Mokyklos naujienos

Į Vilniaus Balsių progimnazijos 1 klasę (pamokos prasideda nuo 8.00 val.) kviečiamų mokytis mokinių sąrašas >>>

Į Vilniaus Balsių progimnazijos 1 klasę (pamokos prasideda nuo 12.30 val.) kviečiamų mokytis mokinių sąrašas >>>

2018 01 30 Nr.1 Mokyklos tarybos sprendimu ir Mokyklos steigėjo pritarimu į pirmąją pamainą nepatekusiems 1 kl. mokiniams siūloma vienerius metus mokytis II pamainoje nuo 12.30 val. (tėvams sutikus).

Į Vilniaus Balsių progimnazijos 2-4 klases kviečiamų mokytis mokinių sąrašas >>>

Į Vilniaus Balsių progimnazijos 5-8 klases kviečiamų mokytis mokinių sąrašas >>>

2018-2019 m. m. bus formuojamos etnokultūrinio ir gamtamokslinio profilio ugdymo klasės (plačiau skaitykite >>> ).

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į profiliuoto ugdymo klasę, iki š. m. birželio 15 d. pateikia el. paštu rastine@balsiu.vilnius.lm.lt mokyklai prašymą.

DĖMESIO. Būsimų 1 kl. mokinių tėvų susirinkimas su administracija

Š. m. birželio 13 dieną 17.30 val. renginių salėje vyks bendras būsimų 1 kl. mokinių (kurie mokysis nuo 8.00 val.) tėvų susirinkimas su mokyklos administracija dėl organizacinių ugdymo(si) klausimų.

Š. m. birželio 14 dieną 17.30 val. renginių salėje vyks bendras būsimų 1 kl. mokinių (kurie mokysis nuo 12.30 val.) tėvų susirinkimas su mokyklos administracija dėl organizacinių ugdymo(si) klausimų.

Klausimus susirinkimui galite pateikti iš anksto šiuo el. paštu gintare@balsiumokykla.lt

Birželio 1-ąją, tarptautinę vaikų gynimo dieną, mokykloje lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis.Jis mūsų aštuntokams vedė pamoką apie nelygybę ir jos pasekmes visuomenei bei atskiram žmogui. 
Dėkojame ministrui ir jo komandai už parodytą dėmesį  Vilniaus Balsių progimnazijai ir pravestą pamoką mūsų mokiniams. 
 
Parengė
Direktorė Loreta Kačiušytė Skramtai

Praėjusį sekmadienį gegužės 27 dieną jau 26-ąjį kartą Vilniaus centre, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus kiemelyje, sušvito Vaikų ir jaunimo folkloro šventė „Saulytė 2018“, kurioje dalyvavo ir mūsų mokyklos folkloro ansamblis „Bitinėlis“. Šviečiant kaitriai pavasario saulutei susirinkę mažieji atlikėjai dainavo, grojo kanklėmis, sekė pasakas bei šoko. Renginio organizatoriai vaišino vaikus saldžiomis dovanėlėmis, o gausiai susirinkę artimieji negailėjo plojimų. Tai buvo tarsi generalinė repeticija prieš Lietuvos šimtmečio dainų šventę „Vardan tos...“,  kurioje „Bitinėlis“ dalyvaus šią vasarą!

Parengė
Folkloro ansamblio „Bitinėlis“ vadovės 
Asta Čepulienė ir Aušra Šiaučiulienė
 

Balsiukų stovyklėlė

Mokykloje nuo birželio 4 d. iki birželio 15 d. vyks mokyklos organizuojama „Balsiukų“ stovyklėlė, kurią dalinai finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, finansavimo suma 1100 eurų. Stovyklos kaina 70 eurų.  Į stovyklos kainą įeina maitinimas ir išvykos. Savivaldybės lėšos bus panaudotos:
  1. transporto išlaidos 460 eurų;
  2. kultūrinės išlaidos 615 eurų;
  3. mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimas 25 eurai.

 

 
 
Parengė
pradinių klasių mokytoja
Margarita Ruzgaitė

 

Kvietimas
2018 m. gegužės 22 d. Vilniaus Balsių progimnazijos skaitykloje vyko mentorystės projekto „Kelrodė žvaigždė“ pristatymas, dalyvavo Lietuvoje plačiai žinomas muzikantas ir dainininkas Vilius Alesius (vidinės komunikacijos koordinatorius), savanorių koordinatorius Aivaras Jonika, į programą pakviestų mokinių tėveliai, progimnazijos direktorė L. Kačiušytė Skramtai, socialinės pedagogės A. Apšegaitė ir D. Kazlauskaitė bei psichologas E. Šidlauskas.