Mokyklos naujienos


Privalomų ir (arba) rekomenduojamų perskaityti kūrinių sąrašas

Privalomų ir (arba) rekomenduojamų perskaityti kūrinių sąrašas 5-10 klasėse

Kviečiame paraginti vaikus vasarą praleisti aktyviai!

Informuojame, kad vasaros laikotarpiu (nuo 2014-06-09  iki 2014-08-20 d.) darbo dienomis nuo 14 val. iki 17.30 val. Balsių mokyklos  stadione budės sporto instruktoriai, kurie organizuos sportinę veiklą bei prižiūrės sportuojančius vaikus bei visą tvarką. Kviečiame paraginti vaikus vasarą praleisti aktyviai.

Patarimai tėveliams, ruošiantiems mažuosius šnekučius į mokyklą

Su nekantrumu laukiame būsimų pirmokų būrio mokykloje. Be jokios abejonės vasarą vaikai dar labiau sustiprės ir praturtins savo patirtį.

Pagalbos mokiniui specialistai siūlo atkreipti dėmesį į vaikų kalbinių gebėjimų stiprinimą.

 

Parengė

Pagalbos mokiniui specialistai

4-ų ir 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai

Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla, siekdama gerinti ugdymo kokybę, 2014 m. pavasarį dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“.
 
4-ų ir 8-ų klasių mokiniai atliko Nacionalinio egzaminų centro parengtus standartizuotus testus (ST), skirtus įvertinti 4 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimus, padėti išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniui suteikiant tinkamą pagalbą.
 
ST sudaryti laikantis nustatytų proporcijų pagal vertinamo dalyko ugdymo turinio sritis, gebėjimų grupes (žinias ir supratimą; įgytų žinių taikymą; aukštesniuosius mąstymo gebėjimus) ir mokinių pasiekimų lygius (patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį). Tai reiškia, kad mokiniams pateikiama įvairaus sunkumo klausimų ir užduočių, sudarančių galimybę įvertinti kiekvieno mokinio gebėjimus ir objektyviai išsiaiškinti, ar jie atitinka pasiekimus, aprašytus Bendrosiose ugdymo programose.
 
 
 
 
Kiekvienam mokiniui parengiama individuali ataskaita apie jo atliktų ST rezultatus. Ši ataskaita padės Jums su savo vaiku aptarti jo mokymosi pasiekimus.
 
 
 
Parengė
Pavaduotoja pagrindiniam ugdymui Laura Stepanauskienė
Gegužės16 d. 2a klasės mokiniai lankėsi Lietuvos Karo Akademijoje.