Mokyklos naujienos

Priėmimo komisijos posėdis

Vilniaus Balsių progimnazijos mokinių priėmimo komisija informuoja, kad mokinių priėmimo komisijos posėdis iš š. m. rugpjūčio 23 dienos perkeliamas į rugpjūčio 21 dieną (301 kabinete, nuo 10.00 valandos), nes rugpjūčio 20-21 dienomis e. sistema bus aktyvuota kviesti vaikus mokytis.

Papildymas:
Remiantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo (patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366)  29 punkto nuostatomis:
„Priėmimo komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti asmenys, kurių teisėms ar teisėtiems interesams gali turėti įtakos priėmimo komisijos sprendimai, apie savo dalyvavimą prieš tris darbo dienas informavę priėmimo komisijos pirmininką. Posėdžio pabaigoje stebėtojams suteikiama teisė raštu pateikti pastabas priėmimo komisijos pirmininkui. Stebėtojai, trukdantys priėmimo komisijos darbui, gali būti pašalinti iš komisijos posėdžio“.
Pateikiame informaciją apie mokyklinių uniformų įsigijimo tiekėjus ir jų kainas. Įsigyjant mokyklines uniformas prašome vadovautis Vilniaus Balsių progimnazijos uniformų dėvėjimo reglamentu.
 
Privaloma komplektacija - tamsiai mėlynos spalvos džemperis su mokyklos emblema, geltoni polo marškinėliai, balti marškiniai (palaidinės) švenčių metu.(Plačiau skaityti reglamente)

Vilnius vaikams – sostinės mokyklų erdvės per vasarą atvertos prasmingai veiklai

Vilniaus Balsių progimnazijos aikštynas bus atviras mokiniams visą vasarą 11.00-14.00 val. darbo dienomis. Taip prisidedama prie Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyvos „Vilnius vaikams“, kurios metu sostinės mokyklos atveria savo duris mokiniams ir vasaros laikotarpiu. Sudarytas mokyklos erdvių žemėlapis (reikia pasirinkti „Sluoksniai“ -> „Atviros erdvės mokymosi įstaigose“ -> pasirinkti norimą erdvę).

Plačiau Vilniaus miesto savivaldybės straipsnis.

Skirdama į klases mokinius, Komisija vadovavosi „Vilniaus Balsių progimnazijos mokinių skyrimo į klases Tvarkos aprašu“ (plačiau galite pasiskaityti http://www.balsiumokykla.lt/priemimo-tvarka).

2018–2019 m. m. NEBUS FORMUOJAMA ETNOKULTŪRINĖ UGDYMO KLASĖ, nes nesusirinko 26 mokinių grupė. Vietoje etnokultūrinės ugdymo klasės 2018–2019 m. m. suformuota bendrojo ugdymo klasė.

2018–2019 m. m. į profiliuotą gamtamokslinę ugdymo klasę buvo pateikti 53 prašymai, patenkinti 26 prašymai (pateko 13 pirmųjų mergaičių ir 13 pirmųjų berniukų, kurie surinko daugiausiai kriterinių taškų pagal Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų Tvarkos aprašo 39-40 punktus). Vaikai nepatekę į profiliuoto ugdymo klasę buvo paskirti į bendrojo ugdymo klasę.

Atkreipkite dėmesį - prie klasės sąrašų yra paskelbti kabinetų numeriai, kuriuose vyks pamokos kiekvieną dieną ir susipažinimo „Bitučių mokyklėlė“, kuri vyks š. m. rugpjūčio 28–29 dienomis, nuo 9.00 val. iki 11.00 val. kabinetų numeriai gali skirtis.


1-okų sąrašai nuo 8 val. su klasės vadovu

1-okų sąrašai nuo 12.30 val. su klasės vadovu

Ugdymo(si) sutartys bus pasirašomos:

1 klasės – š. m. rugpjūčio 30 dieną, pirmojo susirinkimo metu su klasės vadovu;

2-8 klasės nuo š. m. rugpjūčio 27 - 31 dienos – susiderinus patogų Jums laiką su klasės vadovu el. paštu arba raštinėje nuo 8.00 iki 11.00 val. nurodytomis dienomis.

Dėmesio: bendri 5-tų klasių mokinių, baigusių šioje mokykloje 4-ąją klasę, klasių sąrašai bus atsiųsti tėvams el. dienynu iki š. m. birželio 22 dienos. Jeigu kils klausimų, kreiptis į pavaduotoją ugdymui Virginiją Giršvildienę el. paštu virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

2-4 klasių naujai priimtų mokinių sąrašą su klasių vadovais

5-8 klasių naujai priimtų mokinių su klasių vadovais

Informacija apie priėmimus ir „Bitučių mokyklėlės“ programa

Skelbiame 2018 06 13 (I pamainos) ir 2018 06 14 (II pamainos) susirinkimo pateiktis ir „Bitučių mokyklėlės“ programą.

Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gintarė Jurgaitienė
Birželio 12-osios vakarą geriausi, darbščiausi, šauniausi Balsių progimnazijos mokiniai su savo tėveliais susirinko renginių salėje, kad pasidžiaugtų visų mokslo metų pasiekimais. Tarsi paukščiai mokiniai būriais skrido į sceną pasiimti sveikinimų ir dovanėlių. Komisija išrinko geriausiai besimokančius, pažangiausius ir geranoriškiausius mokinius, geriausiai besimokančią, pažangiausią, bendruomeniškiausią, geranoriškiausią klases, taip pat įvardijo metų iniciatyvą, metų verslo idėją, net metų pokštą ir foto.
,,Metų paukštis" - taip buvo pavadinta garbės ir padėkos šventė tiems, kurie negailėjo pastangų, gražių poelgių, darbų, kad mūsų mokykla ir pasaulis taptų gražesnis.
 
Parengė
Pavaduotojas Ramūnas Sinkevičius,
teatro vadovė Audronė Masiukienė,
lietuvių kalbos mokytoja Vida Butienė,
muzikos mokytoja Aistė Tuminaitė,
technologijų mokytojas Arūnas Žala