Mokytojai

Mokytojo Vardas, Pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Dalykas

Vadovaujama klasė

El.paštas

Abaravičienė Gražina

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

3E

grazina.abaraviciene@balsiumokykla.lt

Adelbergienė Ingrida

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

3C

ingrida.adelbergiene@balsiumokykla.lt

Adomavičienė Dalia

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

4F

dalia.adomaviciene@balsiumokykla.lt

Antulienė Asta 

Metodininkas

Anglų k.

7D

asta.antuliene@balsiumokykla.lt

Banienė Neringa

Mokytojas

Anglų k. 

 

neringa.baniene@balsiumokykla.lt

Blieka Mindaugas 

Mokytojas

Technologijos

 

mindaugas.blieka@balsiumokykla.lt

Buterlevičienė Laura

Vyresnysis

Tikyba

6E

laura.buterleviciene@balsiumokykla.lt

Butienė Vida

Metodininkas

Lietuvių k.

5A

vida.butiene@balsiumokykla.lt

Černiauskas Marius   Istorija  

marius.cerniauskas@balsiumokykla.lt

Černienė Ramunė

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

3B

ramune.cerniene@balsiumokykla.lt

Černienė Vita

Metodininkas

Pradinis ugdymas

1D

vita.cerniene@balsiumokykla.lt

Dailidienė Edita

Vyresnysis

Prancūzų k.

6D

edita.dailidiene@balsiumokykla.lt

Daugialienė Asta

Vyresnysis

Matematika

5B

asta.daugialiene@balsiumokykla.lt

Daunoravičius Artūras

Vyresnysis

Fizika / Matematika

 

arturas.daunoravicius@balsiumokykla.lt

Ežerskienė Živilė

Metodininkas

Pradinis ugdymas

3A

zivile.ezerskiene@balsiumokykla.lt

Freigofienė Daiva

Vyresnysis

Vokiečių k.

 

daiva.freigofiene@balsiumokykla.lt

Gaigalienė Jurgita 

Mokytojas

Etika

 

jurgita.gaigaliene@balsiumokykla.lt

Gailiūnienė Laura

Mokytojas

Pradinis ugdymas

2D

laura.gailiuniene@balsiumokykla.lt

Gaškas Tomas

Mokytojas

Kūno kultūra

 

tomas.gaskas@balsiumokykla.lt

Giršvildienė Virginija

Metodininkas

Kūno kultūra

 

virginija.girsvildiene@balsiumokykla.lt

Gramauskienė Dovilė

Vyresnysis

Rusų k.

5F

dovile.gramauskiene@balsiumokykla.lt

Gustienė Ilona   Lietuvių k. 5G

ilona.gustiene@balsiumokykla.lt

Grybauskas Eimantas 

Mokytojas

Kūno kultūra

6F

eimantas.grybauskas@balsiumokykla.lt

Iliukevičienė Dalia

Vyresnysis

Lietuvių k.

8B

dalia.iliukeviciene@balsiumokykla.lt

Indrašienė Asta   Pradinis ugdymas 1H

asta.indrasiene@balsiumokykla.lt

Jančiauskienė Jolita

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

2A

jolita.janciauskiene@balsiumokykla.lt

Janionienė Judita   Matematika  

judita.janioniene@balsiumokykla.lt

Jasaitienė Ingrida   Pradinis ugdymas 1G

ingrida.jasaitiene@balsiumokykla.lt

Jelagienė Asta

Vyresnysis

Gamta ir žmogus / Biologija

8E

asta.jelagiene@balsiumokykla.lt

Jermakovienė Aušra

Vyresnysis

Matematika

5D

ausra.jermakoviene@balsiumokykla.lt

Jonikaitis Jonas

Vyresnysis

IT

 

jonas.jonikaitis@balsiumokykla.lt

Jonušauskienė Renata

Metodininkas

Gabių vaikų ugdymas

 

renata.jonusauskiene@balsiumokykla.lt

Jonušienė Jurga

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

3D

jurga.jonusiene@balsiumokykla.lt

Jucienė Nijolė

Ekspertas

Technologijos

6A

nijole.juciene@balsiumokykla.lt

Jutelienė Monika

Mokytojas

Dailė

 

monika.juteliene@balsiumokykla.lt

Karanauskas Mantas

Vyresnysis

Geografija

6C

mantas.karanauskas@balsiumokykla.lt

Kašėtienė Lina

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

1C

lina.kasetiene@balsiumokykla.lt

Kaubrienė Jūratė

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

1B

jurate.kaubriene@balsiumokykla.lt

Kaunaitė Giedrė   Istorija  

giedre.kaunaite@balsiumokykla.lt

Kazakevičienė Silvija

Metodininkas

Pradinis ugdymas

2C

silvija.kazakeviciene@balsiumokykla.lt

Kivitienė Laimutė

Metodininkas

Tikyba

 

