Mokytojai

Klasių vadovai

1 klasės

1A klasės vadovas – mokytoja Živilė Ežerskienė, el. paštas: zivile.ezerskiene@balsiumokykla.lt

1B klasės vadovas – mokytoja Ramunė Černienė, el. paštas: ramune.cerniene@balsiumokykla.lt  

1C klasės vadovas – mokytoja Ingrida Adelbergienė el. paštas: ingrida.adelbergiene@balsiumokykla.lt

1D klasės vadovas – mokytoja Jurga Jonušienė, el. paštas: jurga.jonusiene@balsiumokykla.lt

1E klasės vadovas – mokytoja Gražina Abaravičienė, el. paštas: grazina.abaraviciene@balsiumokykla.lt

1F klasės vadovas – mokytoja Aistė Pranskūnaitė, el. paštas: aiste.pranskunaite@balsiumokykla.lt

 

2 klasės

2A klasės vadovas - mokytoja Raimonda Mankevičienė, el. paštas: raimonda.mankeviciene@balsiumokykla.lt

2B klasės vadovas - mokytoja Monika Vaitekūnaitė, el. paštas: monika.vaitekunaite@balsiumokykla.lt

2C klasės vadovas - mokytoja Vida Laucienė, el. paštas: vida.lauciene@balsiumokykla.lt

2D klasės vadovas - mokytoja Reda Minkevičienė, el. paštas: reda.minkeviciene@balsiumokykla.lt

2E klasės vadovas - mokytoja Renata Palubinskienė, el. paštas: renata.palubinskiene@balsiumokykla.lt

2F klasės vadovas - mokytoja Dalia Adomavičienė, el. paštas: dalia.adomaviciene@balsiumokykla.lt

 

3 klasės

3A klasės vadovas – mokytoja Lina Duoblytė, el. paštas: lina.duoblyte@balsiumokykla.lt

3B klasės vadovas – mokytoja Vaida Urvikienė, el. paštas: vaida.urvikiene@balsiumokykla.lt

3C klasės vadovas – mokytoja Margarita Ruzgaitė, el. paštas: margarita.ruzgaite@balsiumokykla.lt

3D klasės vadovas – mokytoja Tatjana Vorobjova, el. paštas: tatjana.vorobjova@balsiumokykla.lt

3E klasės vadovas – mokytoja Lina Kašėtienė, el. paštas: lina.kasetiene@balsiumokykla.lt

3F klasės vadovas - mokytoja Margarita Molienė, el. paštas: margarita.moliene@balsiumokykla.lt

3G klasės vadovas - mokytoja Vita Černienė, el. paštas: vita.cerniene@balsiumokykla.lt

 

4 klasės

4A klasės vadovas - mokytoja Alma Sandunavičienė, el. paštas: alma.sandunaviciene@balsiumokykla.lt

4B klasės vadovas - mokytoja Laura Gailiūnienė, el. paštas: laura.gailiuniene@balsiumokykla.lt

4C klasės vadovas - mokytoja Kazakevičienė Silvija, el. paštas: silvija.kazakeviciene@balsiumokykla.lt

4D klasės vadovas - mokytoja Valantinaitė-Navikienė Rasa, el. paštas: rasa.valantinaite-navikiene@balsiumokykla.lt

4E klasės vadovas – mokytoja Loreta Bernadickienė, el. paštas: loreta.bernadickiene@balsiumokykla.lt

4F klasės vadovas – mokytoja Jolita Jančiauskienė, el. paštas: jolita.janciauskiene@balsiumokykla.lt

4G klasės vadovas – mokytoja Marytė Rimkienė, el. paštas: maryte.rimkiene@balsiumokykla.lt

4H klasės vadovas - mokytoja Rūta Milašiūtė, el. paštas: ruta.milasiute@balsiumokykla.lt

 

5 klasės

5A klasės vadovas – anglų k. mokytoja Olga Perepečienė, el. paštas: olga.perepeciene@balsiumokykla.lt

5B klasės vadovas – anglų k. mokytoja Gerda Smirnovė, el. paštas: gerda.smirnove@balsiumokykla.lt

5C klasės vadovas – matematikos mokytoja Sofja Putilova, el.paštas: sofja.putilova@balsiumokykla.lt

5D klasės vadovas – anglų k. mokytoja Asta Antulienė, el.paštas: asta.antuliene@balsiumokykla.lt

5E klasės vadovas – IT mokytoja Justė Ledienė, el. paštas: juste.lediene@balsiumokykla.lt

5F klasės vadovas - IT ir matematikos mokytoja Agnė Klimaitienė, el.paštas: agne.klimaitiene@balsiumokykla.lt

 

6 klasės

6A klasės vadovas - istorijos mokytoja Vilma Martinkėnienė, el. paštas: vilma.martinkeniene@balsiumokykla.lt

6B klasės vadovas - lietuvių k. mokytoja Dalia Iliukevičienė, el. paštas: dalia.iliukeviciene@balsiumokykla.lt

6C klasės vadovas - biologijos mokytoja Jolita Lukošaitienė, el. paštas: jolita.lukosaitiene@balsiumokykla.lt

6D klasės vadovas – kūno kultūros mokytoja Jūratė Lazauskienė, el. paštas: jurate.lazauskiene@balsiumokykla.lt

