Tėvai

1. SVARSTYTA. Mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatai - išryškėjusios tendencijos.

NUTARTA. Informacija pateikta ir išklausyta 

2. SVARSTYTA. Nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo apibendrinti rezultatai - tendencijos, stiprybės ir problemos. Tėvų pasiūlymai dėl problemų sprendimo.

NUTARTA. Svarstyti naujos prevencinės programos OLWEUS įdiegimo galimybę Vaiko gerovės komisijoje ir Progimnazijos taryboje.

3. SVARSTYTA. Mokinių maitinimo klausimai: švediško stalo organizavimas (VšĮ "Dvylika žirnių" pasiūlymas).

NUTARTA. 3-4 klasės mokiniams 2 savaites mėginti laisvai pasirinkti garnyrą ir salotas. Pradžia nuo 2018-12-03.

4. SVARSTYTA. Mokinių kelionės per ugdymo procesą - atsiskaitymo tvarka.

NUTARTA. Skatinti  abipusę iniciatyvą iš vaiko  ir iš mokytojo. Nepavykus susitikti gyvai, tėvams ar mokiniui rašyti  per el. dienyną, el. paštą arba tartis telefonu.

5. SVARSTYTA. Spintelių raktai - pamestų raktų kompensavimo galimybės.

NUTARTA. Nuo sausio mėn. sugadintas spintelių spyneles dėl pamestų raktų ar sulaužymo turės kompensuoti mokinių tėvai pastato valdytojui UAB „Balsių mokyklos SPV“pateikus sąskaitas. Kaina apie 6 eurus.

6. SVARSTYTA. Mokytojų ir tėvų dialogo paskatinimas - skundų nagrinėjimas ir problemų sprendimas.

Informacija pateikta ir išklausyta 

7. SVARSTYTA. Progimnazijos Tarybos ataskaita ir naujos atstovų į Tarybą rinkimas.

NUTARTA. Praėjusių metų tarybos nariai – tėvų atstovai lieka kitai kadencijai tęsti pradėtus darbus. Prie tarybos jungiasi 3 nauji  (pakaitiniai) nariai: Darius Bondzinskas; Raimonda Meškelė; Lina Vilkaitienė.

8. SVARSTYTA. Tėvų klausimai.

NUTARTA. Perduoti valgyklos darbuotojams, kad būtų maisto iki 16 valandos. Valgykloje bus pastatyta daugiau stalų, kad užtektų vietos visiems vaikams. Konsultacijos su mokytojais bus skelbiamos ankščiau (iki būrelių paskelbimo).

