Mokytojai

Mokytojo Vardas, Pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Dalykas

Vadovaujama klasė

El.paštas

Abaravičienė Gražina

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

2E

grazina.abaraviciene@balsiumokykla.lt

Adelbergienė Ingrida

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

2C

ingrida.adelbergiene@balsiumokykla.lt

Adomavičienė Dalia

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

3F

dalia.adomaviciene@balsiumokykla.lt

Antulienė Asta 

Metodininkas

Anglų k.

6D

asta.antuliene@balsiumokykla.lt

Banienė Neringa

Mokytojas

Anglų k. 

 

neringa.baniene@balsiumokykla.lt

Bernadickienė Loreta

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

1E

loreta.bernadickiene@balsiumokykla.lt

Blieka Mindaugas 

Mokytojas

Technologijos

 

mindaugas.blieka@balsiumokykla.lt

Buterlevičienė Laura

Vyresnysis

Tikyba

5E

laura.buterleviciene@balsiumokykla.lt

Butienė Vida

Metodininkas

Lietuvių k.

8D

vida.butiene@balsiumokykla.lt

Čepulienė Asta

Vyresnysis

Muzika

 

asta.cepuliene@balsiumokykla.lt

Černienė Ramunė

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

2B

ramune.cerniene@balsiumokykla.lt

Černienė Vita

Metodininkas

Pradinis ugdymas

 

vita.cerniene@balsiumokykla.lt

Dailidienė Edita

Vyresnysis

Prancūzų k.

5D

edita.dailidiene@balsiumokykla.lt

Daugialienė Asta

Vyresnysis

Matematika

8E

asta.daugialiene@balsiumokykla.lt

Daunoravičius Artūras

Vyresnysis

Fizika

 

arturas.daunoravicius@balsiumokykla.lt

Duoblytė Lina

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

4A

lina.duoblyte@balsiumokykla.lt

Ežerskienė Živilė

Metodininkas

Pradinis ugdymas

2A

zivile.ezerskiene@balsiumokykla.lt

Freigofienė Daiva

Vyresnysis

Vokiečių k.

 

daiva.freigofiene@balsiumokykla.lt

Gaigalienė Jurgita 

Mokytojas

Etika

 

jurgita.gaigaliene@balsiumokykla.lt

Gailiūnienė Laura

Mokytojas

Pradinis ugdymas

1D

laura.gailiuniene@balsiumokykla.lt

Gaškas Tomas

Mokytojas

Kūno kultūra

 

tomas.gaskas@balsiumokykla.lt

Giršvildienė Virginija

Metodininkas

Kūno kultūra

 

virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

Gramauskienė Dovilė

Vyresnysis

Rusų k.

8B

dovile.gramauskiene@balsiumokykla.lt

Grybauskas Eimantas 

Mokytojas

Kūno kultūra

5F

eimantas.grybauskas@balsiumokykla.lt

Iliukevičienė Dalia

Vyresnysis

Lietuvių k.

7B

dalia.iliukeviciene@balsiumokykla.lt

Jančiauskienė Jolita

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

1A

jolita.janciauskiene@balsiumokykla.lt

Jelagienė Asta

Vyresnysis

Gamta ir žmogus / Biologija

7E

asta.jelagiene@balsiumokykla.lt

Jermakovienė Aušra

Vyresnysis

Matematika

8C

ausra.jermakoviene@balsiumokykla.lt

Jonikaitis Jonas

Vyresnysis

IT

 

jonas.jonikaitis@balsiumokykla.lt

Jonušauskienė Renata

Metodininkas

Gabių vaikų ugdymas

 

renata.jonusauskiene@balsiumokykla.lt

Jonušienė Jurga

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

2D

jurga.jonusiene@balsiumokykla.lt

Jucienė Nijolė

Ekspertas

Technologijos

5A

nijole.juciene@balsiumokykla.lt

Jutelienė Monika

Mokytojas

Dailė

 

monika.juteliene@balsiumokykla.lt

Karanauskas Mantas

Vyresnysis

Geografija

5C

mantas.karanauskas@balsiumokykla.lt

Kašėtienė Lina

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

4E

lina.kasetiene@balsiumokykla.lt

Kaubrienė Jūratė

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

4D

jurate.kaubriene@balsiumokykla.lt

Kazakevičienė Silvija

Metodininkas

Pradinis ugdymas

1C

silvija.kazakeviciene@balsiumokykla.lt

Kivitienė Laimutė

Metodininkas

Tikyba

 

laimute.kivitiene@balsiumokykla.lt

Klimaitienė Agnė 

Mokytojas

IT / Matematika

6F

agne.klimaitiene@balsiumokykla.lt

Kovalenko Valentina

Vyresnysis

Šokis

 

