Mokyklos naujienos

Vilniaus miesto savivaldybės sveikinimas

0413_001-1.jpg

Kurkime biblioteką kartu

Kviečiame tęsti gražia mokyklos tradicija tapusią akciją „Kurkime biblioteką kartu!“ pradėdami ir šiuos mokslo metus. Mokslo ir žinių dienos proga vietoje gėlės žiedo kviečiame padovanoti mokyklai knygą. Kurkime biblioteką kartu!
 
Pirmaisiais mokyklos metais prasidėjusi akcija bibliotekos fondą papildė daugiau nei 2400 knygų. Kiekvieną Jūsų dovanotą knygą pažymėjome spaudu Dovana, taip išreikšdami padėką Jums bei leisdami skaitytojui pajusti dalijimosi džiaugsmą. Akcijos „Kurkime biblioteką kartu!“ rezultatai bei dovanotas skaitymo malonumas garantuoja, kad sėkmingai einame link bendruomenei atviros ir skaitytojui patrauklios mokyklos bibliotekos vizijos.

Kviečiame į Mokslo ir žinių dienos šventę!

2018 rugsėjo 1.png

 

1-4 kl. pirmosios pamokos klasių kabinetų sąrašai

5-8 kl. pirmosios pamokos klasių kabinetų sąrašai 

Visos dienos mokyklos grupių veikla

Tėvelių dėmesiui! 
 
Informuojame, jog įgyvendinant  "Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų visos dienos mokyklos tvarkos aprašą", visos dienos mokyklos grupių veikla šiais metais prasidės nuo rugsėjo 15 d. 

Atnaujinti priimtųjų mokinių klasių sąrašai

Atnaujinti priimtųjų mokinių klasių sąrašai po mokinių priėmimo komisijos posėdžio 2018 08 21.
 
1-okų sąrašai atnaujinti 2018 08 23:
 
 
 

 

Būsimų 1 klasių mokinių tėvų susirinkimas su klasės  vadovu vyks š. m. rugpjūčio 30 dieną, 17.30 val.  Susirinkimai vyks kabinetuose,  kuriuose vyko būsimų pirmokų susipažinimo mokyklėlė. Susirinkimo metu bus pasirašomos mokymo(si) sutartys.

 

Būsimų 5-tų klasių mokinių tėvų susirinkimas vyks š. m. rugpjūčio 29 d. 17.30 val. mokyklos renginių salėje su mokyklos administracija ir mokytojais dėl organizacinių ugdymo(si) klausimų. 

Po susirinkimo bus pasirašomos mokymo(si) sutartys. Klausimus susirinkimui galite pateikti iš anksto šiuo el. paštu: virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

 

Priėmimo komisijos posėdis

Vilniaus Balsių progimnazijos mokinių priėmimo komisija informuoja, kad mokinių priėmimo komisijos posėdis iš š. m. rugpjūčio 23 dienos perkeliamas į rugpjūčio 21 dieną (301 kabinete, nuo 10.00 valandos), nes rugpjūčio 20-21 dienomis e. sistema bus aktyvuota kviesti vaikus mokytis.

Papildymas:
Remiantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo (patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 1-1366)  29 punkto nuostatomis:
„Priėmimo komisijos posėdžiuose stebėtojo teisėmis gali dalyvauti asmenys, kurių teisėms ar teisėtiems interesams gali turėti įtakos priėmimo komisijos sprendimai, apie savo dalyvavimą prieš tris darbo dienas informavę priėmimo komisijos pirmininką. Posėdžio pabaigoje stebėtojams suteikiama teisė raštu pateikti pastabas priėmimo komisijos pirmininkui. Stebėtojai, trukdantys priėmimo komisijos darbui, gali būti pašalinti iš komisijos posėdžio“.