Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2016–2017 MOKSLO METAIS

  1. 2016–2017 mokslo metais ugdymo procesas prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. gegužės 30 d.
  2. Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais (Mokyklos tarybos 2015-06-11 - protokolas Nr. 4):
I pusmetis: 2016-09-01–2017-01-20
II pusmetis: 2017-01-23–2017-05-30
  1. Atostogų trukmė 2016–2017 mokslo metais:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-06

Žiemos

2017-02-17

2017-02-17

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

Vasaros

2017-05-31

2017-08-31

  1. Papildomos atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienos (Mokyklos tarybos 2015-06-11 - protokolas Nr. 4):

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

2017-02-13

2017-02-15

2017-04-03

2017-04-07

2017-05-02

2017-05-03

 
Atnaujinta: 2016-09-03