Laisvos darbo vietos

Dalyko „Dailė“ mokytojas nuo 2018-09-01 

Krūvis – 9 sav. pamokos

Terminuota darbo sutartis

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas, įgyta edukologijos (dailės ugdymo pedagogikos) kvalifikacija;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • iniciatyvumas gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

 

Privalumai:

 • Rekomendacijos;
 • darbo su projektais patirtis,
 • gebėjimas bendrauti anglų k.

 

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

CV ir kitų dokumentų su nuoroda „Dailės mokytojas“ lauksime iki 2018 m. liepos 2 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.

 

Pradinių klasių mokytoja (-as) nuo  2018-09-01 

Krūvis – 18 sav. pamokų

Neterminuota darbo sutartis

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis, pradinio ugdymo pedagogika
 • Universitetinis išsilavinimas, įgytas edukologijos (pradinio ugdymo pedagogikos) bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija.
 • 1 metų ( ir daugiau ) pradinių klasių mokytojo  darbo patirtis.
 • Darbo patirtis su spec. poreikį turinčiais vaikais.
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas:
 1. komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba);
 2. komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos);
 3. informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.)
 •  Gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose.
 •  Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
 
Privalumai:
 • rekomendacijos;
 • darbo su projektais patirtis.

 

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • motyvacinį laišką

CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Anglų kalbos mokytojas“ lauksime iki 2018 m. liepos 13 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.

Anglų kalbos  mokytojas nuo  2018-09-01 

Krūvis – 1 etatas (20-24 pamokų)

Neterminuota darbo sutartis

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgyta anglų kalbos mokytojo  kvalifikacija;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • iniciatyvumas gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

 

Privalumai:

 • Įgyta teisė mokyti anglų kalbos pradinėse klasėse.  
 • Rekomendacijos;
 • darbo su projektais patirtis.

 

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

CV ir dokumentų su prirašu „Anglų kalbos mokytojas“ lauksime iki 2018 m. birželio 28 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.

Etikos mokytojas nuo  2018-09-01 

Krūvis – 19 sav. pamokų

Neterminuota darbo sutartis

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgyta etikos dalyko mokytojo kvalifikacija;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • iniciatyvumas gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

 

Privalumai:

 • rekomendacijos;
 • darbo su projektais patirtis;
 • gebėjimas bendrauti anglų k.

 

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Etikos mokytojas“ lauksime iki 2018 m. birželio 28 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.

Dalyko „Gamta ir žmogus“ mokytojas nuo  2018-09-01 

Krūvis – 8-12 sav. pamokų

Neterminuota darbo sutartis

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgyta biologijos, chemijos, fizikos ar integruoto gamtos mokslų kurso  mokytojo  kvalifikacija;
 •  informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • iniciatyvumas gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

 

Privalumai:

 • Rekomendacijos;
 • darbo su projektais patirtis,
 • gebėjimas bendrauti anglų k.

 

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

CV ir kitų dokumentų su nuoroda „Dalyko Gamta ir žmogus mokytojas“ lauksime iki 2018 m. birželio 28 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.

Technologijų (tekstilė, mityba)  mokytojas nuo  2018-09-01 

Krūvis – 10 sav. pamokų

Neterminuota darbo sutartis

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgyta technologijų mokytojo  kvalifikacija;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • iniciatyvumas gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

 

Privalumai:

 • rekomendacijos;
 • darbo su projektais patirtis;
 • gebėjimas bendrauti anglų k.

 

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

CV ir kitų dokumentų su nuoroda „Technologijų mokytojas“ lauksime iki 2018 m. birželio 28 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta: 2018-06-27