Progimnazija

Tai tokia pirmoji Vilniuje pastatyta mokykla po Nepriklausomybės atkūrimo, taip pat pirmoji Lietuvoje švietimo įstaiga, kuri pastatyta pagal viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo principą.
 
Mokyklos projektą parengė architekto Sigito Kuncevičiaus architektūrinė firma. Architektai projekte panaudojo geriausią Skandinavijos šalių, garsėjančių švietimo įstaigų kokybe, patirtį, kurios sėmėsi ne tik iš literatūros. Specialiai Balsių mokyklos projektui architektai buvo nuvykę į Skandinavijos šalis apžiūrėti realių mokyklų projektų.
 
2010 m. rugsėjo 1 d. premjeras Andrius Kubilius, Vilniaus miesto savivaldybės, bendruomenės ir statybininkų UAB „Merko statyba“ atstovai į Balsių mokyklos pamatus įleido kapsulę su laišku, šilčiausiais palinkėjimais mokyklai ir ateities kartoms bei Balsių gyvenvietės vaikų piešiniais.
 
Vilniaus Balsių progimnazijoje vykdomos pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos. Įstaiga dirba 10 val. per dieną. Mokykloje plačiai išvystyta neformaliojo ugdymo veikla. Neformaliojo ugdymo veiklose dalyvauja apie 70 proc. visų mokykloje besimokančių mokinių. 
 
Čia dirba pradinių klasių mokytojai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos specialistų komanda, mokytojo padėjėjai, neformaliojo ugdymo mokytojai. Spec. poreikių mokiniams pagal poreikį teikiama logopedo, spec. pedagogo, psichologo pagalba, spec. poreikių mokiniams teikiama mokytojo padėjėjo pagalba. Mokykloje dirba įvairių kvalifikacijų pedagogai: mokytojai, vyr. mokytojai, metodininkai, ekspertas. Mokyklos administracijoje dirba 5 asmenys (direktorius ir 4 pavaduotojai), 2 raštinės darbuotojai, 2 bibliotekos darbuotojai, IT specialistas. Mokyklos ūkį administruoja UAB „Balsių mokykla“ SPV pagal partnerystės sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe.
 
Mokykla yra akredituota institucija priimanti Europos jaunimo savanorius. Pagal šią programą mokykloje nuolat patirtimi dalinasi ir kompetencijas tobulina keletas ES šalių jaunuolių. Savanorystės ir bendruomeniškumo idėjos mokykloje nuolat propaguojamos, stebimos ir skatinamos. 
 
Mokykla, vykdydama ugdymo procesą, bendradarbiauja su NO „Balsių bendruomene“, Lietuvos Nacionaliniu muziejumi, Saugaus esimo mokykla, Klaipėdos jūrų muziejumi, VšĮ „Vaiko labui“, asociacija „Lietuvos žmonių su negalia sąjunga“, VŠĮ „Rafaelis“, Lietuvos edukologijos universitetu, Verkių ir Pavilnių regioninio parko direkcija, kitais soc. partneriais.  Atnaujinta: 2018-09-04