Mokyklos taryba

1.   SVARSTYTA. Bufeto siūlomo asortimento papildymas valgykloje.
NUTARTA.  
1. Pritarti siūlomam bufeto asortimentui:
BUFETO ASORTIMENTAS
- ARBATA
- NEGAZUOTAS MINERALINIS VANDUO
- „TYMBARK“  SULTYTĖS
- VAISIŲ ASORTI INDELIUOSE
- VAISIAI 
- BANDELĖ SU CINAMONU, OBUOLIŲ DŽEMU, VARŠKE, KRUOSANAI (CUKRAUS KIEKIS 16G/100GR MASĖS)
- KIBINAS SU VIŠTIENA/KIAULIENA/DARŽOVĖM
- BANDELĖ SU DEŠRELE
- JAVINUKAI
- TRIJŲ SŪRIŲ APKEPĖLĖ
- RIESTANIUKAI
- ARBATINIAI TRAŠKUČIAI
- RYŽIŲ, GRIKIŲ, KUKURŪZŲ TRAPUČIAI.
1.   SVARSTYTA. Visos dienos mokyklos aprašo įgyvendinimas pirmų klasių mokiniams, kurie mokosi antroje pamainoje.
NUTARTA.  
1. Pritarti derybose su darželiu „Balseliai” suderėtai 750 Eur/mėn. (įskaitant ir komunalinius) nuomos kainai.
2. Pritarta, jog reika ieškoti finansavimo ar žmogaus darželio patalpų valymui.
NUTARTA:
1.1.Pritarti ugdymo plano pakeitimams.
1.2. 7 kl. mokiniams, pagal galimybę, skirti 1 val. matematikos ilgalaikėms konsultacijoms mokinių mokymosi pagalbai teikti.
1.3. Į edukacines vyresniųjų klasių išvykas įtraukti žygį po Balsių apylinkėse esančias žydų kapines holokausto aukoms atminti.
 
2.1.  Pritarti neformaliojo ugdymo tiekėjų, kurių paslaugas apmoka mokinių tėvai, sąrašui;
2.2. Pritarti vaikų futbolo akademijos „Geležinis vilkas“ veiklai mokykloje.
 
3.1. Pritarti bufeto veiklai mokykloje. 
3.2. Pritarti bufeto pasiūlytam asortimentui. 
Valgyklos bufeto asortimentas: 
-arbata, -mineralinis vanduo (negazuotas), -vaisių asorti indeliuose 
-bandelė su cinamonu,obuolių džemu,varške (cukraus kiekis 16gr/100 gr masės) 
-kibinas su vištiena/kiauliena, -bandelė su dešrele, -javinukai, -tymbark sultys. 
3.3. Siūlyti į asortimento sąrašą įtraukti kibinus su daržovėmis ir varške bei bandeles su įvairiu džemu, t.y. braškių, aviečių, abrikosų ir t.t.
 
4.1. Eksperimento tvarka rugsėjo mėn. pamokas baigti be skambučio. Į pamokas skambutis bus.
 
5.1. 5-8 kl. mokiniai  mobiliaisiais telefonais mokykloje negali naudotis tiek pamokų, tiek ir pertraukų metu. Juos mokiniai turėtų laikyti išjungtus (arba išjungtu garsu) savo kuprinėse ar spintelėse. 
5.2. Įtraukti šį pakeitimą į mokinio elgesio taisykles. 
5.3. Darbo tvarkos taisykles papildyti prierašu, jog mokytojams taip pat draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu ugdymo proceso ir renginių metu.
 
6.1. Pritarti  nuostatams su pakeitimais.
 
7.1. Pritarti rytinės grupės organizavimui nuomojamose patalpose. 
7.2. Ieškoti finansavimo patalpų nuomai. 
7.3. Kreiptis į steigėją, tėvus, bendruomenės narius ir kitas organizacijas paramos, padedant  sukaupti fondą  patalpų nuomai.
 
8.1. Siekiant padidinti esamą pradinių klasių mokytojų krūvį, rekomenduojama perduoti patiems mokytojams vesti kūno kultūros ir šokio pamokas.
 
9.1. Pritarti vertinimo tvarkos aprašo pakeitimams su 42.5 punkto pataisymu.
  1. SVARSTYTA. Dėl pirmų klasių komplektavimo.

NUTARTA.  Nors mokykla gali komplektuoti tik 4 pirmas klases, atsižvelgiant į Vilniaus miesto Tarybos sprendimą, nutarta komplektuoti 6.  Antroje pamainoje nuo 12.30 val. mokysis dvi būsimų pirmokų klasės.

