Mokinių pasiekimai

2017–2018 m. m. pasiekimai

2017–2018 m. m. 1–4 kl. mokinių laimėjimai miesto/šalies olimpiadose, konkursuose, projektuose

2017–2018 m. m. 5–8 kl. mokinių laimėjimai miesto/šalies olimpiadose, konkursuose, projektuose

2017–2018 m. m. 1–4 kl. konkurso „Olympis“ rudens sesijos laimėjimai

2017–2018 m. m. 1–4 kl. konkurso „Olympis“ pavasio sesijos laimėjimai

2017–2018 m. m. 5–8 kl. konkurso „Olympis“ laimėjimai

2016–2018 m. 6-8 kl. Standartizuotų testų rezultatų palyginimas

2-ų, 4-ų, 6-ų ir 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai

 
 
 

 

2016–2017 m. m. pasiekimai

2016–2017 m. m. 1–4 kl. mokinių laimėjimai miesto/šalies olimpiadose, konkursuose, projektuose

2016–2017 m. m. 5–8 kl. mokinių laimėjimai miesto/šalies olimpiadose, konkursuose, projektuose

2016–2017 m. m. 1–4 kl. konkurso „Olympis“ laimėjimai

2016–2017 m. m. 5–8 kl. konkurso „Olympis“ laimėjimai

2015–2017 m. Standartizuotų testų rezultatų palyginimas

2-ų, 4-ų, 6-ų ir 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai

 
 
 
 
 
2015–2016 m. m. pasiekimai
 

2015–2016 m. m. 1–4 kl. laimėjimai miesto/šalies olimpiadose, konkursuose, projektuose

 
 
4-ų, 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai
 
 
 
 
2014–2015 m. m. pasiekimai

4-ų ir 8-ų klasių standartizuotų testų rezultatai

Vilniaus Balsių progimnazija, siekdama gerinti ugdymo kokybę, 2015 m. pavasarį dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“.

4-ų ir 8-ų klasių mokiniai atliko Nacionalinio egzaminų centro parengtus standartizuotus testus (ST), skirtus įvertinti 4 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimus, padėti išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniui suteikiant tinkamą pagalbą.
 
ST sudaryti laikantis nustatytų proporcijų pagal vertinamo dalyko ugdymo turinio sritis, gebėjimų grupes (žinias ir supratimą; įgytų žinių taikymą; aukštesniuosius mąstymo gebėjimus) ir mokinių pasiekimų lygius (patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį). Tai reiškia, kad mokiniams pateikiama įvairaus sunkumo klausimų ir užduočių, sudarančių galimybę įvertinti kiekvieno mokinio gebėjimus ir objektyviai išsiaiškinti, ar jie atitinka pasiekimus, aprašytus Bendrosiose ugdymo programose.
 
 Atnaujinta: 2018-09-17