valentina.kovalenko@balsiumokykla.lt

Kudzevičienė Renata

Vyresnysis

Chemija

 

renata.kudzeviciene@balsiumokykla.lt

Laucienė Vida

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

3C

vida.lauciene@balsiumokykla.lt

Lazauskienė Jūratė 

Metodininkas

Kūno kultūra

7D

jurate.lazauskiene@balsiumokykla.t

Ledienė Justė

Vyresnysis

IT / Matematika

6E

juste.lediene@balsiumokykla.lt

Lukošaitienė Jolita

Metodininkas

Gamta ir žmogus / Biologija

7E

jolita.lukosaitiene@balsiumokykla.lt

Mackevičius Svajūnas

Mokytojas

Muzika

 

svajunas.mackevicius@balsiumokykla.lt

Mankevičienė Raimonda

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

3A

raimonda.mankeviciene@balsiumokykla.lt

Martinkėnienė Vilma

Vyresnysis

Istorija

7A

vilma.martinkeniene@balsiumokykla.lt

Masiukienė Audronė

Mokytojas

Socialiniai emociniai įgūdžiai

 

audrone.masiukiene@balsiumokykla.lt

Mielkus Laurynas 

Mokytojas

Istorija

 

laurynas.mielkus@balsiumokykla.lt

Mikalauskienė Edita

Mokytojas

Anglų k.

 

edita.mikalauskiene@balsiumokykla.lt

Mincevičiūtė Jūratė 

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

 

jurate.minceviciute@balsiumokykla.lt

Minkevičienė Reda

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

3D

reda.minkeviciene@balsiumokykla.lt

Miškinienė Jurgita

Vyresnysis

Anglų k.

5B

jurgita.miskiniene@balsiumokykla.lt

Namirskienė Danguolė

Metodininkas

Technologijos

 

danguole.namirskiene@balsiumokykla.lt

Palubinskienė Renata

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

3E

renata.palubinskiene@balsiumokykla.lt

Perepečienė Olga

Vyresnysis

Anglų k.

6A

olga.perepeciene@balsiumokykla.lt

Pranskūnaitė Aistė

Mokytojas

Pradinis ugdymas

2F

aiste.pranskunaite@balsiumokykla.lt

Ptašinskienė Jolanta

Mokytojas

Anglų k. 

 

jolanta.ptasinskiene@balsiumokykla.lt

Putilova Sofja

Vyresnysis

Matematika

6C

sofja.putilova@balsiumokykla.lt

Ratkienė Žaneta

Vyresnysis

Muzika

 

zaneta.ratkiene@balsiumokykla.lt

Rimkienė Marytė

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

1F

maryte.rimkiene@balsiumokykla.lt

Ruzgaitė Margarita

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

4C

margarita.ruzgaite@balsiumokykla.lt

Šarkūnaitė Dovilė

Mokytojas

Anglų k.

 

dovile.sarkunaite@balsiumokykla.lt

Šileikienė Loreta

Metodininkas

Pradinis ugdymas

1G

loreta.sileikiene@balsiumokykla.lt

Sinkevičius Ramūnas

Metodininkas

Šokis

 

ramunas.sinkevicius@balsiumokykla.lt

Smirnovė Gerda

Vyresnysis

Anglų k.

6B

gerda.smirnove@balsiumokykla.lt

Stanevičienė Vaida

Vyresnysis

Anglų k.

8A

vaida.staneviciene@balsiumokykla.lt

Trečiokienė Egidija

Vyresnysis

Lietuvių k.

5G

egidija.treciokiene@balsiumokykla.lt

Urvikienė Vaida

Mokytojas

Pradinis ugdymas

4B

vaida.urvikiene@balsiumokykla.lt

Vaišnoraitė Giedrė

Metodininkas

Matematika

 

giedre.vaisnoraite@balsiumokykla.lt

Vaitekūnaitė Monika

Mokytojas

Pradinis ugdymas

3B

monika.vaitekunaite@balsiumokykla.lt

Valantinaitė-Navikienė Rasa 

Mokytojas

Pradinis ugdymas

1B

rasa.valantinaite-navikiene@balsiumokykla.lt

Vincel Ana

Vyresnysis

Rusų k. 

 

ana.vincel@balsiumokykla.lt

Vitanauskienė Rita

Metodininkas

Lietuvių k.

 

rita.vitanauskiene@balsiumokykla.lt

Zinkevičienė Jolanta

Vyresnysis

Geografija

 

jolanta.zinkeviciene@balsiumokykla.lt

Žvironienė Jolita

Mokytojas

Pradinis ugdymas

4F

jolita.zvironiene@balsiumokykla.lt

 
Atnaujinta: 2020-09-05