Savivaldų informacija

NUTARTA:

1.      Pritarti  edukacinių pamokų-instaliacijų „Tautiška giesmė“  vykdymui mokykloje  5–8 klasių mokiniams. Edukacines pamokas finansuoti iš mokyklos biudžeto.

2.      Pritarti siūlomam pradinio ugdymo plano klaidos taisymui – vasaros atostogų pradžios nustatymui nuo 2018 m. birželio 1 d. ir bendruomenės informavimo planui.

NUTARTA:
1. Pritarta projekto „Man garbė dėvėti uniformą“ , 1-5 klasėse , vykdymui . Priziniam fondui skiriamos lėšos iš dviejų procentų;
2. Mokyklos taryba supažindinta su Balsių mokyklos filialo projekto vykdymo eiga;
3. Pritarta darbo grupės sudarymui projektui „100 gerų darbų Lietuvai“ Lietuvos 100 – mečio atkūrimo metams. Darbo grupės sudėtis: 4 mokinių savivaldos atstovai, 2 mokyklos tarybos tėvų atstovai, 2 mokytojų atstovai ir 2 bendruomenės atstovai;
4. Pritarta Kalėdinių atostogų prailginimui 2 dienom, trumpinant vasaros atostogas. Kalėdinės atostogos 2017 12 27 – 2018 01 05; Vasaros (1-4 kl.) 2018-06-11 - 2018-08-31; Vasaros (5-8 kl.) 2018-06-20 - 2018-08-31. Šis nutarimas gali įsigalioti tik gavus mokyklos steigėjo pritarimą;
5. Pritarta programavimo būrelio veiklai;
6. Pritarta Mokyklos tarybos ataskaitai už 2016 – 2017 metus;
7. Pritarta Darbo tvarkos taisyklių pakeitimui;
8. Pristatyti strateginio plano veiklų, projektų įgyvendinimo eiga, iššūkiai ir sprendimai;
9. Numatomi projektai iki metų pabaigos:
9.1. Fab Lab laboratorijos įrangos įsigijimas ir kūrybinių dirbtuvių įrengimas;
9.2. Skaitymo gebėjimų ugdymas taikant „Skaitymo strategijų korteles“;
9.3. Saugios ugdymo aplinkos kūrimas gerinant mokytojų budėjimo per pertraukas kokybę bei pasitelkiant savanorių mokinių budėtojų pagalbą;
9.4. Bendruomenės Kalėdinio atviruko konkursas;
9.5. ES projektų „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimas ir plėtra“ bei „Penelogic“ užduočių įgyvendinimas.
10. Atkreipiamas mokyklos administracijos dėmesys, kad mokyklos tinklalapyje informacija turi būti savalaikė, pateikiama korektiškai, tiksliai, atitinkanti realybę.
11. Pristatyti patikslinti pirkimų ir išlaidų poreikiai. Pirkimams ir poreikiams pritarta;
12. Pritarta Etnokultūros muziejų įrengti iki šių metų pabaigos;
13. Pritarta atkurti botaninį – pažintinį taką, kai bus įrengtas apšvietimas ir kameros. Dėl apšvietimo kreiptasi į savivaldybę, dėl kamerų tariamasi su „UAB Balsių mokyklos SPV“
14. Pritarta mokyklos bendrosios civilinės atsakomybės draudimui;
15. Pritarta mokytojo J. Jonikaičio iniciatyvai spintelės raktelius gaminti mokykloje.
NUTARTA:
1.  Mokyklos tarybos pirmininkė Neringa Kleniauskienė pristatė mokyklos tarybos ataskaitą už 2016 – 2017 metus. Pristatytas mokyklos skyriaus projektas.
2. Į Vaiko gerovės komisiją išrinkti Aną Jankinienę 2F ir 7A klasės atstovę ir Laurą Ramaškienę 4D klasės atstovę.
3. Kiekviena klasė fotografuojasi į mokyklos metraštį. Jeigu nėra poreikio klasė atskirai gali nesifotografuoti  ir nesigaminti asmeninių nuotraukų. Apie tai būtina pranešti mokyklos administracijai.
4. Į darbo grupę, kuri paruoš pasiūlymą susisiekimo paslaugoms išrinkti Neringą Kleniauskienę, Adonę Markienę, Aną Jankinienę, Balsių bendruomenės administratorių Rimvydą Lisauską. Iki spalio 6 d. paruošti pasiūlymus ir išsiųsti susisiekimo paslaugų atstovams.
5. Visų koncentrų tėvų grupės pateikė idėjas, kurias būtų galima įgyvendinti vykdant projektą „100 gerų darbų Lietuvai“.
6. Atsakymai į tėvų klausimus ir  tėvų pasiūlymai mokyklai išsiųsti elektroniniu paštu klasių tėvų atstovams.
    1. Neringa Kleniauskienė - el. p. neringa.kleniauskiene@gmail.com

Progimnazijos tarybos sekretorė-
   2.  Nijolė Jucienė el. p. nijole.juciene@balsiumokykla.lt

Progimnazijos tarybos nariai:

Mokytojai:
    3. Gitana Vancevičienė - el. p. gitana.vanceviciene@balsiumokykla.lt
    4. Jurga Jonušienė- el. p. jurga.jonusiene@balsiumokykla.lt
    5. Daiva Freigofienė – el. p. daiva.freigofiene@balsiumokykla.lt ,
    6. Virginija Giršvildienė – el.p. virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

Mokinių tėvų atstovai:
    7. Eglė Vileikienė – el. p. eglevile@gmail.com
    8. Rimantas Dumcius el. p. rimantas.dumcius@ppmi.lt
    9. Mildoras Jusevičius – el.p.majus476@gmail.com
    10. Neringa Savickienė – el.p sa.neringa@gmail.com

Bendruomenės atstovai:
    11. Adonė Markienė- el. p. adone@balsiai.org
    12. Rimantas Micka- el.p balsiai@gmail.com

Mokinių tarybos atstovai:
    13. Pijus Vasiliauskas 6A
    14. Emilija Lanevskaja 6E
    15. Andrėja Stankutė 6B
    16. Dominykas Gaigalas 7A
    17. Mėja Rainytė 7B

Mokyklos tarybos nuostatai >>>

Ataskaita už 2016-2017 m.m. >>>