6E klasės vadovas – biologijos mokytoja Asta Jelagienė, el. paštas: asta.jelagiene@balsiumokykla.lt

 

7 klasės

7A klasės vadovas – anglų k. mokytoja Vaida Stanevičienė, el. paštas: vaida.staneviciene@balsiumokykla.lt

7B klasės vadovas – rusų k. mokytoja Dovilė Gramauskienė, el. paštas: dovile.gramauskiene@balsiumokykla.lt

7C klasės vadovas – matematikos mokytoja Aušra Jermakovienė, el. paštas: ausra.jermakoviene@balsiumokykla.lt

7D klasės vadovas – lietuvių k. mokytoja Vida Butienė, el. paštas: vida.butiene@balsiumokykla.lt

7E klasės vadovas – matematikos mokytoja Asta Daugialienė, el. paštas: asta.daugialiene@balsiumokykla.lt

 

8 klasės

8A klasės vadovas – lietuvių k. mokytoja Giedrė Vaišnoraitė, el. paštas: giedre.vaisnoraite@balsiumokykla.lt

8B klasės vadovas – lietuvių k. mokytoja Egidija Trečiokienė, el. paštas: egidija.treciokiene@balsiumokykla.lt

8C klasės vadovas – tikybos mokytoja Laura Buterlevičienė, el. paštas: laura.buterleviciene@balsiumokykla.lt

8D klasės vadovas – prancūzų k. mokytoja Edita Dailidienė, el. paštas: edita.dailidiene@balsiumokykla.lt

8E klasės vadovas – geografijos mokytojas Mantas Karanauskas, el. paštas: mantas.karanauskas@balsiumokykla.lt

 

Mokytojai dalykininkai

 

Ana Vincel – rusų k. mokytoja, el.paštas: ana.vincel@balsiumokykla.lt
Artūras Daunoravičius – fizikos mokytojas, el.paštas: arturas.daunoravicius@balsiumokykla.lt
Arūnas Žala – technologijų mokytojas, el.paštas: arunas.zala@balsiumokykla.lt
Asta Čepulienė – muzikos mokytoja, el.paštas: asta.cepuliene@balsiumokykla.lt
Audronė Masiukienė – teatro mokytoja, el.paštas: audrone.masiukiene@balsiumokykla.lt
Daiva Freigofienė – vokiečių k. mokytoja, el.paštas: daiva.freigofiene@balsiumokykla.lt
Deividas Balsevičius – istorijos mokytojas, el.paštas: deividas.balsevicius@balsiumokykla.lt
Jūratė Mincevičiūtė – anglų k. mokytoja, el.paštas: jurate.minceviciute@balsiumokykla.lt
Laimutė Kivitienė – tikybos mokytoja, el.paštas: laimute.kivitiene@balsiumokykla.lt
Monika Jutelienė – dailės mokytoja, el.paštas: monika.juteliene@balsiumokykla.lt
Nijolė Jucienė – technologijų mokytoja, el.paštas: nijole.juciene@balsiumokykla.lt
Renata Kudzevičienė – chemijos mokytoja, el.paštas: renata.kudzeviciene@balsiumokykla.lt
Rimutis Paužuolis – technologijų mokytojas, el.paštas: rimutis.pauzuolis@balsiumokykla.lt
Rita Vitanauskienė – lietuvių k. mokytoja, el.paštas: rita.vitanauskiene@balsiumokykla.lt
Valentina Kovalenko – šokio mokytoja, el.paštas: valentina.kovalenko@balsiumokykla.lt
Aušra Šiaučiulienė – muzikos mokytoja, el.paštas: ausra.siauciuliene@balsiumokykla.lt
Danguolė Namirskienė – technologijų mokytoja, el.paštas: danguole.namirskiene@balsiumokykla.lt
Dovilė Šarkūnaitė – anglų k. mokytoja, el.paštas: dovile.sarkunaite@balsiumokykla.lt
Jolanta Ptašinskienė – anglų k. mokytoja, el.paštas: jolanta.ptasinskiene@balsiumokykla.lt
Svajūnas Mackevičius – muzikos mokytojas, el.paštas: svajunas.mackevicius@balsiumokykla.lt
Tomas Gaškas – kūno kultūros mokytojas, el.paštas: tomas.gaskas@balsiumokykla.lt
Žaneta Ratkienė – muzikos mokytoja, el.paštas: zaneta.ratkiene@balsiumokykla.lt
Jurgita Gaigalienė – etikos mokytoja, el.paštas: jurgita.gaigaliene@balsiumokykla.lt
Milda Peciūnaitė – dailės mokytoja, el.paštas: milda.peciunaite@balsiumokykla.lt
Nijolė Pilipavičienė – geografijos mokytoja, el.paštas: nijole.pilipaviciene@balsiumokykla.lt
Jurgita Miškinienė – anglų k. mokytoja, el.paštas: jurgita.miskiniene@balsiumokykla.lt
Edita Mikalauskienė – anglų k. mokytoja, el.paštas: edita.mikalauskiene@balsiumokykla.lt
Martynas Rumkis – kūno kultūros mokytojas, el.paštas: martynas.rumkis@balsiumokykla.ltAtnaujinta: 2020-01-31