Savivaldų informacija

1. SVARSTYTA. Mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatai - išryškėjusios tendencijos.

NUTARTA. Informacija pateikta ir išklausyta 

2. SVARSTYTA. Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo apibendrinti rezultatai - tendencijos, stiprybės ir problemos. Tėvų pasiūlymai dėl problemų sprendimo.

NUTARTA. Svarstyti naujos prevencinės programos OLWEUS įdiegimo galimybę Vaiko gerovės komisijoje ir Progimnazijos taryboje.

3. SVARSTYTA. Mokinių maitinimo klausimai: švediško stalo organizavimas (VšĮ "Dvylika žirnių" pasiūlymas).

NUTARTA. 3-4 klasės mokiniams 2 savaites mėginti laisvai pasirinkti garnyrą ir salotas. Pradžia nuo 2018-12-03.

4. SVARSTYTA. Mokinių kelionės per ugdymo procesą - atsiskaitymo tvarka.

NUTARTA. Skatinti  abipusę iniciatyvą iš vaiko  ir iš mokytojo. Nepavykus susitikti gyvai, tėvams ar mokiniui rašyti  per el. dienyną, el. paštą arba tartis telefonu.

5. SVARSTYTA. Spintelių raktai - pamestų raktų kompensavimo galimybės.

NUTARTA. Nuo sausio mėn. sugadintas spintelių spyneles dėl pamestų raktų ar sulaužymo turės kompensuoti mokinių tėvai pastato valdytojui UAB „Balsių mokyklos SPV“pateikus sąskaitas. Kaina apie 6 eurus.

6. SVARSTYTA. Mokytojų ir tėvų dialogo paskatinimas - skundų nagrinėjimas ir problemų sprendimas.

Informacija pateikta ir išklausyta 

7. SVARSTYTA. Progimnazijos Tarybos ataskaita ir naujos atstovų į Tarybą rinkimas.

NUTARTA. Praėjusių metų tarybos nariai – tėvų atstovai lieka kitai kadencijai tęsti pradėtus darbus. Prie tarybos jungiasi 3 nauji  (pakaitiniai) nariai: Darius Bondzinskas; Raimonda Meškelė; Lina Vilkaitienė.

8. SVARSTYTA. Tėvų klausimai.

NUTARTA. Perduoti valgyklos darbuotojams, kad būtų maisto iki 16 valandos. Valgykloje bus pastatyta daugiau stalų, kad užtektų vietos visiems vaikams. Konsultacijos su mokytojais bus skelbiamos ankščiau (iki būrelių paskelbimo).

1.   SVARSTYTA. Bufeto siūlomo asortimento papildymas valgykloje.
NUTARTA.  
1. Pritarti siūlomam bufeto asortimentui:
BUFETO ASORTIMENTAS
- ARBATA
- NEGAZUOTAS MINERALINIS VANDUO
- „TYMBARK“  SULTYTĖS
- VAISIŲ ASORTI INDELIUOSE
- VAISIAI 
- BANDELĖ SU CINAMONU, OBUOLIŲ DŽEMU, VARŠKE, KRUOSANAI (CUKRAUS KIEKIS 16G/100GR MASĖS)
- KIBINAS SU VIŠTIENA/KIAULIENA/DARŽOVĖM
- BANDELĖ SU DEŠRELE
- JAVINUKAI
- TRIJŲ SŪRIŲ APKEPĖLĖ
- RIESTANIUKAI
- ARBATINIAI TRAŠKUČIAI
- RYŽIŲ, GRIKIŲ, KUKURŪZŲ TRAPUČIAI.
1.   SVARSTYTA. Visos dienos mokyklos aprašo įgyvendinimas pirmų klasių mokiniams, kurie mokosi antroje pamainoje.
NUTARTA.  
1. Pritarti derybose su darželiu „Balseliai” suderėtai 750 Eur/mėn. (įskaitant ir komunalinius) nuomos kainai.
2. Pritarta, jog reika ieškoti finansavimo ar žmogaus darželio patalpų valymui.
NUTARTA:
1.1.Pritarti ugdymo plano pakeitimams.
1.2. 7 kl. mokiniams, pagal galimybę, skirti 1 val. matematikos ilgalaikėms konsultacijoms mokinių mokymosi pagalbai teikti.
1.3. Į edukacines vyresniųjų klasių išvykas įtraukti žygį po Balsių apylinkėse esančias žydų kapines holokausto aukoms atminti.
 
