Švietimo pagalba

Švietimo pagalba siekiama padėti įgyvendinti mokinių teisę į mokslą ir lygias galimybes, užtikrinti veiksmingą mokinių ugdymąsi mokykloje, sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai bei mokinių saugumui mokykloje. 

Bendruomenės informavimo modelis
Atnaujinta: 2015-10-29