Mokyklos taryba

NUTARTA:
1. Pritarta projekto „Man garbė dėvėti uniformą“ , 1-5 klasėse , vykdymui . Priziniam fondui skiriamos lėšos iš dviejų procentų;
2. Mokyklos taryba supažindinta su Balsių mokyklos filialo projekto vykdymo eiga;
3. Pritarta darbo grupės sudarymui projektui „100 gerų darbų Lietuvai“ Lietuvos 100 – mečio atkūrimo metams. Darbo grupės sudėtis: 4 mokinių savivaldos atstovai, 2 mokyklos tarybos tėvų atstovai, 2 mokytojų atstovai ir 2 bendruomenės atstovai;
4. Pritarta Kalėdinių atostogų prailginimui 2 dienom, trumpinant vasaros atostogas. Kalėdinės atostogos 2017 12 27 – 2018 01 05; Vasaros (1-4 kl.) 2018-06-11 - 2018-08-31; Vasaros (5-8 kl.) 2018-06-20 - 2018-08-31. Šis nutarimas gali įsigalioti tik gavus mokyklos steigėjo pritarimą;
5. Pritarta programavimo būrelio veiklai;
6. Pritarta Mokyklos tarybos ataskaitai už 2016 – 2017 metus;
7. Pritarta Darbo tvarkos taisyklių pakeitimui;
8. Pristatyti strateginio plano veiklų, projektų įgyvendinimo eiga, iššūkiai ir sprendimai;
9. Numatomi projektai iki metų pabaigos:
9.1. Fab Lab laboratorijos įrangos įsigijimas ir kūrybinių dirbtuvių įrengimas;
9.2. Skaitymo gebėjimų ugdymas taikant „Skaitymo strategijų korteles“;
9.3. Saugios ugdymo aplinkos kūrimas gerinant mokytojų budėjimo per pertraukas kokybę bei pasitelkiant savanorių mokinių budėtojų pagalbą;
9.4. Bendruomenės Kalėdinio atviruko konkursas;
9.5. ES projektų „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimas ir plėtra“ bei „Penelogic“ užduočių įgyvendinimas.
10. Atkreipiamas mokyklos administracijos dėmesys, kad mokyklos tinklalapyje informacija turi būti savalaikė, pateikiama korektiškai, tiksliai, atitinkanti realybę.
11. Pristatyti patikslinti pirkimų ir išlaidų poreikiai. Pirkimams ir poreikiams pritarta;
12. Pritarta Etnokultūros muziejų įrengti iki šių metų pabaigos;
13. Pritarta atkurti botaninį – pažintinį taką, kai bus įrengtas apšvietimas ir kameros. Dėl apšvietimo kreiptasi į savivaldybę, dėl kamerų tariamasi su „UAB Balsių mokyklos SPV“
14. Pritarta mokyklos bendrosios civilinės atsakomybės draudimui;
15. Pritarta mokytojo J. Jonikaičio iniciatyvai spintelės raktelius gaminti mokykloje.
    1. Neringa Kleniauskienė - el. p. neringa.kleniauskiene@gmail.com

Progimnazijos tarybos sekretorė-
   2.  Nijolė Jucienė el. p. nijole.juciene@balsiumokykla.lt

Progimnazijos tarybos nariai:

Mokytojai:
    3. Gitana Vancevičienė - el. p. gitana.vanceviciene@balsiumokykla.lt
    4. Jurga Jonušienė- el. p. jurga.jonusiene@balsiumokykla.lt
    5. Daiva Freigofienė – el. p. daiva.freigofiene@balsiumokykla.lt ,
    6. Virginija Giršvildienė – el.p. virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

Mokinių tėvų atstovai:
    7. Eglė Vileikienė – el. p. eglevile@gmail.com
    8. Rimantas Dumcius el. p. rimantas.dumcius@ppmi.lt
    9. Mildoras Jusevičius – el.p.majus476@gmail.com
    10. Neringa Savickienė – el.p sa.neringa@gmail.com

Bendruomenės atstovai:
    11. Adonė Markienė- el. p. adone@balsiai.org
    12. Rimantas Micka- el.p balsiai@gmail.com

Mokinių tarybos atstovai:
    13. Pijus Vasiliauskas 6A
    14. Emilija Lanevskaja 6E
    15. Andrėja Stankutė 6B
    16. Dominykas Gaigalas 7A
    17. Mėja Rainytė 7B

Mokyklos tarybos nuostatai >>>

Ataskaita už 2016-2017 m.m. >>>

NUTARTA:

1. Supažindinti mokinių tėvus su Vilniaus Balsių progimnazijos standartizuotų testų 4, 6, 8 klasėse 2015-2016 m.m. palyginamosios analizės  2017 m. rezultatais.
2. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Ugdymo plano 2017-2019 metams projektui.
3. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos 2017 m. pirkimų plano papildymams.
4. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Mokymosi sutarties papildymams.
5. Vilniaus Balsių progimnazijos Vertinimo tvarkos aprašą dar kartą aptarti mokytojų metodinėse grupėse.
6. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos socialinio pedagogo veiklos ataskaitai.
7. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos psichologo veiklos ataskaitai.
8. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Uniformų dėvėjimo reglamento papildymams.
9. Pritarti pateiktiems prašymams dėl komercinių būrelių veiklos 2017-2018 m.m. Vilniaus Balsių progimnazijoje.
10. Kiti klausimai:
10.1. Papildyti Vilniaus Balsių progimnazijos Mokyklos tarybos nuostatų 18 punktą, numatant Tarybos posėdžius fiksuoti diktofonu ir saugoti elektroninėse laikmenose.
10.2. Klasių tėvų siūlymu mokinių fotografavimo paslaugos tiekėjų pasirinkimą sprendžia mokyklos Tėvų taryba.

NUTARTA:
1. Pritarti prašymams dėl dienos stovyklų Vilniaus Balsių progimnazijoje 2017 m. vasarą organizavimo:
1.1. „Vasara su SKM“
1.2. Balsiukų sotvyklėlė 2017“ 1-2 klasių mokiniams
1.3. Vasaros stovykla ,,Būkime draugais’’ 1-5 klasių mokiniams
 
2. Vilniaus Balsių progimnazijoje 2017-2018 m.m. komplektuoti tik 5 pirmokų klases
3. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos Mokinių priėmimo ir skyrimo į klases tvarkos aprašo pakeitimams. Patvirtinti naujos redakcijos Vilniaus Balsių progimnazijos Mokinių priėmimo ir skyrimo į klases tvarkos aprašą.
4. Pritarti Vilniaus Balsių progimnazijos prisidėjimui prie Balsių bendruomenės šventės organizavimo 2017 m. birželio 3 d., dalyvaujant būreliams ir neformalaus ugdymo veikloms šventiniame koncerte bei pasirūpinant atlikėjų paskatinimais.