Mokytojai konsultuoja

1-4 kl. tėvų konsultacijų grafikas (atnaujinta 2017-12-20) >>>


5-8 kl. tėvų konsultacijų grafikas (atnaujinta 2017-09-20)>>>

Pastaba tėveliams: prieš atvykdami į konsultacijas el. paštu informuokite mokytoją.

5-8 kl. mokinių konsultacijų grafikas >>>

Vilniaus Balsių progimnazijos

5-8 klasių mokytojams skiriamų pamokų skaičius per savaitę skirtas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti,

mokymosi pagalbai teikti nuo 2017-09-11

Mokomasis dalykas

 

Kam skirta konsultacija

(kokiai veiklai)

Klasė

(kokių klasių mokiniams skirta konsultacija)

Mokytojas

Laikas

Savaitės diena/pamoka

Kab.

Val.

Lietuvių k.

Ilgalaikė konsultacija.

Mokymosi pasiekimams gerinti.

8 kl.

Dalia Iliukevičienė

Ketvirtadienis/ 7 pamoka

 

307 kab.

 

1

 

Lietuvių k.

Programos žinių gilinimui, pasiruošimas konkursams, olimpiadoms, savarankiškiems/  kontroliniams darbams.

6 B, 6C, 6E kl.

Egidija Trečiokienė

Pirmadienis/7 pamoka

306 kab.

1

Matematika

Ilgalaikė konsultacija.

Mokymosi pasiekimams gerinti.

8 kl.

Margarita Arefjeva

Antradienis/8 pamoka

225 kab.

1

Programos žinių gilinimui, pasiruošimas konkursams, olimpiadoms, savarankiškiems/  kontroliniams darbams.

7-6 kl.

Margarita Arefjeva

Penktadienis/2 pamoka

320 kab.

1

Programos žinių gilinimui, pasiruošimas konkursams, olimpiadoms,

6 kl.

Margarita Arefjeva

Ketvirtadienis/ 1 pamoka

301 kab.

1

„Mąstyk ir skaičiuok“

5-6 kl.

Margarita Arefjeva

Penktadienis/7 pamoka

323 kab.

1

Matematika

Pagalba ruošiant namų darbus. Pasiruošimas savarankiškiems/  kontroliniams darbams.

7A, 7B, 7C, 6A, 6D

Asta Daugialienė

Pirmadienis/ 1 pamoka

323 kab.

1

Matematika

Ilgalaikė konsultacija mokymosi pasiekimams gerinti

8 kl.

Aušra Jermakovienė

Antradienis 8 pamoka

323 kab.

1

Matematika

Pagalba ruošiant namų darbus. Pasiruošimas savarankiškiems / kontroliniams darbams.

5 kl.

Aušra Jermakovienė

Antradienis/ 7 pamoka

302 kab

1

Matematika

Pagalba ruošiant namų darbus. Pasiruošimas savarankiškiems / kontroliniams darbams.

6 kl.

Aušra Jermakovienė

Trečiadienis / 8 pamoka

129 kab.

1

Matematika

Pagalba ruošiant namų darbus. Pasiruošimas savarankiškiems / kontroliniams darbams.

8 kl.

Aušra Jermakovienė

Penktadienis / 7 pamoka

306 kab.

1

Anglų kalba

Pagalba ruošiant namų darbus. Pasiruošimas savarankiškiems / kontroliniams darbams.

8 kl.

Laima Macevičiūtė

Penktadienis 6 pam.

304 kab.

1

Anglų kalba

Pagalba ruošiant namų darbus,dalykinių žinių gilinimas bei pasiruošimas kontroliniams darbas.

5-6 kl.

Violeta Šimaitienė

Penktadienis 7 pamoka

129 kab.

1

Gamtos mokslų

Programos žinių gilinimui, pasiruošimas konkursams, olimpiadoms, savarankiškiems/  kontroliniams darbams.

5-7 kl.

Jolita Lukošaitienė

Pirmadienis 8 pam.

125 kab.

1

Prancūzų k.

Pagalba ruošiant namų darbus, dalykinių žinių gilinimas bei ruošimas kontroliniams darbams. Pasiruošimas konkursams, olimpiadoms.

5-8 kl.

E. Dailidienė

Ketvirtadienį 8 pam.

304 kab.

1

Lietuvių k.

Mokymosi pasiekimams gerinti

7 klasė

V. Butienė

Trečiadienis /1 pamoka

313 kab.

1

Lietuvių k.

Mokymosi pasiekimams gerinti

5 klasė

V. Maksvitytė

Trečiadienis/7 pamoka

321 kab.

1

 
Atnaujinta: 2017-12-20