Nuotolinis mokymas

1-8 klasių mokiniai mokosi kontaktiniu būdu nuo š.m. rugsėjo 1 d.
 
 

Nustačius COVID-19 atvejį mokyklos bendruomenė spręs, ugdymo process bus tęsiamas mišriu ar nuotoliniu būdu. Tokias atvejais, mokykloje ugdymo procesas būtų organizuojamas tokia tvarka:

- Nuotolinis ugdymas vyksta vadovaujantis Vilniaus Balsių progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu.

- Progimnazijos nuotolinio ugdymo platforma: progimnazijos Google paskyra vardas.pavarde@balsiumokykla.lt naudojant (Google „Classroom“, „Meet“ virtualias aplinkas).

- Informacijai pateikti naudojamas el. dienynas TAMO.

- Informaciją apie nuotolinio mokymo ugdymo organizavimo techninę dalį kartu su vaizdo pamokomis ir techninės pagalbos kontaktais rasite svetainėje >>>

- Mokyklos biblioteka (Bubilo g. 8) 5-8 kl. mokiniams, nesantiems saviizoliacijoje, sudaro galimybę atvykti į mokyklos biblioteką knygų išdavimui prieš tai parašius užklausą el.paštu vaiva@balsiumokykla.lt
 
 
 
Patarimai, galintys padėti lengviau įveikti nuotolinio ugdymo sunkumus:
 
 
 
 
 Atnaujinta: 2021-08-31