Laisvos darbo vietos

Logopedas-spec.pedagogas nuo 2017 lapkričio mėn.

Krūvis-1 etatas

Reikalavimai pareigybei:

·         Universitetinis išsilavinimas edukologijos srityje,  įgyta logopedo/spec. pedagogo kvalifikacija)

·         Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas:

1.     komunikacija gimtąja kalba (lietuvių kalba);

2.     komunikacija užsienio kalbomis (anglų, rusų kalbos);

3.     informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti (darbas su Word, Excel, Power Point, interaktyvia lenta ir  pan.).

·         Gebėjimas organizuoti projektinę veiklą,

·         Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentas  atvykdamas į pokalbį privalo pateikti šiuos dokumentus:

·         prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

·         asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

·         išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų  kopijas;

·         gyvenimo aprašymą (CV);

·         motyvacinį laišką.

Dokumentų  lauksime iki 2017 m. lapkričio 15 d. el. pašto adresu balsiumokykla1@gmail.com

Geriausiai reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu ir pakviesime pokalbiui. 

 

 
Atnaujinta: 2017-10-20