Mokyklos naujienos

Matematikos pamokos temą "Masė" gamtamokslinės pirmokų klasės išbandė praktiškai - pasiskirstę komandomis atliko įvairias užduotis: pasverti skirtingus gamtoje rastus daiktus bei užrašyti jų masę, sužinoti, kiek eglės kankorėžių sveria 100 gramų, pajusti, ar 6 kilogramai - sunku. O pasverta buvo daug  - nuo pienės žiedo iki trinkelės. 
Į Lietuvą sugrįžę paukščiai jau džiugina mus savo pavasarinėmis giesmėmis. Norėdami geriau pažinti artimiausioje aplinkoje gyvenančius sparnuočius, aplankykime Balsių progimnazijos lauko erdves, pasipuošusias edukaciniais plakatais "Plunksnuoti kaimynai".
5 klasių projekto "Gyvybė tavo delnuose" lipdytų molio vazonėlių paroda įkurta mokyklos vidiniame kiemelyje.
Vilniaus Balsių progimnazijoje 5-8 klasių mokiniams ugdymas tęsiamas nuotoliniu būdu iki mokslo metų pabaigos, vadovaujantis Vilniaus Balsių progimnazijos laikinai einančios direktorės pareigas Virginijos Giršvildienės 2021-05-07 įsakymu U-12.
 
Sprendimas priimtas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės inicijuotos 5-8 klasių mokinių tėvų apklausos, vykusios Vilniaus Balsių progimnazijoje 2021 gegužės 3-5 dienomis, duomenimis. 
 
Apklausos rezultatai:
53% 5-8 klasių mokinių tėvų pasisakė už tai, kad mokslo metus mokiniai baigtų mokydamiesi nuotoliniu būdu.
33% 5-8 klasių mokinių tėvų pasisakė už tai, kad jų vaikai mokslo metus baigtų mokydamiesi kasdieniu būdu (periodiškai atliekant mokinių testavimą), kuris būtų derinamas su nuotoliniu mokymosi būdu.
14% 5-8 klasių mokinių tėvų pasisakė už tai, kad vaikai mokslo metus baigtų mokydamiesi lauko erdvėse.  
 
Parengė
Administracija

Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, vasaros atostogų pradžios data

Pradinių klasių mokinių ugdymas, vadovaujantis Pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 "Dėl
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo", 13 punktu, trunka 175 dienas.
 
2020-2021 mokslo metai mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, Vilniaus Balsių progimnazijoje pratęsiami iki 2021 metų birželio 15 d.,  vadovaujantis Vilniaus Balsių progimnazijos laikinai einančios direktoriaus pareigas Virginijos Giršvildienės 2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. U-10. 1-4 klasių mokiniams vasaros atostogos prasideda 2021 m. birželio 16 d.
 
 
 
Parengė
Mokyklos administracija

Kviečiame 1,2 proc. GPM dalį skirti Balsių progimnazijai

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų geranoriškumą ir pernai metais mokyklai skirtą GPM dalį.
 
Šiais metais Mokyklos tarybos sprendimu siūloma lėšas skirti kompiuterinei technikai atnaujinti. Mokyklai kompiuterių įsigijimas yra labai svarbus, nes norime užtikrinti IT pamokų kokybę, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimą, informatikos programos įgyvendinimą pradiniame ugdyme. Dalis gautų pinigų numatoma šokių salės vėsinimo sistemos įrengimui, nes projektuojant naują mokyklos pastatą nebuvo atsižvelgta, kad klasė bus naudojama kaip choreografijos patalpa, kuri, šviečiant saulei, įkaista iki 30 laipsnių ir fizinio aktyvumo veikla tokioje patalpoje yra komplikuota, kenkia mokinių ir darbuotojų sveikatai.
 
Mokyklos ir tėvų iniciatyva įkurta Balsių mokyklos tėvų asociacija sėkmingai plėtoja savo veiklą. Šios asociacijos, turinčios paramos gavėjo statusą, tikslas – remti Balsių mokyklos veiklą, administruoti pervedamas 1,2 proc. GPM paramos lėšas. Vilniaus Balsių progimnazijos administracija kviečia 1,2 proc. GPM dalį skirti Balsių mokyklos tėvų asociacijai. 
 
Balsių mokyklos tėvų asociacijos rekvizitai:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 303215566
Paramos gavėjo pavadinimas: Balsių mokyklos tėvų asociacija
Adresas: Naujanerių g. 11, LT-14269, Vilnius
         
        arba 1,2 proc. GPM dalį galite skirti Balsių progimnazijai.
 
Vilniaus Balsių progimnazijos rekvizitai:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 302589995
Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus Balsių progimnazija
Adresas: Bubilo g. 8, LT-08401, Vilnius
 
Teikdami naujos formos prašymą galite nurodyti, kad mus norite remti kelerius metus, ir parama kitais metais bus pervedama automatiškai. 1,2 proc. GPM dalį galite skirti jau dabar www.deklaravimas.vmi.lt (prisijungę prie EDS ir pasirinkę pildyti formą FR0512). Prašymai priimami iki gegužės 3 d., tad nedelskite!
 
Gerus darbus darykime kartu!
 
Pagarbiai,
L.e.p. direktorė Virginija Giršvildienė