Apie mus

Tai tokia pirmoji Vilniuje pastatyta mokykla po Nepriklausomybės atkūrimo, taip pat pirmoji Lietuvoje švietimo įstaiga, kuri pastatyta pagal viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo principą.

Mokyklos projektą parengė architekto Sigito Kuncevičiaus architektūrinė firma. Architektai projekte panaudojo geriausią Skandinavijos šalių, garsėjančių švietimo įstaigų kokybe, patirtį, kurios sėmėsi ne tik iš literatūros. Specialiai Balsių mokyklos projektui architektai buvo nuvykę į Skandinavijos šalis apžiūrėti realių mokyklų projektų.

2010 m. rugsėjo 1 d. premjeras Andrius Kubilius, Vilniaus miesto savivaldybės, bendruomenės ir statybininkų UAB „Merko statyba“ atstovai į Balsių mokyklos pamatus įleido kapsulę su laišku, šilčiausiais palinkėjimais mokyklai ir ateities kartoms bei Balsių gyvenvietės vaikų piešiniais.

Vilniaus Balsių progimnazijoje vykdomos pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos. Įstaiga dirba 10 val. per dieną. Mokykloje plačiai išvystyta neformaliojo ugdymo veikla. Neformaliojo ugdymo veiklose dalyvauja apie 70 proc. visų mokykloje besimokančių mokinių. 

Čia dirba pradinių klasių mokytojai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos specialistų komanda, mokytojo padėjėjai, neformaliojo ugdymo mokytojai. Spec. poreikių mokiniams pagal poreikį teikiama logopedo, spec. pedagogo, psichologo pagalba, spec. poreikių mokiniams teikiama mokytojo padėjėjo pagalba. Mokykloje dirba įvairių kvalifikacijų pedagogai: mokytojai, vyr. mokytojai, metodininkai, ekspertas. Mokyklos administracijoje dirba 5 asmenys (direktorius ir 4 pavaduotojai), 2 raštinės darbuotojai, 2 bibliotekos darbuotojai, IT specialistas. Mokyklos ūkį administruoja UAB „Balsių mokykla“ SPV pagal partnerystės sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe.

Mokykla yra akredituota institucija priimanti Europos jaunimo savanorius. Pagal šią programą mokykloje nuolat patirtimi dalinasi ir kompetencijas tobulina keletas ES šalių jaunuolių. Savanorystės ir bendruomeniškumo idėjos mokykloje nuolat propaguojamos, stebimos ir skatinamos. 

Mokykla, vykdydama ugdymo procesą, bendradarbiauja su NO „Balsių bendruomene“, Lietuvos Nacionaliniu muziejumi, Saugaus esimo mokykla, Klaipėdos jūrų muziejumi, VšĮ „Vaiko labui“, asociacija „Lietuvos žmonių su negalia sąjunga“, VŠĮ „Rafaelis“, Lietuvos edukologijos universitetu, Verkių ir Pavilnių regioninio parko direkcija, kitais soc. partneriais.  

Vizija 

Šiuolaikiška mokykla – atvira kaitai, susitelkusi ir nuolat besimokanti bendruomenė. 

Misija 

Sudaryti motyvuojančią mokymosi aplinką, kurioje: 

• mokinys įgytų kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą; 

• augtų siekianti tikslų ir ieškanti sprendimų asmenybė; 

• būtų puoselėjama lietuvių tautos kultūra ir tradicijos; 

• būtų kuriamas vietos bendruomenės kultūros židinys. 

Vertybės 

 Pagarba. Atsakomybė. Kūrybiškumas. 

"Mokyklos dvasia priklauso tik nuo mūsų!

Kartu su visa Balsių bendruomene, Balsių mokyklos mokiniais ir mokytojais džiaugiuosi, kad turime neįtikėtinai gražią ir modernią mokyklą. Kokia bus jos dvasia, priklausys nuo mūsų visų pastangų ir gebėjimo būti toilerantiškais, atvirais, atsidavusiais ir siekiančiais kurti savo mokyklą - įdomią, jaukią, skatinančią mokytis ir tobulėti visus mokyklos bendruomenės narius. Suremkime visi pečius, kad sukurtume tokią mokyklą, kurioje kiekvienas mokinys galėtų patirti sėkmę, mokytis pagal savo gebėjimus, būti pastebėtas, įvertintas, patenkintų saviraiškos poreikius. 

Didžiausias mūsų  siekis - sukurti mokyklą, ugdančią kritiškai mąstantį, gebantį konkuruoti ir atvirą kaitai Lietuvos, Europos ir psaulio pilietį.

Su geriausiais linkėjimais, direktorė Loreta Kačiušytė Skramtai"
Atnaujinta: 2015-07-23