Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2017-2018 MOKSLO METAIS

(1–4 klasėse)

 

1. 2017-2018 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. gegužės 31d.
 
2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais (Mokyklos tarybos 2017-06-11 - protokolas Nr.4):
 
a.   I pusmetis:  2017-09-01 – 2018-01-31
 
b.  II pusmetis: 2018-02-01 – 2018-05-31

3.      Atostogų trukmė 2017-2018 mokslo metais:

Rudens

   2017-10-30–2017-11-03    

Žiemos (Kalėdų)

  2017-12-27–2018-01-03   

Žiemos

2018-02-19–2018-02-23

Pavasario (Velykų)

   2018-04-03–2018-04-06    

Vasaros

   2018-06-01–2018-08-31   

 

 
Atnaujinta: 2017-11-14