Savivaldų informacija

1. SVARSTYTA. Vilniaus Balsių progimnazijos klasių, salių ir sporto aikštynų nuomos įkainiai mokyklos darbo metu - Balsių g. 20 (darbo dienomis iki 20.00 val.) ir Bubilo g. 8 (darbo dienomis iki 20.00 val.)
NUTARTA. Pritarti svarstytoms patalpų nuomos kainoms. 1. Nustatoma konkursinė lauko aikštynų, sporto stadionų, salių, klasių bei kabinetų nuomos kaina: 2,30/0,80/0,50 eur/ 1 val./ 100 kv. m. 2. Nustatoma nekonkursinė lauko aikštynų, sporto stadionų, salių, klasių bei kabinetų nuomos kaina: 5,60 eur/ 1 val./ 100 kv. m.
 
2. SVARSTYTA.  Nuotolinio darbo Vilniaus Balsių progimnazijoje tvarkos aprašas.
NUTARTA. Pritarti Nuotolinio darbo Vilniaus Balsių progimnazijoje tvarkos aprašui. Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu.
1. SVARSTYTA. Nauja mokyklinės uniformos komplektacija.
NUTARTA. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. šiek tiek koreguoti Balsių progimnazijos uniformos komplektacija.
Tvirtinami pakeitimai: 
- kasdieniam naudojimui į komplektaciją įtraukiami medvilniniai be gobtuvo arba su gobtuvu džemperiai (tamsiai mėlynos ir raudonos spalvos pasirinktinai) su progimnazijos logotipu; 
- keičiama polo marškinėlių spalva. Palaipsniui geltoną spalvą keičiama į žydrą, raudoną ar baltą spalvas pasirinktinai.
Skelbiamas vienerių metų pereinamasis laikotarpis polo marškinėlių spalvos keitimui.
 
2. SVARSTYTA. Neformaliojo ugdymo mokykloje organizavimo klausimai, trūkumai ir pasiūlymai.
NUTARTA. Išdėstyti pasiūlymai renginių mokykloje organizavimo kokybei gerinti. Sudėlioti mokyklai svarbūs neformaliojo ugdymo prioritetai: sklandus komandinis darbo grupių darbas, savalaikė komunikacija, būrelių įvairovė ir kokybė, mokinių savanorystės skatinimas. Pagrindinis prioritetas - kokybiškas, įvairiapusis ir sklandus neformalusis ugdymas mokykloje.
 
3. SVARSTYTA. Mokinių pasiekimų analizė.
NUTARTA. Pristatyti mokinių pasiekimų mokykloje rezultatai. Bendras mokinių pažangumas, pamokų lankomumas, dviejų mokslo metų vidurkių pokyčiai. Aptartos nuotolinio mokymo problemos ir privalumai, jo įtaka mokinių pasiekimų rezultatams.
 
4. SVARSTYTA. Pasiruošimas naujiems mokslo metams mokykloje.
PRISTATYTA. Virginija Giršvildienė pristatė kaip vyksta pasiruošimas naujiems mokslo metams. Sėkmingai su-komplektuotos septynios pirmokų klasės, taip pat septyni penktokų komplektai. Iš viso naujais mokslo metais mokykloje mokysis 23 komplektai 1-8 klasių mokinių. Pristatyta kokių pedagogų  trūksta, kaip vyksta atranka. Įvardintos problemos ir jų sprendimo būdai. Vyksta sklandus pasiru-ošimas naujiems mokslo metams.
 
5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
NUTARTA. Dar kartą informuoti tėvus apie atsakomybę ir pasekmes nustačius nuostolius. Skatinti tėvų sa-vanorystę mokykloje, inicijuoti budėjimus ir bendradarbiavimą drausmės ir tvarkos priežiūros klausimu. Taip pat prevencijai nutarta sutrumpinti kai kurias pertraukas tarp pamokų.
1. SVARSTYTA. Ugdymo proceso pabaiga 2019−2020 mokslo metais.
NUTARTA. Vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 9 punktu ir Vilniaus m. savivaldybės rašte (2020 m. gegužės 6 d. Nr. A54-193/20 (3.3.13.1E-AD24) pateiktomis rekomendacijomis, visų klasių mokiniams mokymo procesas iki mokslo metų pabaigos bus organizuojamas nuotoliniu būdu. 1-4 kl. mokiniams ugdymo procesas baigsis birželio 4 d., o 5-8 kl. mokiniams ugdymo procesas baigsis birželio 18 d. Birželio 4-5 dienomis pagal sudarytą grafiką bus organizuojami pažymėjimų įteikimai 4 kl. mokiniams, o birželio 19 d. taip pat pagal sudarytą grafiką bus įteikimi  pažymėjimai 8 kl. mokiniams.
Kadangi nuotolinis mokymas mokykloje vyko labai sklandžiai, ateityje jis bus taikomas ligos atvejais ir pan.
 
2. SVARSTYTA. Pradinių klasių mokytojų darbo kriūvių klausimas.
NUTARTA. Nemažinti pradinių klasių mokytojų darbo krūvio. Pritarta, kad pradinių klasių mokytojai galėtų vesti muzikos ir šokio pamokas.
 
3. SVARSTYTA. Neformaliojo ugdymo organizavimo mokykloje trūkumai.
NUTARTA. Atidžiau išanalizuoti situaciją ir kitam Mokyklos tarybos posėdžiui (planuojamas birželio 25 d.) paruošti konkrečius klausimus Ramūnui Sinkevičiui, direktorės pavaduotojui ugdymui. Pasikviesti jį į artimiausią planuojamą posėdį, konstruktyviai aptarti problemas ir rasti būdų susidariusiai situacijai gerinti.
 
4. SVARSTYTA. Naujos mokyklos statyba: vykdomi darbai ir terminai.
PRISTATYTA. Šiuo metu visi statybų darbai vyksta pagal numatytus terminus. Procese - mokyklinių baldų ir įrangos viešųjų pirkimų procedūros. Planuojama mokyklą atidaryti laiku - 2020 m. rugsėjui.
 
5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
NUTARTA. Iš mokyklos Tėvų asociacijos lėšų skirti 150 eurų mokyklos augalų priežiūrai ir pirkimui. 
1. SVARSTYTA. Mokyklos veiklos planas 2020 m.
NUTARTA Mokyklos veiklos planui pritarta.
 
2. SVARSTYTA. Lėšų panaudojimo ataskaita už 2019 m. 
NUTARTA. Lėšų panaudojimo ataskaita patvirtinta.
 
3. SVARSTYTA. Pirkimo planas (Priemonių poreikis) 2020 m.
NUTARTA. Priemonių pirkimo planui 2020 m. pritarta.
 
4. SVARSTYTA. Mokytojų ir pagalbos specialistų atestacijos programa.
NUTARTA. Toliau tęsti pradėtus darbus ir nenutraukti programų finansavimo. Mokytojų ir pagalbos specialistų atestacijos programa patvirtinta.
 
5.  SVARSTYTA. Naujos mokyklos statybų situacija.
PRISTATYTA: Mokyklos statybos darbai vyskta sklandžiai ir pagal numatytus terminus. Šiuo metu intensyviai vyksta išorės ir vidaus apdailos darbai. Kol kas, planuojama mokyklą atidaryti pagal numatytus terminus.
1. SVARSTYTA. Peržiūrėti pasiūlymus dėl fotografų paslaugų mokykloje. 
NUTARTA. Nutarta pasirinkti "FotoAngels" paslaugas, kaip labiau priimtinas ir praktiškai patogesnes mokinių tėvams ir mokyklai. Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu.