VDM

Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas >>>

 

Tikslas – organizuoti saugią mokinių priežiūrą po pamokų, kryptingai ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas.

Uždaviniai:
  • taikyti ugdymo proceso metu įgytas žinias, turimus gebėjimus, mokėjimus;
  • mokyti vaikus jausti atsakomybę už savo poelgius, darbą, mokslą;
  • skatinti draugiškus tarpusavio santykius;
  • mokyti vaikus saugoti tiek savo, tiek svetimą turtą;
  • suteikti pagalbą (jei būtina) namų darbų užduočių ruošoje.
 
Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės darbo laikas:
I – IV     11.35 – 18.00
V           11.35 – 17.00
 
Dienotvarkė:
11.35 – 13.00 - vaikų priėmimas, žaidimai;
13.30 – 14.30 - mokinių pavakariai;
14.30 – 16.00 - pamokų ruoša (pertraukų metu: žaidimai);
16.00 – 17.00 - pasivaikščiojimas lauke;
17.00 – 18.00 – tylusis skaitymas arba kita veikla.
 
Pastaba: priklausomai nuo oro sąlygų ar kitų įvairių priežasčių, susidariusių aplinkybių, dienos režimas gali kisti. Penktadieniais galima filmuko peržiūra.Atnaujinta: 2019-11-25