VDM

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas >>> (pakeistas 2020-09-17)

 

Tikslas – saugaus, visapusiško ir socialiai teisingo pradinių klasių mokinių užimtumo po pamokų užtikrinimas.

Uždaviniai:
  • užtikrinti mokiniams mokymosi pagalbą ir mokytojų konsultacijas ruošiant namų darbus;
  • papildyti ugdymo turinį nemokamomis įvairiomis neformaliojo švietimo veiklomis, panaudojant ne tik mokyklos, bet ir kitas erdves, organizuoti kokybišką grupės mokinių laisvalaikį;
  • plėtoti mokyklų socialinę partnerystę (plėtoti ir palaikyti nuolatinius ryšius su savo aptarnavimo teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, Savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą grupės mokiniams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – vaiko teisių apsaugos, socialinės paramos skyriais, seniūnijomis ir kt.);
  • stiprinti formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo dermę;
  • organizuoti mokinių maitinimo paslaugas VDM grupės darbo laiko metu.
 
Pailgintos dienos (visos dienos mokyklos) grupės darbo laikas:
I – IV     10.45 – 18.00
V           10.45 – 17.00Atnaujinta: 2020-10-23