Pranešimai
Mūsų mokyklą užliejo šurmuliuojanti, tradicine jau tapusi, Kaziuko mugė.
Šast per balą, strykt per griovį, trepsi kovas linksmą šokį!
Mokykloje vyks nuotolinė konferencija apie mokinio kompetencijų ugdymą.
Aštuntokai dalyvavo tarpmokykliniame oratorių konkurse anglų kalba.
Pradinių klasių mokiniai dalyvavo nepaprastoje „Vaikų žemės“ pamokoje.
Eskponuojama 7 klasių mokinių kūrybos darbų paroda ,,Kaukė“.   
8 klasės mokiniai surinko įvairių autorių mintis apie meilę
Liepa Veronika Borevičiūtė dalyvavo istorijos olimpiadoje.
Prancūzų kalbos mokytoja Edita Dailidienė dalyvavo ERASMUS+ seminare.
Jau antrus metus tęsiasi 2E klasės bendradarbiavimas už mokyklos ribų. 
Ugdymo karjerai grupės pedagogai suorganizavo dar vieną susitikimą aštuntokams.
Mums svarbu, kad mokiniai sąmoningai įsitrauktų į mokymosi procesą.