ir aktyviems bei dosniai mokyklos biblioteką parėmusiems lankytojams.
 
 
Parengė
Renginio organizatoriai 
 Atnaujinta: 2021-09-10
Grįžti į ankstesnį