Mokyklos naujienos

Ugdymo organizavimas lapkričio 9-29 dienomis

Informuojame, kad lapkričio 9-29 dienomis:

1-4 klasių mokiniai mokosi mokykloje (įprastai):
- dirbsime pagal šiuo metu galiojantį pamokų tvarkaraštį;
- Visos dienos mokykla (VDM) dirbs įprastai;
- progimnazijos mokytojų neformaliojo ugdymo pamokos 1-4 klasėse vyks įprastai;
- Operacijų vadovo pranešimu, kaukės bus privalomos visiems ugdymo įstaigose esantiems vaikams, kurie yra vyresni negu šešerių metų. 
 
5-8 klasėse mokiniai mokosi nuotoliniu būdu:
- progimnazijos nuotolinio ugdymo platforma (kaip ir praėjusiais mokslo metais): progimnazijos Google paskyra vardas.pavarde@balsiumokykla.lt naudojant (Google „Classroom“, „Meet“ virtualias aplinkas);
- informacijai pateikti naudojamas el. dienynas TAMO;
- nuotolinio mokymosi metu pamokų tvarkaraštis faktiškai nekeičiamas. Keičiasi pamokų skaičius per savaitę mokantis nuotoliniu mokymosi sinchroniniu ir asinchroniniu būdu (žr. toliau pateiktos tvarkos Priedas Nr. 1). 
 

Nemokami būreliai 1-4 kl. mokykloje karantino laikotarpiu vyks pagal tvarkaraštį, nemokami būreliai 5-8 kl. vyks nuotoliniu būdu. Dėl mokamų būrelių su tėvais susisieks paslaugų tiekėjai, vykdydami Nutarimo Dėl Karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 2.2.9.3 nuostatas. 

 
 
Parengė

Laikinai einanti direktorės pareigas Virginija Giršvildienė

 

Ugdymo organizavimas lapkričio 3-6 dienomis (pasikeitimai)

Informuojame, kad lapkričio 3-6 dienomis:
 
1-4 klasių mokiniai mokosi mokykloje (įprastai):
- dirbsime pagal šiuo metu galiojantį pamokų tvarkaraštį;
- Visos dienos mokykla (VDM) dirbs įprastai;
- progimnazijos mokytojų neformaliojo ugdymo pamokos 1-4 klasėse vyks įprastai. 
 
5-8 klasėse mokiniai mokosi nuotoliniu būdu:
- progimnazijos nuotolinio ugdymo platforma (kaip ir praėjusiais mokslo metais): progimnazijos Google paskyra vardas.pavarde@balsiumokykla.lt naudojant (Google „Classroom“, „Meet“ virtualias aplinkas);
- informacijai pateikti naudojamas el. dienynas TAMO;
- nuotolinio mokymosi metu pamokų tvarkaraštis faktiškai nekeičiamas. Keičiasi pamokų skaičius per savaitę mokantis nuotoliniu mokymosi sinchroniniu ir asinchroniniu būdu (žr. toliau pateiktos tvarkos Priedas Nr. 1). 
 
 
Parengė

Laikinai einanti direktorės pareigas Virginija Giršvildienė

 

Darbas spalio 26 - lapkričio 8 d.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija:
 
"Vyriausybė pritarė, kad nuo spalio 26 d. iki lapkričio 8 d. dviem savaitėms bendrojo ugdymo mokyklose 5–12 klasių mokiniams ir profesinio mokymo įstaigose skelbiama kontaktinio ugdymo pauzė: kaip įprasta, mokiniai vieną savaitę atostogaus, o kitą savaitę mokysis nuotoliniu būdu.
 
• Pradinių klasių mokiniai po savaitės trukmės atostogų grįš į mokyklas, jiems nuotolinis mokymas netaikomas, nebent savivaldybės, kuriose paskelbtas karantinas, priima kitokį sprendimą.
• Darželiuose vaikai bus ugdomi kontaktiniu būdu, nebent savivaldybės, kuriose paskelbtas karantinas, priima kitokį sprendimą.
• Neformalus vaikų švietimas visoms amžiaus grupėms nuo spalio 26 d. dvi savaites vyks tik nuotoliniu būdu arba, jei tai neįmanoma, veiklos laikinai bus stabdomos. Nuotoliniu būdu bus teikiama ir švietimo pagalba." 
 
 
Informuojame, kad neformalus ugdymas Vilniaus Balsių progimnazijoje nuo spalio 26 d iki lapkričio 6 d. nevyks. 
 
Parengė
Mokyklos administracija
Mokyklų koridoriai pasipuošė juodėjimą skatinčiais edukaciniais žaidimais. 
Mokinių noro dalyvauti projekto „Brangindami praeitį, kurkime ateitį“ veiklose nenumaldė nei praėjusį kovą paskelbtas karantinas dėl COVID-19 viruso protrūkio, nei būtinybė mokslo metus tęsti ir pabaigti nuotoliniu būdu. Projekto komandos paskatinti, entuziastingiausiai nusiteikę mokiniai ragino bendraklasius dalyvauti tam laikotarpiui numatytose veiklose, o mokytojos, žinodamos vaikų norą ir kūrybiškumą, pritaikė veiklas pagal atsakingų sveikatos priežiūros institucijų rekomendacijas ir būrė vaikus į bendrus darbus virtualioje erdvėje.
DĖMESIO!!!