Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos ataskaita 2019-2020 m.m. >>>
Skelbiame Mokyklos tarybos sudėtį 2020-2021 m.m. >>>
1. SVARSTYTA. Bendra situacija mokykloje (pedagoginis personalas, mokykloje vykdoma projektinė veikla, įgyvendintos mokinių savivaldos iniciatyvos ir naujai inicijuojami projektai).
NUTARTA. Toliau tęsti mokykloje vykdomas projektines veiklas, skatinti mokinių savivaldos iniciatyvas. Vienbalsiai nutarta teikti paraišką ir siekti “Sveikatos stiprinimo” bei “Aktyvios mokyklos” statuso.
 
2. SVARSTYTA. Skiriamųjų ženklų mokiniams (pagal mokyklos zonas bei spalvas) įsigijimo klausimas.
NUTARTA. Surengti mokinių apklausą mokykloje, renkantis iš dviejų variantų (ženkliukas ar apyrankė). Skiriamieji ženklai turėtų būti pagaminti iki kol mokiniai po atostogų sugrįš į mokyklą.
 
3. SVARSTYTA. „Patyčių dėžutė“. Idėjos įgyvendinimas mokykloje.
NUTARTA. Imtis iniciatyvos ir panašią veiklą organizuoti mokykloje savarankiškai. Pasitelkiant vietinius resursus bei specialistus sukurti mokyklos el.pašto dėžutę, kurią administruotų mokyklos psichologas Edvardas Šidlauskas.
 
4. SVARSTYTA. Mokyklos pasirengimas dėl Covid atvejo.
NUTARTA. Nuo spalio 26 iki spalio 30 d. bus moksleivių atostogos. Nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 6 d. 5-8 klasių moksleivams vyks nuotolinės pamokos. Pradinukams vyks pamokos mokykloje. Jei nebus nuspręsta kitaip dėl pasikeitusios epidemiologinės situacijos.
 
5. SVARSTYTA. Sprendimai dėl mokinių žinių spragų taisymo po nuotolinio mokymosi. 
NUTARTA. Buvo įsivertinta, kokios yra mokymosi spragos: ir praėjusių mokslo metų, ir einamųjų. Sudarytas planas, kaip tas spragas užpildyti. Mokytojai dirba su mokiniais papildomai. Tėvai bus informuoti apie bendrą klasės situaciją, taip pat bus organizuojamos individuals konsultacijos su tėvais.
 
6. SVARSTYTA. Tėvų atstovų susirinkimuose iškelti diskusiniai klausimai.
NUTARTA. Iškelti šį klausimą mokytojų tarybos posėdyje.
 
7. SVARSTYTA. Kiti organizaciniai klausimai.
NUTARTA. Išrinkti naujus tėvų atstovus į vaiko gerovės komisiją. Artimiausiu metu baigti rengti ir pristatyti metinę mokyklos tarybos veiklos atsakaitą.
1. SVARSTYTA. Pateiktas mokamų ir nemokamų būrelių sąrašas su kainomis.
NUTARTA. Pritarti pateiktam būrelių sąrašui. Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu.
 
1. SVARSTYTA. Vilniaus Balsių progimnazijos klasių, salių ir sporto aikštynų nuomos įkainiai mokyklos darbo metu - Balsių g. 20 (darbo dienomis iki 20.00 val.) ir Bubilo g. 8 (darbo dienomis iki 20.00 val.)
NUTARTA. Pritarti svarstytoms patalpų nuomos kainoms. 1. Nustatoma konkursinė lauko aikštynų, sporto stadionų, salių, klasių bei kabinetų nuomos kaina: 2,30/0,80/0,50 eur/ 1 val./ 100 kv. m. 2. Nustatoma nekonkursinė lauko aikštynų, sporto stadionų, salių, klasių bei kabinetų nuomos kaina: 5,60 eur/ 1 val./ 100 kv. m.
 
2. SVARSTYTA.  Nuotolinio darbo Vilniaus Balsių progimnazijoje tvarkos aprašas.
NUTARTA. Pritarti Nuotolinio darbo Vilniaus Balsių progimnazijoje tvarkos aprašui. Tarybos nariai balsavo elektroniniu būdu.