Priėmimo tvarka

Exclamation-Mark-PNG-Photo.pngMokyklos projektinis pajėgumas yra 826 mokiniai. Šiuo metu mokykloje mokosi 1175 mokiniai. 

Informuojame, kad prašymus 2019-2020 mokslo metams dėl Priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas galima pateikti nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu http://svietimas.vilnius.lt
 
 

Interaktyvus Vilniaus miesto mokyklų, pagal aptarnaujamą teritoriją, žemėlapis

Untitled.png

 

Untitled.png

Įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos sudarymo

Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas (su komisijos posėdžių grafiku)

Skyrimo į klases tvarkos aprašas

 

 Exclamation-Mark-PNG-Photo.pngDėl profiliuotų klasių! 2019-2020 m. m. bus komplektuojama 1 profiliuota gamtamokslinė klasė ir 1 etnokultūrinė ugdymo klasė.

Skirdama 1-ų klasių mokinius į profiliuotą gamtamokslinę ar etnokultūrinę ugdymo klasę, Komisija vadovaujasi direktoriui pateiktu vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos nustatytu formos prašymu. Užpildytą, pasirašytą bei nuskenuotą prašymą galima pateikti elektroniniu būdu  (https://svietimas.vilnius.lt/) prie „Specifinių pageidavimų“ skilties arba atsiųsti mokyklos el. paštu rastine@balsiu.vilnius.lm.lt. Mokiniai, nepatekę į norimą profilį, mokysis bendrojo ugdymo klasėje.

 

Exclamation-Mark-PNG-Photo.pngMokyklos tarybos sprendimu (Mokyklos tarybos posėdžio protokolas Nr. 2, 2014-04-03) nuo 2014-09-01 Vilniaus Balsių progimnazijoje neformuojama priešmokyklinio ugdymo grupė

 

Priėmimo  e.sistemoje pratęstas prašymų mokytis Senvagės gimnazijos 1, 5 I (9) klasėse pateikimo terminas. Plačiau >>>

 

Kilus klausimams ar neaiškumams dėl prašymo pildymo, prašome skambinti tel. 1664 arba kreiptis el. paštu mokyklos@vilnius.lt. Informacija teikiama ir mokyklos telefonais – (8 5) 2320998, 8 604 41509 ir el. paštu rastine@balsiu.vilnius.lm.lt.
Atnaujinta: 2019-05-03