Priėmimo tvarka

INFORMACIJA
 
Prašymai mokytis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Balsių progimnazijoje priimami nuo 2018 m. kovo 1 d. tik elektroniniu būdu:
priemimas-lentele.jpg
 
 
 
Kilus klausimams ar neaiškumams dėl prašymo pildymo, prašome skambinti tel. 1664 arba kreiptis el. paštu mokyklos@vilnius.lt
Vilniaus Balsių progimnazijos mokinių priėmimo komisijos sudėtis

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos pakeistas aprašas

Vilniaus Balsių progimnazijoje veikia Mokinių priėmimo komisija, pagal darbo tvarką

Vilniaus Balsių progimnazijos mokinių priėmimo komisija informuoja, kad mokinių priėmimo komisijos posėdis iš š. m. rugpjūčio 23 dienos perkeliamas į rugpjūčio 21 dieną (301 kabinete, nuo 10.00 valandos), nes rugpjūčio 20-21 dienomis e. sistema bus aktyvuota kviesti vaikus mokytis.

Skyrimo į klases tvarkos aprašas Vilniaus Balsių progimnazijoje

Mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą ir (ar) jos dalį ir pageidaujantys tęsti mokymąsi šioje mokykloje pagal aukštesnio lygio programą, mokyklos direktoriui pateikia nustatytos formos prašymą

Prašymai mokytis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Balsių progimnazijoje priimami nuo 2018 m. kovo 1 d.

 

2018-2019 m. m. bus formuojamos 1 etnokultūrinio ir 1 gamtamokslinio profilio ugdymo klasės. (plačiau skaitykite >>> )

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į profiliuoto ugdymo klasę, iki 2018 m. gegužės 31 d. pateikia el. paštu rastine@balsiu.vilnius.lm.lt  mokyklai prašymą

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į pirmąją klasę nuo septynerių metų, iki 2018 m. gegužės 31 d. pateikia:

1) nustatytos formos prašymą internetu http://www.vilnius.lt/svietimas arba atvykus į mokyklą (jeigu neturite galimybės prisijungti prie kompiuterio).
 

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į 2-8 klasę, iki 2018 m. gegužės 31 d. pateikia:

1) nustatytos formos prašymą internetu http://www.vilnius.lt/svietimas arba atvykus į mokyklą (jeigu neturite galimybės prisijungti prie kompiuterio).

Pastebėjimas:  prašymų padavimo data, eiliškumas neturi jokios įtakos pirmumo kriterijui, taškai už tai neskiriami.

Konsultacijų laikas dėl prašymų pateikimo internetu

Antradieniais
 
8.00–11.00 (246 kab.)
14.00–15.00 (246 kab.)
 
Trečiadieniais
 
8.00–11.00 (246 kab.)
14.00–15.00 (246 kab.)
 
Ketvirtadieniais
 
8.00–11.00 (246 kab.)
14.00–15.00 (246 kab.)
 

Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. nelieka privalomo vaiko brandumo vertinimo, kai tėvai pageidauja ugdyti 6 metų dar neturintį vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Šio pokyčio teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I – 1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymo pakeitimas), priimtas 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. XIII-926.

Atkreipiame dėmesį ir paaiškiname, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t. y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Su teisės aktu galima susipažinti: https://www.e-tar.lt/…/leg…/eeb5d5d0ec5c11e78a1adea6fe72f3c5

Informacija teikiama telefonais – (8 5) 2320998, 8 604 41509 ir el. paštu – rastine@balsiu.vilnius.lm.lt

Primename įėjimo į Vilniaus Balsių progimnaziją tvarką: „Pašaliniai asmenys yra registruojami žurnale, po to, kai pateikia asmens tapatybę nurodantį dokumentą (pasas, asm.tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Asmuo, nepateikęs jokio dokumento, nebus praleidžiamas nei registruojamas.“ UAB Balsių mokyklos SPV direktorius

DĖMESIO! Mokyklos tarybos sprendimu (Mokyklos tarybos posėdžio protokolas Nr. 2, 2014-04-03) nuo 2014-09-01 Vilniaus Balsių progimnazijoje nebus formuojama priešmokyklinio ugdymo grupė

Parengė
mokinių priėmimo komisijos pirmininkė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Gintarė Jurgaitienė

 
Atnaujinta: 2018-08-10