Laisvos darbo vietos

Dailės mokytojas 5-8 klasėse 

Krūvis – 9 val./sav.

Terminuota darbo sutartis: iki 2019-06-21, pradėti dirbti iš karto. 

Reikalavimai:

 • Įgytas edukologijos (dailės ugdymo pedagogikos) aukštasis išsilavinimas;
 • Darbo patirtis su spec. poreikių turinčiais vaikais; 
 • Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas; 
 • Komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba).

 

Privalumai:

 • Komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos);
 • Gebėjimas organizuoti projektinę veiklą, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

 

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

 

CV ir dokumentų su prierašu „Dailės mokytojas“ lauksime iki 2018 m. rugsėjo 21 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.

 

Mokytojo padėjėjas

Krūvis – 0,5 et. (20 val./sav.)

Terminuota darbo sutartis: iki 2019-06-21, pradėti dirbti iš karto. 

Reikalavimai:

 • Aukštesnysis išsilavinimas;
 • Komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba).

 

Privalumai:

 • Darbo patirtis su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais;
 • Pedagogo kvalifikacija;
 • Informacinių technologijų, užsienio kalbų žinios;
 • Rekomendacijos.

 

Darbo pobūdis:

 • Padėti mokiniui orientuotis aplinkoje, susijusioje su ugdymu, apsitarnauti, susitvarkyti, judėti, maitintis;
 • Padėti mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
 • Paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;
 • Padėti perskaityti tekstus ir užrašyti mokymo medžiagą; 
 • Bendradarbiauti su kitais pagalbos mokiniui specialistais;
 • Padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą.

 

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

 

CV ir dokumentų su prierašu „Mokytojo padėjėjas“ lauksime iki 2018 m. rugsėjo 21 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.
Atnaujinta: 2018-09-14