laimute.kivitiene@balsiumokykla.lt

Klimaitienė Agnė 

Mokytojas

IT / Matematika

7F

agne.klimaitiene@balsiumokykla.lt

Kovalenko Valentina

Vyresnysis

Šokis

 

valentina.kovalenko@balsiumokykla.lt

Kudzevičienė Renata

Vyresnysis

Chemija

 

renata.kudzeviciene@balsiumokykla.lt

Laucienė Vida

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

4C

vida.lauciene@balsiumokykla.lt

Lazauskienė Jūratė 

Metodininkas

Kūno kultūra

8D

jurate.lazauskiene@balsiumokykla.t

Liukaitienė Raimonda   Matematika  

raimonda.liukaitiene@balsiumokykla.lt

Lukošaitienė Jolita

Metodininkas

Gamta ir žmogus / Biologija

8C

jolita.lukosaitiene@balsiumokykla.lt

Mackevičius Svajūnas

Mokytojas

Muzika

 

svajunas.mackevicius@balsiumokykla.lt

Mankevičienė Raimonda

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

4A

raimonda.mankeviciene@balsiumokykla.lt

Martinkėnienė Vilma

Vyresnysis

Istorija

8A

vilma.martinkeniene@balsiumokykla.lt

Masiukienė Audronė

Mokytojas

Socialiniai emociniai įgūdžiai

 

audrone.masiukiene@balsiumokykla.lt

Mincevičiūtė Jūratė 

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

 

jurate.minceviciute@balsiumokykla.lt

Minkevičienė Reda

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

4D

reda.minkeviciene@balsiumokykla.lt

Miškinienė Jurgita

Vyresnysis

Anglų k.

6B

jurgita.miskiniene@balsiumokykla.lt

Namirskienė Danguolė

Metodininkas

Technologijos

 

danguole.namirskiene@balsiumokykla.lt

Palubinskienė Renata

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

4E

renata.palubinskiene@balsiumokykla.lt

Perepečienė Olga

Vyresnysis

Anglų k.

6A

olga.perepeciene@balsiumokykla.lt

Pranskūnaitė Aistė

Mokytojas

Pradinis ugdymas

3F

aiste.pranskunaite@balsiumokykla.lt

Ptašinskienė Jolanta

Mokytojas

Anglų k. 

 

jolanta.ptasinskiene@balsiumokykla.lt

Putilova Sofja

Vyresnysis

Matematika

7C

sofja.putilova@balsiumokykla.lt

Ratkienė Žaneta

Vyresnysis

Muzika

7E

zaneta.ratkiene@balsiumokykla.lt

Rimkienė Marytė

Vyresnysis

Pradinis ugdymas

2F

maryte.rimkiene@balsiumokykla.lt

Rouabhi Loreta Vyresnysis Pradinis ugdymas 2E

loreta.rouabhi@balsiumokykla.lt

Šarkūnaitė Dovilė

Mokytojas

Anglų k.

5E

dovile.sarkunaite@balsiumokykla.lt

Šiaučiulienė Aušra   Folkloro studija   

ausra.siauciuliene@balsiumokykla.lt

Šileikienė Loreta

Metodininkas

Pradinis ugdymas

2G

loreta.sileikiene@balsiumokykla.lt

Sinkevičius Ramūnas

Metodininkas

Šokis

 

ramunas.sinkevicius@balsiumokykla.lt

Smirnovė Gerda

Vyresnysis

Anglų k.

7B

gerda.smirnove@balsiumokykla.lt

Stanevičienė Vaida

Vyresnysis

Anglų k.

 

vaida.staneviciene@balsiumokykla.lt

Trečiokienė Egidija

Vyresnysis

Lietuvių k.

6G

egidija.treciokiene@balsiumokykla.lt

Uždavinė Vaida

Metodininkas

Pradinis ugdymas

1E

vaida.uzdavine@balsiumokykla.lt

Vaišnoraitė Giedrė

Metodininkas

Matematika

5C

giedre.vaisnoraite@balsiumokykla.lt

Vaitekūnaitė Monika

Mokytojas

Pradinis ugdymas

4B

monika.vaitekunaite@balsiumokykla.lt

Valantinaitė-Navikienė Rasa 

Mokytojas

Pradinis ugdymas

2B

rasa.valantinaite-navikiene@balsiumokykla.lt

Vincel Ana

Vyresnysis

Rusų k. 

 

ana.vincel@balsiumokykla.lt

Vitanauskienė Rita

Metodininkas

Lietuvių k.

 

rita.vitanauskiene@balsiumokykla.lt

Zinkevičienė Jolanta

Vyresnysis

Geografija

 

jolanta.zinkeviciene@balsiumokykla.lt

Žvironienė Jolita

Mokytojas

Pradinis ugdymas

1F

jolita.zvironiene@balsiumokykla.lt

Žala Arūnas   Technologijos  

arunas.zala@balsiumokykla.lt

 
Atnaujinta: 2021-09-15