Laisvos darbo vietos

Psichologas (-ė) nuo 2017-09-01

Krūvis - 0,75 etato. 

Darbo pobūdis:

 • Mokinių konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;
 • Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija, postvencija;
 • Tyrimai.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis psichologo išsilavinimas (magistro laipsnis);
 • Kūrybiškumas, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje;
 • Psichologo darbo patirtis

Privalumai:

 • Informacinių technologijų, užsienio kalbų žinios;
 • Rekomendacijos.

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Psichologas (-ė)" lauksime iki 2017 m. birželio 21 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.

 

Anglų kalbos mokytojas nuo 2017-09-01 

Krūvis – 18 sav. pamokų

Terminuota darbo sutartis

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgyta anglų kalbos mokytojo  kvalifikacija;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • iniciatyvumas gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
 • Įgyta teisė mokyti anglų kalbos pradinėse klasėse.   

Privalumai:

 • rekomendacijos;
 • darbo su projektais patirtis.

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • motyvacinį laišką.

CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Anglų kalbos mokytojas“ lauksime iki 2017 m. birželio 23 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui. 

 

Kūno kultūros mokytojas nuo 2017-09-01 

Krūvis – 20 sav. pamokų

Neterminuota darbo sutartis

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgyta kūno kultūros mokytojo kvalifikacija;
 • ne mažesnė nei vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • iniciatyvumas gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas. 

Privalumai:

 • rekomendacijos;
 • mokinių pasiekimai varžybose;
 • komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos); 
 • kvalifikacinė pažyma leidžianti dirbti kūno kultūros mokytoju pradinėse klasėse.

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • motyvacinį laišką.

CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Kūno kultūros mokytojas“  lauksime iki 2017 m. birželio 23 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui. 

 

Lietuvių k. mokytojas nuo  2017-09-01 

Krūvis – 18 sav.. pamokų

Neterminuota darbo sutartis

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgyta lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojo kvalifikacija;
 • lietuvių kalbos ir literatūros  mokytojo darbo patirtis;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas. 

Privalumai:

 • rekomendacijos;
 • iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose;
 • komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos).

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Lietuvių k. mokytojas“  lauksime iki 2017 m. birželio 23 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui. 

 

Matematikos mokytojas nuo  2017-09-01 

Krūvis – 18 sav.. pamokos.

Neterminuota darbo sutartis

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgyta matematikos mokytojo kvalifikacija;
 • matematikos  mokytojo darbo patirtis;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas. 

Privalumai:

 • rekomendacijos;
 • iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose;
 • komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos).

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus  ir jų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Matematikos mokytojas" lauksime iki 2017 m. birželio 23 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.

 

Tikybos mokytojas nuo 2017-09-01 

Krūvis – 18 sav. pamokų

Neterminuota darbo sutartis

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas, įgyta katalikų tikybos  mokytojo kvalifikacija;
 • tikybos   mokymo darbo patirtis;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
 • Vilniaus Arkivyskupijos kanoninis siuntimas.

Privalumai:

 • rekomendacijos;
 • komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos).

Pretendentas  privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;
 • gyvenimo aprašymą (CV).

CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Tikybos mokytojas“  lauksime iki 2017 m. birželio 23 d. įskaitytinai el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui.

 

Mokytojo padėjėjas (-a) 0,5 et. krūviu

Darbo pobūdis:

 • ­   Padėti mokiniui orientuotis aplinkoje, susijusioje su ugdymu, apsitarnauti, susitvarkyti, judėti, maitintis;
 • ­   Padėti mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
 • ­   Paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir talkinti jas atliekant;
 • ­   Padėti perskaityti tekstus ir užrašyti mokymo medžiagą;
 • ­   Bendradarbiauti su kitais pagalbos mokiniui specialistais;
 • ­   Padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą.

 

Reikalavimai:

 • ­   Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas;
 • ­   Darbo patirtis su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais;
 • ­   Kūrybiškumas, iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai, gebėjimas dirbti komandoje.

 

Privalumai:

 • ­   Pedagogo kvalifikacija;
 • ­   Informacinių technologijų, užsienio kalbų žinios;
 • ­   Rekomendacijos.

CV ir motyvacinio laiško su nuoroda „Mokytojo padėjėjas (-a)“ lauksime el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir su reikalingais dokumentais pakviesime pokalbiui.
Atnaujinta: 2017-06-06