Mokinio pažymėjimas

ĮĖJIMAS / IŠĖJIMAS IŠ MOKYKLOS

Į mokyklą mokiniams, mokytojams ir tėvams bei svečiams, kurie reguliariai lankosi mokykloje, galima pateikti su SAVO REGISTRUOTOMIS KORTELĖMIS (vilniečio kortelė arba mokinio pažymėjimas). 
 
Praeitais mokslo metais aktyvuotų kortelių iš naujo aktyvuoti nereikia. Jei norite registruoti naują/kitą kortelę (vietoje pamestos/sugadintos), užpildykite prašymo formą ir atneškite mokyklos budėtojui (atspausdintas formas galite gauti pas mokyklos budėtoją).
Vilniečio kortelę (kaina 1,5 Eur) ir/ar mokinio pažymėjimą (kaina 5,5 Eur) galite įsigyti pas mokyklos budėtoją. Už pažymėjimus atsakingi asmenys pas budėtoją dirbs rytais 7.30 - 8.55 val.
 
Jeigu lankysitės mokykloje retai, be registruotos kortelės, būkite pasiruošę mokyklos budėtojui pateikti ASMENS TAPATYBĘ PATVRTINANTĮ DOKUMENTĄ bei pasirašyti mokyklos lankytojų sąraše.
 
Jei kyla kokių klausimų, kreipkitės į atsakingus darbuotojus Tomą Blinstrubą el.p. tomas.blinstrubas@balsiumokykla.lt ir Joną Jonikaitį el.p. jonas.jonikaitis@balsiumokykla.lt , nurodydami savo kontaktinę informaciją ir kortelės numerį (jei susiduriate su sunkumais naudojantis registruota kortele). Atnaujinta: 2019-10-18