Mokyklos naujienos

Kovo 19 d. vyko Vilniaus jaunųjų bendrovių "eXpo" -  mugė, kurios metu mokiniai pristatė savo verslumo ugdymo metu pasiektus rezultatus, sukurtą produktą / paslaugą, prekiavo bei praktiškai pritaikė įgytas teorines žinias. Mugėje dalyvavo net 3 Vilniaus Balsių progimnazijos komandos, kurios lanko verslumo ugdymo būrelį: Eco-friends, OversizeLions ir Merch.
Kovo 15 dieną Vilniaus Balsių progimnazijoje pirmą kartą vyko 8 klasių mokinių iškalbos konkursas "Balsiai Talk".
 
19 oratorių dalyvavo konkurse ir pristatė viešąsias kalbas angliškai. Temas dalyviai pasirinko patys. Savo kalbose mokiniai palietė labiausiai rūpimus šio laikotarpio klausimus: emocinės pusiausvyros palaikymą esant karantinui, socialinių tinklų įtaką, įvaizdžio formavimą, laisvalaikio užsiėmimus, klimato kaitą ir kitas aktualias temas. Mokiniai pademonstravo ne tik puikias anglų kalbos žinias, bet ir viešo kalbėjimo įgūdžius.
Kovo 8–21 dienomis vyksta jau trečiąjį kartą jaunimo antreprenerystės ir finansinio raštingumo organizacijos "Lietuvos Junior Achievement" organizuojama internetinė stovykla moksleiviams "Challenge The Challenge" (liet. – "Mesk iššūkį iššūkiui").

Daina Lietuvai'2021

Tradicinis mokyklos renginys "Daina Lietuvai", skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. ❤️  ????????

Daina Lietuvai.jpg

Lietuvos globėjo šv. Kazimiero (1458-1484) gyvenimo istorija skaičiuoja jau daugiau nei 500 metų, o Kaziuko mugė daugiau nei 400 metų. Pastaroji kildinama iš iškilmingos, per visą miestą nusidriekdavusios 1604 m. eisenos, skirtos pagarbiai įnešti popiežiaus pašventintai šventojo purpurinei vėliavai. Eisena tapo mugės tradicija, dažnai užsitęsdavo kone visą dieną. Jos metu ne tik susivieniję miestiečiai iškilmingai žygiuodavo per visą miestą, bet ir vaidino, sakė oracijas, giedojo, šelpė vargstančius. Eisenos dalyviai šventąjį pagerbdavo dirbtinėmis rožėmis ir lelijomis, davusiomis pradžią Vilniaus verboms. Ir, žinoma, ilgąją žygį paįvairindavo prekyba maistu ir gėrimais, religine atributika.
Balsių progimnazijos mokiniai dar kartą įrodė, kad moka švęsti bei išlaikyti tradicijas net virtualiai. Ir jiems tikrai pavyko, pasisekė žiemą akimoju išvyti – jos už lango jau beveik nė ženklo.