Savivaldų informacija

1. SVARSTYTA. Ugdymo proceso pabaiga 2019−2020 mokslo metais.
NUTARTA. Vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 9 punktu ir Vilniaus m. savivaldybės rašte (2020 m. gegužės 6 d. Nr. A54-193/20 (3.3.13.1E-AD24) pateiktomis rekomendacijomis, visų klasių mokiniams mokymo procesas iki mokslo metų pabaigos bus organizuojamas nuotoliniu būdu. 1-4 kl. mokiniams ugdymo procesas baigsis birželio 4 d., o 5-8 kl. mokiniams ugdymo procesas baigsis birželio 18 d. Birželio 4-5 dienomis pagal sudarytą grafiką bus organizuojami pažymėjimų įteikimai 4 kl. mokiniams, o birželio 19 d. taip pat pagal sudarytą grafiką bus įteikimi  pažymėjimai 8 kl. mokiniams.
Kadangi nuotolinis mokymas mokykloje vyko labai sklandžiai, ateityje jis bus taikomas ligos atvejais ir pan.
 
2. SVARSTYTA. Pradinių klasių mokytojų darbo kriūvių klausimas.
NUTARTA. Nemažinti pradinių klasių mokytojų darbo krūvio. Pritarta, kad pradinių klasių mokytojai galėtų vesti muzikos ir šokio pamokas.
 
3. SVARSTYTA. Neformaliojo ugdymo organizavimo mokykloje trūkumai.
NUTARTA. Atidžiau išanalizuoti situaciją ir kitam Mokyklos tarybos posėdžiui (planuojamas birželio 25 d.) paruošti konkrečius klausimus Ramūnui Sinkevičiui, direktorės pavaduotojui ugdymui. Pasikviesti jį į artimiausią planuojamą posėdį, konstruktyviai aptarti problemas ir rasti būdų susidariusiai situacijai gerinti.
 
4. SVARSTYTA. Naujos mokyklos statyba: vykdomi darbai ir terminai.
PRISTATYTA. Šiuo metu visi statybų darbai vyksta pagal numatytus terminus. Procese - mokyklinių baldų ir įrangos viešųjų pirkimų procedūros. Planuojama mokyklą atidaryti laiku - 2020 m. rugsėjui.
 
5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
NUTARTA. Iš mokyklos Tėvų asociacijos lėšų skirti 150 eurų mokyklos augalų priežiūrai ir pirkimui. 
1. SVARSTYTA. Mokyklos veiklos planas 2020 m.
NUTARTA Mokyklos veiklos planui pritarta.
 
2. SVARSTYTA. Lėšų panaudojimo ataskaita už 2019 m. 
NUTARTA. Lėšų panaudojimo ataskaita patvirtinta.
 
3. SVARSTYTA. Pirkimo planas (Priemonių poreikis) 2020 m.
NUTARTA. Priemonių pirkimo planui 2020 m. pritarta.
 
4. SVARSTYTA. Mokytojų ir pagalbos specialistų atestacijos programa.
NUTARTA. Toliau tęsti pradėtus darbus ir nenutraukti programų finansavimo. Mokytojų ir pagalbos specialistų atestacijos programa patvirtinta.
 
5.  SVARSTYTA. Naujos mokyklos statybų situacija.
PRISTATYTA: Mokyklos statybos darbai vyskta sklandžiai ir pagal numatytus terminus. Šiuo metu intensyviai vyksta išorės ir vidaus apdailos darbai. Kol kas, planuojama mokyklą atidaryti pagal numatytus terminus.
1. SVARSTYTA. Peržiūrėti pasiūlymus dėl fotografų paslaugų mokykloje. 
NUTARTA. Nutarta pasirinkti "FotoAngels" paslaugas, kaip labiau priimtinas ir praktiškai patogesnes mokinių tėvams ir mokyklai. Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu.
1. SVARSTYTA. Naujas pasiūlymas dėl fotografo paslaugų mokykloje. 
NUTARTA. Pasitarti, pagalvoti ir dėl sprendimo informuoti  vėliau.
 
2. SVARSTYTA. Bendra situacija mokykloje 2019-2020 m.m.. 
NUTARTA. Vykdyti trūkstamų specialistų atranką. Toliau tęsti mokykloje veikiančius projektus (tęstinius ir naujus).
 
3. SVARSTYTA. Mokyklos lankymo tvarkos aprašo pakeitimai. 
NUTARTA: Mokyklos lankymo tvarkos aprašo pakeitimams pritarta.
 
4. SVARSTYTA. Mokinio elgesio taisyklių pakeitimai. 
NUTARTA: Mokinio elgesio taisyklių pakeitimams pritarta.
 
5.  SVARSTYTA. Naujos mokyklos statyba: vykdomi darbai ir terminai;
PRISTATYTA: Šiuo metu vyksta vidaus interjero projekto derinimas. Išrinkti nauji dizaineriai vidinei apdailai projektuoti. Statybų darbai kol kas vyksta pagal numatytus terminus. Kai bus baigtas vidaus projektas, jis bus pristatytas Mokyklos tarybai.
1. SVARSTYTA. Darbo tvarkos taisyklės 2019 - 2020 m.m.
NUTARTA. Darbo tvarkos taisyklėms 2019 - 2020 m.m. pritarta.