Tėvai

1. SVARSTYTA. Mokyklos veiklos aktualijos (vykstantys projektai, mokinių pasiekimai ir pan.)
NUTARTA. Pagrindinio ugdymo koncentro veiklas pristatė direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Virginija Giršvildienė
2. SVARSTYTA. Supažindinimas su pirkimų ataskaitomis  už 2017 m. ir pasitarimas dėl kitų metų prioritetų naudojant 2 proc. paramos lėšas;
NUTARTA. Tarybos pirmininkė  Neringa Kleniauskienė supažindino su pirkimų ataskaitomis už 2017 m. ir pristatė numatomus pirkimus. Pasiūlymų dėl 2 proc. GPM panaudojimo nebuvo. 
3. SVARSTYTA. 2018 m. mokyklos veiklos plano prioritetai ir tėvų įsitraukimo galimybės jį įgyvendinant. (tėvų švietimo programų poreikis, klasių bendruomenių  stiprinimo idėjos). 
NUTARTA. Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Virginija Giršvildienė  supažindino su 2018 m. veiklos plano numatytomis priemonėmis. Tėvų atstovai paraginti inicijuoti tėvų įsitraukimą į mokyklos vykdomą projektą „100 gerų darbų Lietuvai“ bei pakviesti tėvus į mokyklos organizuojamus tėvų švietimo renginius, priminti tėvams, jog mokiniai mokykloje privalo dėvėti uniformą. 
4. SVARSTYTA. Atsakymai į tėvų klausimus
NUTARTA. 1. Tarybos pirmininkė informavo apie numatomą susitikimą su savivaldybės įmonės  „Susisiekimo paslaugos“ atstovais dėl autobusų tvarkaraščių derinimo prie mokyklos tvarkaraščių. 
2. Tėvams informaciją siųsti per el. dienyną ir el. paštą.
1. SVARSTYTA. Mokyklos veiklos aktualijos (vykstantys projektai, mokinių pasiekimai ir kt.)
NUTARTA. Pradinio ugdymo koncentro veiklas pristatė direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Gintarė Jurgaitienė.
2. SVARSTYTA. Supažindinimas su pirkimų ataskaitomis  už 2017 m. ir pasitarimas dėl kitų metų prioritetų naudojant 2 proc. paramos lėšas.
NUTARTA. Direktorė supažindino su pirkimų ataskaitomis už 2017 m. ir pristatė numatomus pirkimus. Pasiūlymų dėl 2 proc. GPM panaudojimo nebuvo. 
3. SVARSTYTA. 2018 m. mokyklos veiklos plano prioritetai ir tėvų įsitraukimo galimybės jį įgyvendinant. (tėvų švietimo programų poreikis, klasių bendruomenių  stiprinimo idėjos) 
NUTARTA. Direktorė supažindino su 2018 m. veiklos plane numatytomis priemonėmis. Tėvų atstovai paraginti inicijuoti tėvų įsitraukimą į mokyklos vykdomus projektą „100 gerų darbų Lietuvai“ bei pakviesti savo klasių tėvus į mokyklos organizuojamus tėvų švietimo renginius, priminti tėvams, jog mokiniai mokykloje privalo dėvėti uniformą. 
4. SVARSTYTA. Atsakymai į tėvų klausimus
NUTARTA. 1. Tarybos pirmininkė informavo apie numatomą susitikimą su savivaldybės įmonės  „Susisiekimo paslaugos“ atstovais dėl autobusų tvarkaraščių derinimo prie mokyklos tvarkaraščių. 
2. Tėvams informaciją siųsti per el. dienyną ir el. paštą.
3. Mokytojams persvarstyti pratybų reikalingumą ugdymo procese.
NUTARTA:
1.  Mokyklos tarybos pirmininkė Neringa Kleniauskienė pristatė mokyklos tarybos ataskaitą už 2016 – 2017 metus. Pristatytas mokyklos skyriaus projektas.
2. Į Vaiko gerovės komisiją išrinkti Aną Jankinienę 2F ir 7A klasės atstovę ir Laurą Ramaškienę 4D klasės atstovę.
3. Kiekviena klasė fotografuojasi į mokyklos metraštį. Jeigu nėra poreikio klasė atskirai gali nesifotografuoti  ir nesigaminti asmeninių nuotraukų. Apie tai būtina pranešti mokyklos administracijai.
4. Į darbo grupę, kuri paruoš pasiūlymą susisiekimo paslaugoms išrinkti Neringą Kleniauskienę, Adonę Markienę, Aną Jankinienę, Balsių bendruomenės administratorių Rimvydą Lisauską. Iki spalio 6 d. paruošti pasiūlymus ir išsiųsti susisiekimo paslaugų atstovams.
5. Visų koncentrų tėvų grupės pateikė idėjas, kurias būtų galima įgyvendinti vykdant projektą „100 gerų darbų Lietuvai“.
6. Atsakymai į tėvų klausimus ir  tėvų pasiūlymai mokyklai išsiųsti elektroniniu paštu klasių tėvų atstovams.
NUTARTA:

1. Pritarti finansų panaudojimo planui. 2 proc. GPM  lėšas skirstyti tokia tvarka:
1.1. Vadovėlių pirkimui naudoti reikiamas dviejų procentų lėšas.
1.2. Kristina Rėksnienė pasidomės dėl televizorių montavimo įkainių.
1.3.  Pažintinio-botaninio tako projekto įgyvendinimui skirti dviejų procentų paramos lėšas (1500 eurų).
1.4.  Finansuoti 50 procentų mokyklos jaunių choro išvykos į Stokholmą.
1.5.  Etnokultūrinio muziejaus įrengimo projekto įgyvendinimas.

2. Tęsti pradėtą darbą, siekiant, kad Vilniaus miesto savivaldybė priimtų sprendimus statyti mokyklos priestatą, patvirtintų šiai statybai reikalingas lėšas bei galimai greičiau įgyvendintų projektą.

3. Pritarti direktorės siūlymui ir panaudoti dovanotas lėšas Fab Lab laboratorijos įkūrimui.

4. Informacijos santrauką apie svarstytus klausimus dėl tėvų elgesio, mokinių priežiūros siųsti klasių tėvų atstovams, kurie įsipareigoja informuoti savo klasės tėvus.
NUTARTA:
  1. Svarstyti klausimą dėl nepasitikėjimo į Tarybą išrinktais tėvų atstovais ir visų tėvų atstovų dabartinėje Taryboje atstatydinimo;
  2. Iš Mokyklos tarybos atstatydinti visus tėvų atstovus.
  3. Į Mokyklos tarybą išrinkti šiuos tėvų atstovus: Rimantą Dumčių, Mildorą Jusevičių, Neringą Kleniauskienę, Neringą Savickienę, Eglę Vileikienę. Išrinktuosius Tarybos narius įpareigoti tarpusavyje išsirinkti tėvų tarybos pirmininką;
  4. Tėvų atstovams bendradarbiauti su klasės auklėtoju, padėti kartą per mėnesį patikrinti uniformų dėvėjimą, padėti paskambinti klasės tėveliams ir priminti uniformos dėvėjimo reglamentą.
  5. Nutarta organizuoti savo klasėse žygius, sporto renginius siekiant skatinti moksleivių bei tėvų fizinį aktyvumą 
  6. Tęsti pradėtą darbą, siekiant, kad Vilniaus miesto savivaldybė priimtų sprendimus statyti mokyklos priestatą, patvirtintų šiai statybai reikalingas lėšas bei galimai greičiau įgyvendintų projektą.