  1. SVARSTYTA. Dėl rugsėjo 1-osios šventės.

NUTARTA. Rugsėjo 1-sios šventė vyks rugsėjo 3d. (pirmadienį) 1-4 kl. ir 5-8 kl. paskirtu laiku.

  1. SVARSTYTA. Dėl mokyklos uniformos reglamento tikslinimo.

NUTARTA.

3. 1. Papildyti uniformos reglamentą - šiltuoju sezono metu berniukams leidžiama dėvėti tvarkingus, vienspalvius šortus.

3. 2. Geltonos spalvos polo marškinėliai (kaip ir mėlynas megztukas) privalo būti su mokyklos emblema.

  1. SVARSTYTA. Dėl mokyklos sutarties papildymo.

NUTARTA. Papildyti mokyklos sutartį dėl išmaniųjų prietaisų (laikrodžių, planšečių) naudojimo ugdymo procese ne ugdymo tikslais.

  1. SVARSTYTA. Dėl mokyklos tarybos bendradarbiavimo su policija ir susisiekimo ministerija dėl dviratininkų saugumo.

NUTARTA. Prieš rugsėjį mokyklos tarybai susitikti su policija, susisiekimo ministerija ir aptarti bendradarbiavimo metodus dėl dviratininkų saugumo.

SVARSTYTA. Dieninių vaikų vasaros stovyklų organizavimas mokykloje birželio mėn.
NUTARTA. Pritarti vaikų dieninių vasaros stovyklų organizavimui Balsių progimnazijoje: „SKM“, „Būkime draugais“, „Balsiukai“ ir „Aktyvaus turizmo stovyklai“.
SVARSTYTA. Pirkimų planas.
NUTARTA.
1. Pirkimo planui pritarti skiriant lėšų: popieriui klasėms; mokyklos „Bitinėlio“ ansamblio aprangai atnaujinti; savivaldos kelionei - apie 500 Eur; reikalingiems resursams pereinant į „Tamo“ dienyną; apmokėjimui mokytojams, kurie vyksta skaityti pranešimų, bei reprezentuoja mokyklą ne Vilniaus mieste.
2. Kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę dėl lėšų išorinėms žaliuzėms skyrimo.
SVARSTYTA. El. dienyno pakeitimas į „TAMO“ dienyną.
NUTARTA. El. dienyno pakeitimui pritarta, skiriant reikalingas lėšas.
SVARSTYTA. Mokinių klausimas. Dėl mainų programų.
NUTARTA. Mokiniams kreiptis į mokytojus dalykininkus dėl mainų programų partnerių paieškų ir paraiškų pildymo.
SVARSTYTA. Taisyklių ir susitarimų laikymasis: uniformų dėvėjimas ir mokinio pažymėjimų turėjimas registruojantis el. praėjimo sistemoje.
NUTARTA.
1. Dar kartą mokyklos direktorė informuos mokytojus apie uniformų dėvėjimo reglamentą ir U raidžių atsakingą žymėjimą el. dienyne. Po vykdytos uniformų dėvėjimo patikros mokyklos administracija kviesis sistemingai uniformos nedėvinčių mokinių tėvus pokalbiui ir bus pritaikytos mokinių drausminimo priemonės;
2. El. praėjimo sistemos administratorius kontroliuoja ir perduoda informaciją apie sistemingai mokinio pažymėjimų neturinčius mokinius administracijai ir socialiniams  pedagogams. Šių mokini tėvai bus kviečiami pokalbiui pas socialinius darbuotojus.
SVARSTYTA. Mokytojų skatinimo tvarkos aprašas.
NUTARTA. Pakoreguoti pristatytą mokytojų skatinimo tvarkos aprašą, sukonkretinant skiriamų 1-2 balų kriterijus.
SVARSTYTA. Mokinių vežimas.
NUTARTA. Mokytojams su klase vykstant į išvykas reikalauti iš vežėjų vežimo sutarties, kurioje būtų aptartas vežėjų civilinė atsakomybė.
SVARSTYTA. Mokinių priėmimo į 1 klases klausimas.
NUTARTA. Informuoti tėvus, pateikusius paraiškas į 1 klasę, jog atsižvelgiant į mokyklos perpildymą bus formuojamos tik 3 pirmokų klasės. Tėvams rekomenduojama papildyti paraiškas el. sistemoje nurodant dar ir kitas ugdymo įstaigas.