Mokyklos naujienos

Informacija dėl preliminarių sąrašų

Skelbiame preliminarius 2017/2018 m. m. 1-8 klasių mokinių sąrašus pagal patenkintus, nepatenkintus, nenagrinėtus prašymus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patenkintų prašymų mokinių tėvai, mūsų mokyklos kvietimą mokytis matys prisijungę prie elektroninės registravimo į mokyklas sistemos www.vilnius.lt/mokykla nuo birželio 9 dienos. 
Iki birželio 15 dienos 24 val. tėvai turės patvirtinti kvietimą gautą iš mūsų progimnazijos. 
Gali būti, kad kvietimus patvirtins ne visi kviečiami mokytis vaikai, todėl nepatenkintų prašymų mokiniai gali būti kviečiami antrame priėmimo etape - į atsilaisvinusias vietas. Gavę pasiūlymą mokytis, savo apsisprendimą tėvai turės patvirtinti per 5 kalendorines dienas.
 
Ugdymo(si) sutartys bus pasirašomos nuo š. m. rugpjūčio 28 - 31 dienos – abiems šalims e. sistemoje patvirtinus mokyklos lankymą. 
Sutarčių pasirašymo laikas nuo 9.00 val. iki 12.00 val. Vilniaus Balsių progimnazijoje, administracijos korpuse.
 
Parengė
Direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui
Gintarė Jurgaitienė

Priėmimo komisijos darbo grafikas

Skelbiame priėmimo komisijos darbo grafiką. >>>
Gegužės 30 dieną į penktąją klasę buvo palydėtos net 6 ketvirtosios klasės. Smagų koncertą jiems paruošė trečiokai, geros kloties ir sėkmės penktoje klasėje palinkėjo mokyklos administracija ir tėveliai.
VALIO, VALIO!!!  SVEIKINAME!!!
 
Š. m. gegužės 29 dieną vyko geriausiai besimokančių 1-4 klasių mokinių apdovanojimai. Džiugu, kad net 192 pradinių klasių mokiniai 2016-2017 mokslo metus baigė aukštesniuoju lygiu.
Mokiniai buvo apdovanoti direktoriaus padėkomis bei saldžia dovana - šimtaspygliu šakočiu, kurį smaguriavo su visa klasės bendruomene.
 
Mokyklos folkloro ansamblis „Bitinėlis“ dalyvavo tarptautinio festivalio „Skamba skamba kankliai“ vaikų dienoje „Saulytė 2017“. Daugeliui vaikų tai buvo pirmasis koncertas didelėje scenoje. Vaikai puikiai pasirodė, linksmai grojo, dainavo, šoko. 

Svarbu (informacija daugiavaikėms šeimoms). REIKALINGI DOKUMENTAI

Laba diena, Gerb. būsimų pirmokų tėveliai,
 
 
Cituoju:
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-11 sprendimu Nr. 1-794.
 „23. Gyventojo deklaruota gyvenamoji vieta, šeimos sudėtis sutikrinama automatiniu būdu <...>“.
 
Deja, bet automatiniu būdu sutikrinti  šeimos sudėtį, galimybės nebus. Tad daugiavaikių šeimų, labai prašau, el. prašyme prisegti visų savo vaikučių (ir to, kurį registruojate į mokyklą) gimimo liudijimus, kurie patvirtins 46.4 tvarkos aprašo punktą.
 
*Prašymus papildyti, redaguoti galite iki birželio 1 d. t. y. likus 3 darbo dienoms iki pirmojo priėmimo komisijos posėdžio, kuris vyks birželio 7 dieną.
 
Cituoju:
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-01-11 sprendimu Nr. 1-794.
„<...>
22.    Prašymai mokytis nagrinėjami gavus pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus, kurie mokyklai pateikiami ne vėliau kaip likus trim darbo dienoms iki pirmojo mokyklos mokinių priėmimo mokytis komisijos (toliau – priėmimo komisija) posėdžio.“
 
 
Parengė
Direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui
Gintarė Jurgaitienė