2.1.  Pritarti neformaliojo ugdymo tiekėjų, kurių paslaugas apmoka mokinių tėvai, sąrašui;
2.2. Pritarti vaikų futbolo akademijos „Geležinis vilkas“ veiklai mokykloje.
 
3.1. Pritarti bufeto veiklai mokykloje. 
3.2. Pritarti bufeto pasiūlytam asortimentui. 
Valgyklos bufeto asortimentas: 
-arbata, -mineralinis vanduo (negazuotas), -vaisių asorti indeliuose 
-bandelė su cinamonu,obuolių džemu,varške (cukraus kiekis 16gr/100 gr masės) 
-kibinas su vištiena/kiauliena, -bandelė su dešrele, -javinukai, -tymbark sultys. 
3.3. Siūlyti į asortimento sąrašą įtraukti kibinus su daržovėmis ir varške bei bandeles su įvairiu džemu, t.y. braškių, aviečių, abrikosų ir t.t.
 
4.1. Eksperimento tvarka rugsėjo mėn. pamokas baigti be skambučio. Į pamokas skambutis bus.
 
5.1. 5-8 kl. mokiniai  mobiliaisiais telefonais mokykloje negali naudotis tiek pamokų, tiek ir pertraukų metu. Juos mokiniai turėtų laikyti išjungtus (arba išjungtu garsu) savo kuprinėse ar spintelėse. 
5.2. Įtraukti šį pakeitimą į mokinio elgesio taisykles. 
5.3. Darbo tvarkos taisykles papildyti prierašu, jog mokytojams taip pat draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu ugdymo proceso ir renginių metu.
 
6.1. Pritarti  nuostatams su pakeitimais.
 
7.1. Pritarti rytinės grupės organizavimui nuomojamose patalpose. 
7.2. Ieškoti finansavimo patalpų nuomai. 
7.3. Kreiptis į steigėją, tėvus, bendruomenės narius ir kitas organizacijas paramos, padedant  sukaupti fondą  patalpų nuomai.
 
8.1. Siekiant padidinti esamą pradinių klasių mokytojų krūvį, rekomenduojama perduoti patiems mokytojams vesti kūno kultūros ir šokio pamokas.
 
9.1. Pritarti vertinimo tvarkos aprašo pakeitimams su 42.5 punkto pataisymu.
  1. SVARSTYTA. Dėl pirmų klasių komplektavimo.

NUTARTA.  Nors mokykla gali komplektuoti tik 4 pirmas klases, atsižvelgiant į Vilniaus miesto Tarybos sprendimą, nutarta komplektuoti 6.  Antroje pamainoje nuo 12.30 val. mokysis dvi būsimų pirmokų klasės.

  1. SVARSTYTA. Dėl rugsėjo 1-osios šventės.

NUTARTA. Rugsėjo 1-sios šventė vyks rugsėjo 3d. (pirmadienį) 1-4 kl. ir 5-8 kl. paskirtu laiku.

  1. SVARSTYTA. Dėl mokyklos uniformos reglamento tikslinimo.

NUTARTA.

3. 1. Papildyti uniformos reglamentą - šiltuoju sezono metu berniukams leidžiama dėvėti tvarkingus, vienspalvius šortus.

3. 2. Geltonos spalvos polo marškinėliai (kaip ir mėlynas megztukas) privalo būti su mokyklos emblema.

  1. SVARSTYTA. Dėl mokyklos sutarties papildymo.

NUTARTA. Papildyti mokyklos sutartį dėl išmaniųjų prietaisų (laikrodžių, planšečių) naudojimo ugdymo procese ne ugdymo tikslais.

  1. SVARSTYTA. Dėl mokyklos tarybos bendradarbiavimo su policija ir susisiekimo ministerija dėl dviratininkų saugumo.

NUTARTA. Prieš rugsėjį mokyklos tarybai susitikti su policija, susisiekimo ministerija ir aptarti bendradarbiavimo metodus dėl dviratininkų saugumo.