Laisvos darbo vietos

Spec.pedagogas 1,5 etato nuo balandžio mėn.
 
Taikomas maksimalus koeficientas pagal turimą kvalifikacinę kategoriją
Reikalavimai pareigybei:
 • Universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje,  įgyta spec. pedagogo kvalifikacija.
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas:
- komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba);
-  informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, ir  pan.).
-  gebėjimas organizuoti projektinę veiklą,
- gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
Pretendentas  atvykdamas į pokalbį privalo pateikti šiuos dokumentus:
 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV).
Gyvenimo aprašymo lauksime iki kovo 26 d. el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com
Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.
 
Mokytojo padėjėjas (-a) 0,5 et. krūviu.  Darbas iš ryto, kiekvieną darbo dieną po 4 val. 
 
Darbo pobūdis:
 • Padėti mokiniui orientuotis aplinkoje, susijusioje su ugdymu, apsitarnauti, susitvarkyti, judėti, maitintis;
 • Padėti mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
 • Paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;
 • Padėti perskaityti tekstus ir užrašyti mokymo medžiagą;
 • Bendradarbiauti su kitais pagalbos mokiniui specialistais;
 • Padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą.
Reikalavimai:
 • Aukštesnysis ar vidurinis išsilavinimas;
 • Geri bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje.
Privalumai:
 • Darbo patirtis su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais;
 • Pedagogo kvalifikacija;
 • Informacinių technologijų, užsienio kalbų žinios.
CV su nuoroda „Mokytojo padėjėjas (-a)“ siųsti el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com
Informacija teikiama tel. (85) 2320998, 8 604 41509
 
 
Logopedas 0,5 etato, ir spec.pedagogas  0,5 etato. 
 
Reikalavimai pareigybei:
 • Universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje,  įgyta logopedo ir/ar spec. pedagogo kvalifikacija.
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas:
1.   komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba);
2.   informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, ir  pan.).
 • Gebėjimas organizuoti projektinę veiklą,
 • Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
Pretendentas  atvykdamas į pokalbį privalo pateikti šiuos dokumentus:
 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV).
Dokumentų  lauksime iki 2018 m. sausio 31 d. el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com
Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui. 
 

 

 
Atnaujinta: 2018-02-24