Vizija ir misija

Vizija 

Šiuolaikiška mokykla – atvira kaitai, susitelkusi ir nuolat besimokanti bendruomenė. 

Misija 

Sudaryti motyvuojančią mokymosi aplinką, kurioje: 

• mokinys įgytų kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą; 

• augtų siekianti tikslų ir ieškanti sprendimų asmenybė; 

• būtų puoselėjama lietuvių tautos kultūra ir tradicijos; 

• būtų kuriamas vietos bendruomenės kultūros židinys. 

Vertybės 

 Pagarba. Atsakomybė. Kūrybiškumas. 

„Mokyklos dvasia priklauso tik nuo mūsų!

Kartu su visa Balsių bendruomene, Balsių mokyklos mokiniais ir mokytojais džiaugiuosi, kad turime neįtikėtinai gražią ir modernią mokyklą. Kokia bus jos dvasia, priklausys nuo mūsų visų pastangų ir gebėjimo būti toilerantiškais, atvirais, atsidavusiais ir siekiančiais kur