Dokumentai
Priėmimas į progimnaziją Atnaujinta Dydis
Prašymas dėl priėmimo mokytis 2022-04-26 09:14:16 12.37 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-2023 m.m. 2022-04-26 09:14:16 236.55 KB
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e.sistemą grafikas 2022 m. 2022-04-26 09:14:16 201.75 KB
Mokinių priėmimo komisija 2022-04-26 09:14:16 210.9 KB
Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas 2022-04-26 09:14:16 445.82 KB
Klasių komplektavimo principai ir vadovų skyrimo klasėms tvarkos aprašas 2022-04-26 09:14:16 368.87 KB
Kviečiamų mokytis mokinių sąrašai nuo 2022-09-01
Prašymų mokytis 1-oje klasėje konkursinė eilė su pirmumo kriteriniais balais po 1-o Priėmimo komisijos posėdžio 2022-06-07 17:01:15 366.12 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis 2-8 klasėse, sąrašas po 1-o Priėmimo komisijos posėdžio 2022-06-07 17:01:26 147.93 KB
Prašymų mokytis 1-oje klasėje konkursinė eilė su pirmumo kriteriniais balais po 2-o Priėmimo komisijos posėdžio 2022-06-07 17:01:43 719.33 KB
Mokinių, kviečiamų mokytis 1-8 klasėse, sąrašas po 3-io Priėmimo komisijos posėdžio 437.22 KB
Klasių komplektai
1-ų klasių komplektai 296.32 KB
5-ų klasių komplektai 2022-06-27 11:37:55 455.03 KB
Naujų mokinių paskirstymas į 2, 3, 6, 7, 8 klases 388.04 KB