Mokyklos naujienos

Šių metų kovo 4 d. vykusiame respublikiniame anglų k. konkurse “Kalbų Kengūra 2020“ dalyvavo 89 Balsių progimnazijos 5-8 klasių mokiniai.
Balsių folkloro ansamblis "Bitinėlis" 2020 m. kovo 10 d. paminėjo Lietuvos laisvės atkūrimo 30-metį.

Dėl ugdymo proceso pabaigos 2019−2020 mokslo metais

Informuojame, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. gegužės 11 d. raštu Nr. SR-2206 bei Vilniaus miesto savivaldybės 2020 m. gegužės 6 d. raštu Nr. A54-193/20 (3.3.13.1E-AD24) (toliau -  Vilniaus m. savivaldybės raštas), 1-8 klasių mokiniams turime užtikrinti sklandžią ugdymo proceso pabaigą koreguojant Bendruosius ugdymo planus. 1-4 kl. ugdymo proceso trukmė - 167 dienos, 5-8 kl. - 177 dienos. 

Vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 9 punktu ir Vilniaus m. savivaldybės rašte pateiktomis rekomendacijomis, visų klasių mokiniams mokymo procesas iki mokslo metų pabaigos bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Mokyklos administracijos, Mokyklos tarybos ir Pedagogų tarybos sprendimu nutarta:

1. 1-4 kl. mokiniams ugdymo procesą baigti birželio 4 d.

  • Iki birželio 1 d. tęsti nuotolinį  mokymąsi ir pagal poreikį intensyvinti kursą.
  • Birželio 2- 3 d. pagal iš anksto sudarytą grafiką organizuoti mokinių grįžimą į mokyklą asmeninių daiktų susitvarkymui, mokymo priemonių grąžinimui ir kt. organizaciniams  reikalams. 
  • Birželio 4-5 dienomis pagal sudarytą grafiką organizuoti pažymėjimų įteikimą 4 kl. mokiniams. 
  • Birželio 8-12 dienomis organizuoti darbą su mokiniais, turinčiais įsiskolinimą iš ugdymo plano dalyko. 

 

2. 5-8 kl. mokiniams ugdymo procesą baigti birželio 18 d. 

  • Iki birželio 12 d. tęsti nuotolinį  mokymąsi ir pagal poreikį intensyvinti kursą.
  • Birželio 15-17 dienomis pagal mokytojų sudarytą grafiką mokykloje organizuoti konsultacijas mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų ar spragų. Klasių vadovams pagal galimybes ir mokinių poreikį organizuoti virtualių muziejų lankymą.
  • Birželio 16-17 d. pagal iš anksto sudarytą grafiką organizuoti mokinių grįžimą į mokyklą asmeninių daiktų susitvarkymui, mokymo priemonių grąžinimui ir kt. organizaciniams reikalams. 
  • Birželio 19 d. pagal sudarytą grafiką organizuoti pažymėjimų įteikimą 8 kl. mokiniams. 
  • Birželio 22-26 dienomis organizuoti darbą su mokiniais, turinčiais įsiskolinimą iš ugdymo plano dalyko. 

 

Parengė

Laikinai einanti Vilniaus Balsių progimnazijos direktoriaus pareigas Virginija Giršvildienė

1,2 proc. GPM parama Vilniaus Balsių progimnazijai

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų geranoriškumą ir pernai metais mokyklai skirtą GPM dalį. Jūsų dėka iš šių lėšų galėjome įsigyti naujos įrangos klasėms ir vaikų laisvalaikio zonoms, buvo remiami neformaliojo ugdymo renginiai, konkursai ir kt. Jūsų vaikai galėjo nemokamai vykti į kai kuriuos renginius atstovaudami mūsų mokyklą, padėjote mūsų mokytojams ruošti įdomias pamokas, o administracijai – susidoroti su kasdieniais darbais.

Mokyklos ir tėvų iniciatyva įkurta Balsių mokyklos tėvų asociacija sėkmingai plėtoja savo veiklą. Šios asociacijos, turinčios paramos gavėjo statusą, tikslas – remti Balsių mokyklos veiklą, mokinių, jų tėvelių ar mokyklos vardu teikti projektus kitoms paramos institucijoms (kai tokios galimybės atsiras), administruoti pervedamas GPM paramos lėšas. Balsių mokyklos tėvų asociacija paramos lėšas gali panaudoti tikslingiau, mažiau jėgų atiduodama biurokratinėms užkardoms, rengti mokinių tėvams aktualius projektus.

2019 m. į mokyklos ir Balsių mokyklos tėvų asociacijos sąskaitas buvo pervesta 8645 Eurų. Visų lėšų panaudojimo ataskaitos ir sąmatos yra svarstomos klasių tėvų atstovų susirinkimuose ir Mokyklos taryboje. Šiais metais Mokyklos tarybos pritarimu šias paramos lėšas planuojama skirti projektoriaus mokyklai įsigijimui, garso sistemos atnaujinimui, dalinai paremti gabių bei spec. poreikių mokinių ugdymą, toliau prisidėti prie laisvalaikio zonų mokiniams kūrimo ir turtinimo.

Ir šiais metais Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos administracija kviečia 1,2 proc. GPM dalį skirti Balsių mokyklos tėvų asociacijai.

1,2 proc. GPM dalį galite skirti jau dabar deklaravimas.vmi.lt (prisijungę prie EDS ir pasirinkę pildyti formą FR0512 v.4).

Balsių mokyklos tėvų asociacijos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas): 303215566

Paramos gavėjo pavadinimas: Balsių mokyklos tėvų asociacija

Adresas: Naujanerių g. 11, LT-14269, Vilnius

Banko pavadinimas: AB DnB bankas

Banko kodas: 40100

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT37 4010 0510 0191 0339

 

Arba 1,2 proc. GPM dalį galite skirti Balsių mokyklai.

Vilniaus Balsių progimnazijos rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas): 302589995

Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus Balsių progimnazija

Adresas: Bubilo g. 8, LT-08401, Vilnius

Banko pavadinimas: AB SEB bankas

Banko kodas: 70440

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT49 7044 0600 0779 5494

 

Teikdami naujos formos prašymą galite nurodyti, kad mus norite remti kelerius metus, ir parama kitais metais bus pervedama automatiškai. Prašymai priimami iki liepos 1 d., tad nedelskite!

Gerus darbus darykime kartu!

 

Mokyklos administracija

Prasidėjus nuotolinio mokymo pamokoms, visiems septintokams ir aštuntokams pirmoji technologijų pamokos užduotis buvo pasidaryti apsauginę kaukę, nes tuo metu nei parduotuvėse, nei vaistinėse kaukių nebuvo.
 
Buvo galima pasirinkti skirtingo sudėtingumo užduotis: nesiūtą, pagaminamą per kelias minutes, nesudėtingą, siuvamą rankomis, sudėtingesnę - siūtą siuvimo mašina ir užduotis darbčiausiems ir kūrybiškiausiems - kaukę nusinerti vąšeliu.
 
Džiugu, kad daugybė mokinių labai nuoširdžiai dirbo, įvairiais būdais prisigamino kaukių sau, savo šeimos nariams. Buvo ir tokių, kurie su tėveliais siuvo kaukes net labdarai.

Šv. Velykos

Sveikinimas į svetainę Su Šv.Velykomis  (1).jpg