Savivaldų informacija

 
mazoji savivalda.jpg
Mažoji mokinių savivalda, 2019 m.
 
3–5 kl. Mažąją mokinių savivaldą kuruoja geografijos mokytojas Mantas Karanauskas
6–8 kl. Vyresniąją mokinių savivaldą kuruoja vokiečių k. mokytoja Daiva Freigofienė
 
 
Susirinkimų laikas:
3–5 kl. trečiadieniais 12.40 val.
6–8 kl. tikslinamas
1.  SVARSTYTA. Nauja Mokyklos tarybos sudėtis.
 NUTARTA.
1. Tėvų atstovai taryboje lieka tie patys;
2. Naujas tarybos narys - Balsių seniūnaitė Ana Jenkinienė;
3. Naujas mokytojų atstovas taryboje - Mantas Karanauskas;
4. Tarybos pirmininkė - Neringa Kleniauskienė;
5. Sekretorė - Neringa Savickienė;
6. Pirmininko pavaduotojas - Eglė Vileikienė.
                  
2. SVARSTYTA. Direktoriaus veiklos ataskaita.
NUTARTA.  
1. Veiklos ataskaitai pritarta;
2. R.Dumčius įgaliotas pateikti pastabas ir pasirašyti dokumentą.
 
3. SVARSTYTA. 2019 metų mokyklos veiklos planas.
NUTARTA. Mokyklos veiklos planui pritarta.
 
4.  SVARSTYTA. 2018 metų finansinė mokyklos ataskaita.
 NUTARTA. Mokyklos finansinei ataskaitai pritarta.
 
5.  SVARSTYTA. Praėjimo sistemos problemos ir sprendimai. 
NUTARTA. 
1. Ateityje praėjimo sistemai naudoti abi korteles (Vilniečio kortelę arba Tamo pažymėjimą).                
2. Kurią kortelę įsigyti sprendžia mokinio tėvai.
 
6. SVARSTYTA. Atnaujinta Darbo tvarkos taisyklių redakcija.
NUTARTA. Atnaujintai Darbo tvarkos taisyklių ataskaitai pritarta.
     
7. SVARSTYTA. Bufeto asortimento tikslinimas.
NUTARTA.
1. Pakeisti Kubus ir Tymbark sultis į natūralias (obuolių ir pan.).
2. Prekiauti nepjaustytais vaisiais (bananai, obuoliai ir kt.)
3. Neišimti kruasanų su karameliniu įdaru iš bufeto meniu.
 
8. SVARSTYTA. Mokinių priėmimo tvarka nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 1 d.
NUTARTA.  Nepritarti antrai pamainai mokykloje.
                   
9. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
NUTARTA.
1. Pasiūlyta 5-8 klasių mokinimas geltonus polo marškinėlius pakeisti į tamsiai mėlynus. Galutinis sprendimo priėmimas deleguotas mokyklos Tėvų tarybai.
2. Kreiptis į UAB "Merko statyba" dėl leidimo įrengti riedlenčių pasidėjimo vietą dviračių pastogėje.
3. Pedikuliozės prevencijai tikrinti visus (1-8 klasių) mokinius.
4. Jei mokinys pažeidžia mokinio elgesio taisykles, mokytojas gali fotografuoti mokinį ir panaudoti nuotraukas vidiniam įvykio protokolavimui.
5. Mokiniai gali pasiūlyti savo Rugsėjo 1 d. šventės programos variantus.
6. Mokykloje leidžiama žaisti kortomis, išskyrus azartinius žaidimus. Įvykus pirmam pažeidimui, kortomis žaisti nebebus galima.
7. Pertraukų metu sudaryti sąlygas žaidimams mokyklos foje ir koridoriuose. Vaikai mokyklos dirbtuvėse gali patys pasigaminti  įvairų žaidimo inventorių.
8. Mokyklos darbo laikas yra nuo 7:30 iki 18:30 val.
9. Mokykloje veikiančių būrelių veiklos pradžia galima nuo rugsėjo 15 d. arba kai pasirašyta sutartis (2019-2020 m.m.)
10. Už mokinių spintelių sugadintas spyneles ir pamestus raktus finansiškai atsakingi mokinių tėvai.
11. Mokytojai, kaip ir mokiniai, pamokų metu nesinaudoja mobiliuoju telefonu. Bet, skirtingai nei mokiniai, gali jais naudotis pertraukų metu.
SVARSTYTA.  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa.
NUTARTA. 1. Pritarti  mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programai.
SVARSTYTA. Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas.
NUTARTA. 1. Pritarti Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašo dokumentui.

 

1. SVARSTYTA. Mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatai - išryškėjusios tendencijos.

NUTARTA. Informacija pateikta ir išklausyta 

2. SVARSTYTA. Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo apibendrinti rezultatai - tendencijos, stiprybės ir problemos. Tėvų pasiūlymai dėl problemų sprendimo.

NUTARTA. Svarstyti naujos prevencinės programos OLWEUS įdiegimo galimybę Vaiko gerovės komisijoje ir Progimnazijos taryboje.

3. SVARSTYTA. Mokinių maitinimo klausimai: švediško stalo organizavimas (VšĮ "Dvylika žirnių" pasiūlymas).

NUTARTA. 3-4 klasės mokiniams 2 savaites mėginti laisvai pasirinkti garnyrą ir salotas. Pradžia nuo 2018-12-03.

4. SVARSTYTA. Mokinių kelionės per ugdymo procesą - atsiskaitymo tvarka.

NUTARTA. Skatinti  abipusę iniciatyvą iš vaiko  ir iš mokytojo. Nepavykus susitikti gyvai, tėvams ar mokiniui rašyti  per el. dienyną, el. paštą arba tartis telefonu.

5. SVARSTYTA. Spintelių raktai - pamestų raktų kompensavimo galimybės.

NUTARTA. Nuo sausio mėn. sugadintas spintelių spyneles dėl pamestų raktų ar sulaužymo turės kompensuoti mokinių tėvai pastato valdytojui UAB „Balsių mokyklos SPV“pateikus sąskaitas. Kaina apie 6 eurus.

6. SVARSTYTA. Mokytojų ir tėvų dialogo paskatinimas - skundų nagrinėjimas ir problemų sprendimas.

Informacija pateikta ir išklausyta 

7. SVARSTYTA. Progimnazijos Tarybos ataskaita ir naujos atstovų į Tarybą rinkimas.

NUTARTA. Praėjusių metų tarybos nariai – tėvų atstovai lieka kitai kadencijai tęsti pradėtus darbus. Prie tarybos jungiasi 3 nauji  (pakaitiniai) nariai: Darius Bondzinskas; Raimonda Meškelė; Lina Vilkaitienė.

8. SVARSTYTA. Tėvų klausimai.

NUTARTA. Perduoti valgyklos darbuotojams, kad būtų maisto iki 16 valandos. Valgykloje bus pastatyta daugiau stalų, kad užtektų vietos visiems vaikams. Konsultacijos su mokytojais bus skelbiamos ankščiau (iki būrelių paskelbimo).