Mokyklos taryba

Skelbiame Mokyklos tarybos sudėtį 2020-2021 m.m. >>>
1. SVARSTYTA. Bendra situacija mokykloje (pedagoginis personalas, mokykloje vykdoma projektinė veikla, įgyvendintos mokinių savivaldos iniciatyvos ir naujai inicijuojami projektai).
NUTARTA. Toliau tęsti mokykloje vykdomas projektines veiklas, skatinti mokinių savivaldos iniciatyvas. Vienbalsiai nutarta teikti paraišką ir siekti “Sveikatos stiprinimo” bei “Aktyvios mokyklos” statuso.
 
2. SVARSTYTA. Skiriamųjų ženklų mokiniams (pagal mokyklos zonas bei spalvas) įsigijimo klausimas.
NUTARTA. Surengti mokinių apklausą mokykloje, renkantis iš dviejų variantų (ženkliukas ar apyrankė). Skiriamieji ženklai turėtų būti pagaminti iki kol mokiniai po atostogų sugrįš į mokyklą.
 
3. SVARSTYTA. „Patyčių dėžutė“. Idėjos įgyvendinimas mokykloje.
NUTARTA. Imtis iniciatyvos ir panašią veiklą organizuoti mokykloje savarankiškai. Pasitelkiant vietinius resursus bei specialistus sukurti mokyklos el.pašto dėžutę, kurią administruotų mokyklos psichologas Edvardas Šidlauskas.
 
4. SVARSTYTA. Mokyklos pasirengimas dėl Covid atvejo.
NUTARTA. Nuo spalio 26 iki spalio 30 d. bus moksleivių atostogos. Nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 6 d. 5-8 klasių moksleivams vyks nuotolinės pamokos. Pradinukams vyks pamokos mokykloje. Jei nebus nuspręsta kitaip dėl pasikeitusios epidemiologinės situacijos.
 
5. SVARSTYTA. Sprendimai dėl mokinių žinių spragų taisymo po nuotolinio mokymosi. 
NUTARTA. Buvo įsivertinta, kokios yra mokymosi spragos: ir praėjusių mokslo metų, ir einamųjų. Sudarytas planas, kaip tas spragas užpildyti. Mokytojai dirba su mokiniais papildomai. Tėvai bus informuoti apie bendrą klasės situaciją, taip pat bus organizuojamos individuals konsultacijos su tėvais.
 
6. SVARSTYTA. Tėvų atstovų susirinkimuose iškelti diskusiniai klausimai.
NUTARTA. Iškelti šį klausimą mokytojų tarybos posėdyje.
 
7. SVARSTYTA. Kiti organizaciniai klausimai.
NUTARTA. Išrinkti naujus tėvų atstovus į vaiko gerovės komisiją. Artimiausiu metu baigti rengti ir pristatyti metinę mokyklos tarybos veiklos atsakaitą.
1. SVARSTYTA. Pateiktas mokamų ir nemokamų būrelių sąrašas su kainomis.
NUTARTA. Pritarti pateiktam būrelių sąrašui. Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu.
 
1. SVARSTYTA. Vilniaus Balsių progimnazijos klasių, salių ir sporto aikštynų nuomos įkainiai mokyklos darbo metu - Balsių g. 20 (darbo dienomis iki 20.00 val.) ir Bubilo g. 8 (darbo dienomis iki 20.00 val.)
NUTARTA. Pritarti svarstytoms patalpų nuomos kainoms. 1. Nustatoma konkursinė lauko aikštynų, sporto stadionų, salių, klasių bei kabinetų nuomos kaina: 2,30/0,80/0,50 eur/ 1 val./ 100 kv. m. 2. Nustatoma nekonkursinė lauko aikštynų, sporto stadionų, salių, klasių bei kabinetų nuomos kaina: 5,60 eur/ 1 val./ 100 kv. m.
 
2. SVARSTYTA.  Nuotolinio darbo Vilniaus Balsių progimnazijoje tvarkos aprašas.
NUTARTA. Pritarti Nuotolinio darbo Vilniaus Balsių progimnazijoje tvarkos aprašui. Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu.
1. SVARSTYTA. Nauja mokyklinės uniformos komplektacija.
NUTARTA. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. šiek tiek koreguoti Balsių progimnazijos uniformos komplektacija.
Tvirtinami pakeitimai: 
- kasdieniam naudojimui į komplektaciją įtraukiami medvilniniai be gobtuvo arba su gobtuvu džemperiai (tamsiai mėlynos ir raudonos spalvos pasirinktinai) su progimnazijos logotipu; 
- keičiama polo marškinėlių spalva. Palaipsniui geltoną spalvą keičiama į žydrą, raudoną ar baltą spalvas pasirinktinai.
Skelbiamas vienerių metų pereinamasis laikotarpis polo marškinėlių spalvos keitimui.
 
2. SVARSTYTA. Neformaliojo ugdymo mokykloje organizavimo klausimai, trūkumai ir pasiūlymai.
NUTARTA. Išdėstyti pasiūlymai renginių mokykloje organizavimo kokybei gerinti. Sudėlioti mokyklai svarbūs neformaliojo ugdymo prioritetai: sklandus komandinis darbo grupių darbas, savalaikė komunikacija, būrelių įvairovė ir kokybė, mokinių savanorystės skatinimas. Pagrindinis prioritetas - kokybiškas, įvairiapusis ir sklandus neformalusis ugdymas mokykloje.
 
3. SVARSTYTA. Mokinių pasiekimų analizė.
NUTARTA. Pristatyti mokinių pasiekimų mokykloje rezultatai. Bendras mokinių pažangumas, pamokų lankomumas, dviejų mokslo metų vidurkių pokyčiai. Aptartos nuotolinio mokymo problemos ir privalumai, jo įtaka mokinių pasiekimų rezultatams.
 
4. SVARSTYTA. Pasiruošimas naujiems mokslo metams mokykloje.
PRISTATYTA. Virginija Giršvildienė pristatė kaip vyksta pasiruošimas naujiems mokslo metams. Sėkmingai su-komplektuotos septynios pirmokų klasės, taip pat septyni penktokų komplektai. Iš viso naujais mokslo metais mokykloje mokysis 23 komplektai 1-8 klasių mokinių. Pristatyta kokių pedagogų  trūksta, kaip vyksta atranka. Įvardintos problemos ir jų sprendimo būdai. Vyksta sklandus pasiru-ošimas naujiems mokslo metams.
 
5. SVARSTYTA. Kiti klausimai.
NUTARTA. Dar kartą informuoti tėvus apie atsakomybę ir pasekmes nustačius nuostolius. Skatinti tėvų sa-vanorystę mokykloje, inicijuoti budėjimus ir bendradarbiavimą drausmės ir tvarkos priežiūros klausimu. Taip pat prevencijai nutarta sutrumpinti kai kurias pertraukas tarp pamokų.