1. SVARSTYTA. Mokyklos veiklos aktualijos (vykstantys projektai, mokinių pasiekimai ir pan.)
NUTARTA. Pagrindinio ugdymo koncentro veiklas pristatė direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Virginija Giršvildienė
2. SVARSTYTA. Supažindinimas su pirkimų ataskaitomis  už 2017 m. ir pasitarimas dėl kitų metų prioritetų naudojant 2 proc. paramos lėšas;
NUTARTA. Tarybos pirmininkė  Neringa Kleniauskienė supažindino su pirkimų ataskaitomis už 2017 m. ir pristatė numatomus pirkimus. Pasiūlymų dėl 2 proc. GPM panaudojimo nebuvo. 
3. SVARSTYTA. 2018 m. mokyklos veiklos plano prioritetai ir tėvų įsitraukimo galimybės jį įgyvendinant. (tėvų švietimo programų poreikis, klasių bendruomenių  stiprinimo idėjos). 
NUTARTA. Direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Virginija Giršvildienė  supažindino su 2018 m. veiklos plano numatytomis priemonėmis. Tėvų atstovai paraginti inicijuoti tėvų įsitraukimą į mokyklos vykdomą projektą „100 gerų darbų Lietuvai“ bei pakviesti tėvus į mokyklos organizuojamus tėvų švietimo renginius, priminti tėvams, jog mokiniai mokykloje privalo dėvėti uniformą. 
4. SVARSTYTA. Atsakymai į tėvų klausimus
NUTARTA. 1. Tarybos pirmininkė informavo apie numatomą susitikimą su savivaldybės įmonės  „Susisiekimo paslaugos“ atstovais dėl autobusų tvarkaraščių derinimo prie mokyklos tvarkaraščių. 
2. Tėvams informaciją siųsti per el. dienyną ir el. paštą.
1. SVARSTYTA. Mokyklos veiklos aktualijos (vykstantys projektai, mokinių pasiekimai ir kt.)
NUTARTA. Pradinio ugdymo koncentro veiklas pristatė direktoriaus  pavaduotoja ugdymui Gintarė Jurgaitienė.
2. SVARSTYTA. Supažindinimas su pirkimų ataskaitomis  už 2017 m. ir pasitarimas dėl kitų metų prioritetų naudojant 2 proc. paramos lėšas.
NUTARTA. Direktorė supažindino su pirkimų ataskaitomis už 2017 m. ir pristatė numatomus pirkimus. Pasiūlymų dėl 2 proc. GPM panaudojimo nebuvo. 
3. SVARSTYTA. 2018 m. mokyklos veiklos plano prioritetai ir tėvų įsitraukimo galimybės jį įgyvendinant. (tėvų švietimo programų poreikis, klasių bendruomenių  stiprinimo idėjos) 
NUTARTA. Direktorė supažindino su 2018 m. veiklos plane numatytomis priemonėmis. Tėvų atstovai paraginti inicijuoti tėvų įsitraukimą į mokyklos vykdomus projektą „100 gerų darbų Lietuvai“ bei pakviesti savo klasių tėvus į mokyklos organizuojamus tėvų švietimo renginius, priminti tėvams, jog mokiniai mokykloje privalo dėvėti uniformą. 
4. SVARSTYTA. Atsakymai į tėvų klausimus
NUTARTA. 1. Tarybos pirmininkė informavo apie numatomą susitikimą su savivaldybės įmonės  „Susisiekimo paslaugos“ atstovais dėl autobusų tvarkaraščių derinimo prie mokyklos tvarkaraščių. 
2. Tėvams informaciją siųsti per el. dienyną ir el. paštą.
3. Mokytojams persvarstyti pratybų reikalingumą ugdymo procese.
NUTARTA:
1.  Mokyklos tarybos pirmininkė Neringa Kleniauskienė pristatė mokyklos tarybos ataskaitą už 2016 – 2017 metus. Pristatytas mokyklos skyriaus projektas.
2. Į Vaiko gerovės komisiją išrinkti Aną Jankinienę 2F ir 7A klasės atstovę ir Laurą Ramaškienę 4D klasės atstovę.
3. Kiekviena klasė fotografuojasi į mokyklos metraštį. Jeigu nėra poreikio klasė atskirai gali nesifotografuoti  ir nesigaminti asmeninių nuotraukų. Apie tai būtina pranešti mokyklos administracijai.
4. Į darbo grupę, kuri paruoš pasiūlymą susisiekimo paslaugoms išrinkti Neringą Kleniauskienę, Adonę Markienę, Aną Jankinienę, Balsių bendruomenės administratorių Rimvydą Lisauską. Iki spalio 6 d. paruošti pasiūlymus ir išsiųsti susisiekimo paslaugų atstovams.
5. Visų koncentrų tėvų grupės pateikė idėjas, kurias būtų galima įgyvendinti vykdant projektą „100 gerų darbų Lietuvai“.
6. Atsakymai į tėvų klausimus ir  tėvų pasiūlymai mokyklai išsiųsti elektroniniu paštu klasių tėvų atstovams.
NUTARTA:

1. Pritarti finansų panaudojimo planui. 2 proc. GPM  lėšas skirstyti tokia tvarka:
1.1. Vadovėlių pirkimui naudoti reikiamas dviejų procentų lėšas.
1.2. Kristina Rėksnienė pasidomės dėl televizorių montavimo įkainių.
1.3.  Pažintinio-botaninio tako projekto įgyvendinimui skirti dviejų procentų paramos lėšas (1500 eurų).
1.4.  Finansuoti 50 procentų mokyklos jaunių choro išvykos į Stokholmą.
1.5.  Etnokultūrinio muziejaus įrengimo projekto įgyvendinimas.

2. Tęsti pradėtą darbą, siekiant, kad Vilniaus miesto savivaldybė priimtų sprendimus statyti mokyklos priestatą, patvirtintų šiai statybai reikalingas lėšas bei galimai greičiau įgyvendintų projektą.

3. Pritarti direktorės siūlymui ir panaudoti dovanotas lėšas Fab Lab laboratorijos įkūrimui.

4. Informacijos santrauką apie svarstytus klausimus dėl tėvų elgesio, mokinių priežiūros siųsti klasių tėvų atstovams, kurie įsipareigoja informuoti savo klasės tėvus.