Priėmimo tvarka

INFORMACIJA
 
1. Nuo š. m. kovo 1 dienos prašymą lankyti mokyklą galima pateikti tik elektroniniu būdu:
linkas-registracijai.jpg
Sistema pradės veikti nuo 9 val. ryto. Teikti prašymus bus galima užsiregistravus ir susikūrus paskyrą www.vilnius.lt, per elektroninę bankininkystę arba kitą elektroninės atpažinties priemonę.
 
2. Prašome susipažinti su instrukcija, kaip užpildyti prašymą.
 
3. Atkreipti dėmesį pildant el. prašymą sistemoje:
 
El. prašyme rasite skiltį „Specifiniai pageidavimai“ - šioje skiltyje būtinai nurodykite brolio/sesers, jau lankančio Vilniaus Balsių progimnaziją, vardą, pavardę ir klasę.
 
4. Kilus klausimams ar neaiškumams dėl prašymo pildymo, prašome skambinti tel. 1664 arba kreiptis el. paštu mokyklos@vilnius.lt

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas >>>

Vilniaus Balsių progimnazijoje veikia Mokinių priėmimo komisija, pagal darbo tvarką >>>

Skyrimo į klases tvarkos aprašas Vilniaus Balsių progimnazijoje >>>

Prašymai mokytis nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Balsių progimnazijoje priimami nuo 2017 m. kovo 1 d.

Informacija teikiama telefonais – (8 5) 2320998, 8 604 41509 ir el. paštu – rastine@balsiu.vilnius.lm.lt

Raštas dėl brandumo nustatymo >>>

2017-2018 m. m. bus formuojamos 1 etnokultūrinio ir 1 gamtamokslinio profilio ugdymo klasės.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į profiliuoto ugdymo klasę, iki 2017 m. birželio 1 d. pateikia el. paštu rastine@balsiu.vilnius.lm.lt  mokyklai prašymą >>>

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į pirmąją klasę nuo septynerių metų, iki 2017 m. birželio 1 d. pateikia:

1) nustatytos formos prašymą internetu http://www.vilnius.lt/svietimas arba atvykus į mokyklą (jeigu neturite galimybės prisijungti prie kompiuterio).
 

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į 2-8 klasę, iki 2017 m. birželio 1 d. pateikia:

1) nustatytos formos prašymą internetu http://www.vilnius.lt/svietimas arba atvykus į mokyklą (jeigu neturite galimybės prisijungti prie kompiuterio).

Pastebėjimas:  prašymų padavimo data, eiliškumas neturi jokios įtakos pirmumo kriterijui, taškai už tai neskiriami.

Konsultacijų laikas dėl prašymų pateikimo internetu

Antradieniais

8.00–11.00 (242 kab.)
14.00–16.00 (242 kab.)

Trečiadieniais

8.00–11.00 (242 kab.)
14.00–16.00 (246 kab.)

Ketvirtadieniais

8.00–11.00 (246 kab.)
14.00–16.00 (242 kab.)

Primename įėjimo į Vilniaus Balsių progimnaziją tvarką: „Pašaliniai asmenys yra registruojami žurnale, po to, kai pateikia asmens tapatybę nurodantį dokumentą (pasas, asm.tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Asmuo, nepateikęs jokio dokumento, nebus praleidžiamas nei registruojamas.“ UAB Balsių mokyklos SPV direktorius

DĖMESIO! Mokyklos tarybos sprendimu (Mokyklos tarybos posėdžio protokolas Nr. 2, 2014-04-03) nuo 2014-09-01 Vilniaus Balsių progimnazijoje nebus formuojama priešmokyklinio ugdymo grupė

Parengė
mokinių priėmimo komisijos pirmininkė
Direktoriaus pavaduotoja pradiniam ugdymui
Gintarė Jurgaitienė

 
Atnaujinta: 2017-06-12