Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2017–2018 MOKSLO METAIS

(1–4 klasėse)

1.      2017–2018 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2018 m. birželio 6 d.

2.      Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais (Mokyklos tarybos 2017-06-11 - protokolas Nr.4):

a.       I pusmetis:  2017-09-01 – 2018-01-31

b.      II pusmetis: 2018-02-01 – 2018-06-06

3.      Atostogų trukmė 2017–2018 mokslo metais:

Rudens

2017-10-30–2017-11-03    

Žiemos (Kalėdų)

2017-12-27–2018-01-03   

Žiemos

2018-02-19–2018-02-23

Pavasario (Velykų)

2018-04-03–2018-04-06    

Vasaros

2018-06-07–2018-08-31   

 

 




Atnaujinta: 2017-09-11