Profiliuotos klasės

Gamtamokslinių klasių naujienos

Etnokultūrinių klasių naujienos

Gamtamokslinės klasės

Pasaulio pažinimo pamokos 1–4 klasėse tapatinamos su gamtos mokslo pažinimu. Literatūroje (Lamanauskas V., 2002; 2003; 2009; 2010; Mocartienė J., 2010; Urbelytė S., 2010; Bilbokaitė R., 2009 ir kiti) tarp šių sąvokų dedamas lygybės ženklas. Pasaulio pažinimo arba gamtamokslinio ugdymo, kursas pradinėse klasėse yra plati, sudėtinga, įvairialypė sritis, kurioje perteikiama ne tik gamtamokslinės, bet ir ekologinės, istorinės, sveikos gyvensenos, socialinės žinios (Lamanauskas V., 2008, p. 5–8). Pamokos apima floros ir faunos žinių pradmenis, chemijos pradžiamokslį, taip pat fizikos pradmenis ir daugelį disciplinų, kurių išsamiau mokomasi vyresnėse klasėse. Pradiniame ugdyme įgytos pasaulio ir aplinkos, taip pat savęs kaip asmenybės suvokimo žinios sudaro kertinį pamatą tolesnei mokinio raidai aukštesnėse klasėse.
Nuo 2014 m. Vilniaus Balsių progimnazijoje  pradėtos formuoti  gamtamokslinio ugdymo klasės pradiniame koncentre. Šių klasių mokiniai turi 2 pasaulio pažinimo pamokomis daugiau nei bendrojo ugdymo klasės. Pamokų metų gilinamos pasaulio pažinimo temos. Šių klasių mokiniai dalyvauja projekte „Miško mokykla“.


Projekto „Miško mokyklos“ tikslai:

  • suteikti galimybę natūraliomis gamtos sąlygomis visiems mokiniams tyrinėti ir analizuoti gyvosios ir negyvosios gamtos reiškinius, integruojant į kitus mokomuosius dalykus;
  • turtinti mokinių meninę ir kalbinę raišką;
  • sudaryti sąlygas stebėti ir tyrinėti gamtoje;
  • grūdintis ir džiaugtis grynu oru.

Projekto „Miško mokyklos“ pranašumai:

  • praktika siejama su teorija čia ir dabar;
  • geresnis žinių įsisavinimas, išliekamumas;
  • mokymasis kitose erdvėse, kitaip;
  • vaikų grūdinimasis, buvimas gryname ore;
  • bendradarbiavimas su kitomis klasėmis.   

Plačiau skaitykite >>>

Parengė
direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui
Gintarė Jurgaitienė

Etnokultūrinės klasės

Pirmieji etnokultūros žingsniai Balsiuose... Plačiau skaitykite >>>
Atnaujinta: 2018-04-06